##Bölmə: Azərbaycan ##Qrup №: 501 qiyabi ##Fənnin adı


##num= 2// level= 1// sumtest=19 // name= 80 - 90 - cı illərdə nəsr: Hekayə janrının inkişaf meylləri xxx //Yüklə 0,75 Mb.
səhifə2/12
tarix22.02.2020
ölçüsü0,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

##num= 2// level= 1// sumtest=19 // name= 80 - 90 - cı illərdə nəsr: Hekayə janrının inkişaf meylləri xxx //


1. Hekayələrin müəllifi və adlarına görə düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I. Elçin

II. Anar

III. İ. Məlikzadə

1 - “Baladadaşın toy hamamı”. 2. “Qırmızı limuzin”. 3. “Hotel Bristol”. 4. “Duz”. 5. “Qazanc”. 6. “Qatarda”. 7. “Ayaqqabı”. 8. “Şuşaya duman gəlib”. 9. “Parisdə avtomobil qəzası”. 10. “ Vahimə”

A) I – 1, 3, 7, 8, 9; II – 2, 10; III – 4, 5, 6

B) I – 1, 5, 7, 8, 10; II – 3, 6; III – 2, 4, 9

C) I – 6, 7, 8, 9, 10; II – 4, 5; III – 1, 2, 3

D) I – 1, 7, 8, 9, 10; II – 2, 6; III – 3, 4, 5

E) I – 2, 3, 8, 9, 6; II – 4, 10 III – 2, 3, 5

2. Hekayələrin müəllifləri və obrazları arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I. İ. Məlikzadə

II. Elçin

III. Anar

1 - “Şehli çəmənlərin işığı”nda Mirzə

2 - “Ayaqqabı”da Bəbir

3 - ”Bülbülün nağılı”nda Tacir

4 - “Qırmızı limuzin”də O.

5 - “Qatar”da Dadaşov

6 - “Vahimə”də Oruc

7 - “Vahimə” də Pakizə

8 - “Parisdə avtomobil qəzası”nda Kərim müəllim

9 - “Talisman”da Ağarəhim

A) I - 1, 5, 9; II - 2, 3, 8; III - 4, 6, 7

B) I - 1, 3, 4; II - 2, 5, 6; III - 7, 8, 9

C) I - 7, 8, 9; II - 3, 5, 6; III - 1, 2, 4

D) I - 3, 4, 5; II - 1, 2, 9; III - 5, 6, 8

E) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 8; III - 6, 7, 9

3. Hekayələrin adları və obrazları arasında düzgün uyğunuluğ müəyyən edən cavab hansıdır?

I. ”Vahimə”

II. “Baladadaşın toy hamamı”

III. “Parisdə avtomobil qəzası”

IV. ”Şehli çəmənlərin işığı”

1 - Baladadaş,

2 - Oruc, 3. Kərim müəllim. , 4. Mirzə, 5. Qədir, 6. Ələkbər, 7. Gümüş Malik, 8. Ofelya, 9. Şərqiyə

A) I - 2, 3; II - 1, 5, 7; III - 8, 9; IV - 4, 6

B) I - 2, 8; II - 1, 6, 7; III - 3, 9; IV - 4, 5

C) I - 3, 4; II - 1, 2, 9; III - 5, 6; IV - 7, 8

D) I - 1, 2; II - 3, 4, 5; III - 6, 7; IV - 8, 9

E) I - 8, 9; II - 5, 6, 7; III - 3, 4; IV - 1, 2

4. Elçin müasir Azərbaycan hekayəsinin nailiyyətlərini dörd əsas cəhətlə bağlayır. Bu cəhətlər hansı cərgədə düzgün verilmişdir?

1 - İdeya dərinliyi

2 - Mövzu rəngarəngliyi

3 - Problematika vüsəti

4 - Xarakterlər qalereyasının zənginliyi

5 - Sənətkarlığın artması, estetik kamillik

6 - Lakoniklik

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 2, 3, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 2, 5, 6

E) 2, 3, 4, 6

5. Tənqidçi V. Yusifli yazır: “İdeyalılıq, xəlqilik, dövrün, zamanın ən mühüm mətləblərini yığcam şəkildə ümumiləzdirmək, . . . klassik hekayələrimizdən gəlir”. Nöqtələrin yerinə artırılmalı sözlərin cərgəsi hansıdır?

1 - Lakoniklik

2 - Həyatilik

3 - Psixologizmə meyl

4 - Problematika vüsəti

5 - Mövzu rəngarəngliyi

6 - Səmimilik

A) 1, 3

B) 2, 4

C) 1, 2

D) 4, 5

E) 5, 6

6. 60 - cılar nəslinin nümayəndələri hansı sırada düzgün verilmişdir?

1 - Anar

2 - İ. Hüseynov

3 - İ. Şıxlı

4 - M. Süleymanlı

5 - S. Azəri

A) 1, 2

B) 2, 3

C) 1, 5

D) 3, 4

E) 4, 5

7. “. . . Təsvirə, adətən, həyatın adi günlərinin təlatümlü, həyəcanlı anlarından başlayır”. Bu mülahizə hansı tənqidçiyə məxsusdur və kim haqqında söylənmişdir? Tənqidçinin və sənətkarın adları düzgün göstərilən cərgə hansıdır?

1 - V. Quliyev; 2. T. Əlişanoğlu; 3. İ. Məlikzadə haqqında; 4. Elçin haqqında; 5. N. Cabbarov; 6. V. Yusifli; 7. Anar haqqında; 8. A. Hüseynov

A) 2, 4

B) 5, 4

C) 1, 3

D) 6, 7

E) 8, 7

8. İ. Məlikzadəyə məxsus hekayələr hansı cərgədə düzgün verilib?

1 - “Cehiz güzgüsü”.

2 - “Baladadaşın toy hamamı”.

3 - “Vahimə”.

4 - “Ayaqqabı”.

5 - “Bir səbət üzüm”.

6 - “Qırmızı limuzin”

A) 1, 5

B) 2, 4

C) 2, 3

D) 4, 6

E) 1, 6

9. Avtomobil qəzasına düşən və xarakteri mənəvi təkmilləşmə prosesində verilən Ağarəhim hansı hekayənin qəhrəmanıdır?

A) İ. Məlikzadə. “Talisman”.

B) Elçin. “Parisdə avtomobil qəzası”.

C) Anar. “Vahimə”.

D) Elçin. “Ayaqqabı”.

E) İ. Məlikzadə. “İlk qazanc”.

10. Elçinin hekayə qəhrəmanları hansı cərgədə düzgün verilib?

1 - Baladadaş

2 - Oruc

3 - Bəbir

4 - Bəşir

5 - Mirzə

6 - Zaur

A) 1, 3

B) 2, 4

C) 1, 4

D) 3, 5

E) 5, 6

11. Ədəbi tənqidin yazıçının “bazar piştaxtaları arasından . . . mavi Xəzərin genişliyinə çıxarılan” obraz kimi dəyərləndirdiyi qəhrəmanın iştirak etdiyi əsərlər hansılardır?

1 - “Baladadaşın toy hamamı”

2 - “Ayaqqabı”

3 - “Talisman”

4 - “Vahimə”

5 - “Parisdə avtomobil qəzası”

6 - “Dolça”

A) 1, 6

B) 2, 3

C) 1, 3

D) 4, 5

E) 5, 6

12. “Dəqiq ömür cədvəli” ilə yaşayan hekayə qəhrəmanı?

A) “Ayaqqabı”da Bəbir

B) “Vahimə”də Oruc

C) “Baladadaşın toy hamamı”nda Gümüş Malik

D) “Şehli çəmənlərin işığı”nda Mirzə

E) “Qatarda” hekayəsində Dadaşov

13. Ölmək üçün el - obasına qayıdan və doğma yurdda heç cür ölmək istəməyən hekayə qəhrəmanı?

A) “Şehli çəmənlərin işığı”nda Mirzə

B) “Parisdə avtomobil qəzası”nda Salman

C) “Vahimə”də Oruc

D) “Ayaqqabı”da Bəbir

E) “Talisman”da Ağarəhim

14. Vətən torpağının müqəddəsliyinə, “ölmüş ruh”a can vermək qüdrətində olmasına güclü inam yaradan əsər hansıdır?

A) “Talisman”

B) “Bülbülün nağılı”

C) “Parisdə Avtomobil qəzası”

D) “Şehli çəmənlərin işığı”

E) “Varyete”

15. Elçinin mənəvi cılızlaşmanın maddi imkansızlıqla əlaqəsinin bağlarını açmağa, ailə üzvlərinin bir - birinə münasibətdə qeyri - səmimiliyi, laqeydliyini göstərməyə çalışdığı bədii əsəri hansıdır?

A) “Parisdə avtomobil qəzası”

B) “Toyuğun diri qalması”

C) “Ağ dəvə”

D) “Ölüm hökmü”

E) “Baladadaşın ilk məhəbbəti”

16. Həyata “dünya beş günlükdür, beşi də qara” fəlsəfəsi ilə yanaşan və yaşayışını buna uyğun quraraq mümkün qədər zövq - səfa ilə yaşamağa çalışan Oruc hansı əsərin qəhrəmanıdır?

A) “Vahimə” hekayəsi

B) “Dolça” povesti

C) “Fətəli fəthi” romanı

D) “Bir gecəlik ay işığı” hekayəsi

E) “Dantenin yubileyi” povesti

17. Adları aşağıda sadalanan kitabların nəşr tarixinə görə ardıcıllığı hansı cərgədə düzgün verilmişdir?

1 - Anar. “ Dədə Qorqud”

2 - Anar. “ Sizi deyib gəlmişəm”

3 - Anar. “ Otel otağı”

4 - S. Budaqlı . “ Çat”

5 - Şahmar . “ İtgi”

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 4, 5, 3

C) 5, 4, 1, 2, 3

D) 3, 4, 5, 2, 1

E) 2, 3, 1, 5, 4

18. Aşağıdakı hekayələrin yazılış xronologiyasına görə ardıcıllığının düzgün verıldiyi cərgəni müəyynləşdirin.

1 - Anar. “Qırmızı limuzin”

2 - İ. Məlikzadə. “Şehli çəmənlərin işığı”

3 - Anar. “Vahimə”

4 - İ. Məlikzadə. “Qatarda”

A) 4, 2, 1, 3

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 1

D) 1, 3, 4, 2

E) 1, 4, 2, 3

19. İ. Məlikzadənin hekayələrinin yazılış xronologiyasının görə düzgün verıldiyi cərgəni göstərin.

1 - “Talısman”

2 - “Oğul”

3 - “Şehli çəmənlərin işığı”

4 - “İlk qazanc”

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 1, 4

C) 2, 1, 3, 4

D) 4, 3, 1, 2

E) 1, 4, 3, 2


Yüklə 0,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə