Başkent üNİversitesi hukuk faküLtesi ceza hukuku özel hüKÜmler bahar yariyili ara sinavi sınav TalimatıYüklə 18,57 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü18,57 Kb.
#39001

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER BAHAR YARIYILI ARA SINAVI
Sınav Talimatı: 1. Sınav 40 adet doğru-yanlış önerme sorusundan oluşmaktadır. 2. Testin kuralı gereği bir yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. Öğrencinin testin kuralına uyması, bilmediği soruyu boş bırakması kendi çıkarınadır. 3. Sınav süresi 40 dakikadır. 4. Kanun kullanmak serbesttir. 5. Doğru bulunan önermeler için (A), yanlış bulunan önermeler içinse (B) seçeneği işaretlenmelidir.

1)Ceza hukuku özel hükümleri ile ceza hukuku genel hükümleri arasında bir üstlük-astlık bağıntısı vardır. (Y)

2)Gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de suçun faili olabilir ve cezalandırabilirler. (Y)

3)A ve B arabayla giderken hâkimiyetlerini kaybederek denize uçarlar. Yüzme bilmeyen A ve B yardım için bağırmaya başlarlar. O sırada oradan geçmekte olan E ise yüzme bildiği halde herhangi bir girişimde bulunmadığı gibi ilgili yerlere de haber vermez ve bu sırada A ve B boğularak ölür. E yardım ve bilirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi dolayısıyla TCK md 98e göre sorumlu olacaktır. (D)

4)Öldürme fiilini cezalandırmanın amacı insan hayatını korumaktır. İnsan hayatının korunması bireyin çıkarı gözetilerek cezai himayenin konusu yapılmıştır.(Y)

5)Bir kişinin yüzü yaralama nedeniyle tanınmaz hale geldiyse ve estetik cerrahi müdahale ile yüzdeki bu değişiklik giderilebilecek nitelikteyse ağırlatıcı neden uygulanmaz.(Y)

6)Tasarlayarak öldürme fiilini işlerken hata sonucu kastedilen dışında birinin öldürülmesi halinde “tasarlama” ağırlaştırıcı nedeni uygulanmaz. (D)

7)Organ satma suçu bakımından, kendi organını satan kişi zaruret içinde ise, bu kusurluluğu kaldıran veya cezayı azaltan bir neden olarak sayılmaktadır. (D)

8) Bir kimsenin üzerinde manevi vasıtalar kullanılarak o kimse üzerinde fiziken yaralamaya neden olmadan da vücut bütünlüğü ihlal edilebilmektedir. (D)

9)İnsan üzerine deney suçu özgü suç olup, suçun faili yalnızca ve her zaman hekimdir. (Y)

10)Organ veya doku satma, satın alma, aracılık yapma suçları, kendinden çok failli suçlardırlar. Ancak, bu suçlarda her fail kendi fiilinden, yani satmak, satın almak ve aracılık yapmak fiilinden sorumludur. (D)

11) Terk suçunu hukuken korumak ve gözetmekle yükümlü kılınmış kimse işleyebilir. Ancak yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirilmemesi suçunun ölüme neden olması nitelikli halini herkes işleyebilir. (Y)

12)Eşe karşı cinsel saldırı suçunun takibi şikayete bağlıdır. (D)

13)Hırsız, bir banka soygunundan kaçarken yakalanmamak için peşine düşen polisi öldürmüştür. Burada bir amaç suç-araç suç ilişkisi bulunduğundan bileşik suç söz konusudur. (Y)

14)On beş yaşından küçük çocukla, rızası ile cinsel ilişkide bulunan fail, küçüğün yaşı üzerinde hataya düştüğünü ileri sürerek sorumluluktan kurtulabilir. (Y)

15)Bir polis memurunun evi için eşya almaya gittiği bir mobilya dükkânında dükkân sahibiyle aralarında çıkan tartışma sonucu bu dükkânın sahibi tarafından öldürülmesi, adam öldürme suçunun nitelikli halini oluşturur. (Y)

16)Hakaret suçlarında bir sözün veya beyanın anlamını belirlemede, sözün veya beyanın sarf edildiği yerde geçerli örf ve âdetin göz önüne alınması gerekir. (D)

17) A tartıştığı B’nin sırtına yaralama kastıyla vurur. Bu vuruş B’nin kalp krizi geçirmesine neden olur. B ölür. A kastı aşan adam öldürme suçunu işlemiştir. (D)

18)Cumhurbaşkanı’nın ve yabancı devlet başkanlarının öldürülmesi adam öldürme suçuna vücut verir. (Y)

19)Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren ihmali hareketin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. D

20)Kanun, mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalan kadına yirmi hafta içinde, çocuğu düşürme veya düşürtme hakkı tanımaktadır. (D)

21)Babasını imam nikâhlı eşinden olan kardeşini öldüren A, nitelikli adam öldürme suçundan ceza alır. (D)

22)Taksirle adam öldürme ve yaralama suçlarının iştirak halinde işlenmesi mümkündür. (Y)

23)A, bir eczaneye gider ve eczacı B’den kendisine reçetede yazılı ilaçtan vermesini ister. B tam ilacı verecekken telefon çalar ve bu nedenle A’yı bekletir. Bekletildiğine kızan A, B’yi öldürür. Bu durumda B kamu hizmeti verdiğinden A’ ya verilecek ceza arttırılır. (Y)

24)Gebe olan mağdurun, yaralanması sebebiyle erken doğum yapması halinde fail kadının gebe olduğunu bilmese ve bilebilecek durumda da olmasa dahi ceza TCK’nın 87. maddesi hükmünce arttırılır. (Y)

25)Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olup olmadığını hâkim belirler. (Y)

26) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemler uygulanmış olsa dahi, eğer deneğin rızası varsa ceza sorumluluğu ortadan kalkar. (Y)

27)Adam öldürme suçunun mağduru hem öldürülenin yakınları ve destekten yoksun kalanlar hem de öldürülen kişidir. (Y)

28)İşkence suçunun tıpkı eziyet suçu gibi herkes tarafından işlenebilmesi mümkündür. (Y)

29)Öldürme ve yaralama suçlarında suçun mağduru ile maddi konusu aynıdır. (D)

30)Terk suçu neticeli bir suçtur. (Y)

31) Kanun “kişilere karşı suçlar” ifadesini kullandığından, bu kategori içerisinde yer alan suçlar, sadece gerçek kişilere karşı işlenebilmektedir. (Y)

32)Fail kendiliğinden başladığı suçun icrasına devam etmez, icra etmekten vazgeçerse etkin pişmanlıktan, eğer icra hareketlerini tamamlamakla birlikte neticenin gerçekleşmesini önlerse gönüllü vazgeçmeden yararlanır. (Y)

33)TCK’ nun özel hükümleri incelendiğinde, toplumsal ve beşeri her değer veya menfaatin değil, sadece Anayasa ile hukuki değer veya menfaat niteliği kazanmış olan toplumsal ve beşeri değer veya menfaatleri ihlal eden fiillerin suç sayıldığı ve cezalandırıldığı görülür. (D)

34)Tüzel kişiler insanlığa karşı suçların faili olabilirler. (Y)

35)İcra hareketleri ile kasten öldürme ve ihmal hareketi ile kasten öldürme arasında ceza bakımından hiçbir fark yoktur. (Y)

36)Suçun hukuki konusundan, hukukça korunan ve bundan ötürü hukuki değer veya menfaat niteliği kazanmış, ceza normunun bir ceza tehdidi ile olası saldırılardan korumayı amaçladığı varlıklar anlaşılmalıdır. (D)

37)Eziyet suçu sadece icrai hareketlerle işlenebilir. (Y)

38)Çocuk düşürme suçuna teşebbüs mümkün değildir. (Y)

39)Türk Ceza Kanunda, töre saikiyle adam öldürme suçu düzenlenmemiştir. Kanunun bu hususu düzenlememiş olması, hakimlerin bulundukları yörenin yapısına göre töre kurallarını cezanın belirlenmesinde göz önüne alabilmelerine engel değildir. (Y)

40)Ceninin ana rahmine düşmesi anından itibaren adam öldürme suçu işlenebilir. (Y)

Bu sınav, öğrencilerin hazırladıkları sorulardan seçilerek öğretim üyeleri tarafından oluşturulmuştur. Sorularda yer alan hatalı noktalar, sorunun aslına sağdık kalınarak düzeltilmiştir.

Yüklə 18,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə