Bibliyografya: 8 III diL 13Yüklə 1,49 Mb.
səhifə41/41
tarix03.01.2019
ölçüsü1,49 Mb.
#88714
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
916 Süleyman Uludağ, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.

917 Divânü arzi'1-ceyş.

918 şâkird-i ânz.

919 907-914.

920 1172-1200.

921 Erdoğan Merçil, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.


922 Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.

923 912-961.

924 961-976.

925 331-943.

926 915.

927 903.

928 903-907.

929 907-915.

930 915-932.

931 1897.

 903-907.

 907-915.

 915-932.

932 1336.

933 s. 1-157.

934 1960-1970.

935 961.

936 1873.

937 1961.

938 1375-1956.

939 Mehmet Aykaç, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.

940 çoğulu urefâ.

941 bk. Abdülhay el-Kettâni, i, 235.

942 bk. Şafiî, IV, 81; İbn Kudâme, IV, 417.

943 bk. Buhârî, “Itk”, 13; Ebü Dâvûd, “Cihâd”, 121; Müsned, IV, 327.

944 bk. el-İşâbe. I, 262, II, 186.

945 bk. Wensinck, Mu'cem, “carîf” ve “cırâfe” md.leri.

946 el-ırâfe.

947 bk. el-üm, II, 61, 72, 74.

948 bk, Şubhu'l-a'şâ, 1,424.

949 705.

950 bk. Kitâbü'l-Vülât ve Kitâbü'l-Kudât, s. 325.

951 Abdülhay el-Kettânî, I, 292. Fahrettin Atar, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.


952 ehl-i marifet.

953 veya irfan.

954 alîm.

955 veya molla.

956 nazar.

957 bk. Gazzâlî, İhya’, IV, 309-310.

958 bk. Hücvîrî, II, 516-518.

959 irfâniyye, gnostisizm.

960 lâedriyye, agnostisizm.

961 bk. Serrâc, s. 63.

962 Sülemî, s. 157.

963 Allah.

964 Ser­râc, s. 57.

965 Hücvîrî, Il, 518.

966 bk. İbnü'1-Arabî, IV, 43.

967 Allah.

968 bk. Sülemî, s. 112.

969 ibadet ve ahlâk.

970 bk. İbn Kayyım el-Cevziyye, III, 355-356.

971 bk. Serrâc, s. 61.

972 Allah.

973 bk. Ibn Kayyim el-Cevziyye, III, 257.

974 bk. İNSAN-l KAMİL.

975 bk. İb­rahim Medkûr, 1, 56.

976 maârif.

977 bk. Heyâkilun-nûr, s. 28, 40-44.

978 el-hakku'l-evvel.

979 emir bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münker.

980 Ayrıca bk. İRFAN; MARİFET. Süleyman Uludağ, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.


981 762/1360-61.

982 1360-61.

983 Mustafa Uzun, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991

984 Uğur Derman, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991


985 1295-1304.

986 1304-1316.

987 Kayseri, Sivas, Bayburt.

988 21 Şu­bat 1317.

989 11 Ocak 1320.

990 Milas, Çine vb.

991 Denizli.

992 Amasya Madeni.

993 İstanbul 1949.

994 Per­tev Paşa, nr. 157.

995 vr. 176a - 217a. Tahsin Yazıcı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.

996 93 Harbi.

997 1883.

998 Güzel Yazılar, nr. 335.

999 Rifâî.

1000 M. Uğur Derman, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.


1001 İstanbul 1275. Mehmet İpşirli, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.


1002 1816.

1003 1820.

1004 1823.

1005 24 Mart 1854.

1006 bugün Kartalbaba Camii.

1007 bu ki­tapların Arif Hikmet tarafından hazırlanan bir listesi için bk. İÜ Ktp. İbnülemin, TY, nr. 2984; AY, nr. 2626.

1008 1853-1855.

1009 1812.

1010 İstanbul 1283.

1011 İs­tanbul 1947.

1012 Ali Emîrî, Tarih, nr. 789.

1013 1592-1837.

1014 bk. Arif Hikmet Tezkiresi.

1015 bk İA, I, 566.

1016 Ali Emîrî, Tarih, nr. 788.

1017 TY, nr. 5832.

1018 1847.

1019 İbnülemin, nr. 2958.

1020 İs­tanbul 1265, 1267, 1269.

1021 TY, nr. 2466, 2475.

1022 AY, nr. 2489.

1023 TY, nr. 2457, 2751.

1024 Son Asır Türk Şairleri, s. 642.

1025 Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.

1026 1853-54.

1027 1855-56.

1028 Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.

1029 1592-1837.

1030 Mil­let Ktp., Ali Emîrî, Tarih, nr. 789.

1031 Mustafa İsen, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.

1032 1898.

1033 1923.

1034 Adnan Karaismailoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.

1035 1826-27.

1036 1279-1863.

1037 1279.

1038 Muhittin Serin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.

1039 Süleyman Uludağ, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.

1040 1703-1730.

1041 1177-1763.

1042 1182-1768.

1043 TY. nr. 494.

1044 Esad Efendi, nr. 2656; Hacı Mahmud Efendi, nr 5297.

1045 Hacı Mahmud Efen­di, nr. 4487/ I ; Damad İbrahim Paşa, nr. 411/1.

1046 1776.

1047 Esad Efendi, nr. 3585/2.

1048 Halet Efendi, nr. 355/12; Nafiz Paşa. nr. 1514/ 4; Hamidiye, nr. 387/2.

1049 1754.

1050 Damad İbrahim Paşa, nr 411/2.

1051 Esad Efendi, nr. 3585.

1052 Bulak 1258.

1053 Mustafa Uzun, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991.Yüklə 1,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə