Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini kim həyata keçirir ?


Lider vəzifəsini sadəcə icra etməklə qalmaz, həm də onun nəyidir ?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə6/6
tarix19.06.2018
ölçüsü1,15 Mb.
1   2   3   4   5   6

Lider vəzifəsini sadəcə icra etməklə qalmaz, həm də onun nəyidir ?


 1. Ustasıdır

 2. Rəhbəridir

 3. Bilicisidir

 4. Nəzarətçisidir

 5. Himayədarıdır

 1. Liderlərdə, güvən(etibar) yaradan və onu bəsləyən üç ana ünsür vardır:

   1. Fədakarlıq

   2. Güvən

   3. Vəfa

   4. Ləyaqət

   5. Sevgi

    1. 1,2,3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 5 d) 1, 4, 5 e) 1, 2, 5

 1. Müasir liderlərin müəyyən olunmuş özəllikləri: (biri yanlış cavabdır)

 1. Mükafat verən.

 2. Əhatəli bir təhsil

 3. Uzaqgörənlik, risqi gözə almaq

 4. Görünüş( geyim – səliqə)

 5. İnsanlara və qrup çalışmasına inanmaq.

 1. İş həyatında Liderin vəzifələri. (biri yanlış cavabdır)

 1. Görünüş

 2. dinləyən,

 3. həvəsləndirən,

 4. sualları cavablayan,

 5. mükafat verən

 1. İdarəçilik səviyyələri neçə qrupa bölünür ?

 1. 3

 2. 2

 3. 1

 4. 4

 5. 5

 1. İdarəçilik səviyyələri hansı qruplara bölünür ?

1.Aşağı səviyyə rəhbərləri;

2.Orta səviyyə rəhbərləri;

3.Ali səviyyə rəhbərləri.

4. Üst səviyyə rəhbərləri

5. Baş səviyyə rəhbərləri

a) 1, 2, 3 b) 1,3,5 c) 1, 2, 5 d) 1, 4, 5 e) 1, 3, 4 1. Mülkiyyətçiyə görə o, muzdlu işçidir və ondan əmək haqqı alır, işçilərə görə isə, mülkiyyətçinin səlahiyyətli nümayəndəsidir və rəhbər işçi kimi onun maraqlarının ifadəçisidir. Bu kimdir ? 

 1. Menecer

 2. işçi 

 3. rəhbər müavini

 4. idarəçi

 5. lider

 1. Xammallardan hazır məhsul alınması üçün texnoloji əməliyyatların təşkili və icrası ardıcıllığının məqsədyönlü inkişaf etdirilməsinə nə deyilir? 

 1. İdarəetmə prosesi

 2. İstehsal prossesi

 3. İş prosesi

 4. Marketinq

 5. Texnoloji prosesi

 1. Kadrların köməyilə texnoloji əməliyyatların icra ardıcıllığı nə adlanır ? 

 1. İstehsal prossesi

 2. İdarəetmə prosesi

 3. İş prosesi

 4. Marketinq

 5. Texnoloji prosesi

 1. Texnoloji prosesə daxil olan zəruri elementlər:

 1. xammal,

 2. avadanlıqlar,

 3. enerji,

 4. su təchizatı,

 5. işçi qüvvəsi,

 6. nəqliyyat

 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 b) 1,2, 3,5 c) 1, 3, 5,6 d) 1, 2, 3 e) 1,2,5,6

 1. İdarəetmənin ölçü meyarı nədir ?

 1. nəticə

 2. istehsal

 3. emal

 4. xammal

 5. işçi qüvvəsi
 1. Dövlətin kadr siyasətinin prinsipləri neçə yerə bölünür ?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 1

 1. Dövlətin kadr siyasətinin ümumi prinsipləri .......... kadr prosesini tənzimləyən prinsiplərdir. (Nöqtələrin yerinə düzgün variantı qoyun)

 1. bütövlükdə

 2. ümumilikdə

 3. xüsusilikdə

 4. ayrıca

 5. konkret bir sahənin

 1. Dövlətin kadr siyasətinin xüsusi prinsipləri ............. kadr prosesini tənzimləyir ? (Nöqtələrin yerinə düzgün variantı qoyun)

 1. konkret bir sahənin

 2. bütövlükdə

 3. ümumilikdə

 4. xüsusilikdə

 5. ayrıcalıqlı

 1. Dövlətin kadr siyasətinin fərdi prinsipləri – kadr prosesinin...................fəaliyyətini tənzimləyir. (Nöqtələrin yerinə düzgün variantı qoyun)

 1. ayrı-ayrı elementlərinin

 2. konkret bir sahənin

 3. bütövlükdə bir sahənin

 4. ümumilikdə bir sahənin

 5. xüsusilikdə bir sahənin

 1. Dövlət qulluqçularının hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisasının artırılması üzrə tədris prosesinin neçə növ prinsipləri müəyyənləşdirilmişdir ?

 1. 3 b) 2 c) 4 d) 5 c) 6

493. Ümumvətəndaşlıq mövqeyinin formalaşması üzrə prinsiplər tədrisə cəlb olunanlarda aşağıdakı keyfiyyətlərin aşılanmasını nəzərdə tutur:

 1. yüksək şüur,

 2. məsuliyyət hissi

 3. vətəndaşhq borcu;

 4. ətrafdakdara təsir etmək bacanğı;

 5. ədalətli olmaq,

 6. korrupsiyanın təsirinə düşməmək,

 1. hamısı b) 2, 3, 4, 5 c) 1, 3, 4, 5, 6 d) 1, 3, 5, 6 e) 1, 2, 5, 6

 1. Rəhbər vəzifələrdə işləmək bacarığının aşılanmasına və liderlik keyfiyyətlərinin formalaşmasına yönələn tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan prinsiplərə hansı prinsiplər deyilir ?

 1. Daxili korporativ prinsiplər

 2. Peşə hazırlığını təmin edən prinsiplər

 3. Ümumi vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşması prinsipləri;

 4. Xüsusi korporativ prinsiplər

 5. Xarici korporativ prinsiplər

 1. İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsini aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 
  1. Məqsədə görə.

 1. İdarəetmənin səmərəliliyinə görə

 2. Alınan son nəticəyə görə

 3. İdarəetmə metodlarına görə

 4. Giriş elementlərinə görə.

 5. Təsir vasitələrinə görə.

 6. İnformasiya tələblərinə görə.

 1. hamısı b) 2, 3, 4, 5, 7 c) 1, 3, 4, 5, 6 d) 1, 3, 5, 6,7 e) 1, 2, 5, 6

 1. İdarəetmə qərarlarına və onların keyfiyyətinə təsir göstərən meyarlar aşağıdakılardır: (Biri yanlış cavabdır)

 1. İdarəetmə metodları

 2. Elmi əsasa söykənməsi

 3. Vaxtında (lazım olan zamanda) olması

 4. Qərarların hazırlanmasına və icrasına təsir gücü.

 5. Rəhbərin savadı, səriştəsi və təcrübəsi.
 1. Qərar qəbul edilməsində iştirak edən əsas üsullar üç qrupa bölünür: Hansılardır?

1.İntuitiv qərar;

2. Müşahidə və ya səriştə əsasında qərar;

3. Rasional qərar

4. Kollegiallıq

5. Reallıq

a)1, 2, 3 b) 1,3,5 c) 1, 2, 5 d) 2,3,5 e) 1,2,4 1. Hər bir rəhbər işçinin (menecerin) intuisiya əsasında qəbul etdiyi qərar necə adlanır ?

   1. İntuitiv qərar

   2. Kollegiallıq

   3. Müşahidə və ya səriştə əsasında qərar

   4. Rasional qərar

   5. Xüsusi qərar

 1. Aparılmış müşahidələrin yekunlaşdırılması və yaxud da əvvəllər baş vermiş pozuntuların (xətaların) həlli zamanı müsbət nəticə vermiş təcrübənin tətbiqi yolu ilə qəbul etdilən qərar necə adlanır ?

 1. Müşahidə və ya səriştə əsasında qərar

 2. İntuitiv qərar

 3. Kollegiallıq

 4. Rasional qərar

 5. Xüsusi qərar
 1. Elmi və təcrübi biliklərin tətbiqi, rəhbər işçinin intellectual səviyyəsi və qabiliyyəti əsasında qəbul etdilən qərar necə adlanır ?

 1. Rasional qərar

 2. Müşahidə və ya səriştə əsasında qərar

 3. İntuitiv qərar

 4. Kollegiallıq

 5. Xüsusi qərar

“İnzibati idarəetmə”

kafedrasının müdiri: prof. Məmmədov F.Ə.

Tərtib etdilər: dos. İsmayılov V.A.dos. Mehdiyev U.C.

Yüklə 1,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə