Balikesir- kepsut 29 L-III, 28 L-II, 28 m- I paftalarYüklə 49,81 Kb.
tarix04.01.2019
ölçüsü49,81 Kb.
#90199BALIKESİR İLİ, SUSURLUK İLÇESİ, GÖBEL MAHALLESİ,

H20-D-24-A PAFTA, 1403- 1406 PARSELE AİT

1 / 5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU


1-PLANLAMA ALANI ÜLKE VE BÖLGE İÇİNDEKİ KONUMU
Nazım İmar Planına konu olan alan Balıkesir ili, Susurluk ilçesi, Göbel Mahallesi sınırları içinde, Göbel Mahallesi Nazım ve Uygulama imar planı sınırları dışında kalmaktadır.

Planlama alanı Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi tarafından ITRF 96 koordinatlı sisteminde onanmış 1 adet 1/ 5000 ölçekli H20-d-24-a paftasında yatayda ; x =4433400 - 4433600 ,dikeyde ; y = 598500 - 598700 koordinatları arasında bulunmaktadır.Planlama alanı Göbel kent merkezinin kuzeyinde ve kent merkezine yaklaşık olarak 1 km. mesafede bulunmaktadır.

autoshape 2

oval 10

Planlama alanı Ülke ve Bölge içindeki konumuoval 10
oval 10
Göbel Mah. Yerleşim Merkezi
autoshape 2 autoshape 2

Planlama alanı 1403-1406 Parseller
autoshape 2

Planlama alanı uydu görüntüsü( 2014 yılı)

2- PLANLAMA GEREKÇESİ
1403 nolu parseller maliki, tapuda niteliği Tarla vasfındaki 9.500 m²’lik parseli üzerinde; mevcutta planlı olan ve alana komşu durumdaki 1406 parsel ile beraber Tarımsal ve Hayvancılık Tesis Alanı “ 4.500 kg. kapasiteli Süt İşleme Tesisi ” amaçlı Nazım imar planı yaptırmak istemektedir. Söz konusu tesislerde yüksek kalitede hayvancılık ürünlerinin üretilmesi amaçlanmaktadır. Yeni yatırımla bölgede yeni iş istihdamları yaratılması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir.


3- MÜLKİYET DURUMU
Proje alanı Tapunun H20-d-24-a Pafta, 1403 ( 9.500 m²) ve 1406 ( 5.625 m²) Parseller girişimci firma “ ÖZCEYLAN GIDA SAN.TİC. LTD. ” adına tapuludur. Proje alanının niteliği tapuda Tarla vasfındadır. Tapular ekler bölümünde sunulmuştur.

4- HALİHAZIR ( MEVCUT ) DURUMU
Planlama alanı tapunun İ20-a-09-c pafta, 1319 parsel ( 32.700 m²) ITRF 96 koordinat sisteminde onanmış, 1 adet 1 / 5000 ölçekli İ20-a-09-a halihazır paftasında yatayda ; x =4422000- 4422500 , dikeyde ; y = 600000 - 600500 koordinatları arasında bulunmaktadır. Söz konusu alan içinde Balıkesir Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü adına 24 derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı devam etmektedir.


Planlama alanının Güney cephesinden görünüşü ( 2015 yılı)

5- MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU
Çalışma alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.06.2015 tarih ve 13549 sayılı karar ile onanmış Balıkesir –Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın H-20 Paftasında “ Tarım Alanı” lejantında kalmaktadır.

Bahse konu alanlara ilişkin Balıkesir –Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notlarının “4. TANIMLAR, 4.19. TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR VE 4.20. TARIMSAL AMAÇLI ENTEGRE TESİSLER Başlığı altındaki maddelerinde ;


4.19. TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR: TOPRAK KORUMA VE SULAMAYA YÖNELİK ALTYAPI TESİSLERİ, ENTEGRE NİTELİKTE OLMAYAN HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE MUHAFAZA TESİSLERİ İLE ZORUNLU OLARAK TESİS EDİLMESİ GEREKLİ OLAN MÜŞTEMİLATI, MANDIRALAR, ÜRETİCİNİN BİTKİSEL ÜRETİME BAĞLI OLARAK ELDE ETTİĞİ ÜRÜNÜ İÇİN İHTİYAÇ DUYACAĞI YETERLİ BOYUT VE HACİMDE DEPOLAR, UN DEĞİRMENİ, TARIM ALET VE MAKİNELERİNİN MUHAFAZASINDA KULLANILAN SUNDURMA VE ÇİFTLİK ATÖLYELERİ, SERALAR, TARIMSAL İŞLETMEDE ÜRETİLEN ÜRÜNÜN ÖZELLİĞİ İTİBARIYLA HASATTAN SONRA İKİ SAAT İÇİNDE İŞLENMEDİĞİ TAKTİRDE ÜRÜNÜN KALİTE VE BESİN DEĞERİ KAYBOLMASI SÖZ KONUSU İSE BU ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ İÇİN KURULAN TESİSLER İLE T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE KABUL EDİLMESİ HALİNDE SOĞUK HAVA DEPOLARI DA BU YAPILARDAN SAYILIR.”

4.20. TARIMSAL AMAÇLI ENTEGRE TESİSLER: BİR VEYA BİRDEN FAZLA TARIMSAL İŞLETMEDE ÜRETİLEN BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN, ÜRETİMİNDEN SONRA İŞLENEREK, FİZİKSEL VEYA KİMYASAL ÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRİLİP YARI MAMUL VEYA MAMUL HALE GETİRİLDİĞİ VE/VEYA PAKETLENDİĞİ TESİSLERDİR.” Tanımları yapılmıştır.

Balıkesir –Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notlarının “8. ÖZEL HÜKÜMLER , 8.20.1.22. MARJİNAL TARIM ARAZİLERİ” Başlığı altındaki 8.20.1.22 maddesinde ;

8.20.1.22. MARJİNAL TARIM ARAZİLERİ: BU ALANLARDA; TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR YAPILABİLİR. ÇİFTÇİNİN BARINABİLECEĞİ YAPI EMSALE DAHİL OLUP İNŞAAT ALANI 150 M2’Yİ GEÇEMEZ. TARIMSAL AMAÇLI YAPI YAPILACAK PARSELLERİN 5.000 M2’YE KADAR BÜYÜKLÜĞE SAHİP OLANLARI İÇİN MAKS. EMSAL=0,30’DUR. 5.000 M2 DEN BÜYÜK PARSELLERDE İSE GERİ KALAN PARSEL ALANI İÇİN MAKS. EMSAL=0,10’DUR. PARSELİN TAMAMI İÇİN TOPLAM İNŞAAT ALANI 5000 M2’Yİ GEÇEMEZ.”

Hükmü bulunmaktadır.

oval 10autoshape 2
Planlama Alanı 1403-1406 Parseller


Planlama Alanının Balıkesir –Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın H-20 Paftasındaki konumu

Taşınmazlardan 1406 parsel üzerinde Susurluk Belediye meclisi tarafından 04.09.2013 tarih ve 2103/50 sayılı kararı ile onanmış “ 4.500 kg. kapasiteli Süt İşleme Tesisi Tarımsal Sanayi Tesis Alanı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım Planı ile E ( Emsal): 0.60 H max: Serbest yapılanma koşullarına sahip 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmaktadır.

H20-d-24-a Paftasında 1406 parsele ait Mer’i Nazım İmar PlanıH20-d-24-a -4-d Paftasında 1406 parsele ait Mer’i Uygulama İmar Plan

6.1 PLANLAMA ALANINA AİT KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25.Bölge Müdürlüğünün 23.04.2014 tarih ve 179458 sayılı yazısında; ”Konuyla ilgili yerinde yapılan incelemede; taşınmazın DSİ Sulama ve Toplulaştırma alanlarının dışında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu yerde yeraltı suyu problemi yoktur. Ancak gerekli izinler alınabildiği taktirde tesisin su ihtiyacının yeraltı suyundan sağlanmak istenmesi durumunda 167 sayılı yasa uyarınca Kuruluşumuzdan (DSİ) izin alınmalıdır. Yapılacak tesisin atık sularının yerüstü ve yeraltı sularını kirletmesi önlenmelidir.” Denilmektedir.

 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 25.03.2014 tarih ve 1442 sayılı yazısında ; “söz konusu taşınmaza Süt işleme Tesisi amaçlı İmar Planı yapılmasında 2634 sayılı ‘’ Turizmi Teşvik Kanunu ‘’ kapsamında herhangi bir sakınca olmadığı, Kuva-yi Milliye Müze Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 420 sayılı yazılarında; H20D24A pafta, 1403 parselde kayıtlı bulunan alan tarafımızca 24.03.2014 tarihinde yerinde incelendiği, Yapılan incelemede bahse konu alan düzlük bir arazide olup söz konusu alanın kuzeyinden ham bir yol geçmekte, diğer cepheleri ise tarım arazisi ile çevrili durumdadır. Yapılan incelemede alan ve çevresinde 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan herhangi bir kalıntı ve buluntuya rastlanmamış olup; bölge aynı yasa kapsamında daha önceden sit ilan edilmiş yerlerden de değildir. Bu nedenle söz konusu inşa faaliyetleri esnasında herhangi bir kalıntı, buluntu ile karşılaşıldığında ivedilikle Müdürlüğümüz ile irtibata geçilmesi koşulu ile söz konusu alana"4.500 kg kapasiteli süt işleme tesisi yapılmasına yönelik mevzi imar planı" yapılmasında 2863 sayılı yasa yönünden sakınca bulunmamaktadır. “ denilmektedir.
 • Susurluk Kaymakamlığı , Toplum Sağlığı Merkezinin 24.07.2015 tarih ve 2229 sayılı yazısında; “H20D24A pafta, 1403 nolu parsel numarasında kayıtlı yazınız ekinde 1/5000 ve 1/25000 ölçekli haritalarda yeri işaretlenen toplam 9500 m2 gayrimenkul üzerinde Özceylan Gıda Sanayi Ticaret Ltd.Şti. tarafından Süt Işleme Tesisine ilave yapılar yapılması ile ilgili olarak ekte gönderilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yerinde yapılan inceleme sonucunda Çevre ve Halk Sağlığı açısından bir sakınca olmadığı anlaşılmıştır.” Denilmiştir.
 • Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih ve 1396 sayılı yazısında; “ Konu İlimiz Balıkesir Toprak Koruma Kurulunun 24.10.2014 tarih ve 61 nolu oturumunda görüşülerek tarım dışı amaçla arazi kullanılmasının uygun bulunduğu yönünde karar alınması sebebiyle ilgi (ç) ve (d) sayılı yazılarımız ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmiştir. Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün ilgi (e) sayılı görüşüne istinaden; İlimiz, Susurluk İlçesi, Göbel Beldesi, Trafo Arkası mevkii, H20D24A pafta, 1403 nolu parselde kayıtlı 9.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Özceylan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmak istenen" Süt işleme Tesisine İlave Yapılar" amaçlı İlave İmar Planı yapılması çevresindeki tarım arazilerinin ve tarımsal faaliyetlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ve ekteki 16.01.2015 onay tarihli Toprak Koruma Projesine uyulması şartıyla uygun görülmüştür.” Denilmektedir.

 • Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 110.04.2014 tarih 2355 sayılı yazısında; “ Söz konusu faaliyet, 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listeleri kapsamında yer almamaktadır. Bu nedenle ÇED Yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır. Ayrıca İdarenizce işlem yapılacak olan parselin 644 sayılı KHK, 2863 ve 3621/3830 Kanunların Kurumumuza verdiği yetkiler kapsamındaki yerlerden olmadığı, yapılacak işlemlerin 3194 sayılı imar Kanunu ve ilgili yönetmelikler hükümleri doğrultusunda İdarenizce değerlendirmenizde sakınca olmadığı ” Denilmektedir.

 • Orman Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 619 sayılı yazılarında ; “ Balıkesir İli, Susurluk Ilçesi, Göbel Beldesi sınırlarında kalan mülkiyeti hazineye ait taşınmazın, kesinleşmiş Orman Kadastrosuna göre Orman Sayılmayan alanda kaldığı, 6831 sayılı Kanunun 2/B Maddesine göre Orman sınırları dışına çıkartılarak hazine adına tescil edilen yerlerden olmadığından, yaptırılacak imar planına esas olmak üzere Ön izin için bir sakınca bulunmadığı ” belirtilmiştir.

 • Balıkesir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 17.03.2014 tarih ve 298 sayılı yazısında; “İlgi yazınız ve eklerinin incelenmesi neticesinde mer'i mevzuat uyarınca ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması kaydı, komşu parsel olması sıfatı, ilave tesis büyütmeye yönelik çalışma olması ve söz konusu tesisin planlandığı alanda Bakanlığımızca planlanan Organize Sanayi Bölgesi yatırımı bulunmadığından Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından herhangi bir sakınca görülmemektedir.” Denilmektedir

 • Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ( TEİAŞ) Balıkesir İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğünün 08.09.2015 tarih ve 2325 sayılı yazılarında; “Söz konusu taşınmaz yerinde incelenerek; üzerinden geçen Balıkesir İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğümüze ait 154 kV Göbel - Karacabey E.İ.Hattının 143 - 144 nolu direkleri arasında + 45 Max Fleş durumundaki iletkenlerin yere olan mesafesi (Yazı eklerindeki taralı olarak gösterilen alanlarda görüldüğü gibi) h: 13 metre olarak ölçülmüştür.30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri" yönetmeliğinin uzaklıklara ilişkin 44. maddesi uyarınca; hava hattı iletkenlerinin en büyük salgılı durumda üzerinden geçtikleri bina çatılarının en çıkıntılı bölümlerine olan mesafesi 154 kV' ta minimum 5 metre olacaktır denilmektedir. Hava hattı iletkenlerinin en yakınından geçtikleri yapıların en çıkıntılı bölümleri arasında en büyük salı= konumunda 154 kV Göbel - Karacabey E.İ.Hattının 143 - 144 nolu direkleri arasında kenar faz telinin izdüşümünden itibaren 12 metre yatay emniyet mesafesi ölçülmüştür.Buna göre mevcut taşınmazın 154 kV Göbel - Karacabey E.İ.Hattının yatay emniyet mesafesi içerisinde kalan 143 - 144 nolu direkleri arasında kenar faz telinin izdüşümünden itibaren 12 metre yatay emniyet mesafesini geçmeyecek şekilde ve ekteki krokide taralı olarak gösterilen alanda tabii zemin kotunda bir değişiklik yapılmaması kaydıyla en çıkıntılı noktasının (çatı, bacalar, anten, yerden mesafesi h: 8 metreyi geçmeyecek şekilde inşaat yapılmasında işletme görülmemektedir. Arazinin yatay emniyet alanı dışında kalan bölümleri için herhangi bir kısıtlama yoktur.” Denilmiştir.

 • Uludağ Elektrik A.Ş.(UEDAŞ). 21.03.2014 tarih ve 7987 sayılı yazısında; “ İlçeniz Göbel Mahallesi sınırları içerisinde H20D24A pafta, 1403 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde süt işleme Tesisi amaçlı imar planı yapılmasında şirketimizce herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 • Milli Savunma Bakanlığı Balıkesir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının15.10.2015 tarih ve 3246 sayılı yazılarında; “Konu ile ilgili yapılan inceleme sonucu, söz konusu planlama sahasında askeri alan, askeri güvenlik bölgesi, askeri yasak bölge ve NATO akaryakıt boru hattı bulunmadığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) tespit edilmiştir.” Denilmektedir.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MTA Balıkesir kuzey Batı Anadolu Bölge Müdürlüğünün 17.08.2015 tarih ve 684 sayılı yazılarında; “söz konusu parselde Tarım ve Hayvancılık Sanayi Alanı (Süt işleme Tesisi) amaçlı; 1/5.000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planlarının hazırlanmasında (deprem, su taşkını, heyelan vb...) önleyici tedbirlerin alınması durumunda, Kurumumuz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” Denilmektedir.
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığının 12.10.2015 tarih ve 18310 sayılı yazılarında; “ Söz konusu faaliyetle ilgili "Su Havzaları Koruma Yönetmeliği" hükümlerince değerlendirme yapıldığında, herhangi bir baraj koruma havzası, dere mutlak koruma alanı, su kaynaklarının koruma alanına girmediği tespit edilmiş olup, İlgi (b) yazıda, söz konusu faaliyetle ilgili "Su Havzaları Koruma Yönetmeliği" hükümlerince değerlendirme yapıldığında, faaliyet yapılacak alan sınırı içerisinde ve sınırlardan itibaren 50 m'lik çevresinde içme ve kullanma suyu amaçlı yüzeysel ve yeraltı su (Keson Kuyusu. Sondaj Kuyusu, Kaptaj, Toplama Odası ve Drenaj vb.) kaynaklarının içme suyu isale hattı ve depolarının, kanalizasyon hattının bulunup bulunmadığının, eğer var ise koordinatlı değerlerinin bildirilmesi hususundaki yazımıza cevaben,ilgi (c) yazıda, söz konusu yer ile ilgili içme ve kullanma suyu amaçlı yüzeysel ve yeraltı su (Keson Kuyusu, Sondaj Kuyusu, Kaptaj, Toplama Odası ve Drenaj vb.) kaynakları, içme suyu isale hattı su deposu ve kanalizasyon hattının bulunmadığı Başkanlığımıza bildirilmiştir. Sonuç itibariyle söz konusu faaliyetlerin Genel Müdürlüğümüz görev alanına bakıldığında içme ve kullanma suyu temini, kullanılmış suların uzaklaştırılması ve su havzalarımızın korunması noktasında ilişkili olduğu görülmekte olup, söz konusu taşınmaz üzerine "Tarım ve Hayvancılık amaçlı Sanayi Alanı (Süt işleme Tesisi) amaçlı 1/5000 ölçekli ilave Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli ilave Uygulama imar Planı" yapılmasında, Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” Denilmektedir.

 • Susurluk Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 23.07.2015 tarih ve 2470 sayılı yazılarında; “ilçemiz Göbel Mahallesinde tapunun H20D24A pafta 1403 parsel numarasında kayıtlı yazınız ekinde 1/5000 ve 1/25000 ölçekli haritalarda yeri işaretlenen 9500 m2 gayrimenkulünüz üzerine süt işletme tesisine yapmayı planladığınız ilave yapılar hakkında verilecek ön izine ve yaptıracağınız mevzii imar planına esas olmak üzere diğer kurumlardan gerekli uygun görüşler alınması durumunda Kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır.” Denilmektedir.

6.2 PLANLAMA ALANINA AİT DOĞAL VE FİZİKSEL EŞİKLER

Jeolojik açıdan proje alanın 1.derece deprem kuşağında yer almasından dolayı 02.07.1998 tarih ve 23390 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik “ ile '' Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik '' hükümlerine uyulacaktır.

Planlama alanına ait İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporları 7269 sayılı yasanın 2. maddesince ve 28/09/2011 tarih ve 102732 sayılı genelgeye göre incelenerek 25.06.2015 tarihinde Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce onaylanmıştır.

Onanlı '' İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının'' sonuç ve öneriler kısmında belirtildiği üzere planlama alanının tamamı mühendislik problemleri açısından önlem alınabilecek alanlar sınıfına Önlemli Alan 5.1 ( ÖA-5.1 ) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma açısından Sorunlu Alanlar sınıfına girmektedir.7. PLANLAMA KARARLARI:

Nazım İmar Planın da ilgili kurumlardan alınan görüşler, arazinin özellikleri, eğim durumu, mülkiyet durumu, yatırımcıların kuruluşların talepleri de dikkate alınmıştır.

Nazım İmar Planı teklifi ile 1403 parselin (9309 m²)’lik kısmı , mevcutta planlı olan 1406 parsel (5391 m²) ile beraber toplamda 14.700 m²’lik alana Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı fonksiyonları verilmiştir.

Planlama alanına hizmet edecek toplayıcı ve dağıtıcı nitelikte parselin kuzeyinden geçen mevcuttaki kadastral yol ise 10 metre genişliğinde imar yolu olarak planlanmış ve 280‘lik kısmı kamuya terk olunmuştur.


Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı’nda Süt İşleme Tesisi yapılabilecek olup, alanda yapılanma koşulları ile ilgili detaylar alt ölçekli 1/ 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenecektir.
Planlama sonucu oluşan alan dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.


Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı :

14.700 m²

Yol –Meydan :

280

Plan Teklifi sonucu oluşan 1/ 5000 Ölçekli Nazım imar Planı

Söz konusu Nazım İmar planı Susurluk 1403-1406 Parsel Maliklerinin isteği üzerine hazırlanmıştır.

Saygılarımla .


ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD. KABAKÇI APT. NO:9/3 10100 MERKEZ/ BALIKESİR. cm.celik@hotmail.comTEL& FAX: 0266 2411385, GSM : 05323845235Yüklə 49,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə