Bankalar kanunlariYüklə 2,92 Mb.
səhifə22/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23971
növüYazı
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   83

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Şubeler
Madde 14- 7129 sayılı Kanunun 10 ve 11 inci maddelerinde yer alan şubelerle ilgili hususlar bu maddeden itibaren daha açık ve anlaşılır şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Maddede şube açmanın izne tabi olduğu belirtilmiş, izin verilen yerde açılan daha sonra başka yerlere nakledilerek banka şubelerinin belli merkezlerde yoğunlaşmasını önlemek üzere şube naklinin de izne tabi olduğu açıkça ifade edilmiştir.
Madde 15- Şube açmaya ilişkin esaslar bu maddede basitleştirilmiş, daha anlaşılır bir biçimde kaleme alınmıştır.
Madde 16- 7129 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan şubeler için gerekli öz kaynak tutarları, günün şartlarına göre yetersiz kaldığı ve şube sayısının hızla artırılarak masraflarının banka sisteminin taşıyamayacağı boyutlara ulaşmasını önleyemediği için tespit edilmiştir.
Maddenin üçüncü fıkrası ile de şube açmayı gerektirmemekle birlikte banka hizmeti gütürülmesinin yararlı olacağı yerlerde TCMB'nın muhabirleri tarafından şubelere bağlı büro açılması kolaylaştırılmıştır.
Madde 17- Bu madde ile bankaların mali bünyeleri ve kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi göz önünde bulundurularak rasyonolizasyon ve gereğinde idari tedbir mülahazası ile banka şubelerinin birleştirilmesine imkân sağlanmaktadır. Faiz oranlarının düşük olduğu dönemde maliyetine bakılmaksızın açılan pek çok banka şubesi banka mali bünyelerinde olumsuz etki yapmakla beraber, bankalarca olumsuz tereddütlere yol açabileceği endişesi ile kapatılmamaktadır. Bu nedenle Maliye Bakanlığı genel veya banka bazında değerlendirme yaparak birleştirme istemek suretiyle banka mali bünyeleri üzerindeki yükleri hafifletebilecektir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Organlar


Madde 18- Bu madde 7129 sayılı Kanunun 28 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik 14 üncü maddesine karşılıktır. Bu madde esas itibariyle aynen korunmakta, ancak vekâleten oy kullanmadaki hisse tahdidi daha da daraltılarak %10'dan %1'e düşürülmekte ve denetçiler de vekâleten oy kullanma yasağı kapsamına alınmış olmaktadır. Böylece hissedarların banka yönetimi ile daha fazla ilgilenmeleri amaçlanmaktadır.
Madde 19- Bu madde ile banka ile banka genel kurullarında Ticaret Bakanlığı komiseri dışında bir Maliye Bakanlığı temsilcisinin de bulunması suretiyle bankaların genel kurul faaliyetlerinin de gözetim altına alınması sağlanmaktadır.
Madde 20- Bu maddenin birinci fıkrası ile getirilen hüküm yenidir. Kararnamenin 63 üncü maddesine yapılan denetlemeler sonunda bir bankanın mali bünyesinin ciddi bir şekilde zayıflamakta olduğunun tespit edilmesi halinde Maliye Bakanlığı bankadan sermayenin artırılmasını isteyecektir. İşte bu halde Türk Ticaret Kanununun genel nisapları karşısında genel kurulların toplanamamasının yaratabileceği sakıncalar bu hükümle bertaraf edilmektedir. Hükmün uygulanması istisnaidir. Bankalar sermaye artırımlarında esas itibariyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.
Maddenin fıkrası 7129 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasına karşılık olup herhangi bir değişiklik yoktur.
Madde 21- 7129 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde mevcut olan yönetim kurulu üyeleri ile ilgili hükme, genel müdürün bulunmadığı hallerde vekilinin yönetim kurulu tabii üyesi olacağı, hükmü eklenerek uygulamada görülen bir tereddüt giderilmiştir.
Diğer taraftan, açıklık ve uygulama birliği sağlamak üzere 7129 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine yabancı bankaların Türkiye şubeleri için öngörülen “İdare uzvu”, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan müdürler kuruluna dönüştürülmüştür.
Madde 22- Bu hüküm 7129 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine tekabül etmektedir. Yapılan değişiklik, sadece, yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden doğan mali sorumlulukları için teminat niteliği taşıyan tevdi yükümlülüğü tutarının günün şartlarına uydurulması şeklinde olmuştur.
Madde 23- 7129 sayılı Kanunda yer alan ve yönetim kurulunun işlerini hafifletmek üzere kurulan idare komitesi münhasıran kredi işlemleri ile görevli olduğu için bu maddede kredi komitesi adıyla yeniden düzenlenmiştir. Diğer taraftan, idare komitesi önceden yalnızca anonim ortaklık şeklindeki bankalarda kurulabiliyor iken, yeni hükümle başka statüdeki bankalara da bu imkân verilmiştir.
Madde 24- Önceden mevcut olmayan bu madde hükmü ile banka üst yönetiminin belli bir birikime ulaşmış, uzmanlık ve tecrübesi olan kimselerden oluşması ve bu suretle kuruluşlarda yönetimden doğan problemlerin asgariye indirilmesi amaçlanmıştır.
Madde 25- 7129 sayılı Kanunun 15 inci maddesindeki denetçilerin ikiden az olamayacağı hükmü muhafaza edilmiş, ortaklar genel kurulu adına hareket eden denetçilerin etkin bir denetim yapabilmeleri için bunlarda yükseköğrenim görme, bankacılık konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olma gibi nitelikler aranması öngörülmüştür.
Madde 26- Bu maddede 7129 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine tekabül etmektedir. Yürürlükteki hükme göre murakıplar, Bankalar Kanununa ve banka esas mukavelenamesine aykırı işlemleri gördükleri takdirde bunları bir raporla genel kurula bildirmek, raporun bir örneğini de Maliye Bakanlığına göndermekle yükümlü idiler. Uygulamada işlemeyen bu usul terkedilmekte, denetçilerin, banka genel kuruluna hitaben düzenleyecekleri yıllık raporlardan başka bankanın kanun ve kararnameler karşısındaki durumu hakkında her üç ayda bir rapor düzenlemeleri öngörülmektedir. Bu raporların ayrıca gereği için ilgili yerlere gönderilmesi esası getirilmekte, böylece banka genel kurul denetçilerinin daha etkin bir iç denetim yapmasını sağlayacak bir usul konulmaktadır.
Madde 27- Bu madde ile bankaların, müfettiş çalıştırmaları kanuni bir esasa bağlanmaktadır.
Madde 28- Banka yöneticilerinin yemin etme yükümlülüğü 7129 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde mevcuttur. Görev ve statüleri esas alınarak denetçilerin de yemin etmesi gerektiği düşünüldüğünden yürürlükteki hüküm, sadece bu konuda yapılan bir ek ile muhafaza edilmiştir. Diğer taraftan maddeye eklenen bir hükümle de yemin etmekle yükümlü kişilerin aynı göreve tekrar seçilmeleri ve atanmalarında yeniden yemin etmeleri şeklinde bugün mevcut uygulama kaldırılmış, böylece ilgili mahkemelerin hayli yüklü olan işlerinin hafifletilmesi amaçlanmıştır.
Madde 29- Bankalar, tasarrufların toplandığı ve ülkenin ekonomik kalkınmasında kullanıldığı önemli mali kuruluşlardır. Banka yöneticiliği de bu açıdan önem kazanmaktadır. Banka sisteminin güven ve istikrar içerisinde faaliyet gösterebilmesi için banka yöneticilerinin mal beyanında bulunması mesleki disiplinin sağlanması bakımından yararlı görülmüştür.

Madde 30- Bu madde 7129 sayılı Kanunun 21 inci maddesine tekabül etmektedir. Ancak madde yeniden düzenlenirken, kredi komitesi karar defterine ek olarak yönetim kurulu, yabancı bankaların müdürler kurallarının tutacağı karar defterleri de özel esas ve usule tabi tutulmuştur.


Madde 31- 7129 sayılı Kanunun 15 ve 17 nci maddelerinde düzenlenmiş olan bankalarda çalıştırılamayacak kişiler, bir bütünlük arz etmek üzere bu maddede birlikte sayılmış, müeyyidelerin etkinliğini ve böylece banka sisteminin disipline edilmesini sağlamak amacıyla yürürlükteki hükümlere ek olarak Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine aykırı hareketlerinden dolayı bir defadan fazla ağır para cezasına mahkûm olanların önemli görevlerde çalıştırılmasının önlenmesi sağlanmıştır.
Diğer taraftan, bankalarda çalışması yasak olan veya sonradan yasak kapsamına giren kişilerin işlerine son verilmesi gerektiği maddede açıkça belirtilmiştir.Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə