B – qarışıq variant


##num=4// level= 1// sumtest=76 // name= // Eşitmə aparatının anatomik-fizioloji quruluşu və funksiyalarıYüklə 1,05 Mb.
səhifə4/14
tarix25.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num=4// level= 1// sumtest=76 // name= // Eşitmə aparatının anatomik-fizioloji quruluşu və funksiyaları

T1- 6

T2- 5

T3- 4

T4- 5


1.Dəhlizin quruluşu ibarətdir:

A)Yarımdairəvi kanalla ilbiz arasında yerləşən kiçik boşluqdan ibarətdir.

B) Dəhliz yarımdairəvi kanalla ilbizdən.

C) Dəhliz yarımdairəvi kanalda yerləşir.

D) Dəhliz təbil boşluğu və yarımdairəvi kanal arasında yerləşir.

E) Dəhliz təbil boşluğu,ilbiz və yarımdairəvi kanal arasında yerləşir.2.Daxili qulaq keçəcəyinin uzunluğu nə qədərdir?

A ) 8 -10 mm -ə bərabərdir.

B) 6-8 mm

C) 9 -10 mm -ə bərabərdir.

D) 4-6 mm.

E)8-12 mm3.Zarlı ilbiz harada yerləşir?

A ) Korti spiral üzvündə yerləşir

B) Zarlı ilbiz dəhliz və Reysner zarında yerləşir

C) Zarlı ilbiz sümük ilbizdə yerləşir.

D)Zarlı ilbiz spiral zar,və dəhlizdə yerləşir.

E). İlbiz kanalının dəhliz pilləkənində yerləşir.4.Danışıq audiometriyası ilə nəyi müayinə edirlər ?

A)Koxlear aparatın nitqi eşitmə qapısını və maksimal səlisliyini

B.)Nitqi eşitmə dərəcəsini.

C.)Daxili qulağın keçiriciliyini

D.)Şifahi nitqi anlama dərəcəsini

E) Təbil pərdəsinin fəaliyyətini5.Qulaq seyvanının neçə səthi fərqləndirilir?

A ) Daxili,orta və xarici səthlər fərqləndirilir

B)Ön ( literal),orta və arxa ( medial ) fərqləndirilir.

C)Daxili və xarici səthlər fərqləndirilir.

D). Ön ( literal) və arxa ( medial ) fərqləndirilir.

E)Ön və arxa , yuxarı və aşağı səthlər6.Qulaq funksional cəhətdən hansı hissələrdən ibarətdir ?

A )Eşitmə aparatı və statokinetik ( müvazinət və sahə hissi )aparatı.

B) Eşitmə aparatı,mərkəzi və statokinetik (müvazinət və sahə hissi )aparatı.

C)Mərkəzi və statokinetik (müvazinət və sahə hissi ) aparatı.

D)Statokinetik (müvazinət və sahə hissi ) aparatı.

E) Vestibulyar ,eşitmə, müvazinət və sahə hissi aparatı.7. Surdopsixologiya hansı elmlərin tərkibində idi?

1-Tibb


2-Filologiya

3-Fəlsəfə

4-Təbiyyətşünaslıq

5-Tarix


6-Psixologiya

A) 3 ,4,5

B) 1 2,3

C) 2 ,3,4

D) 1,3,6

E) 4,5,6.8.Orta qulağın quruluşuna aiddir:

1. Təbil boşluğu,eşitmə borusu və məməyəbənzər çıxıntının cisimcikləri

2. Təbil boşluğu,təbil pərdəsi və eşitmə borusu

3. Təbil pərdəsi və eşitmə borusu

4. Təbil pərdəsi ,daxili qulaq keçəcəyi və zarlı labirint

5. Daxili qulaq keçəcəyi və eşitmə borusu

A) 1

B)3


C)2

D) 5


E) 6

9. Müvazinət – sahə hissiyatı harada yerləşir?

1.Daxili qulaqda

2. Baş beyin qabığında

3. Selikli qişada

4. Torbacıq və yarımdairəvi kanallarda

5. Bütün dəri səthində

A)1

B) 3


C) 2

D) 4


E) 5

10. İnsan qulağı hansı səsləri qəbul edə bilmir?

1.30000 – dən atrıq səsləri qəbul edə bilmir.

2. 20000 –dən yuxarı olan səsləri

3. 1 saniyədə 20000 –dən artıq qəbul edə bilmir.

4. 1800 – dən yuxarı səsləri qəbul edə bilmir.

5. İnfrasəsləri və ultrasəsləri

A) 3

B) 1


C) 2

D) 5


E) 4

11. Eşitmənin neçə surdoloji müayinə metodları vardır?

1 .Müxtəlif tezlikli kamertonlar.

2.Anket

3. Anamnezin toplanması,4. Otoskopiya

5. Rentgeniqrafiya

6. Xarici baxış

7 .Sorğu

8. Audiometrlə

A) 2,3,4,6,7

B)1,2,4,7,8

C) 1,3,5,6,8

D)4,5,6,7,8

E )1,2,4,5,612.Qulağın anatomik – fizioloji cəhətdən mərkəzi hissəsinin ardıcıllığını göstər:

1. Ara sinir mərkəzləri.

2.Ötürücü yollar

3 Baş beyin qabığı.

4.Pereferik hissə

A) 2,1,4


B) 1,2,3

C) 2,1,3


D) 3,2,1

E) 1,3,2


13.Xarici qulaq keçəciyinin mənfəziniin yarıq şəkilli olması hansı yaşda olur?

1- böyük yaşli

2- kiçikyaşlı

3- yeniyetmələrdə

4-yenidoğulmuşlarda

A)2,4


B)1,2

C)1,3


D)3,4

E )2,3


14. Kar uşaqların tərbiyə işinin ardıcıllığını müəyyən et:

1 – düzgün nitq tərbiyəsi

2 - estetik tərbiyə i

3 - əqli tərbiyə

4 – etik tərbiyə

5 – fiziki tərbiyə

A) 1, 3,5,4,2

B) 2,1,4, 3,5

C) 3, 4,2, 6, 1

D) 2,6,1,5,4

E) 4,3, 2,5 115. Kriteriyalara görə uyğunluq gözlənilmişdir:

1 - sensor pozulmalar

2 - fiziki inkişafın çatışmazlığı

3 - ilkin autizmli uşaqlar

4 - psixi inkişafın çatışmazlığı

5 - dayaq - hərəkət aparatı pozulmuş uşaqlar

6 - motor pozulmalar

7 - senso - motor pozulmalar

A) 2, 4

B) 4, 5

C) 2, 7,

D) 1, 3,

E) 3, 616.Eşitmə analizatorun hissələri, funksiyaları və onlar arasındakı uyğunluqları göstərin:

1- Reseptor və ya periferik şöbə

2- Ötürücü sinir lifləri

3-Beyin qabığı şöbəsi,

a- periferik şöbədən gələn impulsları təhlil etmək

b-xarici qıcıqı qəbul etmək,

c-bunlara afferent (mərkəzəqaçan) və efferent (mərkəzdənqaçan) sinirlər daxildir:

d-xarici energiyanı sinir prosesinə çevirmək

e bunu analizatorun mərkəzi şöbəsi, nüvəsi də adlandırırlar, funksiyası perifernik şöbədən gələn impulsları təhlil etməkdən ibarətdir.

A) 1-e-b; 2-d 3-c-a

B)1-a-d; 2-b; 3-c-e

C)1-c-d; 2-a; 3-b-e

D) 1-b-d; 2-c; 3-a-e

E)1-c-d; 2-b; 3-d-e.17.Eşitmənin müayinə metodlarının uyğunluğunu tap.

1. Nitq danışığı

2. Müxtəlif tezlikli kamertonlar

3. Audiometrlə müayinə.

a-bas və diskant sözlərlə müayinə;

b- Veber , Şvabax ,Jelle sınağı ;

c- qulaq yaxınlığında əlçalma;

d- Koxlear aparatın güzgü ilə müayinəsi;

e – audiometrlə müayinə;

A ). 1-a,2-b,3-c

B) 1-b; 2-e; 3-d

C) 1-b; 2-e; 3-a

D) 1-d; 2-c; 3- e

E) 1-e; 2-d; 3-b18.Uyğunluğu göstər :

I- qulaq seyvani

II-xarici qulaq keçəcəyi

1-dəri hissə

2-sümük hissə

3-qığırdaq hissə

A) 1- 3; II-3

B) I-2,3; II-1,2

C) I-1-3; II-2

D)I-2; II-1-2

E) I-1,3 ;II-2,3

19.Kar uşaqların yaş dövrlərini Elkoninin dövrləşməsinə əsasən uyğunlaşdırın:

l - 0 - 1 yaş

ll - 1 - 3 yaş

lll - 3 - 7 yaş

lV - 7 - 11 yaş

V - 11 - 15 yaş

Vl 15 - 17 yaş

1 - körpəlik dövrü

2 - məktəbəqədər dövr

3 - erkən uşaqlıq dövrü

4 - böyük yaşlı məktəbli dövrü

5 - kiçik yaşlı məktəbli dövrü

6 - yeniyetmə yaş dövrü

A) l - 1; ll - 3; lll - 2; lV - 5; V - 6; Vl - 4

B) l - 2; ll - 4; lll - 5; lV - 6; V - 1; Vl - 3

C) l - 3; ll - 4; lll - 1; lV - 6; V - 5; Vl - 2

D) l - 6; ll - 4; lll - 2; lV - 1; V - 3; Vl - 5

E) l - 4; ll - 3; lll - 1; lV - 6; V - 2; Vl - 520.Analizatorların aparıcı yolları ara sinir mərkəzinə görə uyğunlaşdır:

1-Sinir telləri

2-Qıcıqlandırma növünün xüsusi qurulmuş sinir hüceyrələri

3-Baş beynin gövdə hissəsində ara sinir mərkəzlərinin və baş beynin gövdə hissəsində olan hüceyrələr

4-Onurğa beynində ara sinir mərkəzlərinin hüceyrələri

A) 1,2,5


B) 1,4,5

C) 3,4,5

D)2,3,5

E)1,3,5


##5. // level= 1// sumtest=76 // name= // Eşitmə qüsurları olan uşaqların psixi inkişaf qanu-nauyğunluqları //

T1- 5Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə