Biblioqrafiyaşünaslıq I kurs İmtahan sualları Biblioqrafiya nədir? Biblioqrafik informasiya«sənəd-tələbatcı»Yüklə 13,83 Kb.
tarix10.01.2022
ölçüsü13,83 Kb.
#108823

Biblioqrafiyaşünaslıq I kurs

İmtahan sualları

1.Biblioqrafiya nədir?

2. Biblioqrafik informasiya«sənəd-tələbatcı» sistemində vasitəçidir

3. Sənəd komrnunikasiyaları sistemi

4.Sənəd İnformasiya tələbatçısı

5. «Kitab-oxucu» münasibəti biblioqraflk informasiyanın meydana gəlməsi mənbəyidir

6. Sənəd kommunikasiyaları sistemində mövcud olan informasiyaların meydana gəlmə mənbələri

7. Kitab-oxucu sistemi

8. Kitab-oxucu münasiətləri

9. Biblioqrafik informasiyanın ilkin forması - kataloq

10. Biblioqrafik çatdırma

11. Ayrı-ayrı nəşrlərə verilən göstəricilər

12. Biblioqrafiya insan fəaliyyətinin bir sahəsi kimi

13. Biblioqraflk informasiyanııı əsas xiisusiyyətləri.

14. Biblioqrafik informasiyanın mövcudluq formaları

15.Biblioqrafik təsvir

16.Biblioqrafik vəsait

17. Sənədlər və iınformasiya tələbatçıları arasında «uyğunluq».

18.Biblioqrafik vəsaitlərin formaları və tipləri

19. Koməkci gostəricilər

20. biblioqrafik monoqrafiya

II


21. Biblioqrafik informasiyanın ictimai funksiyaları

22.Sənəd və biblioqrafiya tələbatı

23. Sənəd və biblioqrafik tələbatlar anlayışı

24. Biblioqrafık informasiyanın funksional-mahiyyət quruluşu

25. Funksional-məntiqi quruluş

26. Biblioqrafik informasiyanın keyfiyyəti

27. Biblioqrafik fəaliyyəf sahəsinin meydana gəlıməsi və inkişafı.

28. Biblioqrafiyanın fəaliyyəi sahəsi kimi tə’rifi.

III

29. Biblioqraflk fəaliyyətin əsas komponentləri30. Biblioqraflk fəaliyyətin subyektləri

31. Biblioqrafık fəaliyyətin məqsədi

32. Biblioqrafık fəaliyyətin obyektləri

33. İnformasiya tələbatçıları

34. Biblioqrafiyalaşdırma

35. Bi blioqrafik axtarış

36. Sənədlərin biblioqrafiyalaşdırılması

37. Biblioqrafik fəaliyyət vasitələri.

38. Biblioqrafik faaliyyətin nəticələri

39. Biblioqrafiya nın növ təsnifatı

40.Biblioqrafiyanın təşkilati bölmələri

41. Biblioqrafıyanın ictimai istiqamətinə gorə təsnifləşdirilməsi.

42. Ümumi biblioqrafıya

43. Xüsusi biblioqrafiya.

44. Cari biblioqrafiya

45. Retrospektiv biblioqrafiya

46.Universal və sahəvi biblioqrafiya

47.Sahəvi biblioqrafiya

48.Kompleks biblioqrafiya

49.Şəxsi biblioqrafiya

50.Diyarşünaslıq biblioqrafiyası

51.Ölkəşünaslıq biblioqrafiyası

52. Biblioqrafiyanın biblioqrafiyası

53. Biblioqrafıyaşünaslıq biblioqrafıya haqqında elmdir

54. Biblioqrafiyaşünaslığın tərkib hissələri

55. Biblioqrafiyanın təşkili

56. Biblioqrafiya yaxın bilik və təcrubi fəaliyyət sahəfəri sistemində

57. Biblioqrafiyanın metodikası

58. Biblioqrafiyanın nəzəriyyəsi

59.Biblioqrafiya və kitabxana işi

60. Biblioqrafiya və elmi-informasiya fəaliyyəti

61. Biblioqrafik fəaliyyətin tarixi ən’ənələri

62. Bi blioqrafiya müasir mərhələdə

63. Biblioqrafiya elmi-texniki tərəqqiyə xidmətdə

64. Tovsiyə biblioqrafiyası

65. Biblioqrafiyanın nəzəriyyəsi66. Respublika Dövlət Kitab Palatası
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2020
2020 -> Kiçik summativ qiymətləndirmə №-1
2020 -> Mövzu müasir təlim formaları,iş üsulları və texnikaları plan: 1
2020 -> Pedaqogikanın ümumi əsasları Plan
2020 -> Dəmiryol nəqliyyatında daşımaların təşkilinin əsasları
2020 -> Uşaq psixologiyası imtahan sualları Uşaq psixologiyası psixologiyanın sahəsi kimi
2020 -> Mühazirələr DƏDƏ qorqud" eposu azərbaycan türklərinin ulu babası oğuz türklərinin yaratdığı "
2020 -> Informatika fənninin predmeti. Informasiya nəzəriyyəsi və informasiya texnologiyaları. Informasiya ölçü vahidləri
2020 -> Kompüter avadanlıqlarının profilaktikası və texniki təmiri
2020 -> Grammar: Write about: “The Reciprocal Pronouns and their teaching methods” – “Qarşılıq əvəzliyi və onun tədrisi metodikası” haqqında yaz
2020 -> Azərbaycan Tarixi XIX xxi əsrin əvvəli

Yüklə 13,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə