BiLGİ formuYüklə 27,61 Kb.
tarix02.12.2017
ölçüsü27,61 Kb.
#33549

BİLGİ FORMU

Bu form:

  • Özel endüstri bölgesi başvurusunda bulunan firmalar,

  • Münferit yatırım yeri başvurusunda bulunan firmalar,

  • Yeni karma ya da ihtisas endüstri bölgesi kurulması talep edilen alanların EB ilan edilmesi halinde yatırım yapacağını taahhüt eden firmalar,

  • OSB'lerden dönüştürülmesi talep edilen alanların EB ilan edilmesi halinde yatırım yapacağını taahhüt eden firmalar,

•  Kurulu bir endüstri bölgesinde yatırım yapmak isteyen firmalar, tarafından doldurulacaktır. 

YATIRIMCI KURULUŞUN: 

•  Adı veya unvanı :


•  Haberleşme adresi:
•  Telefon,faks no ve e-posta adresi:
•  Sermayesi: 

Ortaklar                 Hisse oranı %          Kayıtlı sermaye       Ödenmiş sermaye 


-------------------   --------------------   --------------------    -----------------------

a)-Yabancı ortaklar

(Yabancı sermayeli firmalar için)

-
-

b)-Yerli ortaklar

-

Toplam :

•  Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:

•  Ortaklar hakkında bilgi (isim, adres, bağlı bulundukları vergi dairelerinin adı, vergi kimlik numaraları, yatırımcı öz geçmişi):

•  Firma ve ortaklar hakkında bilgi alınabilecek özel ve resmi kuruluş ve bankalar, adresler ve telefon numaraları:

•  Firmada projeden sorumlu şahısların isimleri, adresleri, telefon numaraları: 

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

1.Yatırım yapılmak istenen yerin tam adresi:

a) Yatırım yapılacağı il ve ilçenin adı:

(Büyükşehir belediyesi sınırları içinde olup olmadığı ayrıca belirtilecektir) 

b) Yatırım yapılması düşünülen endüstri bölgesinin:

Adı:


EB ilan edilme tarihi:

Tahsis talep edilen yerin:

- Ada no:

•  Parsel no:

2. Yatırımın cinsi 

3. Yatırımın konusu 

4. Yatırıma başlama tarihi 

5. Öngörülen işletmeye geçiş tarihi 

6. Öngörülen elektrik gücü (Kwa) 

7. Öngörülen istihdam 

8. Projenin kapasitesi

a) Günlük

b) Aylık

c) Yıllık

üretilecek mal veya hizmet miktarları verilir. 

-Kapasite raporunun tarih ve sayısı: (Fotokopisi eklenecektir.)

-İşyeri adresleri (yatırımın yapılacağı adres ayrıca belirtilecektir)

-Üretim konusu

-İstihdam durumu

PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Üretilecek mallar ve/veya hizmetler 

2. Projenin gerekçesi 

3. Projenin kısa anlatımı 

4. Üretim teknolojisi (Kalkınma planlarında belirtilen ileri teknoloji yatırımlarından biri olup olmadığı ve teknolojinin detaylı anlatımı) 

5. Üretim akış şeması

Üretim aşamalarında, girdi ve çıktı miktarlarını gösteren basitleştirilmiş üretim akış şemaları çizilir. 

6. Patent, lisans,Royalite ve Know-how: Yatırım ve üretim aşamasında patent, lisans,royalite veya know- how gerekip gerekmeyeceği açıklanır.

7. Çevreye Etkisi Yatırımın yaratabileceği çevre kirliliği sorunlarının olup olmadığı belirtilir. 

SABİT YATIRIM TUTARI *

Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sabit yatırım kalemleri ayrı ayrı belirtilerek, toplam yatırım ve yıllara göre dağılım tablosu düzenlenir. Yatırımın özelliği dolayısıyla harcama gerektirmeyen kalemler dikkate alınmaz.

1. Arsa bedeli : irtifak hakkı tesis edilecek alanın birim fiyat (TL / m2 ) irtifak hakkı, tesis edilecek alanın alan büyüklüğü (m 2) belirtilerek toplam arsa tutarı hesaplanır.

2. Etüt ve proje giderleri : Yatırım ait etüt proje çalışmalarıyla ilgili ekonomik ve teknik araştırma masrafları ile yatırım dönemi işletmeye alma sırasında ihtiyaç duyulacak kontrollük, müşavirlik, eğitim, vb. konularda yapılacak harcamalar bu kalemde dikkate alınır.

3.Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları:Gerekli kazı ve dolgu çalışmaları, istinat duvarları, şantiye tesisleri, servis yolları, kanalizasyon,arazinin çevrilmesi ve bahçe tanzimi, ulaştırma için gerekli iç yollar, bağlantı yolları vb. işler dahil olmak üzere öngörülen harcamalar, her bir kalem için birim değerler de belirtilerek (m/TL,m 2 /TL,m 3 /TL vb.) verilir.

4. Bina-inşaat giderleri: Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası, yardımcı işletmelere ilişkin binalar, idari binalar,depolar dahil olmak üzere her bir harcama kalemi için kapalı alan (m 2 ) ve birim değerler de belirtilmek üzere, inşaat giderleri uygun hesaplama yöntemleri uygulanarak hesaplanır.

5. Mal veya hizmet üretimine yönelik üretimle ilgili ithal ve yerli makine –teçhizat tutarları, ithal makine ve teçhizat için FOB bedel ve yerli makine ve teçhizat için KDV siz tutar dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ithal ve yerli makina ve teçhizata ilişkin olarak Ekte yer alan örneğe uygun olarak listeler hazırlanır.

6. Yardımcı işletmeler makine ve teçhizat giderleri: Su, elektrik, yakıt, buhar, arıtma tesisi, vb servisler için gerekli makine ekipman giderleri belirtilir.

7. İthalat ve gümrükleme giderleri: İthal makine ve teçhizatın ithalatı ile ilgili masraflar belirtilir.

8. Taşıma ve sigorta giderleri: Navlun ve sigorta giderleri yurtdışı ve yurtiçi ayrımı yapılarak verilir. (Elde ayrıntılı bilgi bulunmaması durumunda, iç taşıma ve sigorta gideri olarak toplam yerli makine-teçhizat giderinin %2-4'ü, dış taşıma ve sigorta gideri olarak Avrupa limanlarından olan ithalat için makina ve teçhizatın FOB bedelinin % 7 ‘si Amerika ve Japonya'dan olan ithalat için %12 si alınabilir).

. 9. Montaj giderleri : Ana fabrika, yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili masraflar verilir.(Ortalama bir değer olarak toplam makine-teçhizat bedelinin % 6'sı kadar bir meblağ alınabilir.).

10. Taşıt araçları : Tesis için gerekli taşıt araçlarına ilişkin öngörülen harcamalar, cins, miktar ve birim fiyatlar da belirtilerek bu gider kaleminde gösterilir.

11. İşletmeye alma giderleri: Deneme üretiminde başlangıç tarihinden itibaren kesin işletmeye geçiş tarihine kadar yapılması zorunlu olan harcamalar dikkate alınır.

12. Genel giderler: Haberleşme, aydınlatma, ilan vs. masraflar ile emlak ve taşıt alım vergileri, yatırım dönemi personel, idari ve sosyal binaların tefrişi ve çeşitli demirbaşlarla ilgili giderler verilir.

14. Diğer giderler: Başta yatırım dönemi finansman giderleri olmak üzere, çeşitli fon, vergi vb. masrafları bu harcama kaleminden gösterilir. 

*Münferit yatırım yeri için en az yetmiş beş trilyon TL sabit yatırım yapılacak olması gerekmektedir. Yatırımın gerçekleşmesinin ardından bu tutara ulaşılamadığı takdirde, Maliye Bakanlığı ile yapılacak irtifak hakkı sözleşmesi hükümlerinde belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.

SABİT YATIRIM TABLOSU 

1 ARSA BEDELİ 

2. BİNA İNŞAAT GİDERLERİ

a. Ana fabrika bina ve tesisleri


b. Yardımcı işletmeler bina ve tesisleri
c. Ambarlar
d. İdari binalar
e. Sosyal tesisler
f. Arazi düzenleme ve hazırlık yapıları
g. Yer altı ana galerileri (yer altı maden ocakları için)

3. ANA FABRİKA MAKİNE TEÇHİZAT GİDERLERİ

a. İthal
b. Yerli 

4. DİĞER YATIRIM HARCAMALARI

a. Yardımcı işletme makine teçhizat giderleri
b. Mefruşat giderleri
c. İthalat ve gümrükleme giderleri
d. Taşıma sigorta giderleri
e. Montaj giderleri
f. Taşıt araçları
g. İşletmeye alma giderleri
h. Genel giderler

I. Etüd ve proje giderleri

İ. Diğer giderler 

5. SABİT YATIRIM TUTARI (1+2+3+4) YATIRIM DÖNEMİ FİNANSMAN PLANI

A. Finansman ihtiyacı : Yatırım gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan toplam finansman ihtiyacı belirtilecektir.

B. Finansman kaynakları

1. Özkaynaklar: Yatırımın gerçekleştirilebilmesi için, firmanın özkaynaklarında bulunan ve yatırıma aktarılabilecek meblağlar (fonlar) ile varsa gerekli olan sermaye artırım miktarı (sermaye) belirtilecektir.

a. Sermaye

b. Fonlar

2. Yabancı kaynaklar: Yatırımın finansmanında kredi kullanılacaksa, kredilerin miktarı ve nerelerde kullanılacağı ayrı ayrı belirtilecektir.

İç kredi

Dış kredi

Döviz kredisiBütçe kaynaklı kredi

TOPLAM FİNANSMAN (B.1)+(B.2) 
Yüklə 27,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə