BiR İnsan ve biRYüklə 445 b.
tarix30.01.2018
ölçüsü445 b.
#41866


BİR İNSAN VE BİR


"İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kuran’ı indirdik” Nahl/44

 • "İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kuran’ı indirdik” Nahl/44Peygamberimizin görevi Allah’tan aldığını insanlara aktarmak ve Allah’ın neyi amaçladığını insanlara açıklamaktır. Müminlerin anlayamadığı konuları açıklamış, namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl yapılacağı gibi konulara ışık tutmuştur. Uygulamalarıyla yol göstermiştir. Çevresindeki insanlara anlatabilmesi için Kuran kendi halkının diliyle gönderilmiştir. Peygamberimizin açıklamalarıyla Kuran’ı daha iyi anlarız.

 • Peygamberimizin görevi Allah’tan aldığını insanlara aktarmak ve Allah’ın neyi amaçladığını insanlara açıklamaktır. Müminlerin anlayamadığı konuları açıklamış, namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl yapılacağı gibi konulara ışık tutmuştur. Uygulamalarıyla yol göstermiştir. Çevresindeki insanlara anlatabilmesi için Kuran kendi halkının diliyle gönderilmiştir. Peygamberimizin açıklamalarıyla Kuran’ı daha iyi anlarız.

 • Kur’an-ı açıklarken çoğu zaman başka ayetleri örnek olarak göstermiştirKazanım : Hz. Muhammed’in baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder.

 • Kazanım : Hz. Muhammed’in baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder.Peygamberimizin en önemli görevlerinden biri de uyarıcı olmasıdır. İnsanları sadece Allah’a inanmaları konusunda uyarmıştır. Allah’ın çizdiği sınırların korunması gerektiğini vurgulamışlar, dünya ve ahiret mutluluğunun ancak dosdoğru yolu izlemekle olabileceği konusunda insanları uyarmışlardır. Uyarılara dikkat etmemenin getireceği sonuçlara işaret etmişlerdir. Allah’ın emrine aykırı hareket edenlerin ahirette nelerle karşılaşacağı konusunda insanları ikaz etmiştir.

 • Peygamberimizin en önemli görevlerinden biri de uyarıcı olmasıdır. İnsanları sadece Allah’a inanmaları konusunda uyarmıştır. Allah’ın çizdiği sınırların korunması gerektiğini vurgulamışlar, dünya ve ahiret mutluluğunun ancak dosdoğru yolu izlemekle olabileceği konusunda insanları uyarmışlardır. Uyarılara dikkat etmemenin getireceği sonuçlara işaret etmişlerdir. Allah’ın emrine aykırı hareket edenlerin ahirette nelerle karşılaşacağı konusunda insanları ikaz etmiştir.Kazanım : Hz. Muhammed’in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder.Ayet :

 • Kazanım : Hz. Muhammed’in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder.Ayet :

 • "(Resulüm!) Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik.(Enbiya/107) ”Yorum :Peygamberimiz dini, ahlaki ve insani değerleri savunmuştur. Onun getirdiği değerler insanlık için bir rahmet olmuştur. Tüm insanlara ve tüm canlılara karşı merhamet göstermiştir. Davranışlarıyla merhametin nasıl olması gerektiğini göstermiş, merhametin nasıl güzel sonuçlar verdiğini ispatlamıştır.

 • Peygamberimiz dini, ahlaki ve insani değerleri savunmuştur. Onun getirdiği değerler insanlık için bir rahmet olmuştur. Tüm insanlara ve tüm canlılara karşı merhamet göstermiştir. Davranışlarıyla merhametin nasıl olması gerektiğini göstermiş, merhametin nasıl güzel sonuçlar verdiğini ispatlamıştır.Kazanım : Hz. Muhammed’in tutumlarından hareketle kendi davranışlarını değerlendirir. Hadis :

 • Kazanım : Hz. Muhammed’in tutumlarından hareketle kendi davranışlarını değerlendirir. Hadis :

 • “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” Yorum :Peygamberimiz üstün ahlak sahibi idi. Doğruluğun yanında yer alır, kötülüğün karşısında dururdu. Söz ve davranışlarıyla tüm insanlık için örnek olmuştur. Olumsuz davranış gösterenleri güzel bir tavırla uyarmıştır. Allah’ın çizdiği sınırları korumanın önemini anlatmış, doğruluğun kurtuluşa vesile olacağını vurgulamıştır.

 • Peygamberimiz üstün ahlak sahibi idi. Doğruluğun yanında yer alır, kötülüğün karşısında dururdu. Söz ve davranışlarıyla tüm insanlık için örnek olmuştur. Olumsuz davranış gösterenleri güzel bir tavırla uyarmıştır. Allah’ın çizdiği sınırları korumanın önemini anlatmış, doğruluğun kurtuluşa vesile olacağını vurgulamıştır.1. Her şeyin peygamberimizin hürmetine yaratıldığı inancı: Bu inanç Müslümanlara Hıristiyanlardan geçmiştir. Aynı şeyi Hıristiyanlar İsa aleyhisselam hakkında söylerler. (Bk. Katolik Kilisesi Din Ve Ahlak İlkeleri, par. 2634) Bu şekilde inananlar Allah adına şöyle bir söz bile uydurmuşlardır: “Ey Muhammed! Sen olmasaydın felekleri(kainatı) yaratmazdım” Böyle bir inancı ne Kur’an’da ne de peygamberimizin hadislerinde bulabiliriz. (Zaten bu söz mantık olarak da yanlıştır.) İnsanların bu tür hatalara düşeceklerini tahmin eden Peygamberimiz ümmetine şu uyarıları yapmıştır:

 • 1. Her şeyin peygamberimizin hürmetine yaratıldığı inancı: Bu inanç Müslümanlara Hıristiyanlardan geçmiştir. Aynı şeyi Hıristiyanlar İsa aleyhisselam hakkında söylerler. (Bk. Katolik Kilisesi Din Ve Ahlak İlkeleri, par. 2634) Bu şekilde inananlar Allah adına şöyle bir söz bile uydurmuşlardır: “Ey Muhammed! Sen olmasaydın felekleri(kainatı) yaratmazdım” Böyle bir inancı ne Kur’an’da ne de peygamberimizin hadislerinde bulabiliriz. (Zaten bu söz mantık olarak da yanlıştır.) İnsanların bu tür hatalara düşeceklerini tahmin eden Peygamberimiz ümmetine şu uyarıları yapmıştır:"Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı aşırı övdükleri gibi, sakın sizler de aşırı gitmeyiniz. Şüphesiz ki, ben bir kulum. Onun için bana (sadece) Allah'ın kulu ve resûlü deyiniz.” (Buhari)

 • "Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı aşırı övdükleri gibi, sakın sizler de aşırı gitmeyiniz. Şüphesiz ki, ben bir kulum. Onun için bana (sadece) Allah'ın kulu ve resûlü deyiniz.” (Buhari)

 • “Ey insanlar! Allah’a karşı olan sorumluluğunuzun bilincinde olun ki şeytan sizi aldatmasın. Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im. Allah’ın kulu ve resulüyüm. Allah’a yemin ederim ki beni, Allah’ın bana verdiği makamın (peygamberlik makamının) üstüne çıkarmanızı sevmiyorum.” (Müsned)

 • “De ki: Fesubhanallah! Ben peygamber olan bir insandan başkası mıyım? (İsra 17/93)2. Peygamberimizin maneviyatının bize yardım edeceği inancı:

 • 2. Peygamberimizin maneviyatının bize yardım edeceği inancı:

 • Dinimizde manevi yardım sadece yüce Allah’tan istenir. Başkalarından olağan dışı yollarla medet umulmaz. İnsanların doğru yoldan sapmalarının başında Allah’tan başka varlıklardan manevi yardım istemeleri ve yüce Allah ile kendi aralarına aracılar koymaları gelir.3. Yanlış şefaat anlayışı: Bazı insanlar peygamberimizin ahirette insanların günahlarını bağışlatacağına inanırlar. Bu da yanlış bir inanıştır.

 • 3. Yanlış şefaat anlayışı: Bazı insanlar peygamberimizin ahirette insanların günahlarını bağışlatacağına inanırlar. Bu da yanlış bir inanıştır.

 • “Allah’ın izni olmadan, onun katında şefaat edecek olan da kimmiş.” (Bakara 2/255) ■

 • “Hesap gününün tek hakimi (söz sahibi) Allah’tır.” (Fatiha 1/4)1) Emri ulaştırır (tebliğ): "Ey Elçi! Rabbinden sana geleni tebliğ et, bunu yapmazsan elçiliğini yapmamış olursun" (Maide 5/67)

 • 1) Emri ulaştırır (tebliğ): "Ey Elçi! Rabbinden sana geleni tebliğ et, bunu yapmazsan elçiliğini yapmamış olursun" (Maide 5/67)

 • 2) Emri açıklar (beyân): "Biz her elçiyi kendi halkı­nın diliyle gönderdik ki, onlara açık açık an­latsın." (İbrahim 14/4)3) Müjdeler ve uyarır:

 • 3) Müjdeler ve uyarır:

 • "Biz elçileri sadece müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim inanır ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeye­ceklerdir." (En'am 6/48)

 • 4) Peygamber görevine karşılık ücret istemez:

 • “Ben bu davetime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. (Şuara 26/109)5) Elçinin vekillik görevi yoktur. Ne insanlara karşı Allah'ın vekilliğini, ne de Allah'a karşı insanların vekilli­ğini yapar. O Allah’ın vekili değil Allah’ın elçisidir. (Vekil ile elçi arasındaki fark şudur: Vekil; biri adına konuşan kimsedir. Onun haberi olmasa da onun adına konuşabilir. Elçi ise; birinin görevlendirmesiyle konuşan kimsedir. Kendiliğinden konuşmaz, kendine söylenenleri iletir.)

 • 5) Elçinin vekillik görevi yoktur. Ne insanlara karşı Allah'ın vekilliğini, ne de Allah'a karşı insanların vekilli­ğini yapar. O Allah’ın vekili değil Allah’ın elçisidir. (Vekil ile elçi arasındaki fark şudur: Vekil; biri adına konuşan kimsedir. Onun haberi olmasa da onun adına konuşabilir. Elçi ise; birinin görevlendirmesiyle konuşan kimsedir. Kendiliğinden konuşmaz, kendine söylenenleri iletir.)

 • "Sen onların vekili değilsin." (En'am 6/107)

 • "Sen sadece bir uyarıcısın. Her şeyin vekili Allah'tır." (Hud 11/12)6) Elçi kimseyi yola getiremez.

 • 6) Elçi kimseyi yola getiremez.

 • "Sen, sevdiğini doğru yola getiremezsin, ama Allah, dilediğini doğru yola getirir. Doğru yola girecekleri en iyi o bilir." (Kasas 28/56)

 • 7) Peygamber kendi kafasından konuşmaz:

 • “Arkadaşınız Muhammed şaşırmadı, sapmadı. O kendiliğinden konuşmuyor. Söyledikleri kendisine indirilen bir vahiydir.” (Necm 53/2,3,4)8) Elçi koruyucu değildir, baskı da yapamaz. Cezayı hak edenleri Allah’ın azabından koruyucu, kurtarıcı değildir. İyilik için de zorlamaz.

 • 8) Elçi koruyucu değildir, baskı da yapamaz. Cezayı hak edenleri Allah’ın azabından koruyucu, kurtarıcı değildir. İyilik için de zorlamaz.

 • "Biz seni onlara bekçi göndermedik." (Şura 42/48)

 • “Biz seni onlara koruyucu olarak göndermedik.” (Nisa 4/80)

 • "Sen öğüt ver! Sen sadece bir öğütçü­sün. Onların tepelerinde bir zorba değilsin." (Ğaşiye 88/21-22)9) Peygamber kalpten geçen­i bilmez. "Münafıklığa iyice alışmış olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz." (Tevbe 9/101)

 • 9) Peygamber kalpten geçen­i bilmez. "Münafıklığa iyice alışmış olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz." (Tevbe 9/101)

 • 10) Elçi gaybı (gizliyi, geleceği) bilmez, O sadece Allah'ın ken­dine bildirdiği şeyleri bilir. "De ki: "Ben size, Allah'ın hazineleri yanım­dadır, demiyorum. Gaybı da bilmem. Size, "Ben bir meleğim." de demiyorum. Ben Kur’an’dan başkasına uymam." (En'am 6/50)11) Pek yüce bir ahlaka sahiptir: “Şüphesiz sen, pek yüce bir ahlaka sahipsin”. (Kalem 68/4)

 • 11) Pek yüce bir ahlaka sahiptir: “Şüphesiz sen, pek yüce bir ahlaka sahipsin”. (Kalem 68/4)

 • 12) Peygamber bir insandır: “De ki, ben de tıpkı sizin gibi bir insanım. Yalnız bana, ilahınızın bir tek ilah olduğu bildiriliyor. Artık kim Rabbine kavuş­mayı umuyorsa hemen iyi bir iş yapsın veRabbine kullukta kimseyi ortak etmesin. (Kehf, 18/110)13) Elçi görevini canı pahasına yapar: Bazı insanlar inanmıyor diye (üzüntüden) neredeyse kendini tüketeceksin!” (Şuara 26/3)

 • 13) Elçi görevini canı pahasına yapar: Bazı insanlar inanmıyor diye (üzüntüden) neredeyse kendini tüketeceksin!” (Şuara 26/3)

 • 14) Ondan önce de elçiler geldi geçti: “Muhammed, sadece bir elçidir. Ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir.” (Âl-i İmrân, 3/144)

 • 15) Çok şefkatlidir: "Andolsun size içinizden öyle bir elçi gelmiştir ki, sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Çünkü o, size çok düşkün, mü'minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe 9/128)16) Onun peygamberliği herkese rahmet olmuştur: "(Ey rasulum) Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ 21/107)

 • 16) Onun peygamberliği herkese rahmet olmuştur: "(Ey rasulum) Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ 21/107)

 • 17) O son peygamberdir: "Muhammed Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzâb 33/40)

 • 18) Aydınlık saçan bir ışıktır: "Ey Peygamber! Biz seni insanlara bir tanık, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir dâvetçi ve aydınlık saçan bir ışık olarak gönderdik." (Ahzâb 33/45,46)UNUTMAYALIM

 • UNUTMAYALIM

 • PEYGAMBER EFENDİMİZİ BÜYÜTEN, DEĞERLİ YAPAN; ÜZERİNDE BULUTLARIN DOLAŞMASI, BİR ELİNDEN SU DİĞERİNDEN SÜT AKMASI, BİR HAREKETİYLE HERKESİ HİZAYA GETİRMESİ,AĞAÇLARIN ONA EĞİLEREK SELAM VERMESİ DEĞİL,ONUN GÜZEL AHLAKI, MÜCADELESİ, SABRI, ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMASI VE DAVASINI YAYMA KONUSUNDA GÖSTERDİĞİ KARARLILIKTIR.

 • ONUN GÜZEL AHLAKI, MÜCADELESİ, SABRI, ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMASI VE DAVASINI YAYMA KONUSUNDA GÖSTERDİĞİ KARARLILIKTIR.

 • SALAT VE SELAM ONUN VE ARKADAŞLARININ ÜZERİNE OLSUN1-Hz. Muhammed nasıl bir insandı?

 • 1-Hz. Muhammed nasıl bir insandı?

 • 2-Hz. Muhammed’i diğer insanlardan farklı kılan özellikleri nelerdir?

 • 3-Hz. Muhammed ruhbanca yaşamayı niçin reddetmiştir?

 • 4-Peygamberimiz nasıl bir karakter yapısına sahipti?

 • 5-Peygamberimiz vefat edince arkadaşları niçin aşırı bir tepki göstermiştir?6-Peygamberimizin vefatına Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir’in tavrı nasıl olmuştur?

 • 6-Peygamberimizin vefatına Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir’in tavrı nasıl olmuştur?

 • 7-Hz. Muhammed’in peygamber seçildiğini hangi yollarla anlayabiliriz?

 • 8-Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerle ortak ve farklı yönleri nelerdir?

 • 9- Peygamber efendimiz insanları hak yola davet ederken onlardan beklentileri nelerdi?

 • 10-Allah tarafından gönderilen vahyin artık tamamlandığını hangi ayetten anlıyoruz?11-Hz. Muhammed’ten sonra niçin vahiy gönderilmeyecektir?

 • 11-Hz. Muhammed’ten sonra niçin vahiy gönderilmeyecektir?

 • 12-İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkları peygamberimiz hangi esaslara bağlı kalarak çözümlemiştir?

 • 13-Peygamber efendimiz insanları hangi konularda uyarmıştır?

 • 14-Peygamber efendimiz uyarılarını yaparken hangi metotları kullanmıştır.15-Peygamber efendimizin değişik ülkelere davet mektubu göndermesi neyin sonucudur?

 • 15-Peygamber efendimizin değişik ülkelere davet mektubu göndermesi neyin sonucudur?

 • 16-Rahman ve rahim ne demektir?

 • 17-Hz. Muhammed’i rahmet peygamberi yapan temel özellikleri nelerdir?

 • 18- Yağmura niçin rahmet denir?

 • 19-Hz. Muhammed’in öne çıkan kişilik özellikleri nelerdir?20-Hz. Aişe peygamberimizin ahlakını nasıl tanımlamıştır?niçin?

 • 20-Hz. Aişe peygamberimizin ahlakını nasıl tanımlamıştır?niçin?

 • 21-Rahmet,tebliğ,şefkat,Tevhit,şirk, hak, adalet, Beşer,gayb, insanüstü, beyan, ihtilaf kelimelerinin anlamları .1-Ben ruhbanlıkla…………

 • 1-Ben ruhbanlıkla…………

 • 2-De ki: Ben de sizin gibi bir insanım…….

 • 3-De ki : Ben size’’ Allah’ın hazineleri……

 • 4-Deki: Ben peygamberlerin ilki değilim…..

 • 5-O (Muhammed) Allah’ın resulü ve nebi…...

 • 6-Bugün sizin için dininizi……….

 • 7-İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman..

 • 8-Ey Peygamber! Biz seni bir şahit……9-Benim insanlarla olan durumum şuna benzer…….

 • 9-Benim insanlarla olan durumum şuna benzer…….

 • 10- Andolsun içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki…..

 • 11-(Resulüm) Biz seni alemlere ancak……

 • 12- Ve sen elbette ……

 • 13-Andolsun ki; Rasulullah sizin için……

 • 14-Bir gün bir sahabi Hz.Muhammed’in eşi Hz. Aişe’ye…..

 • 15-Ben güzel ahlakı………. • TEŞEKKÜRLER

 • TALİP ORHAN

 • HASAN POLATKAN ORTAOKULU 2014
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə