BayrampaşA İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ stratejik plani 2015-2019Yüklə 0,93 Mb.
səhifə17/17
tarix18.01.2019
ölçüsü0,93 Mb.
#100230
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

IV. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME


Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bakım ve onarım giderleri, okullara bağış aktarımı,faturalar, kırtasiye ve büro malzeme alımları,akaryakıt gideri,personel giderleri, malzeme alımları,hizmet alımları,gıda harcaması,demirbaş alımı giderleri yapmış olup bu giderlere ait bilgiler 2012 yılında 95.091,09 TL,2013 yılında 94.709,85 TL ve 2014 yılında ise 88.711,85 TL gider kaydedilmiştir.Giderlerin yıllar içerisinde düşüş gösterdiği görülmektedir.


2015-2019 STRATEJİK PLAN DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI ORANLARI

Amaç ve Hedefler

Maliyet (TL)

Oran (%)

Stratejik Hedef 1.1

10.152.000,00 TL

14,07

Stratejik Amaç 1

10.152.000,00 TL

14,07

Stratejik Hedef 2.1

10.852.000,00 TL

13,16

Stratejik Hedef 2.2

11.085.000,00 TL

12,89

Stratejik Hedef 2.3

12.852.000,00 TL

11,11

Stratejik Amaç 2

17.382.000,00 TL

37,16

Stratejik Hedef 3.1

16.895000,00 TL

13,11

Stratejik Hedef 3.2

17.295.000,00 TL

11,81

Stratejik Hedef 3.3

17.495.000,00 TL

24,92

Stratejik Amaç 3

18.674.000,00 TL

49,74

Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı

142.834.000,00 TL

100

Genel Yönetim Giderleri

20.000.000,00 TL

16.00

TOPLAM

162.834.000,00 TL

100

V. İZLEME ve DEĞERLENDİRME

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesinin gereği olarak mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu yerine getirilecektir.

Müdürlüğümüz kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere 2015-2019 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.

Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;


  1. 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,

  2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,

  3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,

  4. Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır.

Stratejik planın uygulanma sürecinde, sistemli bir şekilde izlenmesi ve uygulanan stratejik planın amaç ve hedeflere ne derece ulaştığının belirlenmesi gerekmektedir.


Stratejik planda yer alan performans göstergeleri, planın izleme ve değerlendirmesini kolaylaştırmakla birlikte süreç içerisinde geliştirilebilir performans göstergeleri de ortaya çıkabileceğinden izleme ve değerlendirmenin daha genel bir bakış açısıyla yapılması gerekli görülmektedir.

Hazırlanacak yıllık performans programlarıİZLEME ve DEĞERLENDİRME MODELİ:


  1. DÖNEM (Ocak / Temmuz)

Yapılacak İşler

  • Strateji Geliştirme Bölümü tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi.

  • Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması.

Raporlama Zamanı: Her yılın Temmuz ayı içerisinde.


  1. DÖNEM (Bütün Yıl)

Yapılacak İşler

  • Strateji Geliştirme Bölümü tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi

  • Üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması.

Raporlama Zamanı: İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar.PERFORMANS GÖSTERGESİ İZLEME FORMU

Performans Göstergesi No

PG.1.1.1

Tema Adı

EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI:

Stratejik Amaç

Fırsat ve imkân eşitliği ilkesi doğrultusunda dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yaparak; eğitimin tüm kademelerindeki bireylerin; temel, kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini gerçekleştirmek amacıyla eğitime katılımlarını ve tamamlamalarını, öğrenim çağı dışındaki bireylerin ise hayat boyu öğrenmeye katılımlarını artırmak

Performans Göstergesinin Adı

Okul Öncesi Eğitim 65
Temel Eğitim Bölümü 100

Ölçüm Sıklığı

ALTI AY 100

Ölçü Birimi : 100
 

2015

2016

2017

2018

2019
Hedef

100
Gerçekleşen

 100

 

 

 

 
Sapma

-

 

 

 

 
2015

 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıl Ortalama

Hedef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerçekleşen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEDEFTEN SAPMA ANALİZİ

 

İYİLEŞTİRME ÖNERİSİ

 2015-2019 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
Millî Eğitim Bakanlığının 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 no’lu genelgesi doğrultusunda Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından hazırlanan İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı incelenerek 10/09/2015 tarihinde Stratejik Plan Üst Kurulu’nca onaylanmıştır.

Abdülaziz YENİYOLİlçe Millî Eğitim Müdürü

Turgay KAYMAKCI

Sadık AKYOL

Abdullah AVCI

Şube Müdürü

Şube Müdürü

Şube MüdürüHasip TURHAN
Nejat ÇAĞLAYAN

Şube Müdürü
Hacı İlbey İlkokulu MüdürüMehmet OKUYUCU

Mustafa KULU
Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü

Tuna Mesleki ve Teknik And.Lisesi Müdürü

Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə