B b b adı Soyadı: eğİTİM ÖĞretim yili isa yusuf alptekiN İ.Ö. OYüklə 27,44 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü27,44 Kb.
#98575

B B B

Adı Soyadı: ………… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSA YUSUF ALPTEKİN İ.Ö. O.

Sınıf:

No: DİN KÜLTÜRÜ ve A.B. DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 1. SINAV SORULARI
A- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1 - Zekat veren insanlar hem Tanrı’ya hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekat ekonomik yönden durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumda yerine getirdiği işlevlerden biri değildir? ( 2003 OKS )

A) İnsanlar arasındaki işbirliğini artırması

B) Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi

C) Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması

D) Toplumdaki statü farklarını koruması
Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası,

Dostunun yüz karası düşmanının maskarası.

( Mehmet Akif ERSOY)

2- Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki beyitte anlatılmak isteneni özetlemektedir ?

A) Güvenilirlik B) İlim Sevgisi C) Çalışmanın Önemi D)Hoşgörü


Peygamberimiz bir gün mescide girdiğinde iki grup insan görür. Bir kısmı nafile nama kılmaktadır, bir kısmı da ilim öğrenmektedir. Peygamberimiz şöyle der :” Her iki grup da iyi şeyler yapmaktadır; şu var ki bir şey isteyerek dua edenlere o şeyi verip vermemek Allah’a aittir. Halbuki ilim öğrenen kişiler cehaleti kovmaktadırlar. Bana gelince ben öğretmen olarak gönderildim.

3. Yukarıda verilenlerden yola çıkarak daha çok

Hz. Muhammed’in hangi özelliğini anlayabiliriz?

A) İnsanlara değer verdiğini B) Danışarak iş yaptığını

C) İnsanlara saygılı oluşunu D) Bilgiye değer verdiğini
“Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler yinede yolumdan dönmem.”

4- Yukarıdaki hadis- i şerifte anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir.

A)Cesaret ve Kararlılık B) Sabır ve Metanet

C) Hoşgörü ve Merhamet D) Hak ve Adalet
5 . “…Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk

görmezsin. Gözü(nü) çevir de bak, bir bozukluk görüyor

musun?” Ayetinde önemi vurgulanan durum nedir?


  1. Yaratılan her şeyin mükemmel olduğu

  2. Evrenin yaratılmış olduğu

  3. Allah’ın yaratıcı olduğu

  4. Her şeyin bir ölçüyle yaratıldığı

…………..üzüntü, sıkıntı ve acılara karşı direnme gücünü göstermektir. ………….ise hak ve doğruları savunmada ve onları korumada gösterilen kararlılıktır. Bu iki kavram ve daha niceleri efendimizde zirveye ulaşmış ve onun şahsiyeti ile perçinleşmiştir.6- Yukarıdaki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir.

A) İlim---Hak B) İsyan---Teselli

C) Merhamet--- Tevekkül D)Sabır---Cesaret
Kureyş kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler Efendimiz’e aracı göndererek kadını affetmesini isterler.Aracılık işini Efendimiz’in en sevdiği kişilerden olan Üsame (r.a.) verirler. Üsame (r.a.)gelip durumu anlatınca Peygamberimiz üzülür ayağa kalkarak şunları söyler:”Ey insanlar! Sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar: zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi.Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa, onun da cezasını veririm”
7- Yukarıdaki hikayede peygamberimizin hangi kavrama verdiği önem anlatılmaktadır?

A) Sevgi B)Adalet C)Sabır D) Tebliğ


“Rabbim, halkımı bağışla. Onlar ne yaptıklarının farkında

değiller.” ”Yetimi sevindirmek kalbi yumuşatır”8. Yukarıda peygamberimizin sözleri verilmiştir. Bu sözleri

onun hangi özelliğini gösterir?

A) Merhametli oluşunu B) Danışarak iş yaptığını

C) Cesaretli oluşunu D) Hoşgörülü oluşunu
9- Aşağıdaki yorumlardan hangisi bir ibadet mezhebi sayılmaz?

A- Hanefilik B- Şafiilik C-Mevlevilik D- Malikilik


10- “….. yolculuğa gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…”(Âli imran, 97)

Türkçesi verilen ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

(2005 OKS )

A) İnsanların Allah’ın emirlerine uymak zorunda olduğu

B) Allah’ın insanlar üzerinde hakkı olduğu

C) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği

D) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu
11- Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki farklılıkların ana nedenlerinden biri sayılmaz?

a- Akıl ve anlama yeteneğindeki farklılıklar

b- Ekonomik gelişme farklılığı

c- Kültürel farklılıklar

d- Irk ve renk farklılığı


12 . Peygamberimize "Muhammedül Emin" lakabının

verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlara karşı merhametli olması

B) Güler yüzlü, tatlı dilli olması

C) Komşularına iyi davranması

D) Doğru ve dürüst olması
Bir gün peygamberimiz ashabıyla birlikte otururlarken bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler, geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. Peygamberimiz:” Olsun, o da bir insan değil mi?” diyerek cevap verir.

13. Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir?

A) Sabırlı oluşunu B) Cesaretliliğine

C) Danışarak iş yaptığını D) İnsanlara değer verdiğini
14 - Hırsızlık yapan bir kişiye neden hırsızlık yaptığı sorulduğunda: “Ben kader mahkumuyum,kaderim böyle yazılmış ki bu işi yaptım, elimden bir şey gelmez.” demiştir. Parçada sözü edilen kişi için, aşağıdakilerden hangisi daha çok söylenebilir? ( 2003 OKS )

A) Yaptıklarından hoşnut olmadığı

B) Sorumluluğu kendinde aramaktan kaçındığı

C) Davranışlarına yön veren etkilerin farkında olduğu

D) Değişmek için içinde bulunduğu durumu anladığı15- Yukarıdaki meali verilen Kur’an ayetinde ve Hz.

Muhammed’in sözünde neyin önemi vurgulanmaktadır?


    1. Çok çalışmanın gereği B) Zamanı iyi kullanmayı

C) Nimetlere şükür gerektiği D) Sabırlı olmanın önemi
İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışırken karakteri, aldığı eğitim vb. çok şey yorumunu etkiler. Din anlayışı da buna göre değişebilir

16- Yukarıdaki metinde, din anlayışlarının oluşmasındaki etkenlerden hangisine değinilmektedir?

A) Toplumsal değişim B) İnsanın yapısı

C) Ekonomi D) Kültürel özellikler
17- Aşağıdakilerin hangisi haccın farzlarından biri değildir?

a- Şeytan taşlamak b- Tavaf etmek

c- İhrama girmek d- Arafatta vakfe
18. Zekat vermek Allah’ın ……………. müslümanları sorumlu

tuttuğu ………….olan bir ibadettir.Boşluğa sırayla hangi kelimler getirilmelidir?

A) Bütün—Sünnet B) Bazı—Farz

C) Zengin—Farz D) Erkek—Sünnet
Bir sahabi Hz. Muhammed’in ahlakını Hz.Aişe’ye sormuştu. Hz. Aişe: “Sen hiç Kur’an okuyor musun?” diye sormuş, adam “evet” demişti. Hz. Aişe:” ………………………………........ demişti.

19- Hz.Aişe’nin verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Onun ahlakı güzeldi B) Onun ahlakı Kur’an’dı.

C) Onun ahlakı dinin özüydü D) Onun ahlakı farklıydı
20- “Dinde zorlama yoktur” “ ve “Ya Muhammed! Biz seni uyarıcı olarak gönderdik.” ayetlerinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A- İslam’da kişilere inanç özgürlüğü tanınmıştır.

B- İnsanlar özgür de olsalar seçtikleri inançlarından sorumludurlar.

C- Yanlış inanç sahiplerine onların iyiliği için zorlama yapılabilir.

D- Din insanlara bir öğüttür ve onu dinlemeyenler için bir uyarıdır.

B- Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı (D), yanlış olanı

( Y ) ile işaretleyiniz.
21- ( ) Tevekkül; her şeyi Allah’tan dilemek ve beklemektir.

22- ( ) Dinin hükümleriyle aklın hükümleri birbirleriyle çatışır.

23- ( ) Kişi ihtiyaç duyuyorsa dayısına da zekat verebilir.

24- ( ) Din anlayışı dine aykırı olabilir

25- ( )Hz. Muhammed’e “Emin” ünvanı peygamberlikten önce verilmiştir
Not:Her soru 4 puandır

Başarılar Dilerim.


Mustafa AKKAYA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni


Kataloq: submenu1 -> 2-donem-1-sinavlar
submenu1 -> Bu ayette ahret hayatının hangi aşaması anlatılmaktadır a Cennet b Kabir c Mahşer d Cehennem 2
submenu1 -> 1. Aşağıdakilerden hangisinden insan sorumlu tutulmuştur?
submenu1 -> 10. Sinif çalişma kağidi tarih: / / 2006 Konu: İnsanın Allah’la İletişimi; Dua, ibadet
submenu1 -> Tefsir tariHİ bahar yariyili 08. 04. 2013 tariHLİ Vİze sorulari
submenu1 -> Menemen Atatürk Anodolu lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
submenu1 -> Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır? Rızık
submenu1 -> A-sahih-i Buhari b-sahih-Müslim c-sünen-i Ebu Davud d-sünen-i Tirmizi *e-muvatta
submenu1 -> 9 / sinifi dönem yazili
submenu1 -> 1- aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir? a
2-donem-1-sinavlar -> Din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ

Yüklə 27,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə