B – qarışıq variantYüklə 1,05 Mb.
səhifə5/14
tarix25.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
#102183
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

T2- 6

T3- 3

T4- 6


1. Normada əyani - əməli təfəkkür neçə yaşa qədər üstün mövqe tutur?

A) 3 yaşa qədər

B) 5 yaşa qədər

C) 1 yaşa qədər

D) 6 yaşa qədər

E) 10 yaşa qədər2. Kar uşağın sosialiaşması necə bir prosesdir?

A) İnsanların fikir mübadiləsidir

B) Şəxsiyyətin kommunikativ xüsusiyyətidir

C)Aparıcı fəaliyyətlə şərtlənir

D) emosional münasibətin təzahür formasıdır

E) Sosial təcrübənin mənimsənilməsi prosesidir3. Kompleks inkişaf qüsurları nədir?

A) Uşaqda həm birincili, həm ikincili, bəzən də üçüncülü qüsurların olmasıdır.

B) MSS - nin ağır pozulmaları

C) Ağır somatik və psixi qüsurların birgə özünü göstərməsi.

D) Ağır inkişaf pozulmaları.

E) Baş beyin qabığında nitq, hərəkət mərkəzlərinin üzvü zədələnməsi.4. Eşitmə qüsurlu uşaqların məktəbəqədər yaşlı dövrünün (3 - 7 yaş ) aparıcı fəaliyyət növü:

A) Şəxsiyyətin intensiv inkişafı

B) Əşyalarla səmti və manipulyativ hərəkətli fəaliyyət

C) Nitqin və bütövlükdə şəxsiyyətin intensiv inkişafı

D) Emosional ünsiyyət

E) Psixi funksiyaların , ümumi motorikanın , nitqin və bütövlükdə şəxsiyyətin intensiv inkişafı5.Eşitmə qüsurlu uşaqların psixi inkişafının əsas xarakteristikası necə olur?

A ).Təfəkkür və psixi proseslərin inkişaf ləngliyi nitqin inkişafsızlığı ilə bağlı olur.

B)Uşaqlarda nitq,təfəkkür,emosional –iradi sahə çatışmamazlığı özünü göstərir.

C)Eşitmə qüsurlu uşaqlarda eşitmə duyğularının pozulması və ya olmaması görmə,takltil - vibrasiya və hərəkət duyğu və qavrayışlarının inkişafını daha da sürətləndirir.

D) Uşaqlarda nitq, və idrak fəaliyyətinin inkişafı pozulmuş olur.

E) Uşaqlarda nitq, idrak fəaliyyəti və şəxsiyyətin inkişafı pozulmuş olur.6.Surdopedaqogikanın tədqiqat metodları hansılardır?

1. Müşahidə,

2. Müayinə,

3. Test,


4. İntervyu

5. Eksperement.

6. Riyazi metodlar.

7. Söhbət,

8. Uşaq fəaliyyətinin nəticələrinin təhlili,

A) 2.3,5,6,8

B) 2,3,4.5.6

C) 1,2,3,6.7

D) 1,3,5,6,8

E) 1,2,3,5,87. Normada iradi işin əsas mərhələlərini göstər:

1. intellektual

2. icra

3. motivlər mübarizəsi4. mexaniki

5. perseptiv

6. hazırlıq

A) 1,2


B) 2,3

C) 3,4


D) 4,5

E) 1,5


8. Eşitmə qüsurlu uşaqların psixi inkişafında hansı amillər mühüm rol oynayır?

1. görmə

2. valideynlərin sağlamlığı

3.mühit

4.irsilik

5.sress

6.ananın sağlamlığı

7. eşitmə

8.ekologiya

9.ailə


10.məktəb

A) 5,3,7,9,10

B) 2,3,5,7,10

D)3,4,5,6,7,8

C)1,2,3,6,7,9

E)1,4,7,8,9,109. Eşitmə qüsurlu uşaqların oyun formalarını seç:

1. manipulyativ

2. təlimləndirici

3. süjetli-rollu

4. qaydasız

5. qaydalı

A) 1,3,5

B) 1,2,3


C) 3,4,5

D) 2,3,4


E) 1,4,5

10. Anomal uşaq kateqoriyaları hansılardır?

1. İntellektual inkişafı ləngiyənlər,

2. Uşaqlıqdan inkişafı pozulmuş uşaqlar.

3. Kompleks pozulmaları olan uşaqlar

4. Ağır nitq qüsurları olanlar,

5. Xəstə və əlil uşaqlar

6. Kor, kar, oliqofren, kəkələyən, pəltək, imbesil

7. Sensor pozulmaları olanlar,

8. Davranış pozulmaları olan uşaqlar

9.İdiot,imbesil və debil uşaqlar

10.Dayaq-hərəkət aparatı pozulmuş uşaqlar

A.)3,4.5,6,9.10

B) 2.5.7.8,9,10

C) 2,3,4.5, 6, 8

D) 1,3.4,6, 7, 8

E) 1,3,4,7,8,1011. Azərbaycanda eşitmə qüsurlu uşaqları tədqiq edən alimləri sadala:

1.S.Qasımov,Y.Talıbov,M.Abasov,E.Quliyev

2.Ə.Əlizadə,H.Balıyev,Ə.Bayramov

3. Y.Seyidov, Ə.Əlizadə, M.Abasov,

4. M.Abasov,E.Quliyev,E.Qasımov

5. S.Qasımov, Ə.Bayramov, Y.Seyidov

A) 1

B) 2.


C) 4

D) 5


E) 3.

12. Adaptasiya hadisəsinin ardıcıllığını göstər:

1-Qıcıqlandırıcıların təsiri nəticəsində duy­ğunun tamamilə yoxa çıxması kimi

2.- Qıcıqlandırıcıların fasiləsiz təsiri nəticəsində duy­ğunun tamamilə yoxa çıxması kimi;

3.- Zəif qıcıqlandırıcıların təsiri nəticəsində duyğuların kütləşməsi kimi

4-Güclü qıcıqlandırıcıların təsiri nəticəsində duyğuların kütləşməsi kimi;

5-Güclü qıcıqlandırıcıların təsiri altında həssaslığın artması kimi

6-Zəif qıcıqlandırıcıların təsiri altında həssaslığın artması kimi.

A) 2,4,6


B) 1,3,5

C) 1,3,4


D) 3,4,5

E) 4,3,6


13.Surdopsixologiyada psixodiaqnostik metodları tap və ardıcıllığını müəyyən et:

1-Müsahibə

2-özünümüşahidə

3-eksperiment

4-bioqrafik metodlar

5-testlər

6-müxtəlif növlü əsərlərin qiymətləndirilməsi

7-anketlər

8-sosiometriya

9-mübahisə

10-intervyu

A) 1 3 4 5

B) 1 2 3 4

C) 2 3 4 5

D) 5 7 8 10

E) 7 8 9 1014. İ. P. Pavlovun təsnifatına əsasən sinir sisteminin əsas xassələrinin ardıcılllığını müəyyən edin:

1- Oyanma və ləngimənin mütəhhərrikliyi

2 - Oyanma və c ləngimənin müvazinət dərəcəsi

3 - Oyanma və ləngimənin qüvvəsi

A) 2, 1, 3


B) 1, 2, 3
C) 1, 3, 2
D) 3, 1, 2
E) 3, 2, 1

15. Geniş miqyasda istifadə olunan tədqiqat üsulunu sahəsinə görə uyğunlaşdır:

1. Surdopedaqogika

2.Psixologiyada

3. Surdopsixologiya

4. Tibb

a. Test


b. Anket

c. Klinik müşahidə

d. Müşahidə və eksperiment

A) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

B) 1-b, 2-a, 3-c, 4-b

C) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a

D) 1-d, 3-a, 3-d, 4-c

E) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d16. Tədqiqatçılarla təqdim olan təsnifatları uyğunlaşdırın:

l - O. N. Usanova

ll - V. A. Lapşin, B. P. Puzanov

lll - V. P. Kaşenko

lV - Bir sıra tədqiqatçılar

1 - üzvü pozulmalarla əlaqəli inkişaf qüsurlu uşaqlar

2 - sensor pozulmaları olan uşaqlar

3 - insanlara qarşı şiddətli simpatiya və antipatiya

4 - psixopatik davranış formalı uşaqlar

5 - disharmonik inkişafı olan uşaqlar

A) l - 1; ll - 2, 5; lll - 3; lV - 4

B) l - 3; ll - 5; lll - 2, 4; lV - 1

C) l - 4; ll - 1, 2; lll - 3; lV - 5

D) l - 5; ll - 3; lll - 1, 2; lV - 4

E) l - 2; ll - 4, 5; lll - 1; lV - 417. Uyğunluğu göstərin:

l - Endogen

ll - Ekzogen

lll - Somotogen postnatal patologiya

1 - hamiləliyin ümumi toksikozu

2 - keçirdiyi infeksiyalar

3 - asfiksiya

4 - beyin iltihabları prosesinin nəticəsi

A) l - 1, 3; ll - 2; lll – 4

B) l - 3, 4; ll - 1; lll - 2

C) l - 1, 4; ll - 2; lll - 3

D) l - 3; ll - 4, 2; lll - 1

E) l - 1, 2; ll - 3; lll - 418. Eşitmə pozulmalarını yaradan amilləri uyğunlaşdırın:

1 - ekzogen

2 - endogen

3 - şərt

4 - fərdi

5 - postnatal

a - üzvi

b - prenatal

c - funksional

d - mürəkkəb

e - sadə

A) 1 - a

B) 1 - a, d

C) 3 - b

D) 4 - d, c

E) 2 - a, c19. Uyğunluğu göstərin:

l - fərdi norma

ll - sosial yaş norması

lll - fənni norma

1 - şagirdə verilən fənn üzrə proqram məzmununu bilməsi

2 - özünün xüsusiyyətlərini inkişaf etdirmə

3 - məktəblinin intelektual göstəriciləri

4 - şəxsin inkişafının göstəriciləri

A) l - 2; ll - 3, 4; lll - 1

B) l - 1; ll - 2, 3; lll - 4

C) l - 3; ll - 1, 4; lll - 2

D) l - 4; ll - 1, 3; lll - 2

E) l - 3; ll - 2, 4; lll - 120. Uyğunluğu göstər:

l - Konstitusion mənşəli

ll - Somotogen mənşəli

lll - Psixogen mənşəli

lV - Serebroastenik mənşəli

1 - İnamsızlıq

2 - yüngül təsirə düşmə

3 - fiziki cəhətdən inkişafsızlıq

4 - motorikanın çatışmazlığı

5 - duyğu ilə bağlı qorxu

6 - cəmiyyətə adaptasiya problemi

7 - emosional çılğınlıq

A) l - 2, 7; ll - 1, 3, 5; lll - 6; lV - 4

B) l - 1, 2; ll - 3, 4, 6; lll - 5, 7; lV - 7

C) l - 3; ll - 1, 5; lll - 4, 6, 7; lV - 2

D) l - 5, 6; ll - 1, 3, 7; lll - 4; lV - 1, 2

E) l - 1, 7; ll - 3, 4, 6; lll - 2; lV - 7


##num=6// level= 1// sumtest=94 // name= Eşitmə qüsurlu uşaqlarda duyğu və qavrama //

T1- 5

T2- 5

Kataloq: images -> PORTAL -> KREDİT -> Korreksiyaedici%20telim%20FK125
KREDİT -> ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi
KREDİT -> ## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi
KREDİT -> ##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Biologiya ##Bölmə: azərbaycan
KREDİT -> Qarışıq variant ##book id=501//book name= Nitq inkişafı metodikası // ##Fənnin adi – Nitq inkişafı metodikası
KREDİT -> ## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
KREDİT -> ##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya

Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə