BalikesiR ÜNİversitesi


KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİĞİYüklə 208,76 Kb.
səhifə2/3
tarix12.01.2019
ölçüsü208,76 Kb.
1   2   3

4. KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİĞİ
1.SINIF GÜZ DÖNEMİ
Dersin adı ve Kredisi : Genel Turizm (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Turizmin diğer bilim dalları ile ilişkisi, Turizm ve Turist Kavramları, Turizm arzı ve turizm talebi, Alternatif turizm çeşitleri, Uluslararası turizm hareketleri, Türkiye turizminin değerlendirilmesi.

Dersin adı ve Kredisi : Önbüro Operasyonları I (1+2) 2

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Otel İşletmelerinde Organizasyon Yapısı ve Özellikleri, Otel İşletmelerinde Önbüronun Stratejik Yeri ve Önemi, Önbüro Departmanı Personelinin Görevleri, Önbüroda Kullanılan Sistemler (manuel, mekanik ve bilgisayar sistemleri), Örnek C/In, C/Out işlemleri ve yapılan çalışmalar, Önbüro Ekipmanları, Önbüroda Çalışma Saatleri ve Yapılan İşlemler, Rezervasyon Geliş Şekilleri, Kabulü, Oda Ayırma Koşulları, Rezervasyon Takip Şekilleri, Rezervasyon Durum Analizleri, Önbüronun Kendi İç Bölümleri ve Diğer Departmanlarla İlişkileri, Otel Güvenlik Sistemleri, Müşteri ve Oda Çeşitleri, Oda Satış Teknikleri, Oda Satışının Temel Safhaları ve Özel Durumlar, Müşteri Hesapları, Özellikleri ve Ödemede Dikkat Edilecek Hususlar.

Dersin adı ve Kredisi : Servis-Bar Operasyonları (1+2) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Servis Departmanının Tanıtımı ve Servis Personelinin Görev Alanları, Departmanda kullanılan araç ve gereçler, Menü Tanzimi, Mise En Place ve Servis Metotları, Ziyafet Servisi, Kokteyl ve Partiler, Ocakta Yapılan Çalışmalar, Barlar, İçkiler.

Dersin adı ve Kredisi : Hukukun Temel Kavramları (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Hukuk Kavramı, Hukuk Kurallarının Niteliği (Müeyyidesi) ve Hukuk Sistemi, Kamu Hukuku ve Özel Hukukun Dalları, Hukukun Kaynakları, Hakkın Tanımı ve Türleri, Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması, Şahıs ve Şahıs Türleri, Gerçek Kişinin Ehliyeti, Hısımlık ve İkametgah, Şahsiyetin Korunması, Tüzel Kişilik, Zilyetlik, Tapu Sicili.

Dersin adı ve Kredisi : Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) (6+2) 7

ECTS Kredisi : 10

Ders İçeriği : A Şubesi: Pre-intermediate seviyedeki gramer konularının pekiştirilerek intermediate seviyede bu konularla ilgili farklı kullanımların öğretilmesi, Intermediate seviyede kelime bilgisi kazandırılması, Dinleme, anlama ve hedef dilde iletişim kurma becerisinin intermediate seviyede kazandırılması. B Şubesi: Başlangıç düzeyindeki temel konuların öğretilmesi, Güdüleme yoluyla öğrencilerin dil öğrenmeden zevk almalarının sağlanması, Elementary (başlangıç) düzeyindeki öğrencilerin dildeki dört temel beceri kazanmalarıyla pre-intermediate seviyesine geçiş yapmalarının sağlanması.

Dersin adı ve Kredisi : II.Yabancı Dil (Almanca) (4+2) 5

ECTS Kredisi : 7

Ders İçeriği : Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almanca’yı öğretmeyi amaçlar. Haftada 6 saat yapılan eğitimle onların özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılır. Ders güz ve bahar yarıyıllarında okutulmak üzere 2 dönemdir. Ders dönemlik olmasına rağmen içerik bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Okutulan kitap Zimmer Frei Mix olup, birinci sınıfta kitabın ilk yarısının verilmesi hedeflenmektedir.

Dersin adı ve Kredisi : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2+0) 0

ECTS Kredisi : 0

Ders İçeriği : I. ve II. Dünya Savaşları öncesi ve sonrası, Kurtuluş Savaşından Türkiye Cumhuriyeti'ne giden süreç, Atatürk İlke ve İnkılaplarının değerlendirilmesi.

Dersin adı ve Kredisi : Türk Dili (2+0) 0

ECTS Kredisi : 0

Ders İçeriği : Dil nedir? Dilin Tarifi ve Mahiyeti, Dil-Düşünce ve Duygu Bağlantısı, Dil-Kültür Münasebeti, Milli Kültür Unsurları, Dil-Kültür İlişkisi, Dilin Kültür ve Millet Varlığı İçindeki Yeri, Atatürk ve Milli Kültür, Yeryüzündeki Diller ve Türkçe’nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihi Devreleri, Atatürk ve Türk Dili, Türkçe’nin Ses Yapısı, Sesler ve Özellikleri, Ses, Harf, Alfabe, Türkçe’de Vurgu, İmlâ, İmlâ Çeşitleri, Genel İmlâ Kuralları, İmlâ Kuralları, İmlâ Yanlışları, Noktalama İşaretleri, İmlâ ile İlgili Uygulamalar, Türkçe’nin Şekil Yapısı, Kökler ve Ekler Sistemi, Yapım ve İşletme Ekleri, Dilde Yeni Kavramları Karşılama Yolları, Kelime, Kelimelerin Dil İçindeki Yeri, Ses ve Şekil Yapısı Bakımından Kelimeler, Zarflar ve Edatlar, Zarflar ve Edatlarla Oluşturulan Dil Yapıları, Söz Öbekleri, Söz Öbeklerini Cümle İçinde Kullanma, Cümle, Türkçe’nin Cümle Yapısı ve Türkçe Cümlelerin Özellikleri, Cümle Çeşitleri, Yazıda ve Konuşmada Doğru Cümle, Türkçe'de Genel Anlatım Kusurları, Ses ve Ahenk Kusurları, Cümle Kusurları, Cümle Kusurlarının Düzeltilmesi ve Kompozisyon Bakımından Doğru Cümle Oluşturma, Doğru ve Güzel Bir Yazı İçin Kompozisyon Oluşturma, Paragraf, Paragrafta Esas Cümle, Esas Fikir, Paragrafta Fikir Birliği, Paragrafta Fikir Birliğini Bozan Unsurlar, Paragrafta Fikirlerin Sıralanışı, Paragraftaki Fikirleri Birbirlerine Bağlama Yolları, Geçki Cümlesi ve Paragrafı, Paragraf Düzenleme Yöntemleri, Paragrafla İlgili Uygulama Çalışmaları, Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatım Yolları, Üslup ve Üslup Çeşitleri, Yazılı Anlatım Türleri, Sözlü Anlatım Türleri, Konferans Planı Hazırlanması, Konferans Örneği, Haberleşme Yazıları, Dilekçe Örneği, İlmi Yazılar ve Araştırma Yazıları, Makale Çeşitleri, İlmi Makalede Plan, Makale Örneği Okuma ve Yazma, Araştırma Yazıları Hazırlama, Araştırma Yazılarında Plan, Araştırma ve Rapor Örnekleri, Edebi Eserlerin Okunması ve İncelenmesi, Metin Tahlilleri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, İstiklal Marşı'nın Tahlili, Türk ve Batı Edebiyatından Seçilmiş Örnek Metinler.

1.SINIF BAHAR DÖNEMİ
Dersin adı ve Kredisi : Bilgisayar (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Windows 2000, Masaüstü, Donatılar, Denetim Masası, Ayarlar, Yazıcılar, Office 2000, Word, Excel, Internet Kullanım Bilgisi, Paket Program Kullanım Bilgisi.

Dersin adı ve Kredisi : Önbüro Operasyonları II (1+2) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Fidelio Paket Programı Laboratuvar ortamında verilmektedir.

Dersin adı ve Kredisi : İş Hukuku (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : İş Hukukunun temel kavramları, İş sözleşmesi, Toplu iş hukuku, Sendika hakkı ve üyeliği, Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt, Çalışma saatleri ve yeri, İzinler

Dersin adı ve Kredisi : Kat Hizmetleri Yönetimi (0+2) 1

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimine Giriş, Kat Hizmetleri Yönetiminde Planlama Süreci, Kat Hizmetleri Yönetiminde Örgütleme Süreci, Kat Hizmetleri Yönetiminde Eşgüdüm Sağlama Süreci, Kat Hizmetleri Yönetiminde Denetim Süreci, Kat Hizmetleri Yönetiminde İşlerin Organize Edilmesi ve Programlanması Süreci, Kat Hizmetleri Yönetiminde Temizlik: Kavramsal ve Yönetsel Analiz, Kat Hizmetleri Yönetiminde Çamaşır Hizmetleri ve Çamaşırhane Yönetimi, Kat Hizmetleri Yönetiminde Ekipman ve Malzeme Türleri ve Denetimi, Kat Hizmetleri Yönetiminde Mesleki Sağlık ve Güvenlik, Hijyen ve Sanitasyon, Kat Hizmetleri Yönetiminde Dekorasyon, Bahçe ve Çiçek Düzenleme.

Dersin adı ve Kredisi : Beslenme İlkeleri (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Beslenmeye Giriş, Beslenme ile ilgili kavramlar, Organik besin öğeleri, Besinlerin enerji değeri, Başlıca yiyecek grupları, Özel durumlarda olanların beslenmesi, Beslenme eğitimi ve süreci, Günlük beslenme rehberi, Beslenme-Sağlık etkileşimi konusunda değerlendirmeler.

Dersin adı ve Kredisi : Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) (4+4) 6

ECTS Kredisi : 8

Ders İçeriği : A Şubesi: Pre-intermediate seviyedeki gramer konularının pekiştirilerek intermediate seviyede bu konularla ilgili farklı kullanımların öğretilmesi, Intermediate seviyede kelime bilgisi kazandırılması, Dinleme, anlama ve hedef dilde iletişim kurma becerisinin intermediate seviyede kazandırılması. B Şubesi: Başlangıç düzeyindeki temel konuların öğretilmesi, Güdüleme yoluyla öğrencilerin dil öğrenmeden zevk almalarının sağlanması, Elementary (başlangıç) düzeyindeki öğrencilerin dildeki dört temel beceri kazanmalarıyla pre-intermediate seviyesine geçiş yapmalarının sağlanması.

Dersin adı ve Kredisi : II.Yabancı Dil (Almanca) (4+2) 5

ECTS Kredisi : 7

Ders İçeriği : Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almanca’yı öğretmeyi amaçlar. Haftada 6 saat yapılan eğitimle onların özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılır. Ders güz ve bahar yarıyıllarında okutulmak üzere 2 dönemdir. Ders dönemlik olmasına rağmen içerik bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Okutulan kitap Zimmer Frei Mix olup, birinci sınıfta kitabın ilk yarısının verilmesi hedeflenmektedir.


2.SINIF GÜZ DÖNEMİ

Dersin adı ve Kredisi : Genel İşletme (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : İşletmecilik Disiplinin Araştırma Konusu, İnsan İhtiyaçları ve Ekonomik Faaliyetler, İhtiyaç, Ekonomi ve Üretim İlişkisi, İşletmenin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi, İşletme Biliminin Diğer Disiplinlerle İlişkisi, İşletme Çevresi, İşletmenin Mahiyeti, İşletmenin Amaç Sistemi, Temel İşletmecilik Kavramı: Satış Geliri, Maliyet Kavramı, Kâr Kavramı, Verimlilik, Ekonomiklik ve Rantabilite Kavramı, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerde Büyüme Olgusu, İşletmenin Kuruluşu.

Dersin adı ve Kredisi : Muhasebe I (3+0) 3

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : İşletme ve Muhasebe Kavramları, Bilanço ve Gelir Tablosunun Tanıtılması, Hesap Kavramı, İşleyişi ve Sınıflandırılması, Muhasebe Defterleri ve Kayıt Belgeleri, Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Planı, Muhasebe Süreci, Muhasebenin Temel Kavramları İle İlgili Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlerin Muhasebeleştirilmesi, Stoklar ve Muhasebeleştirilmesi, Ticari Alacaklar ve Muhasebeleştirilmesi, Duran Varlıklar ve Muhasebeleştirilmesi, Borçlar ve Muhasebeleştirilmesi, Özkaynaklar ve Muhasebeleştirilmesi, Gelirler-Giderler ve Muhasebeleştirilmesi, Dönemsonu Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi.
Dersin adı ve Kredisi : Ekonomi I (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Giriş: Her Ekonominin Ana Sorunları, Ana Ekonomik Sorunlar, Ekonomik Düzen ve Teamül Çerçeve. Tüketici Teorisi: Faydanın Ölçülebilirlik Problemi ve Tercih Sırasının Saptanması, En Marjinal Fayda Ülkesi ve Tüketici Dengesi (Kordinal Yaklaşım), Farksızlık Analizi ve Tüketici Dengesi (Ordinal Yaklaşım), Tüketicinin Tercihlerinde, Gelirinde ve Fiyatlarındaki Değişme ve Tüketici Dengesi, Piyasa Taksi Analizi, Talebi Etkileyen Söz Konusu Malın Fiyatı Dışındaki Faktörlerin Değişmesi, Gelir ve İkame Esneklikleri. Üretici Teorisi: Üretim Fonksiyonu ve Verim Analizi, En Düşük Maliyetle Üretim, Maliyet Teorisi, Arz Analizi. Fiyat Teorisi: Tam Rekabette Piyasa Dengesi Yada Kısmi Denge, Aksak Rekabetin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Türleri, Firma Dengesi Yada Kar Maksimizasyon Koşulu, Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi, Monapal, Mongason Çift Monopal, İki Yanlı Monopal, Monopallü Rekabet Piyasası, Oligapol, Fiyat Teorisine Eleştiri ve Firma Kararlarını Tam Maliyete Göre Fiyatlama. Üretim Faktörleri Ürün Analizi: Üretim Faktörlerinin Fiyatlanması, Emek ve Ücret, Toprak ve Rant, Sermaye ve Faiz, Girişim ve Kar. Genel Denge ve Refah Ekonomisi: Genel Denge, Refah Ekonomisi.

Dersin adı ve Kredisi : Turizm Coğrafyası (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Bu ders turizm öğrencilerini Türkiye'nin turistik potansiyeli hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ders, turizm ve coğrafya kavramları ile bilimlerarası ilişkiyi vurgulayarak başlamaktadır. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi ve idari sınırlar içerisinde yer alan illeri bazında işlenmektedir. Her ilin tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal değerleri hakkında bilgi vermektedir.

Dersin adı ve Kredisi : İstatistik (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Olasılık Teorisi, Örnek, Ana Kütle, Frekanslı Seri Kavramları, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Hipotez Testleri, Ki-Kare Analizi, Normal Dağılıma Dayanan Analizler, T Testi, Bilinmeyen Bir Ana Kütle Ortalamasının Tahmin Edilmesi, Regresyon ve Korelasyon Analizi.

Dersin adı ve Kredisi : Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) (2+6) 5

ECTS Kredisi : 8

Ders İçeriği : A Şubesi: Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, Bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin görsel-işitsel metotlarla uygulanması, Intermediate seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinlediğini anlatabilme. B Şubesi: İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, Temel dilbilgisi kuralları, karşılaştırma cümleleri, Edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirme, Öğrencilerin pre-intermediate seviyesinden intermediate seviyeye geçiş yapmalarının sağlanması, Pre-intermediate seviyedeki gramer konularının pekiştirilerek intermediate seviyede bu konularla ilgili farklı kullanımların öğretilmesi, Intermediate seviyede kelime bilgisi kazandırılması, Dinleme, anlama ve hedef dilde iletişim kurma becerisinin intermediate seviyede kazandırılması.

Dersin adı ve Kredisi : II.Yabancı Dil (İngilizce veya Almanca) (2+4) 4

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almanca’yı öğretmeyi amaçlar. Haftada 6 saat yapılan eğitimle onların özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılır. Ders güz ve bahar yarıyıllarında okutulmak üzere 2 dönemdir. Ders dönemlik olmasına rağmen içerik bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Okutulan kitap Zimmer Frei Mix olup, birinci sınıfta kitabın ikinci yarısının verilmesi hedeflenmektedir.


2.SINIF BAHAR DÖNEMİ
Dersin adı ve Kredisi : Pazarlama (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Pazarlamanın Konusu, Tanımı ve Gelişimi, Pazarlama Çevresi, Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi, Tüketici Pazarlarının Özellikleri, Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazarların Seçimi ve Konumlandırma, Pazarlama Karması: Mamul, Fiyat, Tutundurma ve Dağıtım.

Dersin adı ve Kredisi : Muhasebe II (3+0) 3

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Envanter ve Değerleme, Türk Ticaret Kanununa Göre Uygulama, Vergi Usul Kanununa Göre Değerleme, Bilanço Hesapların Envanter İşlemleri, Aktif Hesaplar Yılsonu İşlemleri, Pasif Hesaplar Yılsonu İşlemleri, Sonuç Hesapları Envanter İşlemleri, Gelir Hesapları Envanter ve Değerlemesi, Gider Hesapları Envanter ve Değerlemesi, Dönem Sonu Finansal Tabloların Düzenlenmesi, Tek Düzen Hesap Planı İle İlgili Örnekler.

Dersin adı ve Kredisi : Yönetim ve Organizasyon (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Yönetimin Kavramsal Analizi, Yönetici Kavramının Analizi, Klasik Yönetim Teorisi, Neo-Klasik Yönetim Teorisi, Modern Yönetim Teorisi, 1980'den Günümüze Çağdaş Yönetim Düşüncesindeki Ana Gelişmeler, Planlama İşlevinin Ayrıntılı Analizi, Örgütleme İşlevinin Ayrıntılı Analizi, Yürütme İşlevinin Ayrıntılı Analizi, Eşgüdümleme İşlevinin Ayrıntılı Analizi, Denetim İşlevinin Ayrıntılı Analizi, Liderlik ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları, Güdüleme İşlevi ve Güdüleme Kuramları, İletişim ve Bireylerarası İletişim Kurma Becerilerinin Geliştirilmesi, Turizm İşletmelerinde Yönetsel ve Örgütsel Sorunlar.

Dersin adı ve Kredisi : Uluslararası Turizm Hareketleri (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Turizmi başlı başına bir endüstri olabilmesini ve ülkelerin bu endüstri için planlama ve politikalar geliştirme çabalarını anlayabilmek için bir takım istatistiki verilerin incelemek, analiz etmek önemli olmaktadır. Bu amaçla dersin içeriğinde işlenen konular; Uluslararası turizm hareketlerini etkileyen faktörler, Dünya genelinde uluslararası turizm, Bölgesel düzeyde uluslararası turizm, Dünyada önemli ekonomik gruplara göre uluslararası turizm, Türkiye'nin uluslararası turizm piyasasındaki yeri, Uluslararası turizmin geleceği.

Dersin adı ve Kredisi : Ekonomi II (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Milli Muhasebe ve Milli Hasıla: İktisadi denge, Makroekonomik ilişkilerin gösteriliş biçimleri, Nominal milli gelir ve reel milli gelir, Para teorisine giriş: Para değerini açıklayan teoriler, Satınalma gücünün hesaplanması, Paranın değer kaybı (Enflasyon), Uluslararası ekonomik denge (döviz kurları), Para politikasının temel araçları; Konjonktür ve milli geliri belirleyen faktörler: Konjonktür teorilerine giriş, Tüketim harcamaları, Yatırım harcamaları, İstihdam; Uluslararası ekonomik ilişkiler: Uluslararası mal ve hizmet hareketleri, Uluslararası faktör hareketleri; İktisadi büyüme ve gelişme.

Dersin adı ve Kredisi : Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) (2+6) 5

ECTS Kredisi : 8

Ders İçeriği : A Şubesi: Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, Bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin görsel-işitsel metotlarla uygulanması, Intermediate seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinlediğini anlatabilme. B Şubesi: İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, Temel dilbilgisi kuralları, karşılaştırma cümleleri, Edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirme, Öğrencilerin pre-intermediate seviyesinden intermediate seviyeye geçiş yapmalarının sağlanması, Pre-intermediate seviyedeki gramer konularının pekiştirilerek intermediate seviyede bu konularla ilgili farklı kullanımların öğretilmesi, Intermediate seviyede kelime bilgisi kazandırılması, Dinleme, anlama ve hedef dilde iletişim kurma becerisinin intermediate seviyede kazandırılması.
Dersin adı ve Kredisi : II.Yabancı Dil (Almanca) (2+4) 4

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almanca’yı öğretmeyi amaçlar. Haftada 6 saat yapılan eğitimle onların özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılır. Ders güz ve bahar yarıyıllarında okutulmak üzere 2 dönemdir. Ders dönemlik olmasına rağmen içerik bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Okutulan kitap Zimmer Frei Mix olup, birinci sınıfta kitabın ikinci yarısının verilmesi hedeflenmektedir.


3.SINIF GÜZ DÖNEMİ
Dersin adı ve Kredisi : Uluslararası İktisat (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Uluslararası İktisadın Konusu, Kapsamı ve Bölümleri, Uluslararası Ticaret Teorisi: Arz Analizi, Dış Ticaret Politikası, Gümrük Tarifeleri, Tarife dışı Araçlar, Avrupa Birliği, Dünyadaki Diğer İktisadi Gruplaşmalar, Döviz Piyasası, Dış Ticaret ve Milli Gelir, Dış Ödemeler Bilançosu, Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları, Uluslararası Kalkınma Sorunları.

Dersin adı ve Kredisi : Konaklama Tesisleri Muhasebesi (1+2) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Konaklama İşletmeleri için hazırlanan öneri ve hesap planının ve tek düzen muhasebe sisteminin tanıtılması, Konaklama İşletmeleri muhasebesinin özellikleri ve amaçları, Konaklama İşletmelerinde Hazır Değer Hesaplarına ait işlemler ve muhasebeleştirilmeleri, Yabancı para cinsinden satışların ve işlemlerin muhasebeleştirilmesi, Konaklama İşletmelerinde alacak hesaplarının önemi ve kontrol hesapları, Gelirler ve muhasebeleştirilmesi, Seyahat acentalarından alacaklar, Küçük kasalardan alacaklar ve Paid-Out alacaklar, Diğer ticari alacaklar, Personelden alacaklar, Konaklama İşletmelerinde stoklar ve muhasebeleştirilmesi, Konaklama İşletmelerinde maliyetler ve muhasebeleştirilmesi.

Dersin adı ve Kredisi : Turizm Pazarlaması (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Pazarlama kavramı başlığı altında; Pazarlamanın tarihsel gelişimi, amaçları, Turizm pazarlamasının gerekliliği, özellikleri, hedefleri, fonksiyonları, Turizm piyasası, Pazar bölümlendirme, Turistik ürün kavramı ve politikası, Turizmde dağıtım sistemi, Dağıtım kanallarının sınıflandırılması, Turizmde tanıtma kavramı, Tanıtma teknikleri, Turizm pazarlama araştırması, Turizm pazarlamasında yönetim organizasyon, Turizm pazarlama politikası, Uluslararası turizm pazarlaması.

Dersin adı ve Kredisi : Avrupa Birliği ve Turizm (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Avrupa Birliği'nin Tarihçesi, Avrupa Birliği'nin Kurumları, Avrupa Birliği'nin Politikaları, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa Birliği Turizm Politikası, Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerdeki Turizm Hareketleri, Türk Turizm Politikalarının Avrupa Birliği ile Uyumu.


Dersin adı ve Kredisi : Turizm Mevzuatı (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Turizm Hukukunun oluşturan düzenlemeler,Turizm Teşvik Kanunu, Seyahat Acentaları Yönetmeliği, Yat Turizmi Yönetmeliği, Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği, Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımlarına Tahsis Hakkında Yönetmelik, Turizmi Dolaylı İlgilendiren Hukuki Düzenlemeler (Milli Parklar Kanunu, Kıyı Kanunu, Çevre Kanunu, Açılması İzne Bağlı Yerler Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik), Turizmde Tüketici Hakları.

Dersin adı ve Kredisi : Örgütsel Davranış (2+0) 2

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : İnsanlarla beraber çalışmak, Sosyal sistemler, İşgörenlerin güdülenmesi, İş tatmini, Sağlam bir örgütsel çalışma ortamı yaratılması, Etkili gözetim, Örgütlerde moral, moral ölçümleri ve moral düzeyini yükseltici etkenler, Stres ve stresle başa çıkma, Örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler, İşte monotonluk sorunu ve önlenmesi. Örgütsel disiplin ve disiplinin gerçekleştirilmesinde dikkate alınacak hususlar, Örgütlerde çatışma ve çatışmanın çözümlenmesi.

Dersin adı ve Kredisi : Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) (2+4) 4

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Konaklama 3. sınıf ile çalışmalar 1. ve 2. sınıflarda eksik kalan gramer konularının tamamlanmasının yanında güncel genel konuları içeren okuma parçaları üzerine ve mesleki ağırlıklı olacaktır. Gerek güncel ve genel konular ve gerekse seçme mesleki konular öğrencilere 1. ve 2. sınıfta öğrenmiş oldukları temel İngilizce bilgisini kullandıracak şekilde sınıf ortamında işlenecektir. Bu nedenle öğrencilerin İngilizce’yi konuşma, yazma, okuma, anlama, düşündüğünü İngilizce anlatabilme, sorulan sorulara cevap verebilme, soru sorabilme ve mesleki alanlarının gerektirdiği iletişim kurabilme yetenekleri bu sınıfta özellikle öğrenci odaklı olmak üzere devam edecektir.

Dersin adı ve Kredisi : II.Yabancı Dil (Almanca) (2+4) 4

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almanca'yı öğretmeyi amaçlar. Haftada 6 saat yapılan eğitimle onların özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılır. Ders güz ve bahar yarıyıllarında okutulmak üzere yıllıktır. Ders yıllık olmasına rağmen içerik bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Okutulan kitap Herzlich Willkommen Mix olup, 3. sınıfta kitabın ilk yarısının verilmesi hedeflenmektedir.


Yüklə 208,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə