Azərbaycan Texnologiya Universiteti "İnzibati idarəetmə" kafedrasıYüklə 0,93 Mb.
səhifə6/7
tarix17.06.2018
ölçüsü0,93 Mb.
#53898
1   2   3   4   5   6   7

 1. Məşğulluq artır

 2. Istehsal azalır

 3. Əmək haqqı azalır

 4. Məşğulluq azalır

 5. Qiymətlərin səviyyəsi artır.

375.Yüksəliş fazasının sonunda: 1. Qiymətlər səviyyəsinin artım templəri və nominal əmək haqqı stavkası arasındakı fərq azalır.

 2. Qiymətlər səviyyəsinin artım templəri və nominal əmək haqqı stavkası arasındakı fərq artır.

 3. Qiymətlər səviyyəsinin artım templəri və faiz stavkası arasındakı fərq azalır.

 4. Qiymətlər səviyyəsinin artım templəri və faiz stavkası arasındakı fərq artır.

 5. Hamısı .

376. Klassik iqtisadi məktəbin əsas müddəaları: 1. Hamısı

 2. Kamil rəqabət

 3. Qiymətlərin elastikliyi

 4. Əmək haqqının elastikliyi

 5. Heç biri

377. Klassik məktəbin nümayəndələrinə görə; 1. Tələbdə tərəddüdlər istehsala deyil,qiymətlərər təsir göstərir,çünki məcmu tələbin əyrisi şaqulidir.

 2. Tələbdə tərəddüdlər istehsala təsir etmir.

 3. Tələbdə tərəddüdlər qiymətlərə təsir edir.

 4. Məcmu tələbin əyrisi şaqulidir.

 5. Tələbdə tərəddüdlər istehsala təsir edir.

378. Qeyri-mükəmməl informasiya nəzəriyyəsinə aid olanı seçin. 1. İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında natamam informasiyaya malikdirlər və bununla

 2. əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair səhvlərə yol verilir.

 3. İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında tam informasiyaya malikdirlər vəbununla əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair səhvlərə yol verilir

 4. İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında heç bir informasiyaya malik deyillər və bununla əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair səhvlərə yol verilir.

 5. İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında natamam informasiyaya malikdirlər və bununla əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində tələbin səviyyəsinə dair səhvlərə yol verilir.İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında natamam informasiyaya malikdirlər və bununla əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair səhvlərə yol verilmir.

379. Real biznes tsikl nəzəriyyəsinə aid olanı seçin : 1. Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.

 2. Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi məcburi olaraq dəyişir.

 3. Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərmir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.

 4. Siyasi şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.

 5. Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və tələbin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.

380. Doğru variantı seçin. 1. hamısı

 2. Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.

 3. İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında natamam informasiyaya malikdirlər və bununla əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair səhvlərə yol verilir.

 4. Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və tələbin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.

 5. İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında natamam informasiyaya malikdirlər və bununla əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair səhvlərə yol verilmir.

381. “Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir”. Müddəaları hansı nəzəriyyəyə aiddir. 1. Real biznes tsikl nəzəriyyəsinə

 2. Qeyri-mükəmməl informasiya nəzəriyyəsinə

 3. Mükəmməl biznes nəzəriyyəsinə

 4. Real infomasiya nəzəriyyəsinə

 5. Heç birinə

382.iqtsadi tsiklər davametmə müddətinə görə bölünür : 1. qısamüddətli,ortamüddətli, uzunmüddətli

 2. uzunmüddətli

 3. qısamüddətli,ortamüddətli

 4. ortamüddətli, uzunmüddətli

 5. ortamüddətli

383. Qeyri-mükəmməl informasiyanın hətta təkmil rəqabət şəraitində iqtisadi tərəddüdlərə təkan verə bilməsi haqqında ideya öz kökləri ilə kimə bağlıdır. 1. Milton Fridmen

 2. Jan Batist Sey

 3. Frenses Ecort

 4. Eli Henşer

 5. Vasili Leontyev

384. Milton Fridmenin arqumenləri qısamüddətli dövrdə “inflyasiya – işsizlik” alternativinin mövcudluğunu izah edir. Bu nəticə əsaslandıran fakt odur ki: 1. Hamısı düzdür.

 2. İqtisadi agentlər tam informasiyaya malik olmaya-olmaya pul ekspansiyası tərfindən çaşdırılmışdır.

 3. Istehsalçılar hesab edirlər ki, qiymətlərin artımı yalnız onların məhsuluna aiddir.

 4. Istehsalçılar qiymətlərin ümumi səviyyəsinin dəyişməsinə deyil,nisbi dəyişməsinə inanırlar.

 5. Işçilər nominal əmək haqqının artmasını real əmək haqqının artması kimi qəbul edərək əməyin təklifinin artırmağa hazırdırlar.

385. Birinci dünya iqtisadi böhranı neçənci ildə baş verib?

A) 1825

B) 1824


C) 1830

D) 1848


E) 1925

386. 1847-ci ildə baş verən iqtisadi böhran hansı ölkələrə təsir göstərmişdir?

A) bütün Avropa ölkələrinə

B) kapitalist ölkələrinə

C) ABŞ-a

D) sosialist ölkələrinə

E) Asiya ölkələrinə
387. Real biznes Tsikl nəzəriyyəsi hansı iqtisadçının idealarından qaynaqlanır?


 1. Tomas Meni

 2. Robert Barro

 3. Antuan Monkretyen

 4. Yozef Şumpeter

 5. Vilyam Staffor

388. Real biznes Tsikl nəzəriyyəsinin tərəfdarları kimlərdir? 1. Con Lonq, Çarls Flosser, Edvard Preskott

 2. Vilyam Staffor,Tomas Meni

 3. Çarls Flosser, Tomas Meni

 4. Antuan Monkretyen, Yozef Şumpeter

 5. Eli Henşer, Bertil Olin.

389. Real biznes Tsikl nəzəriyyəsinin tərəfdarları elə düşünürdülər ki: 1. Tsikl tərəddüdlər təsadüfi texnoloji şoklar nəticəsində baş verir.

 2. Tsikl tərəddüdlər təsadüfi olmayan texnoloji şoklar nəticəsində baş verir.

 3. Tsikl tərəddüdlər təsadüfi siyasi şoklar nəticəsində baş verir.

 4. Tsikl tərəddüdlər təsadüfi olmayan siyasi şoklar nəticəsində baş verir.

 5. Hamısı .

390. Real biznes Tsikl modellerinin əsas müddəaları nədir? 1. Hər biri

 2. Texniki irəlliləyişlər bütövlükdə iqtisadiyyat üçün iqtisadi silkələnmələrin mənbəyidir.

 3. Texniki şokların yayılmasına imkan verən bazar strukturu təkmil rəqabətlidir.

 4. Texniki şokların yayılmasına imkan verən bazar strukturu qeyri-təkmil rəqabətlidir.

 5. Heç biri

391. Real biznes Tsikl nəzəriyyəsinə əsasən müsbət texnoloji şokdan dərhal sonar nə baş verir. 1. Hamısı düzdür

 2. Istehsalın məhsuldarlığı artır

 3. Firmalar əməyə tələbi artırırlar

 4. Əmək məhsuldarlığı artır.

 5. Məşgulluq səviyyəsi artmadıqda da belə istehsal,baş vermiş şok nəticəsində artmalıdır.

392.Real biznes Tsikl nəzəriyyəsinin tərəfdarlarına görə ressesiyanın (tənəzzülün) əsas səbəbi nədir? 1. Mənfi texnoloji şoklar

 2. Müsbət texnoloji şoklar

 3. Texnoloji tərəqqi

 4. Hec biri

 5. Hamısı

393. Yozef Şumpeterin nəzəriyyəsi işgüzar tsikli aşağıdakı kimi izah edir. 1. Iqtisadi kanyukturada dəyişikliklərə gətirə biləcək hər-hansısa yenilik,bundan sonra istehsal amillərinin konfiqurasiyasında dəyişikliklərin baş veməsi,daha sonra isə işgüzar tsikl.

 2. Iqtisadi kanyukturada dəyişikliklərə gətirə biləcək hər-hansısa yenilik, daha sonra isə işgüzar tsikl.

 3. Iqtisadi kanyukturada dəyişikliklərə gətirə biləcək hər-hansısa yenilik,bundan sonra işgüzar tsikl, daha sonra isə istehsal amillərinin konfiqurasiyasında dəyişikliklərin baş veməsi.

 4. İstehsal amillərinin konfiqurasiyasında dəyişikliklərin baş veməsi, daha sonra isə işgüzar tsikl.

 5. Heç biri.

394. Şpitqof “dəyişən situasiyalar” dedikdə nə nəzərdə tutudu? 1. İşgüzar tsikl

 2. Innovasiya

 3. Marketinq

 4. Kanyuktura

 5. Hamısı

395. Akselerator effekti nədir?

 1. Istehlak mallarına tələb artması istehsal vasitələrinin təklifinin dəfələrlə artımına gətirib çıxarır.

 2. Istehlak mallarına tələb artması istehsal vasitələrinin tələbin dəfələrlə artımına gətirib çıxarır.

 3. Müəyyən ölkədə hazırlanan əmtəələrin həmin ölkədən çıxarılmasına qoyulan qadağa.

 4. Təkrar idxal

 5. Heç biri

396. Nə üçün həmkarlar ittifaqları bu gün,əmək haqqının taraz vəziyyətdə qərarlaşmasına maneçilik göstərən ən əsas amillərdən biridir? 1. Həmkarlar ittifaqları bütövlükdə iş qüvvəsi deyil,təmsil etdikləri bir qrup işçilərin adından çıxış edərkən administrasiyalarla danışıqlara girir.

 2. Həmkarlar ittifaqları bütövlükdə iş qüvvəsi adından çıxış edərkən administrasiyalarla danışıqlara girir.

 3. Həmkarlar ittifaqları ancaq administrasiya işçilərindən ibarətdir.

 4. Heç biri

 5. Hamısı

397.Effektiv əmək haqqı nəzəriyyəsinə görə: 1. Hamısı

 2. Firmalar işçiləri maksimum səy göstərərək işləməyə stimullaşdırırlar

 3. Firmalar əmək haqqını tarz səviyyədən yüksək səviyyədə müəyyən edirlər.

 4. Işçi firmanın üstünlüklərindən məhrum olmasın deyə işinin faydalılığını artırır.

 5. Firma rəhbərliyi tələb və təklif şoklarına cavab olaraq əmək məhsuldarlığının azalmaması məqsədilə real əmək haqqını dəyişməz səviyyədə saxlayır.

398.Tsiklik tərəddüdlərin ilkin mənbəyinin araşdırılması ilə əlaqədar olan “Xarici” nəzəriyyənin tərəfdarları iqtisadi tsikllərin əsas mənbəyini iqtisadi sistemdən kənarda meydana gələn amillərdə görürlər. Həmin amillərə aiddir; 1. Hamısı.

 2. Müharibə,inqilab və digər siyasi sarsıntılar.

 3. Qızıl,uran,neft və digər resursların nəhəng yataqlarının kəşfi.

 4. Yeni ərazilərin mənimsənilməsi.

 5. Texnoloji yeniliklər,ixtiralar,kəşflər.

399. Tsiklik tərəddüdlərin ilkin mənbəyinin araşdırılması ilə əlaqədar olan “Daxili” nəzəriyyənin tərəfdarları iqtisadi tsikllərin əsas mənbəyini iqtisadi sistemin özündə olan amillərdə görürlər. Həmin amillərə aiddir: 1. Hamısı

 2. Əsas kapitalın fiziki xidmət müddəti

 3. Şəxsi istehlakın artımı və azalmasının istehsalın həcminə və məşğulluğa təsir göstərməsi

 4. Əsaslı vəsait qoyuluşunun genişlənməsi.

 5. Istehsala,tələbata və istehlaka birbaşa və müstəqim yollarla dövlətin iqtisadi siyasətinin təsiri.

400.Tsiklik tərəddüdlərin ilkin mənbəyinin araşdırılması ilə əlaqədar olan “Xarici” nəzəriyyənin tərəfdarları iqtisadi tsikllərin əsas mənbəyini iqtisadi sistemdən kənarda meydana gələn amillərdə görürlər. Həmin amillərə aid deyil; 1. Əsas kapitalın fiziki xidmət müddəti.

 2. Müharibə,inqilab və digər siyasi sarsıntılar

 3. Qızıl,uran,neft və digər resursların nəhəng yataqlarının kəşfi.

 4. Yeni ərazilərin mənimsənilməsi

 5. Texnoloji yeniliklər,ixtiralar,kəşflər.

401.Tsiklik tərəddüdlərin ilkin mənbəyinin araşdırılması ilə əlaqədar olan “Daxili” nəzəriyyənin tərəfdarları iqtisadi tsikllərin əsas mənbəyini iqtisadi sistemin özündə olan amillərdə görürlər. Həmin amillərə aid deyil: 1. Müharibə,inqilab və digər siyasi sarsıntılar.

 2. Əsas kapitalın fiziki xidmət müddəti

 3. Şəxsi istehlakın artımı və azalmasının istehsalın həcminə və məşğulluğa təsir göstərməsi

 4. Əsaslı vəsait qoyuluşunun genişlənməsi.

 5. Istehsala,tələbata və istehlaka birbaşa və müstəqim yollarla dövlətin iqtisadi siyasətinin təsiri.

402. Dövlətin antitsiklik tənzimlənməsi baxımından neokeynsçilər nəyə əsaslanır? 1. Məcmu tələbə

 2. Məcmu təklifə

 3. Qiymətə

 4. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə

 5. Xarici siyasətə

403. Dövlətin antitsiklik tənzimlənməsi baxımından neokonservativ yanaşmanın

nümayəndələri nəyə əsaslanır?


 1. Məcmu təklifə

 2. Məcmu tələbə

 3. Qiymətə

 4. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə

 5. Xarici siyasətə

404. Müəssisənin sağlamlaşdırılması müddəti çox ola bilməz 1. 18 aydan

 2. 2 ildən

 3. 12 ildən

 4. 6 aydan

 5. 25 gündən

405. Sağlamlaşdırma başladıqdan sonra hansı müddətdə kreditorların məbləğinin ən azı üçdə biri ödənməlidir 1. 12 ay

 2. 4-6 ay

 3. 6 ay

 4. 4 ay

 5. 2 il

406. Hansı qanunverici orqan sağlamlaşdırmanın başqa qaydasını müəyyən edə bilər 1. AR Nazirlər Kabineti

 2. AR Prezidenti

 3. AR Milli Məclisi

 4. Bunların hamısı

 5. Bunların heç biri

407 Müəssisə müdiriyyəti kimin tələbi ilə sağlamlaşdırma haqqında hesabat verə bilər 1. Kreditorlar yığıncağının

 2. Beynəlxalq investorların

 3. Borc verməyə hazırlaşanların

 4. Müəssisə işçilərinin

 5. Bunlardan heç biri

408.“Nominal gəlirin artması əsas etibarilə qiymətlər səviyyəsinin artmasında deyil,istehsal və məşğulluğun artmasında təzahür olunur”. Bu fikir kimə məxsusdur? 1. Milton Fridmen

 2. David Rikardo

 3. Con Stüart Mill

 4. Jan Batist Sey

 5. Bertill Olin

409. Borclu məhkəmə icraatı başladıqdan sonra nələri edə bilər 1. Bunların hər biri

 2. Müəssisədə əmlak haqda məlumat gizlədilərsə

 3. Borclu mühasibat məlumatlarını müsabiqə təşkilatına təqdim etməzsə

 4. Bunların heç biri

 5. Sənədlər tam şəffaflığı ilə göstərilərsə
         1. “Böhran” ifadəsi yunanca hansı mənanı verir?

          1. a) qərar;

          2. b) təhlükə;

          3. c) böhran;

          4. d) zəlzələ;

          5. e) daşqın         2. “Böhran” ifadəsi çin dilində hansı mənanı verir?

          1. a) təhlükə;

          2. b) böhran;

          3. c) daşqın;

          4. d) zəlzələ;

          5. e) qərar; 1. Antiböhranlı idarəetmənin əsas bir hissəsi hansı idarəetmədir?

a) risk idarəetməsidir;

b) inzibati idarəetmədir;

c) sərfəli idarəetmədir;

d) dövlət idarəetməsidir;

e) zərərli idarəetmədir
413.Böhranı həll etmək üçün nə etmək lazımdır?

a) onu idarə etmək;

b) tədbir görmək;

c) fəaliyyəti dayandırmaq;

d) səbəbini araşdırmaq;

e) nəticə çıxarmaq

414Antiböhranlı şəraitdə hər bir müəssisənin əsas məqsədi nədir?

a) qeyri-müəyyənlikləri idarə etmək, zərərləri minimuma endirmək

b) məhsul çeşidini dayandırmaq, gözləmə mövqeyi tutmaq

c) müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini yenidən qurmaq

d) işçilərin attestasiyasını keçirmək, yaxşı mütəxəssis cəlb etmək

e) bütün mal partiyasını satmaq, yeni mütərəqqi istehsala keçmək


415.Böhran təşkilatın nəyini təhlükə altına qoyur?

 1. mövcudluğunu;

 2. maliyyə-təsərrüfatını;

 3. inkişafını;

 4. strategiyasını;

 5. proqnozlaşdırmasını

416. Böhran dövrlərində müəssisə necə olur? 1. zamanın təzyiqi altında;

 2. müstəqil halda;

 3. xarici dövlətlərdən asılı vəziyyətdə

 4. dövlətdən asılı vəziyyətdə;

 5. fəaliyyətini tam dayandırır

417. Böhranın həlli üçün yollar hansılardır?

 1. dəqiq düstur və ya mexanizm yoxdur

 2. optimal qanun və qərarların qəbulu

 3. müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təftişidir

 4. texnoloji proseslərdə yeniliklərin aparılmasıdır

 5. müəssisədə kadr dəyişikliklərinin aparılmasıdır

418. Böhranın meydana gəlməsinə təsir edən faktorlar 1. daxili və xarici faktorlar;

 2. sosial və iqtisadi faktorlar;

c) mədəni və mənəvi faktorlar;

d) hüquqi və tarixi faktorlar

e) nəzəri və praktiki faktorlar
419.Müəssisədə böhranın meydana gəlməsinə səbəb olacaq xarici mühit faktorları


 1. iqtisadi sistem və onun vəziyyəti, texnoloji yeniliklər, sosial-mədəni, hüquqi və siyasi faktorlar, güclü rəqabət

 2. siyasi vəziyyət, texnoloji yeniliklər, sosial-mədəni, hüquqi və siyasi faktorlar, güclü rəqabət

 3. siyasi vəziyyət, proqnozlaşdırma, sosial-mədəni, hüquqi və siyasi faktorlar, güclü rəqabət

 4. siyasi vəziyyət, texnoloji yeniliklər, iqtisadi amil və onun nəticələri, güclü rəqabət

 5. iqtisadi vəziyyət və onun nəticələrinin təhlili, texnoloji yeniliklər, daxili-xarici faktorlar, güclü rəqabət, beynəlxalq təcrübə


420.Baş idarəedicilərin bacarıqsızlığı və konservatizmliyi nədir?

a) yeni problemləri köhnə üsullarla həll etməyə çalışması, ətraf mühitdə baş verən hadisələrə qarşı laqeyd yanaşması

b) təşkilatla ətraf mühit arasında baş verən uyğunsuzluqların fərqinə varmamaq

c) idarəetmənin mərkəzləşmə dərəcəsi üçün özəllikləri, istehsal və xidmətin növü, çeşidliliyi, quruluşu, qərar vermənin nəzərə alınmaması

d) hadisələri əvvəlcədən proqnozlaşdırıb heç bir tədbirlər paketinin hazırlanmaması

e) böhran dövrünün ilk mərhələsi müəssisənin daxili və xarici mühitdə baş verən dəyişiklikdən xəbərdar olmaması


421.Böhran dövrünün ilk mərhələsində nə lazımdır?

 1. təşkilat quruluşu, məlumat toplama və təhlil etmə üsullarının gözdən keçirilməsi, quruluşun elastik vəziyyətə gətirilməsi

 2. hadisələri əvvəlcədən proqnozlaşdırıb bütün sosial-iqtisadi, mədəni tədbirlər paketinin hazırlanması

 3. idarəetmənin mərkəzləşmə dərəcəsi üçün özəllikləri, istehsal və xidmətin növü, çeşidliliyi, quruluşu, qərar vermənin nəzərə alınması

 4. yeni problemləri köhnə üsullarla həll etməyə çalışmamaq, ətraf mühitdə baş verən hadisələrə qarşı laqeyd yanaşmamaq

 5. təsərrüfat-maliyyə vəziyyətini təftiş etmək, optimal fəaliyyət planlarının işlənib hazırlanması439. Faizlə ifadədə ödəmələrin gözlənilən orta xüsusi çəkisinin səhm və borc kapitalına olan nisbətinə nə deyilir?

 1. kapitalın dəyəri;

 2. məhsulun topdansatış qiyməti;

 3. məhsulun mənfəəti;

 4. məhsulun maya dəyəri;

 5. məhsulun pərakəndə qiyməti


440.Tədiyyə qabiliyyətlərinin aşağı düşməsi nə deməkdir?


 1. 444. Böhranlı vəziyyət nədən baş verə bilər?

 1. qeyri-professional idarəetmədən və səhvlərdən;

 2. dünyada baş verən böhranlardan

 3. iqtisadi tənəzzüldən və böhrandan

 4. rəhbərin düzgün iqtisadi-hüquqi siyasət yeritmədiyi halda

 5. ümumdünya qlobal siyasətindən 1. 445. Böhran nə ilə sıx bağlıdır?

 1. risklə;

 2. idarəetmə ilə;

 3. malın qiyməti ilə;

 4. malın satışı ilə;

 5. məhsulun alışı və satışı ilə 1. 446.Böhran harada baş verir?

 1. müəssisənin fəaliyyət prosesində;

 2. ilk növbədə dövlət idarəetməsində;

 3. inkişaf etmiş dövlətlərdə;

 4. az inkişaf etmiş dövlətlərdə;

 5. ən zəif istehsal müəssisələrində 1. 447Böhranın inkişafı səbəbləri necədir?

        1. obyektiv, subyektiv;

        2. maddi, mənəvi;

        3. siyasi, iqtisadi;

        4. sosial, hüquqi;

        5. kəmiyyət və keyfiyyət 1. 448.Tipinə görə böhranlar necə ola bilər?

 1. sistemli, idarə edilə bilən, qısa müddətli və sürəkli, gizli

 2. siyasi, iqtisadi, sosial, hüquqi

 3. maddi, mənəvi, qısa müddətli və sürəkli

 4. sistemli, idarə edilə bilən, qarşılıqlı, gizli

 5. normal, adekvat, qarşılıqlı, obyektiv, subyektiv 1. 449.İqtisadi nöqteyi-nəzərdən risklərin təsnifatı necədir?

 1. müntəzəm, subyektiv;

 2. obyektiv, subyektiv;

 3. siyasi, iqtisadi;

 4. sosial, hüquqi;

 5. kəmiyyət və keyfiyyət 1. 450.Maliyyə xarakterli spekulyativ risklər hansılardır?

   1. investisiya, faiz, kredit, büdcə, müflisləşmə

   2. siyasi, iqtisadi, sosial, hüquqi

   3. maddi, mənəvi, qısa müddətli və sürəkli

   4. sistemli, idarə edilə bilən, qarşılıqlı, gizli

   5. normal, adekvat, qarşılıqlı, obyektiv, subyektiv 1. 451. Sosial böhranlar özünü necə büruzə verir?

  1. iqtisadi, ekoloji ya da hakimiyyət böhranının davamı

  2. siyasi, iqtisadi, sosial, hüquqi

  3. maddi, mənəvi, qısa müddətli və sürəkli

  4. sistemli, idarə edilə bilən, qarşılıqlı, gizli

  5. normal, adekvat, qarşılıqlı, obyektiv, subyektiv 1. 452. Risklərin təsnifatı nədən asılıdır?

    1. şəraitdən;

    2. mühitdən;

    3. müəssisədən;

    4. idarəetmədən;

    5. əmtəələrdən 1. 453.Antiböhranlı idarəetmə prosesinin aparılması üçün ən prioritet məsələ nədir?

 1. maliyyə işlərinə nəzarət;

 2. idarəetmə işlərinə nəzarət;

 3. təsərrüfat işlərinə nəzarət;

 4. işçi personalın işlərinə nəzarət;

 5. məhsulun satışına nəzarət 1. 454. Maliyyə nəzarətinin həyata keçirildiyi obyektdən asılı olaraq maliyyə nəzarəti necə fərqlənir?

        1. dövlət, ictimai, təsərrüfatdaxili və müstəqil

        2. iqtisadi, ekoloji ya da hakimiyyət böhranının davamı

        3. siyasi, iqtisadi, sosial, hüquqi

        4. maddi, mənəvi, qısa müddətli və sürəkli

        5. sistemli, idarə edilə bilən, qarşılıqlı, gizli 1. 455. İctimai maliyyə nəzarəti ayrı-ayrı fiziki şəxslər (mütəxəssislər) tərəfindən necə aparılır?

 1. əvəzsiz və könüllülük əsasında;

 2. kollegial və komissiya əsasında;

 3. kompleks və fundamental əsasda;

 4. ilkin, təkrar və əlavə əsasında

 5. müstəqil və kollegial əsasında; 1. 456. Müstəqil maliyyə nəzarətini həyata keçirir

        1. ixtisaslaşdırılmış auditor firma və xidmətləri;

        2. dövlət maliyyə qurumları

        3. beynəlxalq maliyyə təşkilatları və xidmətləri;

        4. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi;

        5. Azərbaycan Respublikası Dövlət Nəzarət Komitəsi 1. 457. Maliyyə nəzarəti keçirilmə formasına görə necə bölünür?

 1. ilkin, cari və sonrakı nəzarət;

 2. giriş, tədqiqat və yekun;

 3. ilkin, təkrar və komissiya;

 4. ilkin, təkrar və əlavə;

 5. giriş, nəzarət və yekun 1. 458.İlkin maliyyə nəzarəti nə vaxt həyata keçirilir?

 1. müəssisələrin maliyyə planlarının, idarə və təşkilatlarının gəlir və xərclər smetalarının, büdcə layihələrinin, müqavilə şərtlərinin və s. sənədlərin tərtib edilməsi və təsdiqi zamanı

 2. hesabat dövrünün və maliyyə ilinin bütövlükdə başa çatmasından sonra

 3. maliyyə planının icrası prosesində, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatları keçirildikdə, pul vəsaitlərinin və əmtəə material qiymətlilərin sərfinin norma və normativlərə uyğun olması yoxlanıldıqda

 4. müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti təftiş edildikdə, əlavə pul vəsaitlərinin sərfində və xammal və materialların alınmasında qeyri-dəqiqliyə yol verdikdə

 5. cari yoxlamaların aparılmasında, idarəetmə prosesində yol verilmiş nöqsanlar olduqda, müəssisə rəhbərinin sərəncamı əsasında 1. 459. Cari maliyyə nəzarətinə vaxt həyata keçirilir?

    1. maliyyə planının icrası prosesində, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatları keçirildikdə, pul vəsaitlərinin və əmtəə material qiymətlilərin sərfinin norma və normativlərə uyğun olması yoxlanıldıqda

    2. hesabat dövrünün və maliyyə ilinin bütövlükdə başa çatmasından sonra

    3. müəssisələrin maliyyə planlarının, idarə və təşkilatlarının gəlir və xərclər smetalarının, büdcə layihələrinin, müqavilə şərtlərinin və s. sənədlərin tərtib edilməsi və təsdiqi zamanı

 1. d) cari yoxlamaların aparılmasında, idarəetmə prosesində yol verilmiş nöqsanlar olduqda, müəssisə rəhbərinin sərəncamı əsasında

 2. e) müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti təftiş edildikdə, əlavə pul vəsaitlərinin sərfində və xammal və materialların alınmasında qeyri-dəqiqliyə yol verdikdə 3. 460. Sonrakı maliyyə nəzarətinə vaxt həyata keçirilir?

 4. a) hesabat dövrünün və maliyyə ilinin bütövlükdə başa çatmasından sonra

 5. b) müəssisələrin maliyyə planlarının, idarə və təşkilatlarının gəlir və xərclər smetalarının, büdcə layihələrinin, müqavilə şərtlərinin və s. sənədlərin tərtib edilməsi və təsdiqi zamanı

 6. c) maliyyə planının icrası prosesində, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatları keçirildikdə, pul vəsaitlərinin və əmtəə material qiymətlilərin sərfinin norma və normativlərə uyğun olması yoxlanıldıqda

 7. d) müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti təftiş edildikdə, əlavə pul vəsaitlərinin sərfində və xammal və materialların alınmasında qeyri-dəqiqliyə yol verdikdə

 8. e) cari yoxlamaların aparılmasında, idarəetmə prosesində yol verilmiş nöqsanlar olduqda, müəssisə rəhbərinin sərəncamı əsasında 9. 461. Böhran harada baş verir?

 1. müəssisənin fəaliyyət prosesində;

 1. b) respublikanın daxilində;

 2. c) dövlət idarəetmə orqanlarında;

 3. d) respublikanın xaricində;

 4. e) qeyri istehsal sahələrində 5. 462.Böhranın inkişafı səbəbləri necədir?

        1. obyektiv, subyektiv;

        2. siyasi, iqtisadi;

 1. c) sosial, hüquqi;

 2. d) kəmiyyət və keyfiyyət

 3. e)maddi, mənəvi; 4. 463.Tipinə görə böhranlar necə ola bilər?

 1. sistemli, idarə edilə bilən, qısa müddətli və sürəkli, gizli

 2. siyasi, iqtisadi, sosial, hüquqi

 3. maddi, mənəvi, qısa müddətli və sürəkli

 4. sistemli, idarə edilə bilən, qarşılıqlı, gizli

 5. normal, adekvat, qarşılıqlı, obyektiv, subyektiv 1. 464.İqtisadi nöqteyi-nəzərdən risklərin təsnifatı necədir?

 1. müntəzəm, subyektiv;

 2. obyektiv, subyektiv;

 3. siyasi, iqtisadi;

 4. sosial, hüquqi;

 5. kəmiyyət və keyfiyyət 1. 465. Maliyyə xarakterli spekulyativ risklər hansılardır?

 1. investisiya, faiz, kredit, büdcə, müflisləşmə;

 2. siyasi, iqtisadi, sosial, hüquqi;

 3. maddi, mənəvi, qısa müddətli və sürəkli;

 4. sistemli, idarə edilə bilən, qarşılıqlı, gizli;

 5. normal, adekvat, qarşılıqlı, obyektiv, subyektiv 1. 466. Sosial böhranlar özünü necə büruzə verir?

 1. iqtisadi, ekoloji ya da hakimiyyət böhranının davamı

 2. siyasi, iqtisadi, sosial, hüquqi

 3. maddi, mənəvi, qısa müddətli və sürəkli

 4. sistemli, idarə edilə bilən, qarşılıqlı, gizli

 5. normal, adekvat, qarşılıqlı, obyektiv, subyektiv 1. 467. Risklərin təsnifatı nədən asılıdır?

 1. şəraitdən;

 2. mühitdən;

 3. müəssisədən;

 4. idarəetmədən;

 5. əmtəələrdən 1. 468.Antiböhranlı idarəetmə prosesinin aparılması üçün ən prioritet məsələ nədir?

 1. maliyyə işlərinə nəzarət;

 2. idarəetmə işlərinə nəzarət;

 1. c) təsərrüfat işlərinə nəzarət;

 2. d) işçi personalın işlərinə nəzarət;

 3. e) məhsulun satışına nəzarət 4. 469. Maliyyə nəzarətinin həyata keçirildiyi obyektdən asılı olaraq maliyyə nəzarəti necə fərqlənir?

 1. dövlət, ictimai, təsərrüfatdaxili və müstəqil

 2. iqtisadi, ekoloji ya da hakimiyyət böhranının davamı

 3. siyasi, iqtisadi, sosial, hüquqi

 4. maddi, mənəvi, qısa müddətli və sürəkli

 5. sistemli, idarə edilə bilən, qarşılıqlı, gizli 1. 470.Maliyyə nəzarətinin

  Yüklə 0,93 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə