BiLGİ notu istanbul iLİ tuzla iLÇESİ tepeören mahallesi arsaYüklə 56,23 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü56,23 Kb.
#62900

http://www.dunya.com/d/news/5489.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\tepeören 7138-7.jpg


BİLGİ NOTU


İSTANBUL İLİ

TUZLA İLÇESİ - TEPEÖREN MAHALLESİ

ARSA

(7138 ADA – 7 NO.LU PARSEL)
MAYIS 2017

1- GENEL BİLGİLER    1. Taşınmazın Cinsi, Fiili Kullanımı ve Adres Bilgileri
Taşınmazın Cinsi

: ARSA

Taşınmazın Fiili Kullanımı

: Tanıtım konusu parsel 13.091,04 m² yüzölçümlü boş arsa niteliğinde olup herhangi bir amaçla kullanılmamaktadır. Parselin güneybatı bölümünde yüksek gerilim hattı mevcuttur. Ayrıca Belediyesinden alınan sözlü bilgiye göre parselin bunun dışında yaklaşık 485 m²’lik yola terki bulunmaktadır.Taşınmazın Adresi

İl

İstanbul

Mevkii

-

İlçe

Tuzla

Sokak

İstanbul Park Bulvarı

Mahalle

Tepeören

Kapı No

-


TARİFİ: İstanbul İli, Tuzla İlçesi’ne bağlı Tepeören Mahallesi sınırları içerisinde kalan İstanbul Park Bulvarı cepheli 7138 ada, 7 no.lu parsele erişim tarif olarak şu şekildedir;
TEM Otoyolu Tuzla mevkiinde Havaalanı Kavşağı’ndan Orhanlı-Tuzla çıkışından çıkılarak gişeler geçildikten sonraki ilk sağ çıkıştan Fettah Başaran Caddesi’ne, devamında ilk dönel kavşaktan sağ yönde Dedepaşa Caddesi’ne, devamında herhangi bir yöne sapmadan konu mülkün cephe aldığı İstanbul Park Bulvarı’na bağlantı sağlanmaktadır. Konu parsel bulvarın karşı istikametinden cephe almakta olup, Hudut Caddesi ile kesişiminde konumlu köşe parseldir. Hudut Caddesi’ne İstanbul Park Bulvarı üzerinde yer alan ilk ışıklardan sol bağlantı yoluna sapılarak erişmek mümkündür. Tanıtım konusu taşınmaz; İstanbul Park Bulvarı üzerinde yer almakta olup, boş arsa niteliğindedir, ancak parselin güneybatısında yüksek gerilim hattı mevcuttur.Taşınmazın Adresi

Gayrimenkulün dâhili koordinat noktası:

Enlem : 40.936154’’ K

Boylam : 29.355286’’ D


    1. Taşınmazın Genel Çevre Bilgileri


Tanıtım konusu gayrimenkul; İstanbul İl merkezinin Anadolu Yakası’nda yer alan Tuzla İlçesi sınırları içinde konumlanmıştır.

İstanbul İli; 280 01’ ve 290 55’ doğu boylamlarıyla 410 33’ ve 400 28’ kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. İstanbul Boğazı; Karadeniz’i, Marmara Denizi’yle birleştirirken; Asya Kıtası’yla Avrupa Kıtası’nı birbirinden ayırmakta ve İstanbul kentini de ikiye bölmektedir. İstanbul; Avrupa ile Asya kıtaları arasında köprü görevi görmekte olup, 5.512 km²’lik alana sahiptir.

Tanıtım konusu gayrimenkulün yer aldığı Tuzla İlçesi, Marmara Bölgesi'nde Kocaeli Yarımadası'nın güneybatısında yer almakta olup, İstanbul ilinin en güneyde bulunan ilçesidir.  Tuzla İlçesi; Kuzey ve kuzeybatı yönünden Pendik İlçesi, doğu yönünden Kocaeli İli’ne bağlı Gebze ilçesi, güney ve batı yönünden ise Marmara Denizi ile çevrilidir. 36°43′K 35°4′D koordinatlarında konumlu olan ilçenin yüzölçümü 86 km²’dir. Tuzla İlçesi’nde; canlı bir ekonomik yapı bulunmakta olup, ekonomi ağırlıklı olarak sanayiye dayanmaktadır. İlçe; tersanelerin, sonrasında organize deri sanayi ve diğer büyük sanayi tesislerinin ilçeye taşınması ile hızla gelişmiş ve kısa bir süre içerisinde büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının faaliyet alanına dönüşmüştür.

Tanıtım konusu gayrimenkul; İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi, 7138 ada, 7 no.lu parsel üzerinde “Arsa” vasfı ile kayıtlıdır. Parsel İstanbul Park Bulvarı’na cephelidir. Parsel; 13.091,04 m² yüzölçümüne sahiptir. Parselin İstanbul Park Bulvarı’na yaklaşık 165 metre cepheli olduğu görülmüştür. Mülkün yakın çevresinde İstanbul Park
Bulvarı’nın güneydoğu bölümünde site içi yapılaşmış, 2 veya 3 katlı villa tipi konut birimleri bulunmaktadır. Bulvarın kuzey bölümü ise güney bölümüne göre daha nadir yapılaşma görülmekte olup, mülke yaklaşık 1500 metre mesafede, bulvar cepheli konut birimleri görülmektedir. Parselin yaklaşık 1700 metre kuzeydoğusunda Okan Üniversitesi Akfırat Kampüsü, yaklaşık 2000 metre kuzeydoğusunda İstanbul Park ve yaklaşık 2500 metre batısında Viaport AVM bulunmaktadır. Yakın çevrede yer alan konut siteleri ise Royal Park Residance, Bautek Kuğu Evleri, Millennium Park, Arkeon Evleri ve Tepeören Villalarıdır. c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\tepeören 7138-7.jpg

2- TAPU BİLGİLERİ

2.1. Mülkiyet Durumu
Mülkiyet Durumu

Kat İrtifakı

Kat Mülkiyeti

Cins Tahsisli

Devre Mülk

Müstakil

(Tam Hisse)

Hisseli

X

2.2. Taşınmazın Tapu Kayıt Bilgileri
İLİ

İstanbul

ALANI (m²)

13.091,04 m²

İLÇESİ

Tuzla

B.B. NİTELİĞİ

Arsa

MAHALLE

Tepeören

ARSA PAYI

-

KÖYÜ

-

BLOK NO

-

MEVKİİ

-

KAT NO

-

PAFTA NO

-

B.B NO

-

ADA NO

7138

YEVMİYE NO

5665

PARSEL NO

7

CİLT NO

39

ANA GM. NİTELİĞİ

Arsa

SAYFA NO

3794

SAHİBİ / HİSSESİ

Maliye Hazinesi / Tam

2.3. Taşınmazın Tapu Tetkiki
Tapu Tetkiki

Tuzla Tapu Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler sonucunda gayrimenkulün tapu kayıtları üzerinde aşağıdaki irtifak hakkı olduğu tespit edilmiştir.

İrtifak: 1.443,79 m²’lik kısım üzerinde TEK Gen. Md. Lehine hükmen Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) İrtifak hakkı (başlama tarihi: 11.09.1972, bitiş tarih: 11.09.1972 – Süre -) 11.09.1972 tarih, 3895 yevmiye no

.

3-TAŞINMAZIN İMAR İSKAN DURUMU

3.1. Taşınmazın İmar Bilgileri Özet Tablosu
Ruhsat ve Onaylı Projeye Dair Bilgiler

Tanıtıma konu mülk 7138 ada – 7 no.lu parsele kayıtlı “Arsa” nitelikli taşınmazdır. İnceleme tarihinde yerinde yapılan tespitlerde parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmadığı görülmüştür. Ancak parselin güneybatı bölümünde yüksek gerilim hattı direği mevcuttur. İnceleme tarihinde Tuzla Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde yapılan araştırmada parsel üzerinde kayıtlı ruhsat, iskan ve mimari proje kaydı bulunmamaktadır.

İmar Lejandı

Kısmen Konut Alanı+ Kısmen Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı Alanı+Kısmen Yol

İnşaat Nizamı

Ayrık

TAKS

0,07

KAKS

0,08

Çekme Mesafeleri

Yapılaşma şartlarını sağlayan parsellerde ön çekme mesafesi 5 metre, yan çekme mesafesi ise 4 metredir. Arka bahçe mesafesi (plan notlarına göre)

H Max

6,50 metre

İmar Dayanağı Tarih ve Numarası

22.02.2011-12.07.2013-12.04.2014 onay tarihli, 1/1000 ölçekli

Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planı”İmar Planı İle İlgili Hukuksal Durum

Konu mülkün sınırları içerisinde bulunduğu “Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planı” ile ilgili olarak herhangi bir hukuksal sorun bulunmamaktadır.

Belediyesinden alınan sözlü bilgiye göre yaklaşık 2.900 m²’lik bölümü “enerji nakil hattı koruma bandı” alanında kalmakta olup parselin bunun dışında yaklaşık 485 m²’lik yola terki bulunmaktadır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları

  • Taks: 0,07 (12.07.2013 T.T.)

  • Kaks:0,08

  • Min. İfraz: 5.000 m²

  • Enerji Nakil Hattı koruma kuşağı altında kalan ve planda; yapı yasaklı alan, park alanı (yeşil alan), pasif yeşil alan olarak planlanan parsellerin imar hakları enerji nakil hatları koruma kuş ağı içerisinde kalan kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşuluyla plan onama sınırları içerisindeki başka parsellerde kullanılabilir. Kamuya terk edilen alanlar yeşil alan olarak düzenlenecek ve başka amaçla kullanılmayacaktır. İmar hakkı transfer edilen parselde planda verilen emsal değeri en fazla %50 arttırılabilir, kullanılamayan imar hakları ise başka parsel veya parsellerde kullanılabilir. Bu alanlarda kalan ve daha önce imar uygulaması görmemiş parsellerde transfere konu imar hakkı parsel alanının %60’ı üzerinden hesaplanır.3194 sayılı imar kanununa göre imar uygulaması görmüş parsellerde ise uygulama öncesi parsel alanının %60’üzerinden hesap yapılır. İmar hakkı transferi hesabı ENH koruma kuşağına komşu parsellerde ki düşük yoğunluklu/ yapılaşma koşullu fonksiyon bölgeleri dikkate alınarak yapılacaktır. Parsel sahibinin talebi halinde ENH koruma kuşağı altında kalan ve planda yapı yasaklı alan park alanı (yeşil alan), pasif yeşil alan olarak planlanan parselde ilgili kurumlardan uygun görüş alınmak şartıyla E:0.03 H:4.50m. yapılaşma koşulları aşılmayacak şekilde ticari birimler yapılabilir. Kısmen ENH koruma kuşağı altında kalan parsellerde ENH koruma kuşağı dışında kalan kısmın planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde ENH koruma kuşağı altında kalan kısımlarının imar hakları bu kısımlarının kamuya bedelsiz terk edilmesi koşulu ile parselin ENH koruma kuşağı dışında kalan kısmın da kullanılabilir veya başka parsellere yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde transfer edilebilir.

  • Plan kapsamında bina ortak alanları hariç (sığınak, ısıtma-soğutma, otopark vb.) eğimden dolayı kazanılan ve iskan olarak kullanılan katlar emsal değerine dahil edilecektir.

3.2. Taşınmaza Ait Alan ve Fonksiyon Bilgileri


Taşınmaz geçerli imar planında Kısmen Konut +Kısmen Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı +Kısmen Yol alanında kalmakta olup, maksimum yükseklik 6,50 m’dir.

4. TAŞINMAZIN KONUMU VE ÇEVRE ÖZELLİKLERİ
Konum

Şehir İçi

Şehir Dışı

Kırsal

X

-

-

Çevresel Genel İnşaat Seviyesi

% 75'den fazla

% 25-% 75 arası

% 25'in altında

-

-

X

Bölgenin Gelişme Potansiyeli ve Bölge Analizi

İstanbul Park Bulvarı’nın güneydoğu bölümünde site içi yapılaşmış, 2 veya 3 katlı villa tipi konut birimleri bulunmaktadır. Bulvarın kuzey bölümü ise güney bölümüne göre daha nadir yapılaşma görülmekte olup, mülke yaklaşık

1500 metre mesafede, bulvar cepheli konut birimleri bulunmaktadır.

Parselin yaklaşık 1700 metre kuzeydoğusunda Okan Üniversitesi Akfırat Kampüsü, yaklaşık 2000 metre kuzeydoğusunda İstanbul Park ve yaklaşık 2500 metre batısında Viaport AVM bulunmaktadır. Yakın çevrede yer alan konut siteleri ise Royal Park Residance, Bautek Kuğu Evleri, Millennium Park, Arkeon Evleri ve Tepeören Villalarıdır.

Bölgedeki Yapılaşma ve Altyapı Durumu

Tanıtım konusu gayrimenkulün yer aldığı bölgede çevre teşekkülünü genellikle site içi yapılaşmış, 2 veya 3 katlı villa tipi konut birimleri oluşturmaktadır. Bulvarın kuzey bölümü ise güney bölümüne göre daha nadir yapılaşma görülmekte olup, mülke yaklaşık 1500 metre mesafede, bulvar cepheli konut birimleri görülmektedir.

Tanıtım konusu taşınmaz, yerleşimin olduğu bir bölgede yer alması nedeni ile elektrik, su, telefon, doğalgaz vb. teknik alt yapının tamamlandığı bir konumdadır.

5. TAŞINMAZIN FİZİKSEL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ5.1. Taşınmazın Kullanıcı Durumu ve Bölgenin Deprem Derecesi
Deprem Bölgesi

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

XKullanıcı Durumu

Kiracı

Mal sahibi

Boş

İşgalX
İşgal ve Kirada İse Kim Tarafından ve Ne Amaçla Kullanıldığı

Yerinde yapılan gözlemler sonucu, tanıtım konusu parselin boş olduğu ve herhangi bir amaçla kullanılmadığı tespit edilmiştir. Parselin güneybatı bölümünde yüksek gerilim hattı direği mevcuttur, yaklaşık 2.900 m²’lik bölümü “enerji nakil hattı koruma bandı” alanında kalmaktadır. Ayrıca parselin bunun dışında yaklaşık 485 m²’lik yola terki bulunmaktadır.


5.2. Taşınmazın Geometrik ve Topoğrafik Özellikleri


Tanıtım konusu 7138 ada, 7 no.lu parsel yamuk formlu bir geometriye sahiptir.

Parselin İstanbul Park Bulvarı üzerinde yaklaşık 165 metre cephesi bulunmaktadır.

5.3. Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Yapılara Ait BilgilerTanıtım konusu parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır, güneybatı bölümünde yüksek gerilim hattı direği mevcuttur.

FOTOĞRAFLAR

\\somrds1-ov\fileserver\kontrol\yönlendirilmiş talepler\öib\öib-1705-33904 istanbul tuzla tepeören arsa - 7138-7\img_5643.jpg

\\somrds1-ov\fileserver\kontrol\yönlendirilmiş talepler\öib\öib-1705-33904 istanbul tuzla tepeören arsa - 7138-7\img_5649.jpg

\\somrds1-ov\fileserver\kontrol\yönlendirilmiş talepler\öib\öib-1705-33904 istanbul tuzla tepeören arsa - 7138-7\img_5641.jpgKataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> istanbul-tasinmazlari
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> ArtviN İLİ, murgul iLÇESİ, petek mahallesi, 160 ada 12 parsel
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel
istanbul-tasinmazlari -> BiLGİ notu istanbul iLİ kartal iLÇESİ –SOĞanlik mahallesi

Yüklə 56,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə