BiRİNCİ kisim


Hava Telsiz Haberleşme EsaslarıYüklə 209,6 Kb.
səhifə6/7
tarix18.01.2018
ölçüsü209,6 Kb.
#39054
1   2   3   4   5   6   7

Hava Telsiz Haberleşme Esasları

Müracaat İşlemleri


Madde 51- Her türlü hava aracına, telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihaz kurma ve kullanma izni, hava aracının sahibi veya işleticisinin aşağıda belirtilen belgelerle Kuruma veya ilgili TK Bölge Müdürlüğüne müracaatı halinde verilir.

a.İlk müracaatta istenilecek belgeler;  1. Talep dilekçesi, ,(Uçakta bulunan telsiz sistemlerini de belirtildiği)

  2. Uygun olarak doldurulmuş ilgili TK müracaat formu

  3. Telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemi kurulmak istenen hava aracına ait “Uçuşa Elverişlik Sertifikası” ve “Hava Aracı Tescil Sertifikası” belgelerinin fotokopileri,

  4. Kullanıcı tarafından imzalı “Yetkilendirilmeye Tabi Olmayan Telsiz Sistemlerine Frekans Tahsisi Yapılması, Kurma Ve Kullanma İzni Verilmesi Ve Kontrolü İle İlgili Olarak 2813 Sayılı Telsiz Kanunu Hükümleri Ve Genel Mevzuat Çerçevesinde “Telsiz Ücretleri” Nin Tahakkuk Ve Tahsiline İlişkin Esaslar Hakkında Sözleşme”

  5. İmza Sirküleri,

  6. Ticaret sicil belgesi

b. Ruhsatlı hava aracına ilave telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihaz kurma ve kullanma müracaatında istenilecek belgeler;

 1. Dilekçe,

 2. İlgili TK müracaat formu,

3. Hava aracına ait telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihaz ruhsatname fotokopisi,

 1. Ruhsatlı hava aracının devir edilmesi müracaatında istenilecek belgeler;

 1. Dilekçe,

 2. Hava aracına ait telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihaz ruhsatname aslı,

 3. Hava aracının noter tasdikli satış senedi,

 4. Kullanıcı tarafından imzalı “Yetkilendirilmeye Tabi Olmayan Telsiz Sistemlerine Frekans Tahsisi Yapılması, Kurma Ve Kullanma İzni Verilmesi Ve Kontrolü İle İlgili Olarak 2813 Sayılı Telsiz Kanunu Hükümleri Ve Genel Mevzuat Çerçevesinde “Telsiz Ücretleri” nin Tahakkuk Ve Tahsiline İlişkin Esaslar Hakkında Sözleşme”
 1. Hava araçlarının telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihazları monteli olarak ithal edimesi halinde bu Maddenin (a) bendinde belirtilen hususlar aranır. Bu koşulları yerine getiren müracaatlar için ilgili hava aracına sistem kurma izni verilir.

(36. Maddede olduğu gibi, kullanılmaları Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünce “ICAO” zorunluluk olarak öngörülen söz konusu cihazlar için, yönetmelikte kullanılan “kurma izni” kavramının kaldırılarak, konunun “başvuru esasları” adı altında düzenlenmesi daha doğru olacaktır)
Ruhsat

Madde 52- Hava araçlarında telsiz sistemi izni için Kurum’a veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerine yapılan başvuruların uygun bulunması durumunda, kullanıcının sistem bildirini bildirmesine müteakip kullanılan telsiz cihazları için ruhsat düzenlerir ve kullanıcıya gönderilir..

Madde 53- Hava araçlarda kullanılan telsiz sistemlerinde yer, teknik özellik, ve emisyon çeşitlerini izinsiz olarak değiştiremez. Yapılacak olan değişiklikler için önceden Kurumdan veya ilgili TK Bölge Müdürlüğünden izin alınır.

 1. Yapılan değişiklikler kullanıcının ruhsatına da aktarılır.

 2. Hava seyrüsefer yardımcı istasyonları (TSK leri dahil) yer, teknik özellik ve emisyon tiplerinin değişiklliklerinin yapılması, Kurum tarafından önceden uluslararası kuruluşlar ile koordine yapılmasından sonra gerekli değişikliğin yapılmasına gidilir.


Hava Araçlarının Telsiz Donatımı

Madde 54- a.Türk hava sahasında, hava meydan ve limanlarında yabancı hava araçlarının hareket tarzları, havada ve limanlarda hangi telsiz sistemleri ile haberleşme yapabileceği, hava araçlarında ve hava meydan ve limanlarında bulundurulması zorunlu olan telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemleri aşağıdaki bendlerde belirlenmiştir.

(1) Hava araçlarının hareket tarzları:

(a) Türk ve yabancı hava araçlarının, Türk hava sahasında ve Türkiye'nin uluslararası mevzuat ve anlaşmalarla sorumlu bulunduğu hava sahalarındaki hava/hava ve hava/yer haberleşmesi, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası haberleşme esaslarına göre yapılır.

(b) Hava meydan ve liman içi haberleşmelerinde, (1)nci bend'dekilere ek olarak milli talimatlara da riayet edilmesi esastır.

(c) (a) ve (b) fıkralarında belirtilen seyrüsefer ile ilgili haberleşmelerde koordinatör, hava seyrüsefer üniteleridir. Bunların talimatlarına uyulması mecburidir.

(d) Hava liman ve meydanlarına inmiş bulunan hava araçları uzak mesafe telsiz sistemleri ile haberleşme yapamazlar.

(2) Hava meydan ve limanlarında bulundurulması mecburi olan hava/yer haberleşmesi sistemleri;

(a) VHF sistemleri için ITU/RR'in 117.975-137 MHz bandı içinde ICAO Ek-10 da hizmet kategorilerine göre tahsis ve tescil edilecek kanal frekansları seçilir ve kullanılır. Kullanımda; ICAO Ek-10 Kısım-1 deki teknik kullanma usullerine riayet edilmesi mecburidir.

(b) HF/SSB sistemleri:

Sistemlerin karakteristikleri ICAO Ek-10'daki sistem karakteristiklerine bağlı kalınarak, ITU/RR'daki 2-22 MHz bandı içinde bulunan (R) servisinden seçilecek , milli ve uluslararası tescil işlemine tabi olmuş frekanslar ile haberleşme yapılabilir.

(3) Hava liman ve meydanları arasındaki haberleşme ICAO Ek-10'a uygun olarak sağlanır.

(4) Hava trafiği için lüzumlu seyrüsefer sistemleri:

Topoğrafik konumuna, çevre şartlarına, hava trafiğinin cinsine ve yoğunluğuna, hava meydan ve limanlarının işletme özelliklerine, meteorolojik şartlarına ve ICAO teknik özelliklerine göre gerekli sistemlerin kurulması, çalıştırılması ve hizmetin devamlılığı için lüzumlu tedbirlerin alınması zorunludur.

b. Hava liman ve meydanlarında yer hizmetleri için ihtiyaç duyulacak telsiz haberleşme sistemleri; meydanların önemine, trafiğin cinsine ve işletme özelliklerine göre hizmet çeşitlerinin gerektirdiği şekilde sivil havacılık otoritesinin teklifiyle ve Kurumca tahsis edilecek frekans bandlarında ve özelliklerde, ruhsat ve kullanma izni alınmak suretiyle kurulup işletilebilir.

c. Gerçek ve tüzel kişilerin kullanacakları hava araçlarının haberleşme ve seyrüsefer sistem ihtiyaçları;

(1) Türk tescilli tüm hava araçlarında en az bir tehlike ve bir trafik kontrol frekans kanalını ihtiva eden hava VHF/AM araç telsiz cihazı bulundurulması mecburidir.(2) Birinci bendde bulundurulması mecburi olan telsiz cihazı dışında haberleşme ve seyrüsefer maksatları için ilave telsiz ve seyrüsefer cihazlarının kurulması isteğe bağlı olup, Kurumun iznine tabidir.

(3) Birinci benddeki cihaz mecburiyeti için planörlerde ve insanlı balonlarda hava VHF/AM el telsiz cihazı kullanılabilir.

(4) Arama kurtarma, ilk yardım ve benzeri faaliyetlerde görevlendirilecek hava araçlarında yüzer araçlarla haberleşme yapmak üzere deniz VHF/FM telsiz cihazı bulundurulması zorunludur.

d. Zirai ilaçlama, orman yangınlarını önleme, suçluları takip, arama/kurtarma, ilk yardım ve benzerleri, uçak ile yerdeki işletmeci arasında koordinasyonu gerektiren faaliyetlerde, işletmeciye hava mobil haberleşme servisinden Kurum tarafından tahsis edilen kanalları kullanılmak kaydıyla hava VHF/AM telsiz kullanma izni verilebilir.Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 209,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə