Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parselYüklə 41,69 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü41,69 Kb.
#38339
T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞI

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\screenshot_1.jpg

BİLGİ NOTUI

İSTANBUL İLİ, BAĞCILAR İLÇESİ, 15 TEMMUZ MAHALLESİ,

150 NO.LU PARSEL
KASIM, 2017

1TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

Taşınmazın Adresi ve Ulaşımı


Konu taşınmaz; “15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No:21 Bağcılar, İstanbul” açık adresinde yer almaktadır. (41.035456’’K, 28.812292’’D)

Taşınmaza ulaşım tarif olarak şu şekildedir; TEM Otoyolu üzerindeki İkitelli Kavşağı’ndan Yenibosna – Atatürk Havalimanı istikametine (güney yönüne) doğru Atatürk Bulvarı’na bağlanılır. Cadde üzerinde yaklaşık 3,65 km. ilerledikten sonra gelinen ikinci yonca kavşaktan Güneşli yönüne doğru Mimar Sinan Caddesi’ne dönülür ve Yenibosna tabelası takip edilerek sağ taraftaki ilk ayrım kullanılarak önce Çınar Caddesi’ne, daha sonrada Bağcılar - Güneşli tabelaları takip edilerek sol tarafa doğru Koçman Caddesi’ne giriş yapılır. Cadde üzerinde yaklaşık 500 m. ilerledikten sonra gelinen ikinci dönel kavşaktan Halkalı yönüne (sol tarafa) doğru Gülbahar Caddesi’ne dönülerek taşınmaza erişim sağlanabilmektedir. Taşınmaz; cadde üzerinde yaklaşık 580 m. ilerlendiğinde sol tarafta konumlanmaktadır. Konu mülke Basın Ekspres Yolu’nu kullanan tüm toplu taşıma araçları ile erişim sağlanabilmektedir.

Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler


Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

İstanbul

Pafta No

-

Blok No

-

İlçesi

Bağcılar

Ada No

-

Kat No

-

Bucağı

-

Parsel No

150

Bağ. Böl. No

-

Köyü

-

Niteliği

Fabrika Binası

Niteliği

-

Mahallesi

15 Temmuz

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

Güneşli Çiftliği

Parsel Alanı

9.716,00 m²

Malik

Maliye Hazinesi (1/1)

Edinme Sebebi ve Tarihi

Satış, 30.06.2004 tarih ve 8616 yevmiye no

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

 Cins Tashihli

Takyidat Bilgisi

İstanbul Bağcılar İlçesi Tapu Müdürlüğü’nden; 15.11.2017 tarihinde alınan yazılı bilgiye göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde şu tespitlerde bulunulmuştur;

  • Beyan: Bu parsele ait duvar 151 no.lu parsele 216,5 m² tecavüzlüdür. (11.01.1985 tarih, 195 yevmiye no)

  • Beyan: Bu parsele ait bina 151 no.lu parsele 41,25 m² tecavüzlüdür. (11.01.1985 tarih, 195 yevmiye no)

  • Beyan: Bu parsele ait bina yola 92,25 m² tecavüzlüdür. (11.01.1985 tarih, 195 yevmiye no)

Takyidat varsa taşınmazın teminat olarak alınmasına, alım-satımına engel teşkil etmekte midir?

Taşınmaz üzerinde yer alan beyanlar satışa engel bir durum teşkil etmemektedir.

Taşınmazın Konum ve Çevre Özellikleri Tanıtımı


Rapora konu mülk; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi 15 Temmuz Mahallesi sınırları içerisinde kalan Gülbahar Caddesi’nden cephe alan tapuya 150 Parsel olarak kayıtlı arsa üzerine inşa edilmiş ve aynı caddeden 21 dış kapı numarasını alan “Fabrika Binası” vasıflı taşınmazdır.

Konu taşınmaz; Bağcılar ilçe merkezinin batısında, Basın Ekspres Yolu olarak adlandırılan bölge içerisinde yer almaktadır. Basın Ekspres Yolu (Atatürk Bulvarı); Atatürk Havalimanı’na erişimi sağlayan akslardan birisi olması nedeniyle, İstanbul içerisindeki önemli ulaşım arterlerinden birisidir.

Basın Ekspres Yolu Aksındaki kentsel gelişim; öncelikli olarak üretim ve depolama fonksiyonlu yapılaşmalarla başlamış daha sonra medya kuruluşlarının gelmesi ile birlikte bölgedeki kentsel gelişim belli bir ivme kazanmıştır. Daha sonraki dönemlerde, Basın Ekspres Yolu Aksının Büyükdere Maslak MİA alanının yükünü azaltacak 1. derece alt merkez ilan edilmesi, büyük araziler üzerine kurulmuş sanayi kuruluşlarının yavaş yavaş İstanbul dışına taşınması, bu sanayi tesislerinin üst düzey hizmet alanlarına dönüşmesi, I. ve II. Boğaz Köprüsü Bağlantı yollarının bölgeden geçmesi ve güçlenen toplu taşıma altyapısı ile birlikte, bölge; konut, ofis ve otel yatırımcıları için cazip hale gelmiştir. Günümüzde Basın Ekspres aksının doğusunda ve batısında yeni geliştirilen karma nitelikli lüks konut – ofis projeleri, otel projeleri, eski fabrika ve imalat binaları ile konvansiyonel konutlar yer almaktadır. Bölgedeki yeni projeler; ağırlıklı olarak bulvarın doğusunda kalan alan içerisinde yer almaktadır.

Taşınmaz; Atatürk Bulvarı’nın (Basın Ekspres Yolu’nun) İkitelli Kavşağı – Güneşli Kavşağı arasında kalan bölümünde, Atatürk Bulvarı’nın doğusunda, bulvara paralel olarak uzanan Bahar Caddesi ve bu caddenin Bağcılar yönündeki bir alt paraleli olan Gülbahar Caddesi arasında kalan alan içerisinde, Çam Sokak ve Şehit Doğan Öztürk Sokak arasında kalan yapı adasında yer almaktadır. Taşınmaz; batı yönünden Bahar Caddesi’ne ve Basın Ekspres Yolu’na; doğu yönünden ise Gülbahar Caddesi’ne cephelidir. Bahar Caddesi; kuzeyde İkitelli kavşağından başlayarak, güneyde Güneşli Kavşağı’na kadar devam eden bir cadde olup, Cadde üzerinde ağırlıklı olarak eski sanayi ve depolama tesisleri ile yeni inşa edilen/edilmekte olan projeler bulunmaktadır.

Bölgenin lokasyon avantajını daha da güçlendirecek olan raylı sistem projeleri gündemde olup, bu yatırımların hayata geçmesi ile birlikte bölgenin erişim imkanlarının daha da güçleneceği düşünülmektedir. Bu yatırımlardan en önemlisi; 2019 yılından sonra hayata geçmesi planlanan Ataköy – Basın Ekspres – İkitelli Metro hattı olup, bu hattın 15 Temmuz Mahallesi (Eski adı ile Evren Mahallesi) Metro Durağı’nın Basın Ekspres Bulvarı’nın doğusunda, rapora konu taşınmaza yakın bir noktada inşa edilmesi düşünülmektedir.

Taşınmazın yakın çevresinde Wyndham Hotel, Divan Otel, Holliday Inn gibi çeşitli oteller, Cihangir Koleji, Doğa Koleji gibi çeşitli kolejler; Sur Yapı Mirage Projesi, Nurol Park Bağcılar gibi çeşitli konut projeleri, Metro Gros Market ve Güneşli Park AVM yer almaktadır. Konu taşınmaz; Atatürk Havalimanına yaklaşık 5,5 km.; TEM Otoyolu’na yaklaşık 3 km.; D-100 Karayolu’na 4,8 km mesafede yer almaktadır.

c:\users\som\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\basın ekspres-üst.jpg

Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/
istanbul

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\screenshot_1.jpg

Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/

2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

    1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan 05.09.2017 tarih ve 99368494-310.05-E.1431080 sayılı yazıya göre taşınmazın bulunduğu bölgede; yürürlükte olan 1/100000 ve 1/25000 ölçekli planlar bulunmamaktadır.

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan 05.09.2017 tarih ve 99368494-310.05-E.1431080 sayılı yazıya göre taşınmaz; 18.04.2008 onanlı 1/5000 ölçekli “Bağcılar Nazım İmar Planı” sınırları içerisinde “kısmen PH (Prestij Hizmet) alanında, kısmen ağaçlandırılacak alanda kısmen de otopark alanında” kalmaktadır.

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\skm_c224e17092209210_0004.jpg

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan 05.09.2017 tarih ve 99368494-310.05-E.1431080 sayılı yazıya göre taşınmaz; “15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN; UİP-560) kısmen zemin katta TAKS:0,50, normal katta TAKS:0,40, KAKS:2,00 yapılaşma koşullarında çekme mesafeleri parsel uhdesinde ağaçlandırılacak olan, PH (Prestij Hizmet) alanında, kısmen de açık otopark alanında kalmakta olup, yola terki mevcuttur”. İmar planlarında yapılan incelemelere göre parselin çekme mesafeleri; Gülbahar Caddesi’nden 10,00 metre, Bahar Caddesi’nden 5,00 metre olarak belirlenmiştir.

Bağcılar Belediyesi’nden 10.10.2017 tarihinde alınan ölçü krokisine göre, parselin 8.075,28 m²’si PH (Prestij Hizmet) alanı sınırlarında kalmakta olup, parselin Bahar Caddesi yönünde kalan 1.679,51 m² büyüklüğündeki kısmı açık otopark alanı ve yol olarak, Gülbahar Caddesi yönünden ise 47,90 m²’si yol olarak terkine konu edilecektir. Bağcılar Belediyesi ile yapılan görüşmelerde, parselin çekme mesafelerinin içerisinde kalan kısımların ise planlarda ağaçlandırılacak alan olarak tanımlanan kısma denk geldiği belirtilmiştir.

istanbul

1/1000 Ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı

Ölçü Krokisi


Plan Adı

:

1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı

Plan Onay Tarihi

:

15.09.2008

Plan Notları

:
D) PRESTİJ HİZMET ALANLARI:

  1. Bu alanlarda uluslararası şirketler ve medya yönetim binaları, iş merkezi, ofis, büro, alışveriş merkezleri, çok katlı mağazalar, çarşı, konaklama tesisleri, rezidans-konut yapıları, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, lokanta, restaurant, gazino, yönetim binaları, banka ve finans kurumları yer alabilir.

  2. 400 m² den küçük parsellerde bahçe mesafeleri uygulanır. 400-1.000 m² arası parsellerde bahçe mesafeleri içerisinde maks KAKS:1.60 uygulanır.

  3. 1.000 m² ve daha büyük parsellerde zemin katta, planda verilen bahçe mesafeleri içerisinde maks TAKS:0.50, normal kattan itibaren maks TAKS:0.40, maks KAKS: 2.00 olarak uygulama yapılır. TAKS değeri tabii zemin kotundan itibaren aranacak olup, bodrum kattaki bahçe mesafeleri avan projesinde belirlenecektir. Prestij Hizmet (PH) alanlarında (PH) avan proje onayı, İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

  4. PH, MİA, MİA-1 ve 2.500 m²’den büyük TİM alanlarında, otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskân edilen 1. bodrum kat emsale dâhil değildir. İskân edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz. Prestij Hizmet Alanlarında bodrum katta kat alanının %10'unu aşmayacak şekilde ara kat yapılabilir, ara katta iskân edilen alanlar emsale dahildir. Dere mutlak koruma bandına komşu parsellerde döşeme taban kotu dere kenar duvar(kret) kotundan 1.5 metre yüksekte kalmayan bodrum katlar iskan edilemez. İskan edilen ve emsale dahil edilmeyen bodrum katların, kullanım amaçlarını, etkilerini, şekillerini ve varsa olumsuz etkilerine çözüm yollarını açıklayan bir rapor idarenin onayına sunulur. Raporun onaylanmasına müteakip, ruhsat işlemleri devam ettirilir.

3-TAŞINMAZ ÜZERİNDE YER ALAN YAPILARA AİT BİLGİLER


Tanıtıma konu taşınmaz; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi 15 Temmuz Mahallesi, Güneşli Çiftliği Mevkii 150 Parsele Fabrika Binası vasıflı olarak kayıtlı olup, halihazırda “Maliye Bakanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Güneşli Ortak Araç Satış Deposu” olarak kullanılmaktadır.

Saha incelemeleri sırasında parsel üzerinde idari bina ve depo olmak üzere 5 adet yapı bulunduğu tespit edilmiştir.

Tesis girişi; Gülbahar Caddesi üzerinde yer almakta olup, girişin sol tarafındaki 2 katlı idari bina ve bu yapıya komşu arşiv/depo binası, bitişiğindeki yapı ise depo amaçlı olarak kullanılmaktadır. Tesisin Bahar Caddesi’ne cepheli olan kısmı; açık depolama alanı olarak kullanılmaktadır. Parselin çevresi; duvar üstü tel örgü ile çevrilidir.

İdari Bina; betonarme yapı tarzında inşa edilmiş olup, zemin kat + normal kat olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Yerinde yapılan ölçümlere göre binanın taban alanı ~580 m², normal katı ~420 m² olmak üzere yapı toplamda ~1.160 m² kapalı alana sahiptir. Saha incelemesi sırasında idari bina kapalı olduğundan, tarafımızca içeriden incelemeler yapılamamıştır. Dışarıdan yapılan incelemelerde, fiili durumda yapının yalnız giriş katın kullanılmakta olduğu ve 1. katın kullanılmadığı görülmüştür.

İdari binaya komşu olan arşiv/depo binası; betonarme yapı tarzında inşa edilmiş olup, zemin kat ve normal kattan oluşmaktadır. Yapı; toplamda 2.800 m² büyüklüğe sahiptir. Yapının zemin katı depo amaçlı olarak, üst katı ise arşiv amaçlı olarak kullanılmaktadır. Saha incelemesi sırasında, yapının içerisine girilememiştir.

Arşiv/depo binasının bitişiğinde yer alan çelik konstrüksiyonda inşa edilmiş tek katlı yapı; araç deposu olarak kullanılmakta olup, 3 bölümden oluşmaktadır. Bina toplamda 2.645 m² büyüklüğe sahiptir.

TAKYİDAT BELGESİFOTOĞRAFLAR

Bahar Caddesi Görünüm

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7489.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7486.jpg

Gülbahar Caddesi Görünüm

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7474.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7478.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7473.jpg c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7472.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7470.jpg c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7471.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7445.jpg c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7443.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7446.jpg c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7447.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7451.jpg c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7452.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7454.jpg c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7455.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7458.jpg c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\dscn7462.jpg


Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> 20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> BiLGİ notu istanbul iLİ kartal iLÇESİ –SOĞanlik mahallesi
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ, Çankaya iLÇESİ,lodumu (beytepeköYÜ) mahallesi, 8684 ada– No. Lu parsel
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,Çankaya iLÇESİ,Çayyolu-1 mahallesi
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu iZMİR İLİ,ÇEŞme iLÇESİ, sakarya mahallesi
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu iZMİR İLİ, torbali iLÇESİ,yazibaşi mahallesi

Yüklə 41,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə