Bilge ercilasun prof. DrYüklə 89,25 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü89,25 Kb.
#82895

BİLGE ERCİLASUN

Prof.Dr.
Telefon: (0312) 297 8100

E-posta: blercilasun@hotmail.com

Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800(Prof.Dr. Bilge ERCİLASUN emekli öğretim üyesi olarak bölümümüzde çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.)

Eğitim Durumu

Lisans: 1963 – 1967 İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans: 1973 – 1975 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Doktora: 1985 – 1991 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi: “Servet-i Fünûn’da Edebî Tenkit”

İş Deneyimi

1968 – 1971 Erzurum Lisesi Edebiyat Öğretmeni

1971 – 1973 Ankara Yükseköğretmen Okulu Edebiyat Öğretmeni

1973 – 1982 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi

1982 – 1987 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yard. Doç.Dr.

1987 – 1995 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doç.Dr.

1995 – 2012 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Prof.Dr.

2012 – (…) Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

İdari Görevler

2009 – 2010 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Yabancı Dil

İngilizce

Yayınlar

Kitaplar

Servet-i Fünun’da Edebî Tenkit (1981 ilk baskı), (1998), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit (1. Türkçü Tenkit) (1995), Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.

Ahmet İhsan Tokgöz (1996), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Yeni Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler (1997), Ankara: Akçağ Yayınları, (iki cilt).

Orhan Veli Kanık (1998), Ankara: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları.

Ziya Paşa (2007), Ankara: Akçağ Yayınları.
Makaleler

ERCİLASUN, Bilge (1977), "Makina ", Türk Edebiyatı, Sayı:44, Haziran.

ERCİLASUN, Bilge (1980), "Ahmet Haşim ve Şiiri", Töre Dergisi, Sayı:109, Haziran.

ERCİLASUN, Bilge (1980), "Yahya Kemal ve Şiiri", Töre Dergisi, Sayı:111-112, Ağustos-Eylül.

ERCİLASUN, Bilge (1980), "Hikâye Hakkında Bir Mülâkat", Töre Dergisi, Sayı:115, Aralık.

ERCİLASUN, Bilge (1981), "İbiş' in Rüyası", Töre Dergisi, Sayı:116-117, Ocak-Şubat.

ERCİLASUN, Bilge (1981), "Ecurufya" , Töre Dergisi, Sayı:118, Mart.

ERCİLASUN, Bilge (1981), "Türk Edebiyatı Dergisi", Töre Dergisi, Sayı:119, Nisan.

ERCİLASUN, Bilge (1982), "Herkesin İçtiği Su", Töre Dergisi, Sayı:130, Mart.

ERCİLASUN, Bilge (1982), "Emine Işınsu'nun Yeni Romanı: Canbaz", Töre Dergisi, Sayı:131, Nisan.

ERCİLASUN, Bilge (1983), "Türk Dili Hakkında Bir Mülakat", Töre Dergisi, Sayı:142, Mart.

ERCİLASUN, Bilge (1983), "Mustafa Sami Efendi'nin Türk Yenileşme Tarihindeki Yeri", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Özel Sayı.

ERCİLASUN, Bilge (1983), "Fuat Köprülü'nün Yeni Mecmua'daki Yazılarında Tenkit", Milli Kültür Dergisi, Say:43, Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (1984), "Halide Nusret Zorlutuna'nın Şiir Dünyası", Töre Dergisi, Sayı:158,Temmuz.

ERCİLASUN, Bilge (1984), "Ömer Seyfettin'de Edebi Tenkit", Türk Kültürü, Sayı:260, Aralık.

ERCİLASUN, Bilge (1984), "Batı Medeniyeti ve Düşündürdükleri", Töre Dergisi, Sayı:154, Mart.

ERCİLASUN, Bilge (1985), "Cahit Sıtkı Tarancı' nın Şiirleri Üzerinde Bir Araştırma", Türk Dili, Sayı:408, Aralık.

ERCİLASUN, Bilge (1985), "Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Orhun Abideleriyle İlgili Romanı: Gönül Hanım", Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi, Tebliğler II: Türk Edebiyatı, İstanbul.

ERCİLASUN, Bilge (1986), "Mehmet Akif ve Otokritik", Türk Kültürü, S.284, Aralık.

ERCİLASUN, Bilge (1987), "Mehmet Emin Yurdakul' un Şiir Dünyası", Türk Yurdu, S.1, Şubat.

ERCİLASUN, Bilge (1987), "Mehmet Akif in Şiirlerinde Kadın ve Aile Temi", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.5, S.1, Aralık.

ERCİLASUN, Bilge ( 1988) , "Bülbül ve Leyla", Türk Kültürü, S.308, Aralık.

ERCİLASUN, Bilge (1988), "Asım Hakkında Bazı Düşünceler", Kaynaklar Dergisi, S.6.

ERCİLASUN, Bilge (1988), "Mehmet Akif, Mehmet Emin ve Tevfik Fikret Arasında Bir Mukayese", Türk Kültürü, S.306, Ekim.

ERCİLASUN, Bilge (1988), "Yahya Kemal ve Masal", Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası III, İstanbul.

ERCİLASUN, Bilge (1988), "Edebiyatta Millîlik ve Milliyetçilik", Türk Kültürü, Sayı. 300, Nisan.

ERCİLASUN, Bilge (1989), "Namık Kemal' in Şiirleri Hakkında", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.S, S.1.

ERCİLASUN, Bilge (1989), "Azerbeycanlı Şair Mehemmet Hadi Hakkında", Azerbeycan Kurultayı, (28 Mayıs), Kayseri.

ERCİLASUN, Bilge (1990), "Cengiz Aytmatov Hakkında Bir İnceleme", Türk Kültürü, Sayı:325, Mayıs.

ERCİLASUN, Bilge (1990), "Kazakistan Günlüğü", Türk Kültürü, Sayı:328, Ağustos.

ERCİLASUN, Bilge (1992), "1908-1920 Yılları Arasında İdil-Ural Aydınlarının Türkiye' deki Faaliyetleri", Türk Kültürü, Sayı:356, Aralık.

ERCİLASUN, Bilge (1992), "Hüseyinzade Ali Bey' in Türkiye' deki Faaliyetleri", Azerbeycan Dergisi, 286, Temmuz-Ağustos.

ERCİLASUN, Bilge (1994), "Türk Dünyası Sanatçılarının Önünde Yeni Ufuklar", 3. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, (8-10 Aralık), Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (1994), "Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Kongresinin Düşündürdükleri", Türk Dili Dergisi, Sayı: 514, Ekim.

ERCİLASUN, Bilge (1995), "Bir Kitap ve Düşündürdükleri", Türk Dili Dergisi, Sayı: 518, Şubat.

ERCİLASUN, Bilge (1995), "Modern Türk Şiirinde Şehriyar'ın Yeri", Azerbeycan Dergisi, 306, Kasım-Aralık.

ERCİLASUN, Bilge (1996), "Orhun Abideleri Hakkında Türkiye'deki İlk Bilgiler", Uluslararası Türk Dili Kongresi, (23-27 Eylül), Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (1996), "Servet-i Fünun, Diyorlar ki ve Halit Ziya", Türk Dili, S.529, Ocak.

ERCİLASUN, Bilge (1996), " Yenileşme Devri Türk Edebiyatında Batı Tesiri ve Servet-i Fünun' un Rolü", Türk Kültürü, Sayı:400, Ağustos.

ERCİLASUN, Bilge ( 1997), "Ali Seydî'nin Resimli Kamus-ı Osmani'si Üzerine", Türkoloji Kongresi, (Eylül), İstanbul.

ERCİLASUN, Bilge (1997), “Oya Batum Menteşe-Bir Düşün Yolculuğu, Edebiyat Sanat Eleştiri Yazıları, Ankara 1996”, (Kitaplar-Tenkit), Türk Dili Dergisi, Sayı 546, TDK, Haziran Ankara, s. 606-612.

ERCİLASUN, Bilge (1997), “Avrupa Notları”, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri 2, Ankara: Akçağ Yayınları, s. 621-643.

ERCİLASUN, Bilge (1998), "Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Askerlik ve Savaş", Doğumunun 70. Yıldönümünde Cengiz Aytmatov- Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (1998), "Akın' Piyesi Üzerine Bir Tahlil", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Dergisi, C.XXVIII, S.275-288.

ERCİLASUN, Bilge (1999), "The Beginning Of Runic Studies in Turkey", Writing in the Altaic World, Helsinki: Studia Orientalia 87, pp.71-77.

ERCİLASUN, Bilge (1999), "Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine", HÜ-Edebiyat Fakültesi Dergisi Osmanlı Devleti'nin 700. Yılı Özel Sayısı, 1-18.

ERCİLASUN, Bilge (2000), "Çağdaş Bir Türkmen Romanı: Nuh Tufanı", Türkbilig sayı:1 (HÜ­-TDE Bölümü Dergisi) , sf.4-19.

ERCİLASUN, Bilge (2001), “Modern Türk Edebiyatında Ahiret Kavramı” Türkbilig, sayı: 2, sf: 40-45.

ERCİLASUN, Bilge (2004), “Bir Kıbrıs Romanı: Yusufçuklar Oldu mu?”, Arayışlar, Yıl: 6, Sayı: 11,Isparta, s. 19-25.

ERCİLASUN, Bilge (2006), “Türkiye’de Türk Dünyası İle İlgili Romanlar”, Baltam, Sayı: 5, Prizren, Eylül, s. 170-182.

ERCİLASUN, Bilge (2006), “Azerbaycan’dan Güçlü Bir Ses: Beş Katlı Yapının Altıncı Katı”, Baltam, Sayı 4, Prizren, Mart, s. 213-228.

ERCİLASUN, Bilge (2008), “Yahya Kemal ve İstanbul Türkçesi”, Baltam-Türklük Bilgisi, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Sayı 9, Eylül Prizren, s. 107-124.

ERCİLASUN, Bilge (2008), “Sanatkârın Sezgisi”, Kardeş Kalemler, Cengiz Aytmatov 1928-2008, Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi, Sayı 19, Temmuz Ankara, s. 23-25.

ERCİLASUN, Bilge (2008), “İlk Yayınlar ve Düşünceler”, Türk Yurdu, Sayı 253, Eylül, s. 27-36.

ERCİLASUN, Bilge (2008), “İsmail Bozkurt ve Romanları”, III. Uluslar Arası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2008, K.K.T.C.: Lefke Avrupa Üniversitesi Yayınları, s. 115-132.

ERCİLASUN, Bilge (2008), “Mehmet Âkif ve Kader Meselesi”, 1. Uluslar Arası Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 19-21 Kasım 2008, Cilt 1, Burdur, Mart 2009: Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi, s. 135-143.

ERCİLASUN, Bilge (2008), “Bir Kazak Romanı: Kaharlı Altay”, Kazakoloji, 27 Temmuz 2008, Astana Kazakistan, Kardeş Kalemler, Sayı 23, Kasım Ankara 2008, s. 67-74.

ERCİLASUN, Bilge (2009), “21. Yüzyılda Türk Dünyası Edebiyatlarına Bir Bakış” (3. Uluslar Arası Küreselleşme ve Türk Uygarlığı Kongresi, 28-31 Mayıs Bişkek 2007), Küreselleşme ve Türk Uygarlığı, Bişkek: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayını, s. 355-372.

ERCİLASUN, Bilge (2009), “Meşrutiyet Tenkidinde Batıdan Giren Terimler”, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic, Volume 4, 1-1 Winter 2009.

ERCİLASUN, Bilge (2009), “Sevinç Çokum ve Dört Romanı”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı 26, Güz Niğde, s. 81-108.

ERCİLASUN, Bilge (2009), “Ahmet Hikmet ve Alparslan Masalı”, Zeynep Kerman Kitabı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010, s. 93-104.

ERCİLASUN, Bilge (2010), “Hacıeminoğlu İle Geçen Yıllardan Bir Demet”, Hacıeminoğlu Armağanı, Gazi Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Dergisi, Necmettin Hacıeminoğlu Özel Sayısı, Güz, Sayı 5, Ankara, s. 79-89.
Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

ERCİLASUN, Bilge (1985), “Yahya Kemal’in Tenkitle İlgili Görüşleri”, Doğumunun Yüzüncü Yıldönümünde Yahya Kemal Beyatlı Semineri Bildirileri, 2 Aralık 1984, Millî Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, s. 133-143.

ERCİLASUN, Bilge (1989), "Muhteva Bakımından Ahmet Muhip Dıranas'ın Şiirleri", Ahmet Muhip Dıranas Sempozyumu, (21 Haziran), Sinop.
ERCİLASUN, Bilge (1993), "Yeni Türk Edebiyatı Sahasında Neler Yapılmalı?", Yeni Türk Edebiyatı Kurultayı, (Şubat), Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (2004), “Batı Uygarlığı ve İlk Romanlar”, II. Uluslar arası Türk Uygarlığı Kongresi, Center For Turkic Civilization Studies Kırgız-Turkish Manas University, October 4-6, Bişkek, s. 93-100.

ERCİLASUN, Bilge (2005), “Ziya Paşanın Kıbrıs’taki Faaliyetleri”, Uluslararası Kıbrıs Kongresi, 30 Mayıs 2005, Girne Amerikan Üniversitesi, K.K.T.C.

ERCİLASUN, Bilge (2006), “Cenap Şahabettin’in Nevruz Adlı Şiirleri”, Uluslararası Türk Dünyası Kongresi, 8-15 Nisan İzmir.

ERCİLASUN, Bilge (2006), “Mehmet Kaplan ve Edebî Esere Bakış”, Ölümünün 20. Yılında Mehmet Kaplan’ı Anma Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 20 Ocak 2006.

ERCİLASUN, Bilge (2007), “Türk Romanında Balkanlar”, IV. Uluslar Arası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu, 3-7 Aralık Zagreb 2007.

ERCİLASUN, Bilge (2007), “Balkanlarla İlgili İki Hikâye ve Bir Yorum”, I. Uluslar Arası Türkiyat Araştırmaları Kongresi, 6-8 Kasım 2007, Priştina-Kosova

ERCİLASUN, Bilge (2008), “Kıbrıs’ta Yakın Tarih: Bir Gecede Romanı”, 14-15 Mayıs 2008, Kıbrıs Dosyası Sempozyumu, Uluslar Arası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa KKTC.

ERCİLASUN, Bilge (2008), “Divanı Lugati’t-Türk’ten Modern Edebiyata”, II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi, 28-30 Mayıs 2008, Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2009, s. 207-236.

ERCİLASUN, Bilge (2008), “Ömer Seyfettin’e Göre Tesettür ve Edebiyat”, Meşrutiyet 100. Yıl Sempozyumu, 24-26 Ekim 2008, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

ERCİLASUN, Bilge (2008), “Sicilya Kızları Üzerine”, 50 Yıl Sonra Hâlâ Yahya Kemal Sempozyumu, 17 Ekim 2008, Millî Kütüphane, Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (2009), “Beş Hececiler”, 14 Nisan 2009, Tıp Fakültesinde verilen konferans, Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampusü .

ERCİLASUN, Bilge (2009), “Mehmet Kaplan Hakkında”, Mehmet Kaplan’ı Anma Programı, 27 Mart 2009, Gazi Üniversitesi Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (2009), “Cengiz Aytmatov ve Geleceğe Bakış”, 2. Cengiz Aytmatov Günleri, 12-14 Ekim 2009, Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (2009), “Dağlarca ve Atatürk”, “Türkçem Benim Ses Bayrağım”, Fazıl Hüsnü Dağlarca Sempozyumu, Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi, 21-23 Ekim Burdur.

ERCİLASUN, Bilge (2010), “Göktürklerle İlgili Romanlar”, “Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl” Konulu III. Uluslar Arası Türkiyat Sempozyumu, 26-29 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (2011), “1. Şardağının Kurtları Romanı Üzerine Düşünceler”, V. Uluslararası

Güneydoğu Avrupa Türkoloji Kongresi, Prizren-Kosova.

ERCİLASUN, Bilge (2011), “Milli Edebiyat Terimi ve Ali Canip”, 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Milli Edebiyat Çalıştayı, 29-30 Nisan 2011, Türk Edebiyatı Vakfı İstanbul.
Paneller

ERCİLASUN, Bilge (1994), "Türk Edebiyatında Popülerlik Kavramı ve Başlıca Eserler", Popüler Edebiyat Paneli, (Aralık) ,Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (1997), "Mehmet Emin Yurdakul", Mehmet Emin ve Mehmet Akif’i Anma Paneli, (8 Mart), Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (1999), "Nüzhet Erman'ı Anarken" Nüzhet Erman Şiir Ödülü Toplantısı, (28 Nisan), Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (1999), "1919-1923 Yılları Arasında Edebiyat-Yazar-Hayat", 19 Mayıs Paneli, (18 Mayıs), Ankara: Hacettepe Üniversitesi
ERCİLASUN, Bilge (2002) , “Mithat Cemal’in Kaleminden Mehmet Âkif”, Mehmet Âkif Paneli, 27 Aralık 2002, Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampusü, Ankara.
ERCİLASUN, Bilge (2008), “Millî Mücadele ve Yahya Kemal”, Yahya Kemal Paneli, 1 Kasım 2008, Gazi Üniversitesi, Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (2010), “İkinci Meşrutiyet Devrinde Hayat-Yazar-Edebiyat”, Lefke Avrupa Üniversitesi, 20 Mayıs, KKTC.
Konferanslar

ERCİLASUN, Bilge (1995), "Arif Nihat Asya'nın Şiirlerinde Bayrak Kavramı", Arif Nihat Asya' yı Anma Toplantısı, (16 Haziran), Çanakkale.

ERCİLASUN, Bilge (1995), "Fetih Marşı' Şiirinde Tarihî ve Sosyal Değerler", Arif Nihat Asya' yı Anma Toplantısı, (16 Haziran), Çanakkale.

ERCİLASUN, Bilge (1996), "Yahya Kemal ve Nesirleri", Yahya Kemal' i Anma Günü, (7 Aralık), Milli Kütüphane, Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (1999), "Mimarî ve Yahya Kemal", Türk Kimliği ve Yahya Kemal, Ankara.
Kitap Bölümleri

ERCİLASUN, Bilge (1976), "Ahmet Resmi Efendi'nin Türk Yenileşme Tarihindeki Yeri", Atsız Armağanı, İstanbul.

ERCİLASUN, Bilge (1983), "Alageyik, Mehlika Sultan ve Peri Kızıyla Çoban Hikayesi’nde Halk Edebiyatı Unsurları", Şükrü Elçin Armağanı, Ankara: H.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

ERCİLASUN, Bilge (1983), "Yahya Kemal' in Şiirlerinde Yer ve Şahıs Adları", Ölümünün Yirmibeşinci Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Ankara: TKAE Yayınları.

ERCİLASUN, Bilge (1984), "Şahabettin Süleyman'ın Tenkit Görüşleri" , Mehmet Kaplan'a Armağan, İstanbul: Dergâh Yayınları.

ERCİLASUN, Bilge (1984), “Yahya Kemal’de Edebî Tenkit”, Doğumunun Yüzüncü Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, s. 61-72.

ERCİLASUN, Bilge ( 1986), "Celal Sahir Erozan", Türk Kültürünü Araştırmalar - Dr. Hamid Zübeyr Koşay’ın Hatırasına Armağan, Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (1987), "Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Tabiat", Sekizinci Millî Türkoloji Kongresi, 14-18 Eylül 1987, İstanbul Üniversitesi, Türk Kültürü Araştırmaları - Prof. Dr. Şerif Baştav' a Armağan, Yıl XXV/2, Aralık Ankara, s. 113-121.

ERCİLASUN, Bilge (1987), "Ahmet Haşim’in Sanatı", Doğumunun Yüzüncü Yılında Ahmet Haşim. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s. 23-34.

ERCİLASUN, Bilge (1988), "Halit Ziya’da Tenkit", Türk Kültürü Araştırmaları-Mehmet Kaplan İçin, Ankara, s. 87-100

ERCİLASUN, Bilge (1989), “Servet-i Fünun Edebiyatı”, Büyük Türk Klasikleri, Cilt: 9, İstanbul, s. 267-421; Cilt: 10, İstanbul 1990, s. 13-182.

ERCİLASUN, Bilge (1992), "Edebî Tenkitlerine Göre Namık Kemal", Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal Sempozyumu (1888-1988), 2-4 Aralık 1988, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara, Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Muharrem Ergin' e Armağan, Yıl 28, Sayı 1-2, TKAE., Ankara 1990, s. 319-324.

ERCİLASUN, Bilge (1992), "Servet-i Fünun Edebiyatı", Türk Dünyası El Kitabı--Edebiyat, Cilt 3, TKAE, Ankara, s. 424-442.

ERCİLASUN, Bilge (1996), "Edebiyatımızda Marazîlik", Umay Günay Armağanı, Haziran, Beytepe-Ankara, s. 13-20.

ERCİLASUN, Bilge (1997), “Akılda Kalanlar”, İnci Enginün’e Armağan. İstanbul: Dergah Yayınları.

ERCİLASUN, Bilge (1998), "Servet-i Fünun Dergisinde Batı Tesiri", Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, Beytepe-Ankara, s. 27-40.

ERCİLASUN, Bilge (1998), "Servet-i Fünun Dergisinde İngiliz Edebiyatı", Evrenselliğe Yolculuk Hacettepe Üniversitesi'nin Prof. Dr. Emel Doğramacı'ya Armağanı, Ankara, s. 5-12.

ERCİLASUN, Bilge (2002), “Yenileşme Devri Türk Edebiyatında Mehmet Emin Yurdakul’un Rolü”, Kafalı Armağanı, Ankara, s. 59-66.

ERCİLASUN, Bilge (2002), “XX. Yüzyılın Eşiğinde Dört Türk Aydını: Hüseyinzade Ali, Gaspıralı İsmail, Akçuraoğlu Yusuf, Ağaoğlu Ahmet”, Türkler, Cilt: 14, Ankara, s. 859-868.

ERCİLASUN, Bilge (2004), “Kassandra Damgası Hakkında”, Cengiz Aytmatov Doğumunun 75. Yılı İçin Armağan, Bişkek, s. 87-92.

ERCİLASUN, Bilge (2005), “Tutsak Romanında İç Gözlem”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, İzmir, s. 231-238.

ERCİLASUN, Bilge (2005), “Schrödinger’in Kedisi Hakkında”, Şinasi Tekin’in Anısına Uygurlardan Osmanlıya, İstanbul, s. 350-362.

ERCİLASUN, Bilge (2006), “Servet-i Fünun Edebiyatında Tenkit”. Servet-i Fünun Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları, ss: 489-583.
ERCİLASUN, Bilge (2006), “Yeni Türk Edebiyatında Tenkit (1860-1923)”, Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt: 3, Ankara

ERCİLASUN, Bilge (2007), “Tiyatroda Kurtuluş Savaşı: Hâkimiyet-i Milliye Aşevi”, Dr. Nevin Önberk Armağanı, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara, s. 45-51.

ERCİLASUN, Bilge (2008), “Kırk Yıl”, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 86-100.

ERCİLASUN, Bilge (2008), “Edebî Metinlerde Türkçenin Kullanımı”, II. Uluslar Arası Büyük Türk Dili Kurultayı-İhsan Doğramacı’ya Armağan, (26-30 Eylül 2007), Bişkek, Ankara: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, s. 438-453.

ERCİLASUN, Bilge (2008). “Bir Yolculuk, Bir Derleme Ve…”, Türkiyat Araştırmaları, Prof. Dr. M. Cihat Özönder’in Anısına 1, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sayı 8, s. 9-14.

ERCİLASUN, Bilge (2008), “Yahya Kemal’in Şairliği ve Türk Şiirine Etkileri”, Şair ve Fikir Adamı Olarak Yahya Kemal Beyatlı, 29 Kasım 2008, Ankara: Türk Ocakları Genel Merkezi Yayını, s. 26-40.

Akademik Çalışmaları

Yönetilen Tezler


Yüksek Lisans

DOĞAN, Abide (1985), Aka Gündüz’ün Romanlarında Sosyal Meseleler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi

GÜRSOY, Ülkü (1985), Milli Mücadele Romanlarında Din Adamı Tipi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

HAYBER, Abdülkadir (1985), Yakup Kadri'nin Romanlarında Anadolu. Ankara: Gazi Üniversitesi.

TUNCER, Hüseyin (1985), Tarık Buğra'nın Hikâyeleri Üzerinde Bir İnceleme. Ankara: Gazi Üniversitesi.

HAYBER, Serpil (1986), Ebubekir Hazım Tepeyran'ın Hikayeleri Ve Romanları. Ankara: Gazi Üniversitesi.

TÜYLÜ, Abdullah (1986), Mehmed Akif Ersoy'un Şiirlerinde Sosyal Meseleler. Ankara: Gazi Üniversitesi.

GÜNEYLİOĞLU, Necmiye (1988), Ali Canip Yöntem'in Makaleleri. Ankara: Gazi Üniversitesi.

KIRIMLI, Bilal (1988), Yeni Mecmua Ankara: Hacettepe Üniversitesi

YILMAZ, Ayfer (1991), Safvet Nezihi Ankara: Hacettepe Üniversitesi

KOYUNCU, Nurhan (1993), 1908-1914 Yılları Arasında Tanin Gazetesinde Çıkan Edebî Yazıların Toplanması, Latin Harflerine Çevrilmesi ve İncelenmesi Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

OH, Eun Kyung (1994), Türk Basınında ve Türk Edebiyatında Kore Savaşı Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

HAMZA, Melahat (1995), Makedon Tiyatrosunda Türk İzleri (1800-1912) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

KARAKOÇ, Sedat (1995), İfham Gazetesi ve Edebî İlavesi –İnceleme ve Seçilmiş Metinler Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

SANAY, Belkıs (1996), Samet Ağaoğlu’nun Hayatı Sanatı Eserleri Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

YAZICI, Hülya (1996), İkdam Üzerinde Bir Çalışma-İnceleme ve Metinler (1915-1920) Ankara: Hacettepe Üniversitesi

YILDIZ, Devrim Çalışkan (1996), İkdam Üzerinde Bir Çalışma –İnceleme ve Metinler (1920) Ankara: Hacettepe Üniversitesi

BUTTANRI, Müzeyyen (1997), İkdam Gazetesi Üzerinde Bibliyografik Bir İnceleme (1894-1900). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

FİDE-YİĞİT, Hatice Selma (1999), İkdam Gazetesi Üzerine Bir Çalışma (İnceleme ve Seçilmiş Metinler) Ankara: Hacettepe Üniversitesi

TOPÇU, Hayrunisa (2009), Rızaeddin bin Fahreddin’in Ahmet Mithat Efendi Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Doktora

TAGIZADE, Nesrin (1988), Celal Sahir Erozan (1883-1935) Hayatı-Dönemi-Eserleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

TUNCER, Hüseyin (1988), Türk Yurdu Dergisi Üzerine Bir İnceleme (1911-1931), Ankara: Gazi Üniversitesi.

HAYBER, Abdülkadir (1989), Halide Edip, Yakup Kadri ve Reşat Nuri’nin Romanlarında Nesil Çatışmaları. Ankara: Gazi Üniversitesi

DOĞAN, Abide (1991), 1923-1938 Arasında Yayınlanan Dergiler –Anadolu, Kadro, Ülkü, Fikir Hareketleri, Aydabir Üzerine Çalışma- Ankara: Gazi Üniversitesi

GÜRSOY, Ülkü (1991), II. Meşrutiyet Dönemi Dergileri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi

ŞAHİN, İbrahim (1992), Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve Eserleri. Ankara: Gazi Üniversitesi

TEKŞEN, Mesut (1993), Safvet-i Ziya’nın Hayatı ve Eserleri. Ankara: Gazi Üniversitesi

AYTAŞ, Gıyasettin (1996), Tanzimat Tiyatrosunda Sosyal Meseleler. Ankara: Gazi Üniversitesi

ÇERİ, Bahriye (1997), Ahmet Vefik Paşa, Hayatı, Sanatı, Eserleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi

YALÇIN, S. Dilek (1998), XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Popüler Roman. Ankara: Hacettepe Üniversitesi

GÖKALP Gonca (1999), Tanzimat Edebiyatında Gelenekten Gelen Unsurlar (Sözlü Kültür Etkileri Doğrultusunda XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Yapı: Konu, Kurgu, Öykü, Kişi) Ankara: Hacettepe Üniversitesi

OH, Eun Kyung (1999), Türk ve Kore Romanında Kadın. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

PARS, Melahat (2000), Makedon ve Sırp Romanlarında Türkler ve Türk İzleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi

SANAY, Belkıs (2000), Mithat Cemal Kuntay Hayatı, Sanatı ve Eserleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi

ÇONOĞLU, Salim (2000), Annaguli Nurmemmmet’in Romanları Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

NARLI, Mehmet (2000), Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

YILDIZ, Bayram (2006), Nutuk’un Fikrî ve Edebî Açıdan İncelenmesi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

DOĞRAMACIOĞLU, Hüseyin (2007), Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ, Refika (2010), Abdülhak Hâmid’in Eserlerinde Millî ve Felsefî Unsurlar, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

ÖKTEMGİL TURGUT, Canan (2011), Türk Romanında İslâmî Unsurlar, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Verilen Dersler

Lisans

TDE 219 Yeni Türk Edebiyatı I

TDE 220 Yeni Türk Edebiyatı II

TDE 335 Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür I

TDE 336 Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür II

TDE 341 Modern Eleştiri Kuramları I

TDE 342 Modern Eleştiri Kuramları II
Yüksek Lisans

TDE 661 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit I

TDE 662 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit II
Doktora

TDE 771 Çağdaş Türk Edebiyatları I

TDE 772 Çağdaş Türk Edebiyatları II

TDE 775 Yeni Türk Edebiyatında Öncü Şairler

TDE 776 Yeni Türk Edebiyatında Öncü Yazarlar

TDE 781 Disiplinlerarası Edebiyat I

TDE 782 Disiplinlerarası Edebiyat II

Projeler

Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı Projesi (Proje Başkanı, 2007-2010).

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İLESAM Üyeliği

Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Üyeliği

Yüklə 89,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə