##Bölmə Azərbaycan. ##Fənnin adı İnformatikanın tədrisi metodikası ##Qrup nömrəsi


##num=9// level= 1// sumtest= 38 // name=Kompüter xətti//Yüklə 0,87 Mb.
səhifə7/10
tarix30.01.2020
ölçüsü0,87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

##num=9// level= 1// sumtest= 38 // name=Kompüter xətti//


1. Kompüterin tərkibini hansı hissələrə ayırmaq olar ?

A) İstifadəçi və kompüter proqramları

B) Proqram və verilənlər

C) Proqram təminatı və texniki təminat

D) Əməli yaddaş və sabit yaddaş

E) Fiziki qurğular


2. Sistem bloka daxil olanlar hansılardır?

A) Əməli yaddaş, montor

B) Prosessor, monitor

C) Prosessor, əməli yaddaş, qidalandırma bloku

D) Klaviatura, printer, modem

E) Prosessor, printer, modem


3. Kompüterin əlavə hissələri hansılardır?

A) Monitor, printer, maus

B) Modem, klaviatura, monitor

C) Prosessor, modem, maus

D) Modem, printer, maus

E) Klaviatura, printer, maus


4. Kompüterin əsas yaddaşı hansı hissələrdən ibarətdir?

A) Fayllar, emaledici proqram

B) Əməliyyat sistemi, fayllar

C) Tətbiqi proqram, emaledici proqram

D) İdarəedici proqram, emaledici proqram

E) Əməli yaddaş, daimi yaddaş


5. Hansılar informasiya proseslərinə aiddir?

A) İnformasiyanın emalı, silinməsi

B) İnformasiyanın qəbulu, emalı

C) İnformasiyanın silinməsi, təsviri

D) İnformasiyanın ötürülməsi, təyinatı

E) İnformasiyanın emalı, təsviri


6. İnformasiyanı xaric edən qurğular hansılardır?

A) Klaviatura

B) Displey və printer

C) Modem

D) İnterfeys

E) Displey və modem


7. Kompüterin əsas tərkib hissələri hansılardır?

A) Monitor, yaddaş, printer

B) Prosessor, modem, proqram

C) Prosessor, klaviatura, modem

D) Sistem bloku, monitor, klaviatura

E) Prosessor, printer, yaddaş


8. Ədədlər EHM-in yaddaşında hansı formatda olur?

A) sürüşkən nöqtəli formatda, 8-lik say sistemində

B) 2-lik say sistemində, qeyd olunmuş nöqtə ilə

C) qeyd olunmuş nöqtə ilə, sürüşkən nöqtəli formatda

D) 16-lıq say sistemində, sürüşkən nöqtəli formatda

E) 2-lik say sistemində, 8-lik say sistemində


9. Kompüterin əlifbası neçə simvoldan ibarətdir və hər bir simvolun

yaddaşda tutduğu yer aşağıdakılardan hansıdır?

A) 255 simvol, 2 bayt

B) 256 simvol, 2 bayt

C) 255 simvol, 1 bayt

D) 260 simvol, 3 bayt

E) 256 simvol, 1 bayt


10. Fayllar üzərində əsas əməliyyatlara aiddir:

A) proqramı işə salmaq, adını dəyişmək

B) diskin dolması, silmək

C) məzmununa baxmaq, proqramı işə salmaq

D) surətini çıxarmaq, diskin dolması

E) bir hissəni ayırmaq, silmək


11. Kompüterin əlifbası neçə simvoldan ibarətdir?

A) 128, 1 bayt

B) 256, 1 bayt

C) 256, 3 bayt

D) 128, 2 bayt

E) 256, 2 bayt


12. Kodlaşma cədvəlində ən kiçik və ən böyük nömrə hansıdır?

A) 1, 256

B) 0, 255

C) 1, 255

D) 3, 255

E) 2, 256


13. Aşağıdakılardan hansı informasiya proseslərinə aiddir?

a – informasiyanın saxlanması

b – təsviri

c – qəbulu

d – təminatı

e – emalı

f – axını

A) c, e, f

B) b, c, d

C) a, c, e

D) d, e, f

E) a, b, c


14. Müasir kompüterlər hansı informasiyalarla işləyir?

a – ədədi

b – simvol

c – riyazi

d – qrafik

e – səs


f – təsviri

A) b, c, d, f

B) a, b, e, f

C) a, b, d, e

D) b, d, e, f

E) a, c, d, e


15. Kompüterin yaddaşının struktur vahidləri hansılardır?

1 – bit

2 – ədədi

3 – bayt

4 – riyazi

5 – maşın sözü

6 – simvol

A) 1, 4, 6

B) 2, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 5
16. Verilənlərdən hansı kompüterin yaddaşının struktur vahidləri deyil?

a – bit


b – ədədi

c – bayt


d – riyazi

e – maşın sözü

f – simvol

A) a, c, e

B) a, b, c

C) b, d, f

D) c, d, e

E) d, e, f


17. Simvollar ardıcıllığının ifadə vasitələrinə aid olmayanları seçin.

a – hərflər

b – sabitlər

c – kimyəvi formullar

d – dəyişənlər

e – riyazi düsturlar

f – rəqəmlər

A) a, b, c

B) a, c, d

C) b, d, f

D) a, c, f

E) c, e, f


18. Ədədlər EHM-in yaddaşında hansı formatda olur?

1 – qeyd olunmuş nöqtə ilə

2 – simvollar formasında

3 – sürüşkən nöqtəli formatda

4 – 10-luq say sistemində

5 – maşın sözündə

A) 1, 4

B) 2, 3


C) 2, 5

D) 1, 3


E) 3, 4
19. EHM-lər hansı siniflərə bölünür?

1 – super EHM-lər

2 – birprosessorlu EHM-lər

3 – mini EHM-lər

4 – EHM-in qurğuları

5 – mikro EHM-lər

6 – EHM-in yaddaşı

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 1, 3, 5

E) 1, 3, 4
20. Con fon Neymanın EHM-in arxitekturasına verdiyi ideyalar hansılardır?

a – EHM-in yaddaşının ünvanlaşdırılması

b – xarici yaddaşın təşkili

c – maşın hesablamasında ikilik say sistemindən istifadə

d – daxili yaddaşın təşkili

e – maşın əmrlərinin quruluşu və prosessorun əmrlər sisteminin tərkibi

f – xarici yaddaşın sürəti

A) b, e, f

B) a, b, c

C) a, c, e

D) c, d, e

E) d, e, f


21. XX əsrin 40-cı illərində Con fon Neyman tərəfindən verilən ideyaya aid deyil?

1 – EHM-in yaddaşının ünvanlaşdırılması

2 – xarici yaddaşın təşkili

3 – maşın əmrlərinin quruluşu

4 – daxili yaddaşın təşkili

5 – maşın hesablamasında 2-lik say sistemindən istifadə

6 – daxili yaddaşın xassəsi

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 1, 4, 6

E) 3, 4, 5


22. EHM-in proqram təminatına hansılar aiddir?

1 – sistem proqram təminatı

2 – aparat hissəsi

3 – tətbiqi proqram təminatı

4 – yaddaş qurğusu

5 – proqramlaşdırma sistemləri

6 – kodlaşma cədvəli

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 6

E) 3, 4, 5


23. EHM-in proqram təminatına aid olmayanları seçin:

a – sistem proqram təminatı

b – aparat hissəsi

c – tətbiqi proqram təminatı

d – yaddaş qurğusu

e – proqramlaşdırma sistemləri

f – kodlaşma cədvəli

A) c, d, e

B) a, b, c

C) c, d, f

D) b, d, f

E) b, e, f


24. Aşağıdakılardan hansı EHM-in proqram təminatının ayrıldığı siniflərdir?

1 – sistem proqram təminatı2 – kompüterin qurğuları

3 – tətbiqi proqram təminatı4 – kompüterin yaddaşı

5 – proqramlaşdırma sistemləri

6 – kodlaşma cədvəli

A) 3, 4, 5

B) 2, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 3, 5


25. Verilənlərdən hansılar EHM-in proqram təminatının ayrıldığı siniflər

deyil?

1 – sistem proqram təminatı2 – kompüterin qurğuları

3 – tətbiqi proqram təminatı4 – kompüterin yaddaşı

5 – proqramlaşdırma sistemləri

6 – kodlaşma cədvəli

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 6

C) 1, 2, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 4, 6


26. İstənilən əməliyyat sistemi hansı 3 əsas funksiyanı yerinə yetirir?

a – kompüterin qurğularını idarə edir

b – informasiyanı qəbul edir

c – istifadəçi ilə kompüter arasında qarşılıqlı əlaqə yaradır

d – informasiyanı emal edir

e – fayllarla işləməni təmin edir

f – informasiyanı ötürür

A) d, e, f

B) b, d, e

C) b, c, f

D) a, c, e

E) a, e, f


27. Hansılar əməliyyat sisteminin yerinə yetirdiyi funksiyalara aiddir?

1 – kompüterin qurğularını idarə edir

2 – informasiyanı kompüterdə saxlayır

3 – istifadəçi ilə kompüter arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edir

4 – informasiyanı ötürür

5 – fayllarla işləməni təmin edir

6 – informasiyanı emal edir

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 6

E) 3, 4, 5


28. Əməlyyat sisteminin funksiyalarına aid deyil?

1 – kompüterin qurğularını idarə edir

2 – informasiyanı emal edir

3 – istifadəçi ilə kompüter arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edir

4 – informasiyanı ötürür

5 – fayllarla işləməni təmin edir

6 – informasiyanı saxlayır

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 2, 4, 6

E) 3, 4, 6


29. Əməliyyat sistemindən istifadə edən istifadəçinin malik olduğu vərdişlər

hansılardır?

1 – lazım olan proqramı işə salmaq

2 – informasiyanı ötürmək

3 – fayllar üzərində əsas əməliyyatları yerinə yetirmək

4 – informasiyanı emal etmək

5 – kompüterin vəziyyəti ilə bağlı məlumat almaq

6 – informasiyanı saxlamaq

A) 2, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5


30. Fayllarla iş zamanı hansı məlumatları bilmək lazımdır?

a – faylın adı

b – proqramı işə salmağı

c – faylın quruluşu

d – diskin dolması

e – kataloq

f – informasiyanın emalı

A) c, d, e

B) a, d, f

C) b, c, d

D) d, e, f

E) a, c, e


31. Aşağıdakılardan hansıları fayllarla iş zamanı bilmək vacibdir?

1 – faylın adı

2 – proqramı işə salmaq

3 – faylın quruluşu

4 – diskin dolması

5 – kataloq

6 – informasiyanın emalı

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 6


32. Hansılar fayllarla iş zamanı verilən məlumatlara aid deyil?

1 – faylın adı

2 – proqramı işə salmağı

3 – faylın tipi

4 – informasiyanın qəbulu

5 – faylın quruluşu

6 – diskin dolması

A) 1, 3, 6

B) 2, 4, 6

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 3, 4, 533. Fayllar üzərində əsas əməliyyatlar hansılardır?

1 – silmək

2 – informasiyanın qəbulu

3 – bir hissəsini ayırmaq

4 – informasiyanın ötürülməsi

5 – məzmununa baxmaq

6 – proqramı işə salmaq

A) 3, 4, 6

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 6


34. Hansılar fayllar üzərində əsas əməliyyatlar sayılmır?

1 – silmək

2 – tipi

3 – bir hissəsini ayırmaq

4 – quruluşu

5 – məzmununa baxmaq

6 – kataloq

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 6

E) 1, 2, 3


35. İnformasiya prosesinə aid olanları seçin:

a – informasiyanın saxlanması

b – qəbulu

c – təminatı

d – emalı

e – axını

f – təsviri

A) b, e, f

B) a, d, f

C) c, d, e

D) b, c, d

E) a, b, d


36. İnformasiya prosesləri dedikdə nə başa düşülür?

1 – informasiyanın qəbulu

2 – emalı

3 – silinməsi

4 – ötürülməsi

5 – təsviri

6 – təminatı

A) 2, 4, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 4, 5, 6

E) 3, 4, 5


37. Xarici yaddaş daşıyıcılarını göstər:

1 – maqnit disklər,

2 – optik disklər,

3 – RAM,

4 – CD - ROM,

5 – lazer printer,

6 – rəqəmli video disklər

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 2, 4, 6

C) 2, 3, 5, 6

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 2, 5, 6


38. Simvollar ardıcıllığının aid olduğu uyğunluğu tapın.

a – əlifbanın hərfləri

b – sabitlər

c – kimyəvi formullar

d – dəyişənlər

e – riyazi düsturlar

f – nöqtələr

A) c, d, e

B) b, d, f

C) d, e, f

D) a, c, e

E) a, b, c
Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə