##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət imtahanı ##Qrup


##num=4// level= 1// sumtest = 16// name=Məktəb informatika təhsil sahəsinin məzmunu//Yüklə 1,02 Mb.
səhifə5/13
tarix11.02.2020
ölçüsü1,02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##num=4// level= 1// sumtest = 16// name=Məktəb informatika təhsil sahəsinin məzmunu//


1. Təhsilin komponentləri hansılardır?

A) inkişaf, təlim, problem

B) tərbiyə, tədris, təlim

C) təlim, tədris, inkişaf

D) tərbiyə, təlim, inkişaf

E) tədris, tərbiyə, dərs2. Məktəb informatika kursunun maşınla tədrisi proqramı mövzularına aiddir:

1- EHM-lə ilkin tanışlıq

2- proqramlaşdırmanın əsasları

3 - alqoritmləşdirmənin əsasları

4- hesablama mərkəzinə ekskursiyalar

5- məsələnin EHM-da həlli

6- hesablama texnikasının əsasları

7- EHM cəmiyyətdə


A) 1, 2, 3, 5, 6, 7

B) 1, 3, 4, 5, 6, 7,

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6

D) 2, 4, 5, 6, 7,

E) 3, 5, 6, 4, 7,

3. Aşağıdakılardan hansı “İnformatika və HTƏ” fənni üzrə X sinifdə öyrənilmirdi?

1- proqramlaşdırma ilə tanışlıq

2- alqoritm, alqoritmik dil

3- hesablama mərkəzinə ekskursiyalar

4- kəmiyyətlərlə iş alqoritmi

A) 2, 3


B) 3, 4

C) 1, 3


D) 1, 2

E) 2, 44. “İnformatika və HTƏ” fənni XX əsrin sonlarında orta ümumtəhsil məktəblərinin hansı siniflərində tədris olunurdu?

A) 9, 10


B) 8, 9

C) 6, 7


D) 5, 9

E) 7, 10


5. Aşağıdakılardan hansı tədris alqoritmik dildə öz əksini tapır?

1- milli leksika

2- strukturluq

3- inkişafetdiricilik

4- tətbiqilik

5- EHM-dan asılı olmama

A) 1, 3, 4

B) 3, 4, 5

C) 1, 2, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 4
6. İnformatika kursunun məzmunu aşağıdakı modullar üzrə öyrənilir:

1 - obyektin statik mənzərəsi

2 - obyektin özünü aparma mənzərəsi

3 - dil modelləşdirmə obyekti kimi

4 - obyektin informasiya modeli

5 - obyektin keyfiyyət modeli

6 - proqramların qurulması

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 2, 4, 5

D) 1, 2, 5, 6

E) 1, 2, 3, 47. V.S.Lednevə görə “təhsilin məzmunu 3 müxtəlif məzmunlu məqsədlərin məcmusudur”. Bunlar:

1 - məzmunun humanizmi və şəxsiyyətə yönəlməsi

2 - nəsillərin keçilmiş təcrübələrinin mənimsənilməsi

3 - şəxsiyyətin tipoloji keyfiyyətlərinin tərbiyəsi

4 - insanın əqli və fiziki inkişafı ilə xarakterizəsi

5 - təhsilin məzmununun humanitar-etik istiqaməti

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 3

8. Aşağıdakılardan hansılarını Lixoçovun ümummetodoloji prinsiplərinə aid deyil?

1- öyrənilən kursların inteqrativliyi

2 - tədris fənlərinin qarşılıqlı əlaqəsi

3 - nəsillərin keçilmiş təcrübələrinin mənimsənilməsi

4 - məzmunun humanizmi və şəxsiyyətə yönəlməsi

5 - şəxsiyyətin tipoloji keyfiyyətlərinin tərbiyəsi

A) 4, 5

B) 1, 2


C) 2, 3

D) 3, 5

E) 2, 4

9. Aşağıdakılardan hansı Lixoçovun ümummetodoloji prinsiplərinə aiddir?

1- tədris materialının inkişafetdirici xarakteri

2- öyrənilən kursların inteqrativliyi

3- insanın əqli və fiziki inkişafı

4- təhsilin məzmunun estetik aspektləri

5- nəsillərin keçilmiş təcrübələrinin mənimsənilməsi

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 3

10. Aşağıdakılardan hansı təhsilin komponentləridir?

1- dərs


2- təlim

3- proqram

4- tərbiyə

5- inkişaf

A) 2, 4, 5

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 4

11. Aşağıdakılardan hansı 1985-ci ildə “İnformatika və HTƏ” fənnindən tədris olunan ilk proqramın hazırlanmasında istifadə olunur?

1 - informasiya

2 - alqoritm

3 - EHM


4 - say sistemi

5 - kompüter

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 4
##num= 5// level= 1//sumtest=21 // Riyaziyyatın müasir təlim metodları. Məktəb riyaziyyat təliminin təşkili
1. Uyğunluğu müəyyən edin:


     1. Beyin həmləsi

     2. Perespektiv planlaşdırma

     3. Fərdi iş

 1. Fəaliyyətin planlaşdırılması

 2. Təlim üsulları

 3. Iş formaları

A) 1c; 2a; 3b

B) 2a; 1c; 3b

C) 3a; 1b; 3c

D) 1b; 2a; 3c

E) 1a; 2b; 3c

2. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Problem situasiyanın yaradılması

2. Şagird tədqiqatçı, müəllim fasilitator

3. Dialoq və əməkdaşlığın zəruriliyi

4. Psixoloji dəstək, hörmət və etibar

a. Şagird subyektiv rolunda çıxış edir

b. Şagird qarşısında problem qoyulur

c. Təlim dialoji şəkildə həyata keçirilir

d. Şagird dəstəklənməsi onların idrak fəallığını saxlamaq vasitəsidir

A) 1b, 2d, 3c, 4b

B) 1c, 2d, 3a, 4d

C) 1a, 2c, 3d, 4-b

D) 1d, 2a, 3b, 4c

E) 1b, 2a, 3c, 4d3. Müasir təlimdə həm aktiv (fəal), həm də interaktiv təlim prinsiplərinə neçə məqamdan yanaşılır?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

E) 1


4. Fəal dərsin quruluşu neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 4


B) 7

C) 5


D) 6

E) 3


5. Motivasiya nədir?

A) faktların öyrənilməsi yeni biliklərin kəşfi deməkdir

B) Materialın təqdim olunma üsulları və formalarıdır

C) Fərziyyələrin irəli sürülməsi ilə bağlı müsbət emosiyalar təcrübədir

D) Psixoloji amil kimi hər hansı fəaliyyətin mexanizmini işə salan qüvvədir.

E) İdrak fəallığının artırılması və şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinə verilən tələblər6. Hansı təlim üsullarına üstünlük verilməlidir?

A) Şagirdlərin idrak fəallığının artırılmasına üstünlük verilməlidir

B) Proqramlaşdırılmış test tapşırıqlarına üstünlük verilməlidir. Bu üsul vasitəsilə şagirdlərin idrak fəallığı inkişaf edir

C) Layihələr üsuluna üstünlük verilməlidir. Bu üsul vasitəsilə şagirdlər problemlərin həll edilməsinə istiqamətlənməlidirlər.

D) Şagirdlərin hərtərəfli inkişafına

E) Diaqnostik və cari qiymətləndirmə üsullarına7. Biri təlimin təşkilinə verilən tələblər arasında verilə bilməz

A) Dəstəkləyici mühütün yaradılması

B) Pedoqoji prosesin tamlığı

C) Fəaliyyətin stimullaşması

D) Biliklərin reproduksiyası

E) Biliklərin korreksiyası8. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?

A) Dəstəkləyici mühitin yaradılması

B) Bilikyönümlüdür

C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

D) Fəaliyyətin stimullaşdırılması

E) Nəticəyönümlüdür9. Uyğunluğu müəyyən edin

1. Problem-situasiyanın yaradılması

2. Şagird-tədqiqatçı , müəllim-fasilitator

3. Dialoq və əməkdaşlığı zəruriliyi

4. Psixoloji dəstək: hörmət və etibar

a- Şagird subyekt rolunda çıxış edir

b- Şagird qarşısında problem qoyulur

c- Təlim dialoji şəkildə həyata keçirilir

 1. Şagirdin dəstəklənməsi onların idar fəallığını saxlamaq vasitəsidir

A) 1d, 2a, 3b, 4c

B) 1c, 2d, 3a, 4b

C) 1a, 2c, 3d, 4b

D) 1b, 2a, 3c, 4d

E) 1c, 2d, 3b

10. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərə aid deyil

A) Şagirdyönümlülük

B) Pedaqoji prosesin tamlığı

C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

D) Nəticəyönümlülük

E) Inkişafyönümlülük11. Dərsin səmərəli təşkili və uğurlu təlim nəticələrin əldə olumasına aiddir?

A) Təlim üsullarından istifadə

B) Iş formalarından istifadə

C) Standartların seçilməsi

D) Dərs mərhələlərindən ardıcıl istifadə

E) Interaktiv təlim metodlarına ehtiva etmək

Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə