Beynalxalq əlaqələr nəzəriyyəsi test sualları Diplomatiya sözü hərfi mənada nə deməkdir ?


Aşağıda göstərilənlərdən biri Versal sülhündə aparıcı dövlətlər sırasında deyildi ?Yüklə 0,75 Mb.
səhifə2/6
tarix17.06.2018
ölçüsü0,75 Mb.
1   2   3   4   5   6

Aşağıda göstərilənlərdən biri Versal sülhündə aparıcı dövlətlər sırasında deyildi ?

 1. Rusiya

 2. İngiltərə

 3. Fransa

 4. İtaliya

 5. Yaponiya

 1. Versalda sülhündə hüququ təmsil olunan dövlətlər sırasında deyil ?

 1. Yaponiya

 2. Braziliya

 3. Hindistan

 4. Yunanıstan

 5. Çin

 1. I Dünya müharibəsi gedişində Almaniya ilə diplomatik əlaqələri kəsmiş dövlətlər sırasında deyil ?

 1. Braziliya

 2. Ekvador

 3. Peru

 4. Boliviya

 5. Uruqvay

 1. 44 dövlətin razılığı ilə “Millətlər Liqası” yaratması hansı ABŞ prezidentinin təşəbbüsü ilə olmuşdur ?

 1. Vilson

 2. Pirson

 3. Vaşinqton

 4. Nikolson

 5. Ruzvelt

 1. Millətlər Liqası Şurasına – ABŞ, İngiltərə, Fransa, İtaliya və ............ ibarət beş daimi üzv seçilir.

 1. Yaponiyadan

 2. Rusiyadan

 3. Almaniyadan

 4. Çinnən

 5. Türkiyyədən

 1. Rusiyada Böyük Oktyabr çevrilişi neçənci ildə olmuşdur ?

 1. 1917-ci ildə

 2. 1918-ci ildə

 3. 1915-ci ildə

 4. 1920-ci ildə

 5. 1919-cu ildə

 1. Sovet Rusiyası ilə Almaniya, Avstriya-Macarıstan, Türkiyə və Bolqarıstan arasında bağlanan Brest sülhü nə zaman olmuşdur ?

 1. 1918-ci ildə

 2. 1917-ci ildə

 3. 1915-ci ildə

 4. 1920-ci ildə

 5. 1919-cu ildə

 1. Birinci dünya müharibəsi başlayarkən ABŞ Avropa dövlətlərinə neçə milyard dollar pul borclu idi ?

 1. 3

 2. 14.2

 3. 7

 4. 11.5

 5. 27.3

 1. I Dünya müharibəsinin gedişində Antantanın blokun üzvlərinin ABŞ-a neçə milyard dollar borcu var idi ?

 1. 14

 2. 3.1

 3. 7

 4. 11

 5. 27.3

 1. I Dünya müharibəsində ABŞ ticarət və iqtisadiyyatdan neçə milyard dollar pul qazandı ?

 1. 27.3

 2. 14

 3. 3.1

 4. 7

 5. 11

 1. Varşava Müqaviləsi Təşkilatı haqqında saziş üzv dövlətlər arasında  nə vaxt imzalanmışdır ?

 1. 1955-ci il

 2. 1945-ci il

 3. 1950-ci il

 4. 1949-cu il

 5. 1947-ci il

 1. Varşava Müqaviləsi Təşkilatı haqqında saziş neçə üzv dövlətlər arasında  imzalanmışdır ?

 1. 8

 2. 11

 3. 17

 4. 28

 5. 5

 1. Aşağıda göstərilən dövlətlərdən biri Varşava Müqaviləsi Təşkilatı üzvü olmayıb ?

 1. Yuqaslaviya

 2. Albaniya

 3. Almaniya Demokratik Respublikası

 4. Bolqarıstan

 5. Çexoslovakiya

 1. Bitərəf siyasət” hərəkatını ilk dəfə başladan hansı ölkə olmuşdur ?

 1. Hindistan

 2. Misir

 3. Yuqoslaviya

 4. İndoneziya

 5. Birma

 1. Neçənci ildə Asiya və Afrika ölkələri özlərinin konfransını çağırır və “bitərəf ölkələrin” birgə Bəyannaməsini qəbul edirlər ?

 1. 1955-ci ildə

 2. 1959-cu ildə

 3. 1950-ci ildə

 4. 1945-ci ildə

 5. 1960-cı ildə

 1. C. Neru hansı ölkənin lideri olmuşdur ?

 1. Hindistan

 2. Yuqoslaviya

 3. Misir

 4. İndoneziya

 5. Malaziya

 1. Abdel Naser hansı ölkənin lideri olmuşdur ?

 1. Misir

 2. Hindistan

 3. Yuqoslaviya

 4. İndoneziya

 5. Malaziya

 1. Neçənci ildə SSRİ-yə yaxın olan Mao Tszedunun Çin Xalq Respublikasını yaradır ?

 1. 1949-cu ildə

 2. 1959-cu ildə

 3. 1950-ci ildə

 4. 1945-ci ildə

 5. 1960-cı ildə

 1. Neçənci ildə Moskvada SSRİ və Çin arasında dostluq və Yaponiyaya qarşı birgə mübarizə haqqında saziş imzalanır ?

 1. 1949-cu ildə

 2. 1959-cu ildə

 3. 1950-ci ildə

 4. 1945-ci ildə

 5. 1960-cı ildə

 1. Hansı ildə ABŞ Cənubi Koreyada hökumət yaradır ?

 1. 1948-ci ildə

 2. 1959-cu ildə

 3. 1950-ci ildə

 4. 1945-ci ildə

 5. 1960-cı ildə

 1. Koreya münaqişəsinə neçənci ildə müzakirələr yolu ilə son qoyulur ?

 1. 1953-cü ildə

 2. 1959-cu ildə

 3. 1950-ci ildə

 4. 1945-ci ildə

 5. 1960-cı ildə

 1. Nə zaman Şimali və Cənubi Koreyanın iki dövlət halında mövcudluğu razılaşdırılır ?

 1. 1953-cü ildə

 2. 1959-cu ildə

 3. 1950-ci ildə

 4. 1945-ci ildə

 5. 1960-cı ildə

 1. SSRİ-ABŞ arasında Karib hövzəsində toqquşma nə zaman baş vermişdir ?

 1. 1962-ci ildə

 2. 1959-cu ildə

 3. 1950-ci ildə

 4. 1945-ci ildə

 5. 1960-cı ildə

 1. SSRİ-ABŞ arasında Karib hövzəsində toqquşma hansı ölkə üzərində baş vermişdir ?

 1. Kuba

 2. Cənubi Koreya

 3. Şimali Koreya

 4. Çin

 5. Vyetnam

 1. Nə zaman Ərəb Dövlətləri Liqasını yarandı ?

 1. 1945-ci ildə

 2. 1959-cu ildə

 3. 1950-ci ildə

 4. 1945-ci ildə

 5. 1960-cı ildə

 1. Aşağıda götərilən dövlətlərdən biri Ərab dövlətləri Liqasının üzvü olmamışdır ?

 1. Liviya

 2. İraq

 3. Suriya

 4. Livan

 5. İordaniya

 1. Aşağıda götərilən dövlətlərdən biri Ərab dövlətləri Liqasının üzvü olmamışdır ?

 1. İran

 2. İraq

 3. Suriya

 4. Livan

 5. İordaniya

 1. Neçənci ildə BMT Fələstin iki yerə - ərəb və yəhudi hissələrinə bölünür ?

 1. 1947-ci ildə

 2. 1959-cu ildə

 3. 1950-ci ildə

 4. 1945-ci ildə

 5. 1960-cı ildə

 1. Nə zaman İsrail Fələstin torpaqlarının digər qismini işğal edir və Misir, Suriya, İordaniya ilə müharibəyə başlayır ?

 1. 1967-ci ildə

 2. 1959-cu ildə

 3. 1950-ci ildə

 4. 1945-ci ildə

 5. 1960-cı ildə

 1. İkinci dünya müharibəsinin sonundan başlanan və “soyuq müharibə” ilə xarakterizə olunan beynəlxalq münasibətlər sistemini tədqiqatçılar neçə əsas mərhələyə bölür ?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Neçənci ildə Xruşşov “müxtəlif quruluşa malik olan dövlətlərin dinc yanaşı yaşaması və bu əsasda beynəlxalq münasibətlər sisteminin təkmilləşməsi” ideyasını irəli sürürdü ?

 1. 1959-cu ildə

 2. 1969-cu ildə

 3. 1950-ci ildə

 4. 1945-ci ildə

 5. 1960-cı ildə

 1. Neçənci ildə Xruşşov Qərb ölkələrinə və ABŞ-a qarşıdurmadan əməkdaşlığa keçməyi, kütləvi qırğın silahlarının azaldılması və s. haqqında təkliflər verir ?

 1. 1960-cı ildə

 2. 1959-cu ildə

 3. 1969-cu ildə

 4. 1950-ci ildə

 5. 1945-ci ildə

 1. Nə zaman Sovet-Amerika qarşıdurması Əfqanıstanda vətəndaş müharibəsinə səbəb oldu ?

 1. 1973-1978-ci illərdə

 2. 1959-1969-cu illərdə

 3. 1950-1960-cı illərdə

 4. 1969-1978-ci illərdə

 5. 1959-1973-cü illərdə

 1. Neçənci ildə sovet qoşunları Əfqanıstana daxil olur və uzunmüddətli SSRİ-ABŞ qarşıdurması başlanır ?

 1. 1979-cu ildə

 2. 1960-cı ildə

 3. 1959-cu ildə

 4. 1969-cu ildə

 5. 1950-ci ildə

 1. Neçənci ildə SSRİ qoşunları Əfqanıstandan çıxarıldı ?

 1. 1989-cu ildə

 2. 1979-cu ildə

 3. 1980-ci ildə

 4. 1990-cı ildə

 5. 1982-ci ildə

 1. Neçənci ildə ABŞ Vyetnama qarşı müharibəni dayandıraraq, bu ölkənin SSRİ-nin təsiri altında qalması ilə razılaşır ?

 1. 1973-cü ildə

 2. 1979-cu ildə

 3. 1980-ci ildə

 4. 1990-cı ildə

 5. 1982-ci ildə

 1. SSRİ neçənci ildə Laosa daxil olur və sosialist yönlü hökumət qurulur ?

 1. 1973-cü ildə

 2. 1979-cu ildə

 3. 1980-ci ildə

 4. 1990-cı ildə

 5. 1982-ci ildə

 1. ABŞ nə zaman Kambocaya daxil olur ?

 1. 1970-ci ildə

 2. 1973-cü ildə

 3. 1979-cu ildə

 4. 1980-ci ildə

 5. 1982-ci ildə

 1. SSRİ-i nə zaman Kambocada çevrilişə nail olur və bu ölkəni öz təsir dairəsinə salır ?

a) 1976-cü ildə

b) 1970-ci ildə

c) 1979-cu ildə

d) 1980-ci ildəe) 1982-ci ildə

 1. 1962-ci ildə BMT Baş Assambleyasının XVII sessiyasında nə zamandan kütləvi qırğın silahlarının hər cür sınağının qadağan olunması haqqında qətnamə qəbul edildi ?

 1. 1968-ci ildən

 2. 1973-cü ildən

 3. 1979-cu ildən

 4. 1980-ci ildən

 5. 1982-ci ildən

 1. Helsinki yekun aktının” nə vaxt imzalanmışdır ?

 1. 1975-ci ildə

 2. 1973-cü ildə

 3. 1979-cu ildə

 4. 1980-ci ildə

 5. 1982-ci ildə

 1. Beynəlxalq münasibətlər sisteminə ATƏM-in verdiyi növbəti mühüm sənəd olan “Paris Xartiyası” nə zaman imzalanmışdır ?

 1. 1990-cı ildə

 2. 1973-cü ildə

 3. 1979-cu ildə

 4. 1980-ci ildə

 5. 1982-ci ildə

 1. Hər bir münaqişə özünün başlanğıc mərhələsində ................. və ya örtülü olur.

 1. gizli

 2. açıq

 3. qapalı

 4. konstruktiv

 5. destruktiv

 1. Tərəflər maraqlarına müxtəlif üsullarla, yollarla nail olmaq istəyəndə, münaqişə özünü gizli formadan .............. formaya keçir.

 1. açıq

 2. gizli

 3. qapalı

 4. konstruktiv

 5. destruktiv

 1. ................. münaqişə zamanı tərəflər bir-birinə qarşı istifadə edilən vasitə kimi təhdidlərə, təzyiqlərə, vədlərə əl atırlar.

 1. gizli

 2. açıq

 3. qapalı

 4. konstruktiv

 5. destruktiv

 1. Açıq münaqişə zamanı isə vasitə kimi nədən istifadə olunur ?

 1. müharibədən

 2. sülhdən

 3. tərəfdaşlıqdan

 4. diplomatiyadan

 5. vədlərdən

 1. Funksional baxımdan münaqişələr neçə cür olur ?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Destruktiv münaqişə xarakterinə görə necə hadisədir ?

 1. dağıdıcı

 2. yaradıcı

 3. sülhə meyilli

 4. diplomatik

 5. təhdid

 1. Konstruktiv münaqişə isə xarakterinə görə necə hadisədir ?

 1. müsbət

 2. mənfi

 3. dağıdıcı

 4. diplomatik

 5. yardımçı

 1. Münaqışələr hansı növlərə bölünürlər ?

 1. fərdlərarası,

 2. qruplararası

 3. təşkilatlar

 4. ölkələrarası

 5. şirkətlər

 1. 1,2,4 b) 1,2,3 c) 1,3,5 d) 1,4,5 e) 2,4,5

 1. Beynəlxalq münaqişələrin öyrənilməsi ilə əlaqədar üç əsas yanaşma hansılardır ?

 1. Strateji tədqiqatlar;

 2. Sosioloji tədqiqatlar

 3. Münaqişənin təhlili;

 4. Müharibənin tədqiq olunması

 5. Sülhün tədqiq olunması.

 1. 1,3,5 b) 1,2,3 c) 1,2,5 d) 2,3,4 e) 2,4,5

 1. Beynəlxalq münasibətlər sahəsində münaqişələrin tənzimlənməsinin ənənəvi metodlar ən geniş yayılmış üç metodu hansılardır ?

1. danışıqlar;

2. razılığa gəlməkdə qarşı tərəflərə üçüncü tərəfin köməyi;

3. vasitəçilik.

4. öz aralarında razılaşma5. sülh

a) 1,2,3 b) 1,3,5 c) 1,4,5 d) 1,3,4 e) 3,4,5 1. Beynəlxalq münaqişələrin tənzimlənmə mexanizmlərinin sırasında hərbi element özünəməxsus yer tutur. Mütəxəssislər hərbi məsələlərin dörd növünü göstərirlər. Bunlar hansılardır ?. Səhv cavabı tapın.

 1. Hərbi əməliyyatlarda bitərəflik göstərmək

 2. Hərbi əməliyyatlarda iştirak.

 3. Yerli mülki hökumətin fəaliyyətinə dəstək.

 4. Təbii fəlakətlər zamanı əhaliyə humanitar yardımın göstərilməsi, beynəlxalq QHT-lərin fəaliyyətinə dəstəyin verilməsi və qaçqınlara hərtərəfli yardımın edilməsi.

 5. Mülki əhalini təhlükəli zonalardan çıxarmaq, girov saxlanılan insanları terrorçuların əlindən xilas etmək.

 1. İngilis tədqiqatçıları D. Smit və E. Brayana görə, 1998-2003- cü illər ərzində dünyada ............... müharibə baş vermişdir.

 1. 120

 2. 101

 3. 82

 4. 102

 5. 201

 1. XV-XVII əsrlərdə müharibələr təxminən hər ................ ildən bir baş verirdisə, XIX əsrdə onlar hər ............ ildən bir baş verirdi. (Nöqtələrin yerinə uyğun olanı qoyun)

 1. 4, 15

 2. 5, 17

 3. 10, 25

 4. 3,12

 5. 7,17

 1. Müharibələr aşağıdakı beş əsas meyara görə bölünürlər: Aşağıda göstərilənlərdən biri səhv cavabdır

 1. iqtisadi əsaslara görə

 2. mənəvi əsasa görə,

 3. iştirakçıların növünə görə,

 4. siyasi məqsədlərə görə,

 5. geosiyasi məqsədlərə görə

 1. Müharibələr neçə əsas meyara görə bölünürlər ?

 1. 5

 2. 3

 3. 7

 4. 2

 5. 6

 1. Fransız politoloqu J.-P. Dyufurun fikrincə, əvvəlki dövrlə müqayisədə müasir dövrdə ölkələrarası müharibələrin baş vermək ehtimalı əsasən neçə səbəbə görə azalmışdır ?

 1. 5

 2. 3

 3. 7

 4. 2

 5. 6

 1. Dövlətlərarası əməkdaşlığın aşağıdakı növləri vardır. (Biri səhv cavabdır)

 1. İqtisadiyyatın uzlaşdırılması

 2. Danışıqlar

 3. Siyasətlərin uzlaşdırılması

 4. Gizli əməkdaşlıq

 5. Məcburi əməkdaşlıq

 1. Millətlər Liqasının Nizamnaməsi nə zaman qəbul edilib ?

 1. 1919-cu ildə

 2. 1910-ci ildə

 3. 1921-cu ildə

 4. 1930-ci ildə

 5. 1952-ci ildə

 1. Millətlət Liqasının neçə əsas üzvü olub ?

 1. 42

 2. 48

 3. 58

 4. 119

 5. 21

 1. Türkiyə Millətlər Liqasına nə zaman daxil olub ?

 1. 1932-ci ildə

 2. 1910-cu ildə

 3. 1921-ci ildə

 4. 1930-cu ildə

 5. 1952-ci ildə

 1. Millətlər Liqasının nə zaman buraxıldı ?

 1. 1946-cı ilde

 2. 1950-ci ildə

 3. 1951-ci ildə

 4. 1960-cı ildə

 5. 1952-ci ildə

 1. İngiltere baş naziri Çörçil ve ABŞ prezidenti Ruzvelt «Atlantik xartiyası»nı nə zaman elan etdiler ?

 1. 1941-ci ildə

 2. 1946-cı ilde

 3. 1950-ci ildə

 4. 1951-ci ildə

 5. 1960-cı ildə

 1. Ruzvelt tərəfindən təklif olunan Birləşmiş Millətlər Bəyənnaməsi nə vaxt qəbul olunmuşdur ?

 1. 1942-ci ildə

 2. 1946-cı ilde

 3. 1950-ci ildə

 4. 1951-ci ildə

 5. 1960-cı ildə

 1. BMT-nin yaradılması istiqamətində ABŞ, SSRİ və Böyük Britaniya xarici işlər nazirlərinin Moskva Bəyannaməsində nə zaman öz əksini tapıb ?

 1. 1943-cü ildə

 2. 1942-ci ildə

 3. 1946-cı ilde

 4. 1950-ci ildə

 5. 1951-ci ildə

 1. ABŞ, SSRİ və Böyük Britaniya rəhbərlərinin Tehran konfransı nə zaman olmuşdur ?

 1. 1943-cü ildə

 2. 1942-ci ildə

 3. 1946-cı ilde

 4. 1950-ci ildə

 5. 1951-ci ildə

 1. Ruzvelt, Çörçil ve Stalin arasında Yalta zirve toplantısında yeniden müzakire edilmiş ve vaxtaşırı «Yalta formulu» deyə xatırlanan «veto» sistemi ilə bağlı razılıq nə zaman eldə edilmişdi ?

 1. 1945-ci ildə

 2. 1943-cü ildə

 3. 1942-ci ildə

 4. 1946-cı ilde

 5. 1950-ci ildə

 1. Türkiyə 23 fevral …………… ilde Almaniya ve Yaponiyaya müharibe elan ederek Birleşmiş Milletler beyannamesini imzaladı ?

 1. 1945-ci

 2. 1943-cü

 3. 1947-ci

 4. 1946-cı

 5. 1950-ci

 1. BMT-də bir üzv dövlətin üzvlüyə qəbulu Təhlükəsizlik Şurasının təqdimatı ilə ............... təsdiq etməsi ilə həyata keçir.

 1. Baş Assambleyanın

 2. Təhlükəsizlik Şurasının

 3. Katibliyin

 4. Himayəçilik (Qəyyumluq) Şurasının

 5. Beynəlxalq Məhkəmənin

 1. Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyə təqdimetmə qərarının qəbulu üçün üzvlərdən neçəsinin lehinə səs verməsi lazımdır ?

 1. 9-nun

 2. 5-nin

 3. 3-nün

 4. 4-nün

 5. 15-nin

 1. Aşağıda göstərilən dillərdən biri BMT-nin ümumişlek dilleri deyildir ?

 1. alman

 2. rus

 3. ərəb

 4. çin

 5. fransız

 1. BMT-nin rəhbər orqanlarının strukturuna aşağıdakılar biri daxil deyildir ?

 1. Parlament Assambleyası

 2. Baş Assambleya

 3. Təhlükəsizlik Şurası

 4. İqtisadi və Sosail Şura

 5. Katiblik.

 1. BMT-nin Baş Assambleyası ............ istisna olmaqla, hər hansı orqanın səlahiyyət və funksiyasına daxil olan hər bir məsələ və işlə bağlı məsələni müzakirə edə bilər.

 1. Təhlükəsizlik Şurası

 2. Beynəlxalq Məhkəmə

 3. Himayəçilik (Qəyyumluq) Şurası

 4. İqtisadi və Sosail Şura

 5. Katiblik.

 1. BMT-nin Baş Assambleyası dünyanın hər hansı dövləti tərəfindən və .................... təklifi ilə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin mühafizəsi ilə bağlı hər hansı məsələləri (TŞ-nın səlahiyyətinə daxil olan məsələlər istisna olmaqla) müzakirə edə bilər.

 1. Təhlükəsizlik Şurası

 2. Beynəlxalq Məhkəmə

 3. Himayəçilik (Qəyyumluq) Şurası

 4. İqtisadi və Sosail Şura

 5. Katiblik

 1. BMT-nin Baş Assambleyasında hər bir ölkə bir səs hüququna malikdir və Baş Assambleyada ən çox neçə nümayəndə saxlaya bilər.

 1. 5

 2. 1

 3. 2

 4. 3

 5. 7

 1. BMT-nin Baş Assambleyası ............... müzakirəsində olmayan bütün məsələlərlə bağlı müzakirələr təşkiletmə səlahiyyətinə malikdir.

 1. Təhlükəsizlik Şurasının

 2. Beynəlxalq Məhkəmənin

 3. Himayəçilik (Qəyyumluq) Şurasının

 4. İqtisadi və Sosail Şurasının

 5. Katibliyin

 1. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvdən biri deyildir ?

 1. Almaniya

 2. Çin

 3. SSRİ

 4. ABŞ

 5. Fransa

 1. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri - daimi üzvləri neçə il müddətinə seçilir ?

 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 1

 5. 4


 1. Yüklə 0,75 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə