Bankalar kanunlari


sayılı Bankalar Kanununa İlişkin Tebliğ No: 7Yüklə 2,92 Mb.
səhifə66/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23971
növüYazı
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   83

4.4.7. 3182 sayılı Bankalar Kanununa İlişkin Tebliğ No: 7


(20.3.1992 tarih ve 21177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)
3182 sayılı Bankalar Kanunu'na dair 1 No.lu Tebliğin 5 No.lu Tebliğ ile değiştirilen 13 üncü maddesinin (A) fıkrasının, günün koşulları dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi, anılan Kanunun 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca uygun görülmüştür.
"A - 50 milyon lirayı geçmeyen işlemler; (Türkiye Halk Bankası'nca küçük esnaf ve sanatkarlara, esnaf kefalet kooperatifleri kefaleti ile verilen kredilerde bu sınır 10 milyon TL.'dır.)"
3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 98 inci maddesi uyarınca tebliğ olunur.

4.4.8. 3182 sayılı Bankalar Kanununa İlişkin Tebliğ No: 8

(1.4.1993 tarih ve 21539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)


Madde 1- 26 Ekim 1989 tarih ve 20324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu'na ilişkin 6 No.lu Tebliğin 2 inci maddesinin A fıkrasının (b) bendinin son paragrafı, aynı Kanun'un 56 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasına istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın uygun görüşünün alınması kaydıyla, bankalarca sağlanan ve kalan vadesi 5 yıl ve daha uzun olan sermaye benzeri krediler katkı sermaye içinde mütalaa edilir. Sermaye benzeri krediler ana sermayenin % 50'sinden fazla olamaz."
Madde 2- 6 No.lu Tebliğ eki cetvel bu Tebliğ ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.
Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

.......................... BANKASI’NIN SERMAYE YETERLİLİĞİ


ANALİZ FORMU


(.../.../..... TARİHİ İTİBARİYLE)
I- ANA SERMAYE
A) Ödenmiş Sermaye

B) Kanuni Yedek Akçeler

C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler

D) Muhtemel Zararlar Karşılığı


E) Bünyede Bırakılan Bilanço Kârı


F) Bilanço Zararı (-)
II- KATKI SERMAYE
A) Banka Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu

B) İştirakler ve Kuruluşlar Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu

C) Sermaye Benzeri Krediler
III- SERMAYE (I + II)

IV- SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER

A) Mali İştirakler (Bankalar, Sigorta Şirketleri, Finansal Kiralama Şirketleri ve diğer mali kuruluşlara olan iştirakler)

B) Peşin Ödenmiş Giderler

C) İlk Tesis Giderleri

D) Özel Maliyet Bedelleri

E) İştiraklerin ve sabit kıymetlerin rayiç değeri bilançoda kayıtlı değerinin altında ise aradaki fark.


A- SERMAYE TABANI (III-IV)
B- RİSK AĞIRLIKLI VARLIKLAR, GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
A) Risk Ağırlığı % 0 olanlar

B) Risk Ağırlığı % 20 olanlar

C) Risk Ağırlığı % 50 olanlar

D) Risk Ağırlığı % 100 olanlar


TOPLAM

SERMAYE YETERLİLİĞİ STANDART RASYOSU (A/B)RİSK AĞIRLIĞI HESAP ADI% 0 - NAKİT DEĞERLER


a- Kasa

b- Efektif Deposu

c- Yoldaki Paralar

d- Alınan Banka Çekleri (Satın Alınan Dövizli Banka Çekleri Hariç)

e- Vadesi Gelmiş Menkul Değerler (% 0 Risk Ağırlığına Tabi Menkul Kıymetlere Ilişkin)
- BANKALAR
- T.C. Merkez Bankası Hesabı
- BANKALARARASI PARA PİYASASI
- MENKUL DEĞERLER CÜZDANI
a- Hazine Bonoları

b- Devlet İç Borçlanma Tahvilleri

c- Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan Gelir Ortaklığı Senetleri

d- Hazinenin kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler

e- Altın
- MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI
- KREDİLER
a- Karşılığı nakit olan krediler

b- Hazine kefaletini haiz krediler

c- Hazinece veya Hazinenin kefaletiyle çıkarılan Menkul Kıymetler Karşılığı Verilen Krediler

d- İlgili Kanun, Kararname ve Tebliğle teşkil edilmiş fonlardan yetkili mercilerin talimatı ile tahsis olunan ve riski aracı bankaya ait bulunmayan fon kaynaklı krediler

e- Bankaların kendi ihraç ettikleri menkul kıymetlerle teminat altına alınan krediler

- KANUNİ YEDEK AKÇELER KARŞILIĞI DEVLET TAHVİLİ HESABI

- T.C.M.B. ÖZEL HESAPLAR

- MUHTELİF ALACAKLAR


- Fonlardan Alacaklar
- DİĞER AKTİFLER
a- Peşin Ödenmiş Vergiler

b- Özel Görev Hesapları


- GARANTİ VE KEFALETLER
a- Cirolar
- TAAHHÜTLER
- Hazinece veya Hazinenin kefaletiyle çıkarılan menkul kıymetler ile Gelir Ortaklığı Senetleri karşılığı yapılan repo işlemleri

% 20 - NAKİT DEĞERLER


- OECD Ülkeleri Bankalarınca Keşide Edilen Satın Alınan Dövizli Banka Çekleri

- Vadesi Gelmiş Menkul Değerler (% 20 Risk Ağırlığına Tabi Menkul Kıymetlere İlişkin)


- BANKALAR HESABI
a- Yurtiçi Bankalar,

b- OECD Ülkelerinde Kurulu Yurtdışı Bankalar

c- Yurtdışı Merkez ve Şubeler
- ÖZEL FİNANS KURUMLARI
- MENKUL DEĞERLER CÜZDANI
a- Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

b- OECD Ülkeleri Bankalarınca Ihraç Edilen ya da Garanti Edilen Menkul Kıymetler


- KREDİLER
a- OECD ülkeleri bankalarının mukabil kefaletlerine dayanılarak verilen krediler

b- OECD ülkeleri bankalarınca veya bu bankaların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler teminat alınarak verilen krediler


- GARANTİ VE KEFALETLER
- Akreditifler
- TAAHHÜTLER
- OECD Ülkeleri bankalarınca ihraç edilen ya da garanti edilen menkul kıymetler karşılığı yapılan repo işlemleri

- Cayılabilir Taahütler


- DÖVİZ VE FAİZ HADDİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

% 50 - KREDİLER


- İkamet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin 1 inci derece ipoteği karşılığı verilen krediler
GARANTİ VE KEFALETLER

a- Geçici ve Kesin Teminat Mektupları

b- Diğer Garanti ve Kefaletler (% 0, % 20, % 100 risk ağırlığı haricindekiler)
- TAAHHÜTLER
a- Diğer repo işlemleri (% 0 ve % 20 risk ağırlığına tabi tutulanlar hariç)

b- Senet İhracına Aracılık Taahhütleri

c- Diğer Taahhütler
- DİĞER NAZIM HESAPLAR
- Menkul değerler ihracına aracılık ve kefalet işlemleri

% 100 - NAKİT DEĞERLER


a- Vadesi Gelmiş Menkul Değerler (% 100 Risk Ağırlığına tabi tutulan Menkul Kıymetlere Ilişkin)
b- Satın Alınan Diğer Banka Çekleri (Yabancı Para)

- MENKUL DEĞERLER CÜZDANI


- Diğer Menkul Değerler
- BANKALAR HESABI
- Diğer Yurtdışı Bankalar

- Krediler

- Diğer Nakdi Krediler
- TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Net)
-SABİT KIYMETLER-Net- (Özel Maliyet Bedelleri Hariç)
- İŞTİRAKLER
a- Mali Olmayan İştirakler (Net)
- MUHTELİF ALACAKLAR (Fonlardan alacaklar hariç)
- DİĞER AKTİFLER (İlk tesis ve taazzuv giderleri, özel görev hesapları, peşin ödenmiş giderler, peşin ödenmiş vergiler hesabı hariç)
- GARANTİ VE KEFALETLER

a- Diğer Teminat Mektupları

b- Banka Kabulleri

c- Garanti Verilen Prefinansmanlar

d- Riski Bankaya Rücü Edilebilen Banka Aktif Değerleri ile İlgili Satış İşlemleri

NOT: Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları ilgili hesabın risk ağırlığına tabidir.


4.4.9. 3182 sayılı Bankalar Kanunu'na İlişkin Tebliğ No: 9

(1.4.1993 tarih ve 21539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)


3182 sayılı Bankalar Kanunu'na dair 1. No.lu Tebliğin 7. No.lu Tebliğ ile değiştirilen 13 üncü maddesinin (A) fıkrasının, günün koşulları dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi anılan Kanun'un 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca uygun görülmüştür.
A- 100 milyon lirayı geçmeyen işlemler; (Türkiye Halk Bankası'nca küçük esnaf ve sanatkarlara, esnaf kefalet kooperatifleri kefaleti ile verilen kredilerde bu sınır 20 milyon TL.'dir.)
3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 98 inci maddesi uyarınca tebliğ olunur.Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə