Baki şəhərİ suraxani rayonu Nadİr əlİyev adina 282 №-lİ məktəbİn 11b sİNİf şagİrdİ qənİzadə şamxalYüklə 1,95 Mb.
tarix31.12.2021
ölçüsü1,95 Mb.
#112662
informasiya anlay. son
Nez 1, referat 4990, Nez 1, TT-A, TT-A, page 32-38, 2 Эл цепи постоянного тока Автосохраненный, L F N9, MOVZU-1, Elek-Dov-Nez-Cavablar-AZ, TT-A, strom, 2.Эл. цепи постоянного тока [Автосохраненный], Nez 1

Baki şəhərİ suraxani rayonu Nadİr əlİyev adina 282 №-lİ məktəbİn 11b sİNİf şagİrdİ qənİzadə şamxal


İNFORMASİYA aNLAYIŞI

İnformasiya termini mənşəcə latın sözü

İnformasiya termini mənşəcə latın sözü

olub, izahetmə, şərhetmə, məlumatvermə mənalarını

daşıyan «informatio» sözündən

yaranmışdır. İnformatikada

informasiya ilkin və təyin olunmamış

anlayış kimi qəbul olunur.

İnformasiya ifadə olunma

formasından asılı olmayaraq insanlar, canlılar, cansızlar,

faktlar, hadisələr, proseslər və s. haqqında olan məlumat

və biliklərdir.İnformasiyanı yaratmaq, ötürmək, saxlamaq,

emal etmək mümkündür.


İnformasİya anlayIşI

İnformasiya texnologiyası — informasiya ehtiyatlarından istifadə olunması proseslərini yüngülləşdirmək, onların etibarlılığını

 • İnformasiya texnologiyası — informasiya ehtiyatlarından istifadə olunması proseslərini yüngülləşdirmək, onların etibarlılığını
 • və operativliyini artırmaq məqsədilə

  informasiyanın toplanması, ötürülməsi,

  saxlanması, emalı və istifadəçilərə

  çatdırılmasını təmin edən  texniki-proq-

  ram vasitələri toplusudur. Bütün texnolo-

  giya növləri içərisində informasiya texnolo-

  giyası «insan amilinə» çox yüksək tələblər

  qoyur (peşəkarlıq səviyyəsi,

  zehni və fiziki iş qabiliyyəti və s.). 


İnformasİya texnologİyasi

İnformasiya sistemləri kompyuterlərdən, kompyuter şəbəkələrindən, proqram

 • İnformasiya sistemləri kompyuterlərdən, kompyuter şəbəkələrindən, proqram
 • məhsullarından, verilənlər

  bazalarından, insanlardan,

  müxtəlif növ kommunikasiya

  vasitələrindən və s. ibarət olan

  mühitdir.


İnformasİya sİstemlərİ

İnformasiya sistemləri informasiyanın çatdırılmasında böyük rol oynayirlar və həyatımızın ayrılmaz parçasına çevrilib.


İnformasiya yaranmasına, qəbul edilməsinə, ötürülməsinə, ifadə formalarına və vasitələrinə, istifadəsinə və s. görə müxtəlif cür qruplaşdırıla bilər. İnformatikada fakt, məlumat, xəbər terminləri çox vaxt «verilənlər» sözü ilə ifadə olunur. «Verilənlər» (ing. data) texniki vasitələrlə (məsələn, kompyuterlə) saxlanması, emal edilməsi və ötürülməsi üçün formal şəkildə təsvir edilən (kodlaşdırılan) məlumatdır. 

 • İnformasiya yaranmasına, qəbul edilməsinə, ötürülməsinə, ifadə formalarına və vasitələrinə, istifadəsinə və s. görə müxtəlif cür qruplaşdırıla bilər. İnformatikada fakt, məlumat, xəbər terminləri çox vaxt «verilənlər» sözü ilə ifadə olunur. «Verilənlər» (ing. data) texniki vasitələrlə (məsələn, kompyuterlə) saxlanması, emal edilməsi və ötürülməsi üçün formal şəkildə təsvir edilən (kodlaşdırılan) məlumatdır. 

İnformasİyanin “verİlənlərİ”

Kompyuterdə verilənlər ikilik say sisteminin rəqəmləri ilə təsvir olunur. Verilənlərin bu cür təsviri ikilik kod adlanır. İnformasiyanın ikilik rəqəmlərlə yazılması ikilik kodlaşdırma, ikilik rəqəmlərin özləri isə bit (ing. binary digit — ikilik rəqəm) adlanır. Bit — informasiyanın ən kiçik ölçü vahididir. 

 • Kompyuterdə verilənlər ikilik say sisteminin rəqəmləri ilə təsvir olunur. Verilənlərin bu cür təsviri ikilik kod adlanır. İnformasiyanın ikilik rəqəmlərlə yazılması ikilik kodlaşdırma, ikilik rəqəmlərin özləri isə bit (ing. binary digit — ikilik rəqəm) adlanır. Bit — informasiyanın ən kiçik ölçü vahididir. 

İnformasİyanIN Təsvİr üsullarI

İnformasiyanın kodlaşdırılması-Yalnız rəqəmlərlə ifadə olunan informasiyaya kodlaşdırılmış informasiya deyilir. Bunun üçün istifadə olunan rəqəmlərə kodlar deyilir. Kompyuterdə informasiya yalnız kodlaşdırılmış şəkildə emal olunur və kodlaşdırma üçün ikilik say sistemindən — binar koddan, ikilik koddan istifadə olunur. İkilik kod «0» və ya «1» rəqəmlərindən hansısa biri deməkdir.   

 • İnformasiyanın kodlaşdırılması-Yalnız rəqəmlərlə ifadə olunan informasiyaya kodlaşdırılmış informasiya deyilir. Bunun üçün istifadə olunan rəqəmlərə kodlar deyilir. Kompyuterdə informasiya yalnız kodlaşdırılmış şəkildə emal olunur və kodlaşdırma üçün ikilik say sistemindən — binar koddan, ikilik koddan istifadə olunur. İkilik kod «0» və ya «1» rəqəmlərindən hansısa biri deməkdir.   

İnformasiyanin kodlaşdirilmasi

VERİLƏNLƏRİN 4 TİPİ VAR

VERİLƏNLƏRİN 4 TİPİ VAR

VERİLƏNLƏRİN TİPLƏRİ

Hesabi


Göstərici

 Hesabi verilənlərdə qiymət rəqəmlərlə ifadə olunur (Məs., «yaşı-28»).  Mətn tipli verilənlərdə qiymət sözlə (simvollarla) ifadə olunur (Məs., «qırmızı rəngli»).  Məntiqi verilənlərdə qiymət məntiqi kəmiyyətlə ifadə olunur (məs., «18 ədədinin tək ədəd olması doğru deyil»).  Göstərici tipli verilənlərdə isə proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilə işləmək üçün istifadə olunur. 

 Hesabi verilənlərdə qiymət rəqəmlərlə ifadə olunur (Məs., «yaşı-28»).  Mətn tipli verilənlərdə qiymət sözlə (simvollarla) ifadə olunur (Məs., «qırmızı rəngli»).  Məntiqi verilənlərdə qiymət məntiqi kəmiyyətlə ifadə olunur (məs., «18 ədədinin tək ədəd olması doğru deyil»).  Göstərici tipli verilənlərdə isə proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilə işləmək üçün istifadə olunur. 


TİPLƏRİN ANLAMI

Köməkçilərimiz

 • http://kayzen.az/blog/informatika/2454/informasiya-anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1.html
 • https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
 • http://rabitadunyasi.info.az/News/?newsID=779&lang=az
 • https://az.wikibooks.org/wiki/%C4%B0nformasiya_texnologiyalar%C4%B1

Yüklə 1,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə