B – qarışıq variantYüklə 1,05 Mb.
səhifə12/14
tarix25.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

T2- 4

T3- 3

T4 - 4


1.Hisslərin əmələ gəlməsində nələrin olması mühüm rol oynayır?

A)Dinamik steriotipin yaranması və ya pozulması halı

B)Mərkəzi sinir sistemində oyanma və ləngimə proseslərinin olması

C)İkinci siqnal sistemi

D)I və II siqnal sistemləri

E)Ətraf mühütdən alınan qıcıqlar3.Kar uşaqlarda hisslər necə təzahür edir?

A) Emosialarda

B)Surətlərdə

C) İfadəli hərəkətlərdə

D)Nitqində

E)Xarici görkəmində4.İnsanın tələbatları hansı xarakteri daşıyır?

A)İctimai – şəxsi

B)İctimai

C)Şəxsi


D)Sosial

E)Bioloji5.İnsanın idrak tələbatlarının emosional təzahürləri nədir?

A) Maraqlar

B)Məqsəd

C)Cəhdlər

D)Motivləşmə

E)Əqidələr6.Kar uşaq üçün motivin məzmun baxımından hansı cəhəti əsasdır?

A) Fəaliyyətə təhrik

B)Özünütəhsil motivləri

C)Geniş sosial motivlər

D) Motivin fəallığı

E)Sosial əməkdaşlıq motivləri7. Eşitmə çatışmazlığı zamanı hisslərin əmələ gəlməsində nələrin olması mühüm rol oynayır?

A)Dinamik steriotipin yaranması və ya pozulması halı

B)Mərkəzi sinir sistemində oyanma və ləngimə proseslərinin olması

C)İkinci siqnal sistemi

D)I və II siqnal sistemləri

E)Ətraf mühütdən alınan qıcıqlar8.Kar uşaqların tərbiyə prosesində hansı əxlaqi hissləri formalaşır?

A) Sevgi,məhəbbət,nifrət

B)Əməksevərlik və məsuliyyət

C)Dostluq və düşmənçilik

D) Dostluq,yoldaşlıq,borc,qarşılıqlıyardım və fəaliyyət,

E) Əməksevərlik ,həyatsevərlik və minnətdarlıq9.Yaradıcı oyunlar kar uşaqlarda nələrin inkişafına təkan verir?

A)İntellektual hisslərin

B)Düşünmək,tapmaq kimi hislərin

C)Təxəyyülün

D)Təsəvvürlərin

E)Nitqin inkişafına10. İnsanın hissləri nə ilə bağlıdır və nədən asılıdır?

1 – İnsanın hissləri idrak obyektinə bəslənən subyektiv münasibətlə bağlıdır

2 – Hisslər subyektiv xarakter daşıyır və o, şəxsin bilik və təcrübəsindən asılı olur

3 – Hisslər cins, yaş, fərdi xüsusiyyətlərindən asılı olmur

4 – Hİsslər obyektiv xarakter daşıyır və o, şəxsin bilik və təcrübəsindən asılı olur

5 – Düşdüyü konkret vəziyyətdən asılı olmur

6 – Hisslərin obyekti ətrafdakı cisim və hadisələr, başqa adamlar, onun subyekti isə şəxsiyyətin özüdür

7 – İnsanın praktik və nəzəri fəaliyyətinin yönəldiyi və onda müvafiq şəkildə ifadə olunması

A) 2, 5, 7, 6

B)1, 3, 4, 6

C)2, 3, 4, 5

D) 1, 2, 6, 7

E)4, 5, 6, 7

11. Eşitmə qüsurlu uşaqların təbii tələbatlarına aiddir:

1. yuxu tələbatı

2. ünsiyyət tələbatı

3. əks cinsə tələbat

4. qorunmaq tələbatı

5. musiqi dinləmək tələbatı

6. yemək tələbatı

7. əmək tələbatı

A) 1,3,4,6

B) 1,2,3,4

C) 4,5,6,7

D) 1,3,5,7

E) 2,3,5,6

12. İnsanın idrak fəaliyyətində hisslərin rolunu müəyyən et:

1 – İdrak prosesləri emosiya və hisslərlə dialektik vəhdət təşkil edir

2 – İdrak prosesləri emosiya və hisslərlə dialektik vəhdəti təlim üçün əhəmiyyətə malik deyil

3 – İnsanın psixi həyatı vəhdətdə deyil

4 – Hissələrin qeyri-adi qüvvəsindən istifadə etməklə şagirdin və ya tələbənin idrak fəaliyyətini fəallaşdırmaq olur

5 – Təlim prosesinin məhsuldarlığı yüksəltmək olar

A) 1,2,5

B)1,2,3


C)2,3,4

D)3,4,5


E) 1,4,5

13. Psixoloji stressin hansı növləri fərqləndirilir?

1 - informasiya stressi

2 - əhval stressi

3 - imtahan stressi

4 - yoxlama stressi

5 - emosional stress

A) 1, 5

B) 2, 4

C) 3, 5

D) 1, 4

E) 2, 314. Hisslərin keçirilmə forması olan affektin fazalarını artan ardıcıllıqla düz

1 - son

2 - hazırlıq

3 - partlayış

A) 2, 3, 1

B) 1, 2, 3

C) 3, 2, 1

D) 2, 1, 3

E) 3, 1, 215. Hisslərin ontogenetik inkişaf mərhələlərini enən ardıcıllıqla ver

1 - özqünüqoruma instinkti

2 - ali insan emosiyaları

3 - razılıq - narazılıq

4 - epikritik emosiyalar

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 1, 4, 3

C) 3, 1, 4, 2

D) 4, 2, 3, 1

E) 2, 4, 3, 116. Stressin yaranma fazalarını əks ardıcıllıqla ver

1 - müqavimət (rezistensiya)

2 - həyəcan reaksiyası

3 - tükənmə (əldən düşmə)

A) 3, 1, 2

B) 1, 2, 3

C) 3, 2, 1

D) 2, 1, 3

E) 2, 3, 117. Hisslərin filogenetik inkişaf mərhələlərini artan ardıcıllıqla ver

1 - tələbatlar

2 - protoplazmatik (şüuraqədərki)

3 - abstrakt hisslər

4 - primitiv emosiyalar

A) 2, 1, 4, 3

B) 1, 3, 4, 2

C) 3, 1, 4, 2

D) 4, 2, 3, 1

E) 1, 2, 3, 418. Hisslərin keçirilmə formalarını məzmunları ilə uyğunlaşdır

I - əhval

II - affekt

III - ehtiras

IV - frustrasiya

1 – insan şüurunun müəyyən vahid məqsədə yönəlməsində öz əksini tapan qüvvətli, uzunmüdətli və dərin hissdir. İkili xarakter daşımaqla mənfi və müsbət qruplara bölünür

2 – çox zəif cərəyan edib, lakin uzun müddət davam edə bilən emosional halətdir. Stenik və astenik olur, sirayətetmə xüsusiyyətinə malikdir

3 –insanın qarşılaşdığı real və ya xəyali maneələri aşma çətinliyi onun dözüm səviyyəsindən üstün olduğu təqdirdə yaranan emosional halətdir, hansının ki səbəblərini insan ya özündə, ya da başqalarında görür

4 - coşğun surətdə əmələ gəlib kəskin xarici ifadəyə malik olan, azmüddətli, amma qüvvətli cərəyan edən hisslərdir. İnsanın həyatı üçün təhlükə yarandıqda və onun şəxsiyyəti təhqirə məruz qaldıqda baş verir

A) I - 4, II - 2, III - 1, IV - 3

B) I - 1, II - 3, III - 2, IV - 4

C) I - 2, II - 1, III - 3, IV - 4

D) I - 3, II - 4, III - 1, IV - 2

E) I - 2, II - 4, III - 1, IV - 319. Emosional pozuntuları onların izahı ilə uyğunlaşdır

I - depressiya

II - maniya

III - eyforiya

IV - disforiya

1 - əhval - ruhiyyənin az, lakin hərtərəfli, laqeyd və məzmunsuz olaraq yüksəlməsi

2 - hərəkət azlığı və nitqin zəifləməsi ilə özünü göstərən səbəbsiz olaraq əhval - ruhiyyənin enməsi

3 - əhval - ruhiyyənin kədərli, hər şeydən narazı halda enməsi

4 - hərəkət fəallığı və nitqin sürətlənməsi ilə özünü göstərən səbəbsiz olaraq əhval - ruhiyyənin yüksəlməsi

A) I - 2, II - 4, III - 1, IV - 3

B) I - 3, II - 4, III - 2, IV - 1

C) I - 4, II - 1, III - 3, IV - 2

D) I - 2, II - 3, III - 1, IV - 4

20. Hisslərin funksiyaları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın;

1 – Siqnal funksiyası

2 – Tənzimetmə funksiyası

3 – kommunikativ funksiya

a – insanın keçirdiyi hisslər onun mimikasında, səsində, tənəffüs ahəngində və s.təzahür edir, qarşı tərəf üçün informasiya mənbəyinə çevrilir

b – insanın keçirdiyi hisslər onun fəaliyyətinə təsir göstərmir

c - ətraf aləmdə baş verən hadisələrin hansının həyatımız üçün faydalı və ya təhlükəli olduğunu dərk edirik

d – insanın hərəkət və fəaliyyətinin motivi kimi çıxış edərək onları müəyyən istiqamətə yönəldə bilir

A)1-c, 2-d, 3-a

B)1-b, 2-a, 3-d

C)1-d, 2-b, 3-c

D)1-a, 2-c, 3-b

E)1-c, 2-a, 3-b

##num=13 // level= 1// sumtest=94 // name= Kar uşaqlarda şəxsiyyət problemi//Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə