Bismilləhir Rahmənir RahimYüklə 0,74 Mb.
səhifə1/27
tarix24.03.2020
ölçüsü0,74 Mb.
#102366
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


NAMAZIN HİKMƏT VƏ SİRLƏRİ

MÜƏLLİF:

AYƏTULLAH ƏHMƏD EHTİMAM
TƏRCÜMƏ EDƏN:

RÖVŞƏN ƏHMƏDZADƏ

BİSMİLLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİM

HƏZRƏT AYƏTULLAH İMAMİNİN MÜQƏDDİMƏSİ


Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin. Vəssəlatu vəssəlamu əla səyyidinə Muhəmmədin və alihi əcməin.

Qarşınızdakı kitab böyük alim, yüksək məqamlı fəqih, mərhum Ayətullah hacı şeyx Əhməd Ehtimamın əsərlərindəndir. Bu qiymətli əsər faydalı olmaqla yanaşı insan ruhuna səfa verir, onun düşüncə və qəlbini qüvvətləndirir.

Əgər ölkəmizin əziz gənclərı bu kitabın mətləbləri ilə yaxından tanış olsalar, onların ibadətə, xüsusi ilə namaza baxışları tamamilə dəyişər və dinimizin əhkamlarına münasibətdə bir növ yaxınlıq əldə edərlər.

Kitabın birinci cildi müəllifin həyatı zamanı çapdan çıxmış, ikinci cildi isə nizamsız halda tərtib olunmuşdu. Sonradan mərhumun davamçıları kitabı nəzmə salaraq məndən xahiş etdilər ki, öz münasibətimi bildirim. Allah-Təalanın yardımı ilə hazırkı kitabı nəzərdən keçirib qaydaya salaraq çapa hazırladım. Nəhayət qarşınızdakı kitab işıq üzü gördü.

Ümidvaram ki, mərhum Ayətullah Ehtimamın davamçıları onun digər qiymətli əsərləri üzərində də işləyib oxucuların ixtiyarına verəcəklər.
Vəssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
İsfahan, “Nim avər” mədrəsəsi.

Seyyid Həsən Fəqih İmami, 1375.
GİRİŞ


Elm və dinin inkişafı bir guşədə əyləşib öz iti qələmi ilə varlıq aləmini təsvir edən, elm və dinin sirrlərini açıqlayan, həmçinin bəşəriyyətin nicat yolunu Quran, sünnət və ağıl nuru ilə işıqlandıran xalis insanlara borcludur.

Mərhum Ayətullah Ehtimam şərq aləminin böyük alimlərindən sayılır. O, öz səlis və aydın bəyanı ilə ibadətin hikmətini, fəlsəfəsini elmi surətdə açıqlayıb gəncləri dinə doqru daha da rəğbətləndirmişdir. O, Quran ayələrinin və Əhli-beyt (əleyhimussalam) rəvayətlərinin elmi sirlərini açıqlamış, müasir elmlərdən istifadə etməklə ayə və rəvayətləri təfsir etmişdir.

Mərhum müəllif bu kitabın birinci cildində ən çox təharət, nəcasət bəhsinə və uyğun fiqhi hökmlərə yer vermişdir. Lakin kitabın ikinci cildində isə namazın fəlsəfəsinə və sirrinə varmış, həmçinin namaza aid olan cəzbedici nöqtələrə arifcəsinə işarə etmişdir. Bunu oxuyan hər bir şəxs istər-istəməz namazın mənəvi yönlərinə aşiq olaraq ləzzət alır. Müəllif namazın elmi və ictimai sirlərinə də toxunaraq onları gözəl surətdə açıqlamışdır. Kitabın üçüncü cildi isə Allahı tanıma bəhslərinə aid edilmişdir. İnşaallah mərhumun bəzi əsərləri tezliklə hörmətli oxucuların ixtiyarına veriləcəkdir.

Mərhumun əhkam fəlsəfəsinə aid kitabları 1340-cı (1962) ildə nəşr olunsa da hələ də öz təravət və şirinliyini itirməmişdir.

Fürsətdən istifadə edib mərhumun ailəsinə, xüsusi ilə Ayətullah İmamiyə, onun kürəkəni Mirzə Hüseyn Babasəfəriyə, həmçinin onun qızı Ehtimam xanıma bu kitabın nəşr olunmasında çəkdikləri zəhmətə görə öz təşəkkürümü bildirirəm.

Əlavə olaraq bu əsərin çapa hazırlanmasında mənimlə həmkarlıq edən dostlarıma, o cümlədən Möhsin Molla Kazimiyə, Hüseyn Nəbəviyə və Nəsrullah Süleymaniyə minnətdarlıq edirəm.


Vəlhəmdulillahi Rəbbil aləmin.
Məhəmməd Əli Rizayi İsfahani, Qum, 1384.


MÜƏLLİFİN TƏRÇÜMEYİ-HALI


Mərhum həzrət Ayətullah Şeyx Əhməd Ehtimam (Molla Əhməd) şəmsi 1290-cı ildə İsfahanın şimal-qərbində, şəhərin 5 kilometrliyində yerləşən “Rəhnan” şəhərində, dindar bir ailədə dünyaya göz açmışdır. Hələ uşaq cağlarından daxilində elmə, mütaliəyə olan istedad və şövqü onu məktəbə rəğbətləndirmişdir.

Elm yolunda qarşıya çıxan çeşidli müşküllər onu elmdən uzaqlaşdırmamış, əksinə iradəsini daha da gücləndirmişdir.

Mərhum Ehtimam müqəddimə dərslərini Şeyx Muhəmməd Riza Rənaninin, ali səth dərslərini isə ağa Seyid Məhəmməd Nəcəf Abadi, Ayətullah Şeyx Məhəmməd Riza Kəlbasi və Ayətullah hacı Seyid Əli Nəcəf Abidinin huzurunda oxumuşdur. O, 1314-cü ildə hərbi xidmətə çağırılmış və xidməti başa vurduqdan sonra yenidən təhsilini davam etdirmiş, Ayətullah Kəlbasinin istəyi ilə muqəddəs ruhani libası geymiş, “Rəhnan” şəhərində İslam dininin yayılmasında səy göstərməklə yanaşı məscidlərin birində imam camaat vəzifəsini öz öhdəsinə götürmüşdür.

Hövzəvi elmlərlə yanaşı klassik və təcrübi elmlərdən (kimya, fizika, riyaziyyat və s.) də bəhrələnmişdir.

Mərhum Ayətullah İhtimam İslam elmlərinə dərindən yiyələnərək əhkama olan diqqəti sayəsində müasir elmlərdən istifadə etmiş, “Hökmlərin fəlsəfəsi” adlı iki cilddə olan kitab yazaraq qısa bir müddət ərzində oxucuların ixtiyarına vermişdur.

Mərhumun iki qiymətli əsəri, Ayətullah Nəcəfinin “Usul” kitabına yazılmış “Haşiyə” və 26 cilddə tərtib olunmuş “Fiqhe istidlali” adlı kitabları hələ ki çapdan çıxmamışdır. Ümidvarıq ki, tezliklə bu iş həyata keçəcək.

Mərhum Ayətullah Ehtimamın gözəl xüsusiyyətlərindən biri onun ruhən lətif olması idi. Alimin irfani qəzəlləri deyilənlərə sübutdur.

Nəhayət, Ayətullah İhtimam 1346-cı ilin qurban bayramının gecəsi 56 yaşında ikən dünyasını dəyişdi. Əzadarlıq edən camaat onun cənazəsini Rəhnan şəhərindən İsfahana kimi müşayiət edərək “Təxte Fulad” qəbiristanlığında torpağa tapşırdı. Allah rəhmət etsin! Ruhu şad olsun!MÜTƏRCİMDƏN

BAĞIŞLAYAN VƏ MEHRİBAN ALLAHIN ADI İLƏ


Bildiyimiz kimi, füruiddinin (əməli hökmlərin) birincisi namazdır. Namaz o qədər əhəmiyyətlidir ki, hətta döyüş meydanında, xəstəlik və s. şəraitlərdə belə tərk olunmamalıdır. Adəm peyğəmbərin (əleyhissalam) yaradılışından başlayaraq sonuncu peyğəmbər həzrət Məhəmmədin (səllallahu əleyhi və alihi və səlləm) dövrünə kimi bu ibadət müxtəlif formalarda yerinə yetirilmişdir.

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda bəzi müsəlmanlar namaza əhəmiyyət vermir və bu ibadəti xurafat sayırlar. Onlar

belə deyirlər: “Allah öz bəndəsinə qarşı çox Mehribandır və namaz qılmasan da olar, təki ürəyin təmiz olsun!”

Yəqin ki, belələri müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimin ayələrindən xəbərsizdirlər. Onlar düşünmürlər ki, hətta peyğəmbərin övladı,1 əmisi,2 yaxud həyat yoldaşı3 Allah-Təalaya iman gətirib saleh iş görməsə, axirətdə əbədi əzab içində olasıdır.

Bəziləri də namazın hikmət və fəlsəfəsindən agah olmadıqları üçün bu ibadətə etinasız yanaşırlar.

Hər bir insanın təbiətində “təşəkkür” hissi var. Məsələn, əgər avtobusda cavan bir şəxs özündən yaşca böyük birinə oturmaq üçün yer verərsə, o, istər-istəməz həmin cavana öz təşəkkürünü və minnətdarlığını bildirəcək. Namazın hikmətlərindən biri də Yaradana “şükr etmək” hissidir. Belə ki, biz namaz qılmaqla Allah-Təalanın bəxş etdiyi sonsuz nemətlərin (hava, su, sağlamlıq və s.) qarşısında Ona təşəkkürümüzü bildirmək və möhtaclığımızı etiraf etmək istəyirik. Bu da vücudumuzda olan “təşəkkür” duyğusunun büruzə verilməsidir.

Bəziləri isə “namaz vaxtımızı alır” kimi, bir sıra bəhanələr gətirməklə ondan boyun qaçırırlar. Həqiqətdə isə Allah-Təala ixtiyarımıza verdiyi 24 saatın təxminən 20 dəqiqəsinin Onun (Allah) üçün ayrılmasını istəyir. Əlbəttə ki, Allah-Təalanın bizim namazlara heç bir ehtiyacı yoxdur. Əsl məqsəd budur ki, insan namaz qılmaqla kamilliyə, mənəviyyata ucalıb dünya və axirət səadətinə yetişsin.

Bir daha namazın əhəmiyyətli olduğunu yada salaraq Qurani-Kərimin “Muddəssir” və “Maun” surələrindən bir neçə ayəni zikr edirik:

Yüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə