##Bölmə Azərbaycan. ##Fənnin adı İnformatikanın tədrisi metodikası ##Qrup nömrəsi


##num=8// level= 1// sumtest=42 // name= İnformasiyanin təsvir olunmasi//Yüklə 0,87 Mb.
səhifə6/10
tarix30.01.2020
ölçüsü0,87 Mb.
#101986
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

##num=8// level= 1// sumtest=42 // name= İnformasiyanin təsvir olunmasi//


1. İnsanın aldığı informasiyalar hansılardır?

A) obrazlı informasiyalar, təbii dillərdə yazılan informasiyalar

B) simvol şəklində olan informasiyalar, obrazlı informasiyalar

C) simvol şəklində olan informasiyalar, formal diiərdə yazılan informasiyalar

D) formal diiərdə yazılan informasiyalar, təbii dillərdə yazılan informasiyalar

E) obrazlı informasiyalar, formal diiərdə yazılan informasiyalar2. Dilin hansı formaları var?

A) formal və beynəlxalq

B) təbii və milli

C) təbii və formal

D) formal və süni

E) şifahı və təbii


3. EHM-də istifadə olunan dillər, dilin hansı növünə aiddir?

A) formal dillər, şifahi dillər

B) təbii dillər, süni dillər

C) milli dillər, təbii dillər

D) formal dillər

E) obrazlı dillər


4. Kompüterdə verilənlər necə informasiyalardır?

A) Verilənlənlər kompüterdə formal, ötürülən, süni informasiyalardır.

B) Verilənlənlər kompüterdə saxlanılan, ötürülən informasiyalardır.

C) Verilənlənlər kompüterdə emal edilən, ötürülən, yazılı informasiyalardır.

D) Verilənlər kompüterdə saxlanılan, ötürülən, emal edilən informasiyalardır.

E) Verilənlənlər kompüterdə təbii, ötürülən, saxlanılan informasiyalardır.


5. Kompüterdə sirkulyasiya edən informasiyalar hansılardır?

A) emal edilən informasiyalar (verilənlər), təsvir edilən informasiyalar

B) emal edilən informasiyalar (verilənlər), sirkulyasiya edən informasiyalar

C) kompüterin işini idarə edən informasiyalar (əmrlər, proqramlar, operatorlar),

saxlanılan informasiyalar

D) emal edilən informasiyalar (verilənlər),

kompüterin işini idarə edən informasiyalar (əmrlər, proqramlar, operatorlar)

E) kompüterin işini idarə edən informasiyalar (əmrlər, proqramlar, operatorlar),

ötürülən informasiyalar
6. Say sistemlərinin növləri hansılardır?

A) Mövqesiz və 8-lik

B) Mövqeli və 2-lik

C) 2-lik və 8-lik

D) 8-lik və 16-liq

E) Mövqeli və mövqesiz


7. Hazırda istifadə olunan mövqeli say sistemləri hansılardır?

A) 10-luq, 16-lıq

B) 2-lik, 8-lik, 16-lıq

C) 2-lik, 8-lik, 10-luq

D) 8-lik, 10-luq, 60-lıq

E) 10- luq, 12-lik, 16-lıq8. Məntiq elmi hansı alimlərin əsərlərində inkişaf etdirilmişdir?

A) Aristotel, Con fon Neyman

B) Corc Bul, O.de Morqa

C) Corc Bul, Con fon Neyman

D) O.de Morqa, Aristotel

E) Con fon Neyman, Aristotel


9. Məntiqi sabitlər hansı qiymətləri alır?

A) mülahizə və konstant

B) doğru və ya düz

C) doğru və ya yalan

D) sadə və mürəkkəb

E) konstantlar və dəyişənlər


10. Say sisteminin mövqeli olması nə deməkdir?

A) Ədəddə rəqəmin tutduğu yerin heç bir fərqi yoxdur

B) Ədədin rəqəmləri cüt rəqəmlərdir

C) Ədədin mərtəbələrinin fərqi yoxdur

D) Hər bir rəqəmin qiyməti onun mövqeyindən asılıdır

E) Ədəddə rəqəmlərin yerini dəyişdikdə qiymət dəyişmir


11. “Müəllim” və “şagird” sözlərində nə qədər informasiya vardır?

A) 7 bayt, 8 bit

B) 40 bit, 6 bayt

C) 44 bit, 8 bayt

D) 9 bayt, 8 bayt

E) 7 bayt, 6 bayt


12. 1, 3, 7, 8, 9 rəqəmlərindən hansıları 8-lik say sistemində işlənmir?

A) 1, 3


B) 8, 9

C) 1, 7


D) 3, 7

E) 3
13. Müasir informatikada hansı say sistemləri istifadə olunur?

A) 2-lik, 8-lik

B) 2-lik, 10-luq

C) 2-lik, 8-lik, 16-lıq

D) 16 - lıq, 10-luq

E) 10- luq, 2-lik
14. İkilik say sistemində ədədin yazılışında hansı rəqəmlərdən istifadə olunur?

A) 0, 2


B) 1, 2

C) 0, 1


D) 2, 3

E) 3, 4
15. Verilənlərdən hansı ikilik say sisteminin rəqəmləridir?

A) 3, 4

B) 1, 2


C) 0, 2

D) 0, 1


E) 1, 3
16. Maşın dili nə deməkdir?

A) Simvollarla yazılan dildir.

B) 8-lik rəqəmlərlə kodlaşdırılmış dildir. Beyzik dilində yazılmış proqramdır.

C) 2-lik rəqəmlərlə kodlaşdırılmış dildir. Kompüter yalnız maşın dilində

yazılmış proqramları başa düşür.

D) Maşını idarə edən proqramdır.

E) Mexaniki idarə vasitəsidir.
17. 1, 3, 7, 8, 9, 10 rəqəmlərindən hansılar 8-lik say sistemində işlənmir?

A) 1, 3, 7

B) 1, 3

C) 8, 9, 10

D) 1, 7

E) 3, 7
18. 1 baytda neçə işarəli tam ədəd yazmaq olar və 1 bayt neçə bitəbərabərdir?

A) 1024, 10 bit

B) 250, 8 bit

C) 256, 8 bit

D) 127, 16 bit

E) 119, 5 bit


19. Onluq say sistemi rəqəmlərinin külliyyatı hansılardır?

A) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

B) 0, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 8, 9

C) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

D) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

E) 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9


20. Riyazi məntiqin əsas anlayışlarını seçin:

1 – mülahizə

2 – müzakirə

3 – məntiqi kəmiyyətlər

4 – məntiqi proqramlaşdırma

5 – məntiq əməlləri

6 – məntiqi dil

A) 3, 4, 6

B) 2, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 3, 5


21. Riyazi məntiqin əsas anlayışları hansılardır?

1 – məntiqi dil

2 – məntiqi kəmiyyətlər

3 – müzakirə

4 – məntiq əməlləri

5 – məntiqi proqramlaşdırma

6 – məntiqi ifadələr

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 6

D) 2, 4, 6

E) 2, 3, 6


22. Aşağıdakılardan hansı riyazi məntiqin əsas anlayışları sayılmır?

1 – mülahizə

2 – məntiqi dil

3 – məntiqi proqramlaşdırma

4 – məntiqi kəmiyyətlər

5 – məntiq əməlləri

6 – müzakirə

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 6

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5


23. Dil aşağıdakı anlayışlarla əlaqəlidir:

1. əlifba

2. sintaksis

3. formal

4. təbii

5. semantika

6. praqmatika

A) 3, 4, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 2, 5, 6

E) 1, 3, 4, 6


24. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - əlifba

II - sintaksis

III - semantika

IV - praqmatika

1. dilin konstruksiyalarının yazılış qaydası

2. dilin konstruksiyalarının məna çalarları

3. dilin mətnə tətbiqinin praktik məqsədləri

4. istifadə olunan simvollar çoxluğu

A) I – 1, II – 2, III – 3, IV - 4

B) I – 4, II – 1, III – 2, IV – 3

C) I – 3, II – 4, III – 1, IV - 2

D) I – 4, II – 3, III – 2, IV - 1

E) I – 2, II – 3, III – 4, IV - 1


25. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - dilin konstruksiyalarının yazılış qaydası

II - dilin konstruksiyalarının məna çalarları

III - dilin mətnə tətbiqinin praktik məqsədləri

IV - istifadə olunan simvollar çoxluğu

1 - əlifba

2 - sintaksis

3 - semantika

4 - proqmatika

A) I - 3, II- 4, III - 1, IV - 2

B) I - 1, II- 2, III - 3, IV - 4

C) I - 2, II - 3, III - 4, IV – 1

D) I - 4, II- 3, III - 2, IV - 1

E) I - 4, II- 1, III - 2, IV - 3
Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə