B – qarışıq variantYüklə 1,05 Mb.
səhifə9/14
tarix25.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

T1- 5

T2- 5

T3- 4

T4- 6


1. Kar uşaqlarda təxəyyülün inkişaf xüsusiyyətləri necə olur?

A)Yaradıcı təxəyyüllə müqayisədə kar uşaqların psixi fəaliyyətində bərpaedici təxəyyül xüsusi rol oynayır.

B) Sözlü nitqin olmaması nəticəsində təxəyyülün inkişafı ləngiyir.

C)Təxəyyül heç inkişaf etmir.

D)Niyyətli təxəyyül heç inkişaf etmir.

E)Passiv təxəyyül və aktiv təxəyyül çox ləng inkişaf edir.2. Təxəyyül nədir ?

A)Əmək məhsulu surətlərinin yaradılmasında ifadə olunan yaradıcı fəaliyyətin zəruri elementi.

B)Təxəyyül və ya fantaziya psixi prosesdir.

C)Təxəyyül də təfəkkür kimi ali idrak prosesidir.

D) İnsan əməyinin nəticələrini başlanılmasına qədər təsəvvür etmə prosesidir.

E) Təxəyyül aktiv fəaliyyəti proqramlaşdırma prosesidir.3. Yaradıcı fəaliyyətin zəruri elementi nədir ?

A)Təxəyyül.

B)Fantaziya

C)Təfəkkür kimi

D) İnsan əməyinin nəticələrini başlanılmasına qədər təsəvvür etmə prosesi

E) Aktiv fəaliyyəti proqramlaşdırma prosesi4.Bərpaedici təxəyyül kar uşaqların təlim prosesində hansı rolu oynayır?

A)Biliklərin mənimsənilkməsi ilə bərabər onların yaddasaxlanmasında böyük rol oynayır.

B)Bilavasitə qavranılması mümkün olmayan obyekt və proseslərin mənimsənilməsində böyük rol oynayır.

C)Keçmiş hadisələri n surətinin canlandırılmasında böyük rol oynayır.

D)Qavranılan təsvirin yada salınmasında böyük rol oynayır.

E)Həyatla bağlı hadisələrin obyektiv düzgün əks etdirilməsində böyük rol oynayır.5.Kar uşaqlarda təxəyyül surətlərini yaratmaq üçün hansı üsullardan istifadə olunur?

A)”Yarımçıq hekayə”,”Kəsmə”,”Qapalı şəkil” üsullarından

B)Analitik –sintetik üsullardan

C)Şifahi mimiki üsuldan

D)Frontal sorğudan

E)Fərdi və frontal sorğu üsullarından6. Aşağıdakılardan hansılar passiv təxəyyülün növləridir?

1 - niyyətli

2 - bərpaedici

3 - yaradici

4 - niyyətsiz

5 - şüurlu

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 2, 5

D) 1, 5

E) 1, 3

7. Aşağıdakılardan hansılar aktiv təxəyyülün növləridir?

1 - xüsusi

2 - bərpaedici

3 - yaradici

4 - passiv

5 - ümumi

A) 2, 3

B) 1, 5

C) 2, 4

D) 3, 5

E) 4, 5

8. Təxəyyülün hansı proseslər ilə oxşar cəhətləri çoxdur?

1 - hafizə

2 - qavrayış

3 - nitq

4 - diqqət

5 - təfəkkür

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 2, 4, 5

9. Aşağıdakılardan hansılar passiv təxəyyülün növləridir?

1 - niyyətli

2 - bərpaedici

3 - yaradici

4 - niyyətsiz

5 - şüurlu

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 2, 5

D) 1, 5

E) 1, 3

10. Aşağıdakılardan hansılar aktiv təxəyyülün növləridir?

1 - xüsusi

2 - bərpaedici

3 - yaradici

4 - passiv

5 - ümumi

A) 2, 3

B) 1, 5

C) 2, 4

D) 3, 5

E) 4, 5

11. Yaradıcılıq prosesinin mərhələlərini əks ardıcıllıqla ver:

1 - ideyanın yaranması

2 - material üzərində iş

3 - biliklərin konkretləşdirilməsi

4 - yoxlama və düzəlişin edilməsi

A) 4, 2, 3, 1

B) 2, 4, 1, 3

C) 4, 1, 2, 3

D) 3, 4, 1, 2

E) 2, 3, 4, 112. Yaradıcılıq prosesinin formalarını - bəstəkar, rəssam, yazıcı, alim, tərbiyəçi - peşələ-rinə uyğun ardıcıllıqla ver:

1 - elmi yaradıcılıq

2 - musiqi yaradıcılığı

3 - ədəbi yaradıcılıq

4 -müəllim yaradıcılığı

5- bədii yaradıcılıq

A) 2, 5, 3, 1, 4

B) 2, 4, 5, 1, 3

C) 1, 2, 4, 3, 5

D) 3, 4, 5, 2, 1

E) 5, 3, 4, 1, 2

13. Yaradıcı təfəkkürün mərhələlərini yaranma ardıcıllığı ilə ver

1 - yetişmə

2 - ilham

3 - həqiqətin yoxlanılması

4 - hazırlıq

A) 4, 1, 2, 3

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 4, 3, 1

D) 3, 1, 4, 2

E) 4, 1, 3, 214. Əqli əməllərin mərhələlərini formalaşma ardıcıllığı ilə ver

1 - maddiləşmiş əməl

2 - daxili nitq

3 - ilkin tanışlıq, motivasiya

4 - xarici nitq

5 - əqli əməl

A) 3, 1, 4, 2, 5

B) 5, 1, 2, 3, 4

C) 4, 1, 5, 2, 3

D) 2, 5, 4, 3, 1

E) 4, 1, 3, 5, 215. Təxəyyül prosesinin aşağıdakı proseslərlə oxşarlığını düzgün uyğunlaşdır:

I - təfəkkür prosesi və təxəyyül

II - hafizə prosesi və təxəyyül

III - qavrayış prosesi və təxəyyül

1 - Surətlərin yaradılması prosesidir

2 - Yaradıcılıqda istifadə olunur

3- Xəyallar beyində olan məlumatdan yaranır

A) I-2, II-3, III-1

B) I-1, II-2, III-3

C) I-3, II-1, III-2

D) I-1, II-3, III-2

E) I-2, II-1, III-316. Təxəyyül növlərini düzgün uyğunlaşdır:

I – passiv təxəyyül növləri

II- aktiv təxəyyül növləri

1- bərpaedici

2- niyyətli

3- yaradıcı

4- niyyətsiz

A) I-1,2; II-3,4

B) I-1,3; II-2,4

C) I-2,3; II-1,4

D) I-2,4; II-1,3

E) I-1,4; II-2,317. Təsəvvür surətlərini aşağıdakı xüsusiyyətlərə görə qruplara uyğunlaşdır:

I – analizatorun növünə görə

II – ümumilik dərəcəsinə görə

III – məzmununa görə

1- görmə

2- humanitar

3- eşitmə

4- coğrafi

5-tək

6- lamisə7- hərəkət

8- texniki

9-ümumi

10- riyaziA) I-1,3,6,7; II-5,9; III-2,4,8,10

B) I-2,4,5,8; II-3,6,10; III-1,7,9

C) I-3,5,10; II-1,4,6; III-2,8,7,9

D) I-2,4,8,10; II-3,7; III-1,5,6,9

E) I-3,4,9; II-1,2,8,10; III-5,6,7

18. Aşağıdakı təxəyyül növlərini anlayışları ilə uyğunlaşdır:

I - bərpaedici təxəyyül

II - yaradıcı təxəyyül

III - xülya

IV - xəyal

1 - arzu edilən gələcəyin surətlərinin yaradılması

2 - həyatda təcəssüm etdirilməsinə yönəlmiş iradə ilə əlaqədar olmayan fantaziya

3 - təsvirə müvafiq surətlərin yaradılması

4 - yeni surətlərin müstəqil şəkildə yaradılması

A) I-2, II-3, III-1, IV-4

B) I-1, II-2, III-4, IV-3

C) I-3, II-4, III-2, IV-1

D) I-4, II-1, III-3, IV-2

E) I-2, II-4, III-1, IV-319. Diqqət pozulmalarının anlayış və məzmunu arasındakı uyğunluğu bərpa edin:

1 - diqqətin tərəddüdü

2 - diqqətin yayınması

3 - diqqət dalğınlığı

a - diqqətin mərkəzləşdirilməsi zamanı üzə çıxan ifrat hallar

b - diqqətin intensivlik dərəcəsinin qısamüddətli (2 - 3 san) qeyri - ixtiyari dəyişmələri

c - diqqətin qeyri - ixtiyari olaraq əsas işlə əlaqəsi olmayan kənar cisim, hadisələrə yönəlməsi

A) 1 - b, 2 - c, 3 - a

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c

C) 1 - c, 2 - a, 3 - b

D) 1 - b, 2 - a, 3 - c

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b20. İntellektual - idrak imkanlarını inkişaf etdirən aparıcı fəaliyyət tiplərini yaş dövrlərilə uyğunlaşdır

1 - körpəlik

2 - kiçik məktəbli

3 - böyük yeniyetməlik

a - əşyavi - manipulyativ fəaliyyət

b - tədris peşə fəaliyyəti

c - təlim fəaliyyəti

A) 1 - a, 2 - c, 3 - b

B) 1 - b, 2 - c, 3 - a

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c

D) 1 - c, 2 - b, 3 - a

E) 1 - b, 2 - a, 3 - c##num=10 // level= 1// sumtest=94 // name= Kar uşaqlarda nitqin inkişaf xüsusiyyətləri//


Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə