Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini kim həyata keçirir ?


Dövlət qulluqçularının hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisasının artırılması üzrə daxili korporativYüklə 1,15 Mb.
səhifə3/6
tarix19.06.2018
ölçüsü1,15 Mb.
1   2   3   4   5   6

Dövlət qulluqçularının hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisasının artırılması üzrə daxili korporativ prinsiplər

A) həmin biliklərdən istifadə etmək bacanğmı aşılamaq; peşə səviyyəsinin daim yüksəlməsinə nail olmaq

B) dövlət proqramlarının, ali qanunvericilik aktlarının həyata keçirilməsinə nəzarətdir

C) yüksək şüur, məsuliyyət hissi və vətəndaşlıq borcu; ədalətli olmaq, korrupsiyanın təsirinə düşməmək

D) politologiya, sosiologiya, ntell psixologiya, hüquq, iqtisadiyyat, dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi, bürokratiya nəzəriyyəsi və digər ictimai elmlər sahəsində biliklərə yiyələnmək;

E) ölkə üzrə kadr işini tənzimləyən subyektlər iyerarxiyasını yaradır


 1. Kadr ehtiyatının təsnifatlandırılması

A) yaxın dövr üçün, müəyyən müddət üçün, uzaq perspektiv üçün

B) bir il müddətində

C) iki il müddətində

D) beş il müddətində

E) dövlət orqanının müəyyən etdiyi müddət üzrə


 1. Kadr ehtiyatının say tərkibinin müəyyən edilməsində tələb

A) kadr ehtiyatı strukturunda təsdiqlənmiş hər ştat vahidinə, bir qayda olaraq, iki nəfərdən az olmamaq şərti ilə işçilərin nəzərdə tutulması

B) kadr ehtiyatı strukturunda təsdiqlənmiş hər ştat vahidinə, bir qayda olaraq, üç nəfərdən az olmamaq şərti ilə işçilərin nəzərdə tutulması

C) kadr ehtiyatı strukturunda təsdiqlənmiş hər ştat vahidinə, bir qayda olaraq, dördnəfərdən az olmamaq şərti ilə işçilərin nəzərdə tutulması

D) kadr ehtiyatı strukturunda təsdiqlənmiş hər ştat vahidinə, bir qayda olaraq, beş nəfərdən az olmamaq şərti ilə işçilərin nəzərdə tutulması

E) kadr ehtiyatı strukturunda təsdiqlənmiş hər ştat vahidinə, bir qayda olaraq, on nəfərdən az olmamaq şərti ilə işçilərin nəzərdə tutulması 1. Dövlət kadr siyasətində «mənəviyyat» anlayışı

A) ictimai şüurun bir forması və şəxslərarası münasibətlərin bir formasıdır

B) kadrların işə qəbuludur

C) kadrların işlən azad edilməsidir

D) kadrların xarici ölkədə təhsilidir

E) kadrların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasıdır


 1. Azərbaycanda seçkili orqanlar

A) Prezident, Milli Məclis, Bələdiyyələr

B) Prezident, Nazirlər Kabineti, Bələdiyyələr

C) Nazirlər Kabineti, Milli Məclis, Bələdiyyələr

E) bütün dövlət orqanlar
 1. Vətəndaşların iştirakı prinsipi harada tətbiq edilir

A) dövlət hakimiyyəti orqanlarına, yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçkilərdə

B) mühüm dövlət qərarlarının qəbul olunmasında

C) Nazirlər Kabinetinin formalaşdırılmasında

D) siyasi partiya və ictimai birliklərin yaradılmasında

E) müstəsna hallarda


 1. Peşəkarlıq prinsipi harada nəzərə alınır

A) dövlət qulluğuna qəbulda

B) seçkilərə namizədliklərini verdikdə

C) özü təşəbbüs irəli sürdükdə

D) konkret qərarlar verdikdə

E) inzibati idarəetmə aparatənda


 1. Vətəndaşların dövlət hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətindən və ya fəaliyyətsizliyindən haraya şikayət edə bilər?

A) məhkəməyə

B) polisə

C) prokurorluğa

D) prezidentə

E) bütün instansiyalara
 1. Qərarların qəbul olunma qaydasından asılı olaraq dövlət hakimiyyət orqanlarının təkbaşına prinsipi

A) ntellect, nazirlik

B) icra hakimiyyəti

C) bələdiyyələr

D) idarə müdirləri

E) yerli təşkilatlar


 1. Qərarların qəbul olunma qaydasından asılı olaraq dövlət hakimiyyət orqanlarının kollegial rəhbərlik prinsipi

A) nazirlər kabineti

B) icra hakimiyyəti

C) bələdiyyələr

D) idarə müdirləri

E) yerli təşkilatlar


 1. Siyasət anlayışının hərfi mənası

A) dövləti idarə etmək məharəti

B) siyasətlə məşğul olana adama deyilir

C) aldatmaq

D) hər hansı bir fənd işətmək

E) yalan danışmaq


 1. Azərbaycan Respublikasında İcra Hakimiyyəti hansı orqana mənsubdur?

A) AR Prezidentinə

B) AR Milli Məclisinə

C) AR Nazirlər Kabinetinə

D) AR Dövlət orqanlarına

E) AR yerli İcra Hakimiyyətinə


 1. AR-nın Prezidenti hansı səlahiyyətləri qanunvericilik orqanının razılığı ilə həyata keçirilir?

A) Müharibə elan edəndə və sülh bağlayanda

B) İcra Hakimiyyətinin başçısını təyin edəndə

C) Müvafiq sahələrə Nazir təyin edəndə

D) AR-nın Konstitusiya Məhkəməsinin sədrini təyin edəndə

E) AR-nın Milli Məclisinin sədrini təyin edəndə


 1. Azərbaycanda bələdiyyələr nə vaxt yarandı?

 1. 1999-cu ilin dekabırın 12- də

 2. 1995-ci ilin noyabrın 25- də

 3. 1999-cu ilin yanvar 10- da

 4. 2000-ci ilin noyabrın 5 – də

 5. 2002-ci ilin oktyabrın 16- da
 1. Bələdiyyə maliyyəsinin əsasını nə təşkil edir?

 1. Yerli büdcə

 2. Büdcədən kənar fondlar, torpaq fondu, yerli büdcə

 3. Kreditlər, yerli büdcə

 4. Subsidiyalar, kreditlər

 5. Bir dəfəlik yardımlar, kreditlər
 1. Bələdiyyə sözü hərfi mənada nə deməldir ?

   1. Bələdiyyə  - ərəb sözüdür və şəhər idarəsi deməkdir.

   2. Bələdiyyə  - ərəb sözüdür və yerli özünüidarəetmə deməkdir

   3. Bələdiyyə  - ərəb sözüdür və şəhər əhalisi deməkdir

   4. Bələdiyyə  - ərəb sözüdür və yerli əhali deməkdir.

   5. Bələdiyyə  - ərəb sözüdür və şəhər salma deməkdir. 1. Bələdiyyə nədir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə, bələdiyyə üzvlərindən ibarət olan seçkili yerli özünüidarə orqanlarıdır.

 2. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əsasən üzvləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən təyin olunan orqandır.

 3. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən təşkil edilən orqanlarıdır.

 4. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əsasən üzvləri prezident tərəfindən seçilən orqandır.

e) Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əsasən üzvləri yerli əhali tərəfindən qəbul olunan orqandır

210.Bələdiyyə üzvü kimdir ?

a) Bələdiyyə seçkilərində seçilmiş, mandatı təsdiq edilmiş şəxsdir.

b) Bələdiyyədə işləyən və əmək haqqını bələdiyyədən alan hər bir şəxsdir

c) Bələdiyyə fəaliyyət göstərən hər bir şəxsdir.

d)Bələdiyyənin iclasları zamanı yalnız həmin iclaslarda iştirak edən şəxsdir.

e) Yerli əhali tərəfindən seçilən şəxsdir.
  1. Bələdiyyənin sədri və sədr müavini necə seçilir ?

 1. Bələdiyyənin üzvləri sırasından açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə seçilir.

 2. Qabaqcadan məlum olur

 3. Mərkəzi Seçki komissiyası açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə seçilir

 4. Yerli əhali tərəfindən nəticəsində seçilir

 5. İcra Hakimiyyəti tərəfindən yerli əhali arasında keçirilən seçkilərin nəticəsinə uyğun seçilir.

 1. Bələdiyyənin sədri və onun müavinləri hansı hallarda vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilə bilərməzlər ?

 1. Əmək qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq 6 həftədən çox müddətdə tam itirməsi ilə əlaqədar vəzifəsini yerinə yetirə bilmədikdə;

 2. öz arzusu ilə və ya öz ərizəsi ilə vəzifədən çıxmaq barədə yazılı müraciət etdikdə;

 3. bələdiyyə iclasının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barədə təkbaşına sərəncam verdikdə;

 4. bələdiyyə qərarlarının icrasını təmin etmədikdə (qanunvericiliyə zidd olan və həlli imkan səlahiyyətlərindən kənar qərarlar istisna olmaqla);

 5. qanunvericilikdə və bələdiyyənin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

 1. Yerli özünüidarə forması kimi bələdiyyənin  səlahiyyətləri nisbi şəkildə neçə yerə bölünür ?

 1. 2

 2. 3

 3. 1

 4. 4

 5. 5

 1.  Yerli özünüidarə forması kimi bələdiyyənin  səlahiyyətləri nisbi şəkildə hansı səlahiyyələrə bölünür ?

1. məcburi səlahiyyətlər    

2. könüllü səlahiyyətlər

3. yerli əhəmiyyətli səlahiyyətlər

4. dövlət tərəfindən verilən səlahiyyətlər

5. icra hakimi tərəfindən verilən səlahiyyətlər

a) 1, 2 b) 1, 3 c) 1, 2, 4 d) 1, 3, 4 e) 2, 3, 4 1. Bələdiyyə üzvünün səlahiyyət müddəti neçə ildir ?

 1. beş ildir.

 2. Ömürlükdür

 3. üç ildir

 4. yeddi ildir

 5. dörd ildir
 1. Bələdiyyə mülkiyyəti nə deməkdir ?

 1. bələdiyyəyə mənsub olan bütün növ daşınar və daşınmaz əmlakdır.

 2. bələdiyyəyə ərazisində olan bütün növ daşınar və daşınmaz əmlakdır.

 3. bələdiyyəyə mənsub olan xüsusi növ daşınar və daşınmaz əmlakdır.

 4. bələdiyyəyə mənsub olan bütün daşınmaz əmlakdır.

 5. bələdiyyəyə mənsub olan bütün növ daşınar əmlakdır.

 1. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətləri hansı hallarda itirilmiş hesab edilmir?

 1. bələdiyyənin iclaslarında bələdiyyə üzvünün müzakirə olunan məsələlər barəsində çıxış etdikdə, təkliflər və düzəlişlər verdikdə.

 2. barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş ittiham hökmü və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair qərarı olduqda;

 3. fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən müəyyən edildikdə;

 4. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxdıqda, başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə və ya digər dövlət qarşısında öhdəlik götürdükdə;

 5. məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edildikdə və ya itkin düşmüş hesab edildikdə

 1. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının vergi dərəcələri torpaqların təyinatı, coğrafi yerləşməsi, keyfiyyəti nəzərə alınmaqla torpaq sahəsinin hər bir hektarına neçə manat hesablanır ?

 1. 0,55 manatdır.

 2. 0,11 manatdır.

 3. 0,27 manatdır.

 4. 0,35 manatdır.

 5. 0,86 manatdır.
 1. Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı yaşayış fondlarının həyətyanı sahələri və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar üzrə vergi torpaq sahəsinin neçə kvadrat metrinə görə hesablanır ?

 1. 100

 2. 10

 3. 50

 4. Ümumi sahəyə görə

 5. Ancaq tikilinin ümümi sahəsinə görə
 1. Fiziki şəxslər və bələdiyyə müəssisələri torpaq sahələri barədə mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri aldıqdan sonra bələdiyyələrdə hansı müddətə uçota durmalıdırlar.

 1. 1 ay

 2. 3 gün

 3. 15 gün

 4. 5 gün

 5. 7 iş günü

 1. III qrup müharibə əlillərinə vergi güzəşti tətbiq edilirmi ?

 1. Xeyr

 2. Bəli

 3. Əgər sağdırsa

 4. Özü rəhmətə gedibsə yalnız həyat yoldaşına

 5. Yalnız özündər sonra vərəsəlik hüququna malik olan şəxsə

 1. Güzəştli vergi tətbiq olunan fiziki şəxslərin torpaq vergisi şərti maliyyə vahidinin neçə misli miqdarında azaldılır ?

 1. 10 misli miqdarında

 2. 13 misli miqdarında

 3. 5 misli miqdarında

 4. 17 misli miqdarında

 5. 20 misli miqdarında
 1. Güzəştli vergi tətəbiq olunan fiziki şəxslərin torpaq vergisi neçə manat miqdarında azaldılır ?

 1. (11 manat)

 2. (10 manat)

 3. (17 manat)

 4. (13 manat)

 5. (20 manat)

 1. Xüsusi mülkiyyətində olan binaların inventarlaşdırılarkən şərti maliyyə vahidinin neçə mislinədək vergi tutulmur ?
 1. 5000 mislinədək

 2. 500 mislinədək

 3. 750 mislinədək

 4. 1000 mislinədək

 5. 10000 mislinədək

 1. Xüsusi mülkiyyətində olan binaların inventarlaşdırılması zamanı dəyəri 5.500 manat olduqda neçə faiz (% )vergi tutulur ?

 1. 0,1 faizlə

 2. 0,5 faizlə

 3. 0,7 faizlə

 4. 0,9 faizlə

 5. 1 faizlə

 1. Əmlak vergisinə görə su nəqliyyatı vasitəsinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün şərti maliyyə vahidinin neçə faizi (%)-i hesablanır ?

 1. 1 faizi

 2. 3 faizi

 3. 5 faizi

 4. 11 faizi

 5. 0,5 faizi

 1. Əmlak vergisinə görə su nəqliyyatı vasitəsinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün neçə manat hesablanır ?

 1. (0,011 manat);

 2. (0,11 manat);

 3. (0.17 manat);

 4. (0,1 manat);

 5. (11 manat);

 1. Əmlak vergisinə görə hava nəqliyyatı vasitəsinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün şərti maliyyə vahidinin neçə faizi (%)-i hesablanır ?

 1. 1 faizi

 2. 3 faizi

 3. 5 faizi

 4. 11 faizi

 5. 0,5 faizi

 1. Əmlak vergisinə görə hava nəqliyyatı vasitəsinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün neçə manat hesablanır ?

 1. (0,011 manat);

 2. (0,11 manat);

 3. (0.17 manat);

 4. (0,1 manat);

 5. (11 manat);

 1. Binalar üzrə əmlak vergisi müəyyən edilmiş qaydada binaların əsasən necə hesablanılır ?

 1. inventar dəyərinə

 2. ərazisinə görə

 3. şəhər və yaxud rayon statusuna görə

 4. təmirinə görə

 5. torpaq sahəsinə görə

 1. Bələdiyyələr əmlak vergisinin ödənilməsi barədə tədiyə bildirişini vergi ödəyicilərinə hansı tarixdən gec olmayaraq verməlidirlər ?

 1. avqustun 1-dən

 2. yanvarın 1-dən

 3. dekabrın 1-dən

 4. martın 31-dən

 5. yanvarın 31-dən

 1. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə hansı hallarda xitam verilmir ?

 1. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə onların səlahiyyət müddəti qurtardıqda xitam verilmir.

 2. Bələdiyyə seçkiləri zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar edildikdə.

 3. öz arzusu ilə bələdiyyə üzvlüyündən çıxmaq barədə yazılı ərizə verdikdə

 4. bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər üçün qanunla müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlmədiyi aşkar edildikdə

 5. qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında məsul vəzifə tutduqda və ya bələdiyyə qulluqçusu kimi vəzifə tutduqda

 1. Yerli büdcənin başlanması və qurtarması ?

 1. 1 yanvar – 31 dekabr

 2. 31 yanvar – 1 dekabr

 3. 1 mart - 1 yanvar

 4. 1 yanvar – 1 avqust

 5. 31 yanvar – 31 dekabr
 1. Qanuna görə Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi necədir ?

 1. Azərbaycar Respublikasının dövlət büdcəsi

 2. Yerli icra hakimiyyətlərinin büdcəsi

 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi

 4. Bələdiyyə büdcəsi

 5. Dövlət Neft Fondunun büdcəsi
 1. 1; 3; 4 b) 1; 2; 3 c) 1; 2; 5 d) 3; 4; 5 e) 2; 3; 4
 1. Bələdiyyələrin sələhiyyətlərinə daxil deyil ?

 1. Dövlətdən hər hansı bir layihəni həyata keçirmək üçün ayrılan maliyyə vəsaitinin hesabatını vermədən müstəqil şəkildə iş görmək.

 2. Özünün hesablaşma və kassa əməliyyatlarının aparılması üçün müvəkkil bankı seçmək və xəzinədarlığı yaratmaq yaratmaq və ya yerli büdcənin kassa icrasını qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət xəzinədarlığı vasitəsilə həyata keçirmək

 3. Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlər almaq

 4. Bələdiyyə mülkiyyətində olan obyektlərin, bələdiyyə qulluqçularının sığortalanması haqqında qərar qəbul etmək

 5. Kredit təşkilatları qarşısında bələdiyyələrinin öhdəlikləri üzrə dövlət məsuliyyət daşımır
 1. Aşağıda göstərilənlərdən biri bələdiyyə vergisi deyildir ?

 1. Bələdiyyə ərazisində yaşayan hər bir şəxsə görə toplanan vergi

 2. fiziki şəxslərin torpaq vergisi

 3. fiziki şəxslərin əmlak vergisi

 4. yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

 5. bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi
 1. Xüsusi mülkiyətə verilən bələdiyyə torpaqları mülkiyyətində torpaq sahəsinin olub olmamasından asılı olmayaraq haqqı ödənilməklə hansı şəxslərə verilir ?

1. Fərdi yaşayış və bağ evlərinin tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına;

2. Fərdi və kooperativ qarajların tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və onların kooperativlərinə;

3. Fərdi yaşayış və bağ evlərinin tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan hər bir vətəndaşa;

4. Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə.

5. Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ancaq əcnəbi vətəndaşlara.

a) 1; 2; 4 b) 1; 2; 3 c) 2; 4; 5 d) 1; 4; 5 e) 1; 3; 5
 1. Bələdiyyə torpaqlarından hər hansı bir hüquqda torpaq sahəsinin ayrılması üçün hüquqi və fiziki şəxslər ərizə ilə müvafiq bələdiyyəyə müraciətlərində aşağıdakıları göstərməyə bilərlər ?

a) Özünün torpaq sahəsi olub-olmaması haqqında

b) torpaq sahəsinin hansı məqsəd üçün ayrılmasını;

c) əvvəllər torpaq sahəsi alıb-almadığını;

d) ailə üzvlərinin adına torpaq sahəsi olub-olmadığını;

e) ailə üzvlərinin sayını və tərkibini


 1. Bələdiyyə vergisi anlayışı nədir ?

 1. məcburi ödənilən haqq

 2. pul

 3. mənfəət

 4. vəsait

 5. gəlir

 1. Mənfəət vergisinin dərəcəsi qanunla neçə faiz müəyyən edilmişdir ?

a) 32%

b) 23%


c) 26%

d) 28%


e) 36%

 1. Büdcənin hansı tərəfi olur ?

 1. Mədaxil və məxaric

 2. Gəlir

 3. Mədaxil, məxaric, mənfəət

 4. Zərər

 5. Kəsir

 1. Bələdiyyənin büdcə fəaliyyətinə müdaxiləsinə yol verilirmi?

 1. хеyir

 2. bəli

 3. qanunavericiliyə uyğun olaraq

 4. nəzərdə tutulmuş məbləğdə

 5. az miqdarda

 1. Növbəti ili üzrə yerli büdcənin layihəsi bələdiyyənin qərarı hansı vaxta qədər təsdiq edilir ?

 1. 25 dekabrdan gec olmayaraq

 2. 1 martdan gec olmayaraq

 3. 1 yanvardan gec olmayaraq

 4. 10 sentyabrdan gec olmayaraq

 5. 1 dekabrdan gec olmayaraq

 1. Bələdiyyələrin öz ərazisində hasil edilən təbii ehtiyyatların istifadəçilərindən aldıqları haqq vergi mənbəyi ola bilərmi ?

 1. Bəli

 2. Xeyir

 3. Bir hissəsi

 4. 50 %

 5. Olda bilər olmaya da

 1. Yerli özünü idarəni aşağıdakılardan hansı həyata keçirir ?

a) bələdiyyələr

b) yerli icra hakimiyyəti

c) prezidentin fərmanlarına əsasən yerli icra orqanları

d) yerli dövlət idarələri

e) prezident aparatı


 1. Bələdiyyələr nə əsasında yaradılır ?

a) seçkilər

b) təyin etmələr

c) yerli rəy sorğusu

d) tapşırıq

e) rəqabət

247. Bələdiyyələr öz fəaliyyətini hansı vasitə ilə həyata keçirir ?


 1. İclaslar, daimi və başqa komissiyalar

 2. Göstərişlər

 3. Əmrlər

 4. Yerli rəy sorgusu

 5. Fərmanlar
 1. Yerli büdcə gəlirlərinə aşağıdakılardan biri aid deyildir ?

a) Bələdiyyə sədrinin təyin etdiyi torpaq vergisi ;

b) Fiziki şəxslərdən əmlak və torpaq vergisi;

c) Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi;

d) Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələrdən olan mənfəət vergisi;

e)Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə yerləşdirilən küçə reklamlarına görə ödəniş;

249. Xüsusi mülkiyyətində olan binaların inventarlaşdırılması zamanı dəyəri 5.500 manat olduqda neçə faiz (% )vergi tutulur ?

a) 0,1 faizlə

b) 0,5 faizlə

c) 0,7 faizlə

d) 0,9 faizlə

e) 1 faizlə250. Yerli büdcələrin icrası zamanı qəbul edilmiş öhdəliklər üzrə əməliyyatlar büdcə ili qurtardıqda başa çatır və istifadə olunmayan vəsait necə olur ?

a) bələdiyyələrin sərəncamında qalır

b)İcra hakimiyyətinə təhvil verilir

c) MSK-ya təhvil verilir

d) mütləq xərclənməlidir

e) bələdiyyə üzvləri arasında paylanılır251. Regional iqtisadiyyat nəyi öyrədir?

A) Azərbaycanda və regionlarda təbii sərvətlərin potensialını

B) Əhalini, təbii sərvətlərin potensialını

C) Əmək resursların

D) Müasir demoqrafik problemləri

E) Hər biri ilə252. Yeni iqtisadi siyasət məsələlərinə hansını aid etmək olar?

A) Hər tərəfli inkişaf etmiş ixrac və idxalı əvəz edən istehsal


B) İqtisadi reforunun həyata keçirilməsi
C) Bazar infrastruktunun yaradılması
D) Özələşdirmə sahibkarlığın inkişafı
E) Hər biri ilə

Yüklə 1,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə