Beynalxalq əlaqələr nəzəriyyəsi test sualları Diplomatiya sözü hərfi mənada nə deməkdir ?


BMT qeyri-daimi üzvlerinin sayının neçənci ilde 15-e çatdırılıb ?Yüklə 0,75 Mb.
səhifə3/6
tarix17.06.2018
ölçüsü0,75 Mb.
1   2   3   4   5   6

BMT qeyri-daimi üzvlerinin sayının neçənci ilde 15-e çatdırılıb ?

 1. 1966-cı ildə

 2. 1950-ci ildə

 3. 1949-cu ild

 4. 1990-cı ildə

 5. 1975-ci ildə

 1. BMT-nin İqtisadi ve Sosial Şura (EKOSOS) neçə üzvdən ibarətdir ?

 1. 54

 2. 191

 3. 210

 4. 15

 5. 75

 1. BMT-nin İqtisadi ve Sosial Şura (EKOSOS) neçə daimi üzvdən ibarətdir ?

 1. 5

 2. 15

 3. 9

 4. 3

 5. 7

 1. BMT-nin İqtisadi ve Sosial Şura (EKOSOS) üzvləri neçə il müdddetine seçilir ?

 1. 3

 2. 2

 3. 5

 4. 1

 5. daimidi

 1. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə neçənci ildən qəyyumluq altında olan ərazilərlə bağlı müqavilənin etibarlılıq müddəti başa çatmış elan edildi ?

 1. 1994-cü

 2. 1991-ci

 3. 2000-ci

 4. 1975-ci

 5. 1961-ci

 1. Neçənci il BMT tərəfindən dünyada müstemləkə və asılı ərazilərin mövcudluğunun sonu elan edildi ?

 1. 1994-cü

 2. 1991-ci

 3. 2000-ci

 4. 1975-ci

 5. 1961-ci

 1. Neçənci ildə Himayəçilik Şurasının missiyası başa çatdı ?

 1. 1994-cü

 2. 1991-ci

 3. 2000-ci

 4. 1975-ci

 5. 1961-ci

 1. BMT-nin Beynəxalq Məhkəməsi neçə müstəqil hakimdən ibarətdir ?

 1. 15

 2. 7

 3. 9

 4. 5

 5. 11

 1. BMT-nin icraedici orqanı hansıdır ?

 1. Katiblik.

 2. Təhlükəsizlik Şurası

 3. Beynəlxalq Məhkəmə

 4. Himayəçilik (Qəyyumluq) Şurası

 5. İqtisadi və Sosail Şura

 1. BMT-də aşağıdakı komissarlıqlardan biri fəaliyyət göstərmir.

 1. Qəyyumluq işləri üzrə üzrə Ali Komissarlıq

 2. Qaçqınların işleri üzre Ali Komissarlıq

 3. İnsan Hüquqları üzre BMT Ali Komissarlığı

 4. Kosmik mekan meseleleri üzre

 5. Humanitar fealiyyetin koordinasiyası üzre

 1. Azərbaycan Respublikası neçənci ildə BMT-yə üzv qəbul olunmasını xahiş etmişdir ?

 1. 1991-ci ildə

 2. 1992-ci ildə

 3. 1993-cü ildə

 4. 1994-cü ildə

 5. 1995-ci ildə

 1. Azərbaycan Respublikası neçənci ildə BMT-yə üzv qəbul olunmuşdur ?

 1. 1992-ci ildə

 2. 1991-ci ildə

 3. 1993-cü ildə

 4. 1994-cü ildə

 5. 1995-ci ildə

 1. ................ martın 6-da Nyu-Yorkda Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyi fəaliyyətə başlamış, həmin ilin noyabr ayında isə BMT-nin Azərbaycanda daimi nümayəndəliyi açılmışdır.

 1. 1992-ci ildə

 2. 1991-ci ildə

 3. 1993-cü ildə

 4. 1994-cü ildə

 5. 1995-ci ildə

 1. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişlənməsi ilə əlaqədar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrindən biri deyil ?

 1. 864

 2. 822

 3. 853

 4. 874

 5. 884

 1. NATO nə zaman yaradılmışdır ?

 1. 1949-cu ildə

 2. 1945-ci ildə

 3. 1975-ci ildə

 4. 1920-ci ildə

 5. 1941-ci ildə

 1. ABŞ-ın prezidenti H.Trumenin 12 mart 1947-ci ildə Konqrəsdəki çıxışında ortaya qoyduğu öz adı ilə xatırlanan «Doktrina»ya əsasən Türkiyə və Yunanıstanı ................. qorumalıydı.

 1. SSRİ-dən

 2. ABŞ-dan

 3. Almaniyadan

 4. Nüvə silahlarından

 5. Kütləvi qırğın silahlarından

 1. Türkiyə və Yunanıstan NATO-ya nə zaman qəbul olundu ?

 1. 1952-ci ildə

 2. 1955-ci ildə

 3. 1949-cu ildə

 4. 1982-ci ildə

 5. 1990-cı ildə

 1. Qərbi Almaniya NATO-ya nə zaman qəbul olundu ?

 1. 1955-ci ildə

 2. 1952-ci ildə

 3. 1949-cu ildə

 4. 1982-ci ildə

 5. 1990-cı ildə

 1. İspanya NATO-ya nə zaman qəbul olundu ?

 1. 1982-ci ildə

 2. 1955-ci ildə

 3. 1952-ci ildə

 4. 1949-cu ildə

 5. 1990-cı ildə

 1. Polşa, Macarıstan və Çexiya NATO-ya nə zaman qəbul olundu ?

 1. 1999-cu ildə

 2. 1982-ci ildə

 3. 1952-ci ildə

 4. 1949-cu ildə

 5. 1990-cı ildə

 1. Bolqarıstan, Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, Estoniya, Litva və Latviya NATO-ya nə zaman qəbul olundu ?

 1. 2004-cü ildə

 2. 1999-cu ildə

 3. 1982-ci ildə

 4. 1952-ci ildə

 5. 1990-cı ildə

 1. Azərbaycanın NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramına nə zaman qoşulub ?

 1. 1994-cü ildə

 2. 1993-cü ildə

 3. 1999-cu ildə

 4. 2001-ci ildə

 5. 2004-cü ildə

 1. Azərbaycanın NATO-nun "Fərdi tərəfdaşlıq" proqramına nə zaman qoşulub ?

 1. 2004-cü ildə

 2. 1994-cü ildə

 3. 1993-cü ildə

 4. 1999-cu ildə

 5. 2001-ci ildə

 1. NATO «Kütləvi cavab zərbəsi» («Massive Retaliaton») konsepsiyasına neçənci ilə qədər mövcud olmuşdur ?

 1. 1962-ci ilə

 2. 1967-ci ilə

 3. 1989-cu ilə

 4. 1990-cı ilə

 5. 1975-ci ilə

 1. NATO «mütəhərrik cavab zərbəsi» konsepsiyası neçənci ilə qədər mövcud olmuşdur ?

 1. 1967-ci ilə

 2. 1962-ci ilə

 3. 1989-cu ilə

 4. 1990-cı ilə

 5. 1975-ci ilə

 1. NATO MC 14/3 konsepsiyası neçənci ilə qədər mövcud olmuşdur ?

 1. 1989-cu ilə

 2. 1967-ci ilə

 3. 1962-ci ilə

 4. 1990-cı ilə

 5. 1975-ci ilə

 1. Aşağıdakı ölkələrdən biri NATO təşkilatına üzv deyil ?

 1. Serbiya

 2. Albaniya

 3. Almaniya

 4. Belçika

 5.  Çexiya

 1. NATO təşkilatının hazırda neçə üzvü var ?

 1. 28

 2. 56

 3. 15

 4. 21

 5. 34

 1. Azərbaycan Respublikası ilə NATO arasında məzmunlu əməkdaşlığın əsası neçənci ildə qoyulmuşdur ?

 1. 1994-cü ildə

 2. 1993-cü ildə

 3. 1995-ci ildə

 4. 1999-cu ildə

 5. 2003-cü ildə

 1. ATƏT-in yaradılması düşüncəsi ilk dəfə 1954-cü ildə hansı şəxs tərəfindən ortay atılmışdır ?

 1. Molotov

 2. Ruzvelt

 3. Stalin

 4. Brejnev

 5. Trumen

 1. ATƏM təşkilatı nə vaxt yaradılıb ?

 1. 1975-ci il

 2. 1995-ci il

 3. 1973-cü il

 4. 1949-cu il

 5. 1945-ci il

 1. ATƏM təşkilatı Baş Katibliyi hansı şəhərdə yerləşir ?

 1. Helsinki

 2. Brussel

 3. Nyu-york

 4. Strazburq

 5. Vyana

 1. Helsinki Yekun Aktı imzalanarkən neçə dövlət bu sənədə imza atmışdır ?

 1. 35

 2. 33

 3. 56

 4. 75

 5. 37

 1. Hazırda ATƏT təşkilatına neçə dövlət üzvdür ?

 1. 56

 2. 35

 3. 33

 4. 75

 5. 37

 1. Neçənci ildə ATƏM-in Helsinki sammitində Milli Azlıqlar Ali Komissarlığı yaradıldı ?

 1. 1992-ci ildə

 2. 1994-cü ildə

 3. 1991-ci ildə

 4. 1996-cı ildə

 5. 2003-cüoldə

 1. Neçənci ildə ATƏM təşkilatı ATƏT adlandırıldı ?

 1. 1992-ci ildə

 2. 1994-cü ildə

 3. 1991-ci ildə

 4. 1996-cı ildə

 5. 2003-cü ildə

 1. ATƏM hansı sammitdən sonra ATƏT adlandırılaraq təşkilatlanmasını başa çatdırdı ?

 1. Budapeşt sammitindən

 2. Lissabon sammitindən

 3. Helsinki sammitindən

 4. İstanbul sammitindən

 5. Strazburq sammitindən

 1. ATƏT-in İstanbul sammiti nə vaxt olmuşdur ?

 1. 1999-ci ildə

 2. 1994-cü ildə

 3. 1992-ci ildə

 4. 1996-cı ildə

 5. 2003-cü ildə

 1. Azərbaycan  neçənci ildən ATƏT-in üzvüdür ?

 1. 1992-ci ildə

 2. 1999-ci ildə

 3. 1994-cü ildə

 4. 1996-cı ildə

 5. 2003-cü ildə

 1. ATƏT-in Minsk qrupu nə vaxt yaradılıb ?

 1. 1992-ci ildə

 2. 1999-ci ildə

 3. 1994-cü ildə

 4. 1996-cı ildə

 5. 2003-cü ildə

 1. BMTyә yeni üzvlәr hansı qayda ilә qәbul olunur?

 1. Tәhlükәsizlik Şurasının tәqdimatı әsasında Baş Mәclisin qәrarı ilә

 2. Tәhlükәsizlik Şurası üzvlәrinin nisbi sәs çoxluğu ilә

 3. Katibliyin tәqdimatı әsasında Baş Mәclisin qәrarı ilә

 4. Beynәlxalq Mәhkәmәnin tәqdimatı әsasında Baş Mәclisin qәrarı ilә

 5. Tәşkilatın qeyri daimi üzvlәrinin üçdә iki sәs çoxluğu ilә

 1. Millәtlәr Cәmiyyәtinә başçılıq edirdi:

 1. prezident vә 6 vitseprezident

 2. prezident vә 3 vitseprezident

 3. Katib vә 5 nazir

 4. Prezident vә 5daimi üzvün xarici işlәr naziri

 5. Baş katib vә Şuranın sәdri

 1. Millәtlәr Cәmiyyәtinin işçi dillәrini seçin:

1.alman 2.ingilis 3.әrәb 4.fransız 5.ispan

a) 2,4,5


b) 1,2,3

c) 1,4,5


d) 1,3,4

e) 2,3,5


 1. Millәtlәr Cәmiyyәti hansı ölkәdә fәaliyyәtә başlamışdır?

 1. İsveçrәdә

 2. İngiltәrәdә

 3. Fransada

 4. Almaniyada

 5. Amerikada

 1. Millәtlәr Cәmiyyәtinin tәsis müqavilәsi necә adlanır?

 1. statut

 2. status

 3. nizamnamә

 4. aqreman

 5. razılaşma

 1. Birlәşmiş millәtlәr ifadәsi kimә mәxsusdur?

 1. Franklin Ruzvelt

 2. Corc Vaşinqton

 3. Uinston Çörçil

 4. Heydәr Әliyev

 5. Tomas Peyn

 1. SSRİ Millәtlәr Cәmiyyәtinә nә vaxt üzv qәbul olundu?

 1. 1934

 2. 1919

 3. 1922

 4. 1935

 5. 1925

 1. Millәtlәr Cәmiyyәtinә yeni üzvlәr hansı yolla qәbul olunurdu?

 1. Baş assambleyanın üçdә iki sәs çoxluğu ilә

 2. Yalnız daimi üzvlәrin razılığı ilә

 3. Baş Assambleyanın bütün üzvlәrinin sәs çoxluğu ilә

 4. Tәşkilatın qeyridaimi üzvlәrinin üçdә iki sәs çoxluğu ilә

 5. Akklamasiya yolu ilә

 1. Millәtlәr Cәmiyyәti hansı konfransın qәrarlarına әsasәn yaradılıb?

 1. Paris

 2. Vaşinqton

 3. Minsk

 4. BrettonVuds

 5. Moskva

 1. Millәtlәr Cәmiyyәtinin daimi üzvlәrinә aid olmayan ölkәlәri seçin:

1.Amerika 2.İngiltәrә 3.İtaliya 4.Çin 5.Yaponiya

a) 1,4,5


b) 2,3,5

c) 1,2,3


d) 1,3,4

e) 2,3,4


 1. Millәtlәr Cәmiyyәtinin Baş ofisi harada yerlәşirdi?

 1. Haaqa

 2. İstanbul

 3. NyuYork

 4. Paris

 5. Cenevrә

 1. Millәtlәr Cәmiyyәtinin yaranmasının әsas sәbәblәri hansıdır ?

 1. sülhü qorumaq, bütün dövlәtarası problemlәrin danışıqlar yolu ilә hәll edilmәsi

 2. dövlәtarası iqtisadi әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi

 3. mәdәni әlaqәlәrin dәrinlәşdirilmәsi

 4. cәmiyyәtin tәrkibinә aparıcı dövlәtlәr daxil olmamışlar

 5. I Dünya Müharibәsi cәmiyyәtinin yaradılmasına tәsiri olmamışdır

 1. Beynәlxalq mәhkәmәyә aid olmayan fikirlәri seçin:

1. Mәrkәzi ofisi Cenevrәdә yerlәşir.

2.15 hakimdәn ibarәtdir.

3. BMT üzvü olmayan dövlәtlәrin Beynәlxalq mәhkәmәnin statutunda iştirakı

şәrtlәrini Tәhlükәsizlik Şurası müәyyәn edir.

4. Mәrkәzi ofisi Haaqada yerlәşir.

5. Hakimlәr 5 il müddәtinә seçilir

a) 1,5

b) 2,3


c) 1,2

d) 2,4


e) 4,5

 1. Aşağıda verilənlərdən biri qeyri-hökumәt tәşkilatlarının fәaliyyәt istiqamәtlәrinә aid edilmir:

 1. Siyasi

 2. İqtisadi

 3. Humanitar

 4. Mәdәni

 5. Elmi- texniki

 1. BMTnin üzvdövlәtlәrindәn üzvlük haqqının toplanması zamanı Baş Mәclis tәrәfindәn istifadә olunan әsas meyar ?

 1. ölkәnin ödәmә qabiliyyәti

 2. ölkәnin rәqabәt qabiliyyәti

 3. ölkәnin hәrbi potensialı

 4. ölkәnin siyasi mövqeyi

 5. sadalananların hamısi

 1. BMTnin ixtisaslaşmış orqanı deyil ?

 1. NATO

 2. Ümumdünya Sәhiyyә tәşkilatı

 3. Beynәlxalq әmәk tәşkilatı

 4. Dünya bankı

 5. Ümumdünya Poçt İttifaqı

 1. BMT-də hәr bir dövlәtin üzvlük haqqı nəyə görə hesablanır?

 1. dünya iqtisadiyyatında malik olduğu yerә görә

 2. әrazisinin sahәsinә görә

 3. әhalisinin sayına görә

 4. siyasi gücünә görә

 5. hәrbi potensialına görә

 1. BMT-nin Baş Katibi tәşkilatın işi barәdә illik mәruzә tәqdim edir?

 1. Baş Mәclisә

 2. Tәhlükәsizlik Şurasına

 3. Beynәlxalq mәhkәmәyә

 4. İqtisadi vә Sosial Şuraya

 5. Qәyyumluq Şurasına

 1. BMTyә üzvlüklә vә BMTdәn xaric etmәklә bağlı rәy verәn orqan hansıdır?

 1. Tәhlükәsizlik Şurası

 2. Baş Assambleya

 3. Katiblik

 4. İqtisadi vә Sosial Şura

 5. Beynәlxalq mәhkәmә

 1. BMTnin tәhsil vә elmi-tәdqiqat institutu necә adlanır?

 1. UNİTAR

 2. UNİCEF

 3. UNİCTAD

 4. UNESKO

 5. BMTİP

 1. Tәhlükәsizlik Şurasının prosedur mәsәlәlәr üzrә qәrarları necә qәbul olunur?

 1. doqquz üzvün lehinә sәs vermәsi ilә

 2. Yalnız daimi üzvlәrin lehinә sәs vermәsi ilә

 3. On beş üzvün lehinә sәs vermәsi ilә

 4. Yekdillikә

 5. Nisbi sәs çoxluğu ilә

 1. BMTnin İqtisadi vә Sosial Şurası harda yelәşir?

 1. NyuYorkda

 2. Haaqada

 3. Cenevrәdә

 4. Parisdә

 5. Berlindә

 1. Tәhlükәsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlәri neçə il müddətinə seçilir ?

 1. iki il müddәtinә

 2. bir il müddәtinә

 3. On il müddәtinә

 4. Beş il müddәtinә

 5. 7 il müddәtinə

 1. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının hәr bir üzvünün neçә nümayәndәsi olur?

 1. 1

 2. 5

 3. 3

 4. 2

 5. 4

 1. Hәr bir üzv dövlәtin BMT Baş Assambleyasında maksimum neçә üzvü ola bilәr?

 1. 5

 2. 1

 3. 2

 4. 3

 5. 7

 1. BMT- nin Qәyyumluq Şurası nә vaxt fәaliyyәtini dayandırmışdır?

 1. 1986-cı ildə

 2. 2003-cü ildə

 3. 1957-ci ildə

 4. 1998-ci ildə

 5. 1994-cü ildə

 1. BMT-yә üzv qәbulu qaydaları necədir ?

 1. yeni üzv qәbul olunan dövlәtin tәşkilatın qәbul etdiyi nizamnamәni tanıması vә riayәt etmәsi mütlәqdir

 2. iddia edәn dövlәtin ilk növbәdә iqtisadi durumu nәzәrә alınır

 3. dini mәnsubiyyәti ön plana çәkilir

 4. qәbul olunan dövlәt Baş assambleyanın qәrarından asılı deyil

 5. yeni dövlәtin tәşkilata qәbulu zamanı Tәhlükәsizlik Şurasının qәrarı tәlәb olunur

 1. BMTnin daimi üzvü deyildir ?

 1. Almaniya

 2. Rusiya

 3. Fransa

 4. İngiltәrә

 5. Çin

 1. Avropa Şurasında ölüm cәzası nә vaxt birdәfәlik lәğv olunmuşdur?

 1. 1983

 2. 1998

 3. 1980

 4. 1995

 5. 2001

 1. Hansı tәşkilat 1991-ci ilin dekabr ayının 8-dә Rusiya, Ukrayna vә Belarusiya arasında bağlanan müqavilә ilә yaradılmışdır?

 1. Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi

 2. Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi tәşkilatı

 3. Qara dәniz iqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatı

 4. Varşava müqavilәsi tәşkilatı

 5. Asiya İnkişaf Bankı

 1. Avropa Şurasının hansı qurumu әsasәn konstitusiyaların hazırlanması vә yenidәn işlәnmәsi üzrә ixtisaslaşmışdır ?

 1. Demokratiya uğrunda Avropa Komissiyası

 2. Avropanın Yerli hakimiyyәtlәri Konfransı

 3. İnsan Hüquqlar üzrә Avropa komissiyası

 4. Avropa Şurasının Katibliyi

 5. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası

 1. MDB strukturu necədir ?

 1. Dövlәt başçıları vә hökümәt nümayәndәlәri siyasi qәrarlar qәbul etmәk hüququna malikdirlәr.

 2. Dövlәt başçılarının şurası nizamnamәyә dәyişikliklәr vә әlavәlәr etmәk hüququna malik deyillәr

 3. Dövlәt başçılarının şurası hәrbiiqtisadi qәrarlar qәbul etmәk iqtidarında deyil

 4. Dövlәt başçıları iki ildәn bir iclas toplantısında iştirak edirlәr

 5. Sәdirli tәşkilatda daimi tәyin olunur

 1. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin baş orqanı hansıdır ?

 1. Dövlәt başçılarının şurası

 2. Qurultay

 3. Ümumi toplantı

 4. Dövlәt başçısının görüşü

 1. Müstәqil dövlәtlәr birliyi (MDB)

 1. Regional dövlәtlәr birliyidir vә keçmiş SSRİ mәkanını әhatә edir

 2. Regional Dövlәtlәr İttifaqı sayılmır

 3. Birlik keçmiş sovet respublikası tlә birlikdә digәr Avropa ölkәlәrini birlәşdirir

 4. Baltikyani respublikalar birliyә daxil olmuşlar

 5. Tәşkilatın yaradılması sazişini bütün 11 dövlәtlәr imzalamışlar


 1. Yüklə 0,75 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə