BiSMİllahir-rəhmanir-rəHİm kitabda istifadə olunan əDƏbiyyatYüklə 1,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/47
tarix10.01.2022
ölçüsü1,08 Mb.
#106540
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Peyqemberin-s-haqq-canishini
Peyqemberin-s-haqq-canishini
MÜLAHİZƏLƏR 

ġübhəsiz ki, bu  iki dəstə rəvayətlər bir-birinə ziddir. Birinci dəstədə olan rəvayətlər 

Peyğəmbər  səhabələrindən  bir  dəstəsinin  öz  əməllərinə  görə  cəhənnəmə  gedəcəklərinə 

təkid  edir.  Ancaq  ikinci  dəstədə  olan  rəvayətlər  Peyğəmbərin  bəzi  səhabələrinin 

məqamını elə yüksəldir ki, sanki onlar Allahın ən yaxın dostlarındandır. 

Ancaq  sünnü  alimləri  bu  hədislərin  açıq-aĢkar  Ģəkildə  gələcəkdən  xəbər  verdiyini, 

Habelə Peyğəmbərin yaxın köməkçiləri və onunla gecə-gündüz bir yerdə olanların onun 

vəfatından  sonra  mürtəd  olub  nəticədə  cəhənnəmin  sonuncu  mərtəbəsində  olacağını 

bəyan  etdiyini  gördükdə  çalıĢıblar  ki,  xəlifələrə  bəraət  qazandırıb  bu  sözləri  onların 

hakimiyyəti ilə mübarizə aparan Ģəxslərə aid etsinlər. Bu iĢi də mahir dastan yazan Seyf 

ibni  Ömər  gördü.  Uzun  illərdən  sonra  da  Təbəri  yalandan  nəql  olunmuĢ  bu  qondarma 

hədisləri  özünün  “Tarix”  kitabından  qeyd  etdi,  sair  tarix  kitablarına  da  məhz  buradan 

sirayət etdi. 

Buxari  Məhəmməd  ibni  Yusifdən  belə  nəql  edir:  “Mürtəd  olmuĢ  o  Ģəxslər  Əbu 

Bəkrin xilafəti ilə müxalifət edənlər və ona zəkat verməyib onunla döyüĢənlərdir.”17 

Tarixi  həqiqətləri  tərsinə  cilvələndirən  Seyf  ibni  Ömər  belə  deyir:  “Mürtəd  olan  o 

Ģəxs  Malik  ibni  Nüveyrə  idi.  O,  zəkat  vermədiyi  üçün  mürtəd  olmuĢdu.  Buna  görə  də 

Əbu Bəkr onunla döyüĢüb onu öldürtdürdü.” 

Həqiqət isə tamamilə baĢqa cürdür. Belə ki, əvvəla, Malik ibni Nüveyrə pak, qəbilələr 

                                                

15

 “Nüzhətül-məcalis”, 2-ci cild, səh.179; “babi-mənaqibi-ərbəə.” 16

 “Nüzhətül-məcalis”, 2-ci cild, səh.183 

17

 “Səhihi-Buxari”, 4-cü cild, səh.204; (9 cildlik çap.) 
 

arasında çox məĢhur və imanlı bir Ģəxs idi. Digər tərəfdən isə Malik Peyğəmbərlə təkcə bir  neçə  dəfə  görüĢüb.  Buna  görə  də  onu  heç  vaxt,  “həmiĢə  Peyğəmbərlə  birlikdə  olan 

Ģəxs” (səhabə) adlandırmaq olmaz. 
 

10 


 


Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə