Bankalar kanunlari


EK: 4 ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NEYüklə 2,92 Mb.
səhifə61/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23971
növüYazı
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   83

EK: 4

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE


(…………………..) CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

…/…/199
…………………………………. kuruluş izni için HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI’na verilmek üzere adli sicil ve arşiv kayıtlarımın çıkarılarak tarafıma verilmesi hususunda gereğini arz ederim.İMZA

SOYADI :


ADI :

BABA ADI :

ANA ADI :

DOĞUM YERİ/TARİHİ :

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER
İL :

İLÇE :


MAHALLE/KÖY :

CİLT NO :

AİLE SIRA NO :

SIRA NO :

ADRES :
ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYITLARINDA…………………’IN SABIKA KAYDINA RASTLANMAMIŞTIR/RASTLANMIŞTIR.
…/…/199
ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

(………..CUMHURİYET SAVCILIĞI)
4.3.2. Bankaların Şube Açma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

(21.6.1995 tarih ve 22320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 3182 sayılı Bankalar Kanunu'na göre Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların şube açmalarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Hukuki Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Şube Açma
Madde 3- Bankaların elektronik işlem cihazlarından ibaret birimleri hariç şube, ajans ve mevduat kabulü veya diğer bankacılık işlemleri ile uğraşan, serbest bölgelerde açılanlar da dahil sabit ya da seyyar büroları, Bankalar Kanunu uygulamasında şube addedilir. Şubelerin hangi tür bankacılık işlemleri ile iştigal edecekleri hususu bankaların kendi ihtiyarındadır.
Sermayesinin yarıdan fazlası veya yönetim ve denetimi genel ve katma bütçeli idarelere, Kamu İktisadi Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait bankalar, Bankalar Kanununun 56 ncı maddesine göre yürürlüğe konulan standart rasyoları tutturamayan bankalar ve bir takvim yılında 10 adedin üzerinde şube açmak isteyen bankalar, şube açma izni almak üzere Hazine Müsteşarlığına başvururlar.
Bu başvurular, şube açılmasını gerektiren nedenleri ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir rapor ve son üç yıl içerisinde açılan şubelerin yıllık kâr ve zarar durumlarını gösteren belgeler ile birlikte her yıl Ocak ve Haziran ayları içinde yapılır.
Bankanın mali bünyesi, kanuni yükümlülükleri yerine getirmedeki genel tutumu gibi hususlar dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda şube açma izni verilir. Bu izinler verildikleri takvim yılında kullanılmak üzere geçerlidir.
Süresi 15 iş gününü aşmamak üzere geçici süre ile ve bankaya ait şubelerden birinin nam veya hesabına işlem yapmak üzere fuar, konferans, sergi gibi yerlerde ya da tahsilat işlemleri yapma amacıyla ilgili kuruluşlar bünyesinde açılacak irtibat ve şanj büroları sürekli teşkilat olarak addedilmediğinden bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
Bankalar Kanunu'nun 14 üncü maddesine istinaden bankaların izne tabi bulunmaksızın açacakları şubelerin açılış tarihleri ile adreslerinin Hazine Müsteşarlığı'na 30 gün önceden bildirilmesi gerekmektedir.

Şubelerin Nakli, Birleştirilmesi, İsim Değişikliği ve Kapatılması


Madde 4- Bir ilde bulunan bir şubenin başka bir İl’e taşınması yeni şube açma esaslarına tabidir. Aynı il sınırları içerisinde şube nakilleri ile şubelerin isminin değiştirilmesi, birleştirilmesi ya da kapatılması için önceden izin alınması gerekli değildir. Ancak, şube nakline, isim değişikliğine, şube birleştirme ya da kapatmaya ilişkin olarak tesis edilen işlemlerden Hazine Müsteşarlığı'na, bu işlemlerin tamamlanmasından başlayarak 15 gün içerisinde bilgi verilmesi, nakledilen ve ismi değiştirilen şubelerin yeni isim ve adresinin bildirilmesi gerekmektedir.
Yürürlük
Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

5.3.2.1. Bankaların Şube Açma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(17 Haziran 1998 tarih ve 23375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


Madde 1- 21/6/1995 tarih ve 22320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Şube Açma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 3- 1) Bankaların elektronik işlem cihazlarından ibaret birimleri hariç şube, ajans ve mevduat kabulü veya diğer bankacılık işlemleri ile uğraşan serbest bölgelerde açılanlar da dahil sabit veya seyyar büroları, Bankalar Kanunu uygulamasında şube sayılır.
2) Sermayesinin yarısından fazlası veya yönetim ve denetimi genel ve katma bütçeli idarelere, kamu iktisadi teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait bankalar, Bankalar Kanunu’nun 56 ncı maddesine göre yürürlüğe konulan standart rasyoları tutturamayan bankalar ve bir takvim yılında 10 adedin üzerinde şube açmak isteyen bankalar şube açma izni almak üzere Hazine Müsteşarlığına başvururlar.
3) Bankalar Kanunu’nun 56 ncı maddesine göre yürürlüğe konulan standart rasyoları tutturan bankaların 10 adedin üzerinde şube açmaları, bir takvim yılında açabilecekleri şube sayısı o takvim yılı içinde nakden gerçekleştirdikleri sermaye artış tutarının 1 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirasına bölünmesi suretiyle bulunacak sayıyı geçmemek kaydıyla Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir.
4) Bankalar Kanununun 56 ncı maddesine göre yürürlüğe konulan standart rasyoları tutturamayan bankaların şube açmaları, bir takvim yılında açabilecekleri şube sayısı o takvim yılında nakden gerçekleştirdikleri sermaye artış tutarının 2 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirasına bölünmesi suretiyle bulunacak sayıyı geçmemek kaydıyla Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir.
5) Şube açma izinlerinin verilmesinde izin isteyen bankanın mali bünyesi ve kanuni yükümlülükleri yerine getirmedeki genel tutumu gibi hususlar dikkate alınır. Bu izinler verildikleri takvim yılında kullanılmak üzere geçerlidir.
6) Şube açma müraacatları izin istenen şubelerin açılmasını gerektiren nedenleri ayrıntılı bir şekilde açıklayan rapor ve son üç yıl içerisinde açılan şubelerin yıllık kâr ve zarar durumlarını gösteren belgelerle birlikte yapılır.
7) Süresi 15 iş gününü geçmemek üzere geçici olarak ve şubelerden birine bağlı olarak fuar, konferans, sergi gibi yerlerde ya da tahsilat veya ödeme işlemleri yapmak amacıyla bir kuruluş bünyesinde açılacak irtibat ve şanj büroları bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
8) Bankalar Kanunu’nun 14 üncü maddesine istinaden bankaların izne tabi olmaksızın açacakları şubelerin açılış tarihleri ile adreslerinin Hazine Müsteşarlığı’na 30 gün önceden bildirilmesi gerekir.”
Madde 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımından önce 1998 yılı içinde yapılmış olan nakit sermaye artırımları şube açma taleplerinin değerlendirilmesinde dikkate alınır.”
Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə