##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət imtahanı ##Qrup


##num=11// level= 1// sumtest = 14 // name=Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma//Yüklə 1,02 Mb.
səhifə12/13
tarix11.02.2020
ölçüsü1,02 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

##num=11// level= 1// sumtest = 14 // name=Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma//


1. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - proses başa çatdıqda sonuncu

II - məsələnin həlli üçün tələb olunan və əvvəlcədən verilənlərdir

III - hesablama prosesində alınan və istifadə olunan verilən

1- giriş verilən

2 - aralıq

3 - nəticə

A) I - 1, II - 3, III-2

B) I - 2, II - 1, III-3

C) I - 2, II - 3, III-1

D) I - 1, II - 2, III-3

E) I - 3, II - 1, III-22. Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma xəttinin məzmunu hansılardır?

A) alqoritm, köməkçi alqoritmlər, alqoritmlərin formal istifadəçisi

B) alqoritm, verilənlər, kəmiyyətlər

C) köməkçi alqoritmlər, çoxluqlar, massivlər

D) alqoritmlərin formal istifadəçisi, verilənlər, kəmiyyətlər

E) proqramlaşdırma dilləri, kəmiyyətlər, alqoritm3. Aşağıdakı variantlardan hansı alqoritmin təsviri üsullarıdır?

A) Təbii dil, qrafik təsvir

B) Təbii dil, simvollar

C) Cədvəl, düstur, model

D) Simvol və ədədi kəmiyyətlər

E) Blok - sxem, rənglər4. Məsələnin həll ardıcıllığının qrafik təsviri hansılardır?

A) şəkillər

B) əmrlər

C) sözlər

D) proqramlar

E) blok-sxem, Nassi-Şneyderman qrafları5. Alqoritmin xassələrini seçin:

1- alqoritmin təşkili

2- aydınlıq

3- müəyyənlik

4- kütləvilik

5- diskretlik

6- nəticəvilik

A) 2, 3, 4, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 1, 2, 3, 5, 6

D) 1, 3, 4, 5

E) 1, 3, 5, 66. Əmrlər necə təsvir edilir?

A) cədvəl

B) blok-sxem

C) həndəsi fiqurlar

D) qrafiki

E) şəkillər7. Psevdokod nədir?

A) alqoritmin təbii dildə və proqramlaşdırmaya yaxın əmrlərlə yazılışıdır

B) alqoritmin qrafik təsviridir

C) alqoritmin cədvəllə təsviridir

D) sxemlərlə təsviridir

E) qrafiklərlə təsviridir8. Alqoritmin hansı tipləri var?

A) sadə, orta, mürəkkəb

B) təkrarlanan, sabit

C) təkrarlanan, cədvəl

D) dövrü, xətti, qarışıq

E) xətti, budaqlanan, dövrü9. Konstantlar necə kəmiyyətlərdir?

A) dəyişməyən

B) dəyişən

C) simvol tipli

D) həqiqi

E) məntiqi10. Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma xəttinin məzmununa daxil olanları göstərin:

1 - alqoritmin xassələri

2 - verilənlər

3 - istifadəçinin əmrlər sistemi

4 - kəmiyyətlər

5 - əsas alqoritmik konstruksiyalar

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 4

11. Proqramda istifadə olunan verilənlərə aid olanları göstərin:

1- giriş verilən

2- çıxış verilən

3- aralıq verilən

4- xüsusi verilən

5- nəticə verilən

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 3


##num= 12// level= 1// sumtest=20 // name= Məktəb həndəsə kursunun məntiqi quruluşunun və proqramının təhlili. Planımetriya və sterometriyanın aksiomatikası //


1. VII sinifdə “ən sadə həndəsi fiqurların xassələri” mövzusunun daxilində şagirdlərə verilən ilk riyazi - məntiqi anlayışlar:

A) Aksiom, təsnifat, əsaslandırma, sintez

B) Teorem, anlayış, müqayisə, və induksiya

C) Aksiom, teorem, lemma və isbat

D) Lemma, müşahidə, təcrübə, tərif

E) İsbat, analiz - sintez, araşdırma, mücərrədləşdirmə2. Təkliflərdən neçəsi doğrudur?

I. Bərabəryanlı trapesiyanın dioqanalları bərabərdir.

II. Paraleloqramın dioqanalları onun bucaqlarının tənbölənləridir.

III. Kvadratın dörd simmetriya oxu var.

IV . Düzbucaqlının dioqanalları düz bucaq altında kəsişir.

A) dördü


B) biri

C) üçü


D) ikisi

E) heç biri3. Dördbucaqlılar hansı siniflərdə propedektiv öyrənilir?

A) V - VI

B) II - III

C) III - IV

D) IV - V

E) I - VI4. Stereometriya hansı siniflərdə propedevtik öyrənilir?

A) II - III

B) I - IX

C) V - VI

D) V - VII

E) VII - VIII5. Stereometriya hansı sinifdən başlayaraq sistematik öyrənilir?

A) VIII


B) V

C) VI


D) VII

E) X


6. Bunlardan hansı stereometriya aksiomlarından alınan ilk nəticələrdən biridir?

A) Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən bir və yanlız bir müstəvi keçir

B) Iki kəsişən düz xəttən bir və yanlız bir müstəvi keçir

C) Bir müstəvi üzərində olan və kəsişməyən düz xəttlərə paralel düz xətlər deyilir

D) Fəzada düz xətt xaricində götürülmüş nöqtədən həmin düz xəttə paralel bir və yanlız bir düz xətt keçir

E) Eyni bir düz xəttə paralel iki düz xətt paraleldir7. Nöqtənin düz xəttə aid olma aksiomu:

A) Hər hansı düz xəttin üzərində olmayan sonsuz sayda nöqtə vardır

B) Hər hansı düz xəttin üzərində heç olmasa bir nöqtə vardır

C) Hər hansı düz xəttin üzərində olmayan nöqtə vardır

D) Hər hansı düz xəttin üzərində sonsuz sayda nöqtə vardır

E) Hər hansı düz xəttin üzərində olan nöqtələr və onun üzərində olmayan nöqtələr vardır8. Düz xəttin xassəsi ifadə olunan aksiom:

A) Düz xətt nöqtələr çoxluğudur

B) Düz xətt fiqurdur

C) Düz xətt iki fiqurun kəsişməsidir

D) Hər hansı iki nöqtədən bir və yalnız bir düz xətt keçirmək olar

E) Düz xətt iki nöqtə arasında ən qısa məsafədir9. Parça anlayışının tərifində hansı anlayışlardan istifadə olunur?

A) Nöqtə


B) Nöqtə və düz xətt

C) Düz xətt

D) Çoxluq

E) Çoxluqların birləşməsi10. Həndəsənin aksiomatikası hansı sinifdə öyrənilməyə başlanır?

A) VI


B) V

C) VII


D) VIII

E) IX


11. Hansı fikir Tusi – Paş aksiomunu ifadə edir:

A) Parçanın uzunluğu, onun hər hansı daxili nöqtəsi ilə bölündüyü parçaların uzunluqları cəminə bərabərdir

B) Müstəvi üzərindəki hər hansı düz xətt bu müstəvini iki çoxluğa ayırır

C) Hər hansı iki nöqtədən bir və yalnız bir düz xətt keçirmək olar

D) Hər bir parçanın sıfırdan böyük müəyyən uzunluğu vardır

E) Üçbucağın təpələrindən keçməyən düz xətt bu üçbucağın bir tərəfini kəsirsə, onda həmin düz xətt qalan iki tərəflərdən yalnız birini kəsir
Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə