##Bölmə: Azərbaycan ##Qrup №: 501 qiyabi ##Fənnin adı


##num= 10// level= 1// sumtest=13 // name= B. Vahabzadə və X. R. Ulutürkün 80 - 90 - cı illər poeziyası xxx //Yüklə 0,75 Mb.
səhifə9/12
tarix22.02.2020
ölçüsü0,75 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

##num= 10// level= 1// sumtest=13 // name= B. Vahabzadə və X. R. Ulutürkün 80 - 90 - cı illər poeziyası xxx //


1. Mayasında haqq deyil, yalan duran bir zəfər

Yalanın özü boyda sənə nifrət gətirər. –

Bu misralar B. Vahabzadənin hansı şeirindəndir?

A) “Haqq – zorakılıq”

B) “Xeyir – Şər”

C) “Tamah – Ləyaqət”

D) “İki mühacir”

E) “Qeyrətmi, ağılmı”

2. Həqiqət axtarsan, yalandan yapış,

Azadlıq axtarsan, əsarəti gör.

Bu misralar B. Vahabzadənin hansı poemasındandır?

A) “Amerika gözəli”

B) “Mərziyə”

C) “Ləyaqət”

D) “Bağışlayın, səhv olub”

E) “Şəhidlər”

3. B. Vahabzadənin şərti - metaforik üslubda yazılmışpoemaları hansı cərgədə düzgün göstərilib?

1 - “Amerika gözəli”;

2 - “Bağışlayın, səhv olub”;

3 - “Ləyaqət”; 4. “Mərziyə”; 5. “Şəhidlər”; 6. ”Gülüstan”; 7. “Mərziyə”, 8. ”Yollar - oğullar”

A) 1, 2, 8

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 5, 6, 7

E) 6, 7, 8

4. Süjet xətti Afrika və rus həyatından götürülmüş poemalar hansı cərgədə düzgün verilib?

1 - “Amerika gözəli”

2 - “Bağışlayın, səhv olub”

3 - “Yollar - oğullar”

4 - “Mərziyə”

5 - “Şəhidlər”

6 - “Ləyaqət”

A) 3, 6

B) 2, 3

C) 1, 4

D) 4, 5

E) 5, 6

5. Millətin millətliyi yaşar ləyaqətində,

Eşqində, . . .

Şərəfində, adında

Bir də azadlığında.

Mərziyə” poemasından verilən aşağıdakı parçada nöqtələrin yerinə hansı söz artırılmalıdır?A) qeyrətində

B) sevgisində

C) qüvvətində

D) həm gücündə

E) inamında

6. İçində ağlasan da oynayıb gülməlisən,

Qara günün içində “Ağ günlüyəm” qışqırıb

Ağa bükülməlisən.

Bu misralar B. Vahabzadənin hansı əsərindəndir?

A) “Mərziyə”

B) “Bağışlayın, səhv olub”

C) “Amerika gözəli”

D) “Haqq - zorakılıq”

E) “Şəhidlər”

7. X. R. Ulutürkün 20 yanvar faciələrinin poetik salnaməsi olan əsəri hansıdır?

A) “Əlvida, Azərbaycan”

B) “Gəlir böyük Azərbaycan”

C) “Soruş, peşimanammı”

D) “Kişi bətni”

E) “Davam edir 37”

8. Çörək də tapılar, ət də, balıq da

Məhəbbət, səadət çəkilib ərşə.

Bu misralar X. R. Ulutürkün hansı şeirindəndir?

A) “Kişi bətni”

B) “Əlvida, Azərbaycan”

C) “Gəlir böyük Azərbaycanım”

D) “Davam edir 37”

E) “Soruş, peşmanammı”

9. Millətin sanıyla yox,

Siqləti, qüdrətilə fəxr eləmək gərəkdir

Millət – milyon sinədə vahid ürək deməkdir.

Bu misraların müəllifi kimdir?

A) X. R. Ulutürk

B) M. Araz

C) M. Yaqub

D) S. Rüstəmxanlı

E) M. İsmayıl

10. B. Vahabzadənin poemalarınin yazılış xronologiyasına görə ardıcıllığının düzgün verıldiyi cərgəni göstərin.

1 - “Mərziyə”

2 - “Bağışlayın, səhv olub”

3 - “Yollar oğullar”

4 - “Gülüstan”

A) 4, 3, 1, 2

B) 3, 4, 2, 1

C) 4, 2, 3, 1

D) 2, 3, 1, 4

E) 1, 3, 2, 4

11. B. Vahabzadənin poemalarınin yazılış xronologiyasına görə ardıcıllığının düzgün verıldiyi cərgəni göstərin.

1 - “Ləyaqət”

2 - “Amrika gözəli”

3 - “Mərziyə”

4 - “Bağışlayın, səhv olub”

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 1

C) 3, 4, 1, 2

D) 2, 1, 4, 3

E) 1, 4, 3, 2

12. B. Vahabzadənin şeir kitablarının çap olunduğu illərin xronologiyasına uyğun olaraq düzgün verildiyi cərgəni tapın.

1 - “Özümlə söhbət”

2 - “Axı dünya fırlanır”

3 - “Yeni şeirlər”

4 - “Lirika”

A) 1, 2, 4, 3

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 1, 2

D) 3, 4, 2, 1

E) 2, 3, 1, 4

13. X. Ü. Ulutürkün şeir kitablarının çap olunduğu illərin xronologiyasına uyğun olaraq düzgün verildiyi cərgəni tapın.

1 - “Davam edir 37”

2 - “Ömürdən uzun gecələr”

3 - “Məndən başlanır Vətən”

4 - “Hara gedir bu dünya”

A) 2, 4, 3, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 1, 4

D) 1, 4, 2, 3

E) 1, 2, 4, 3

##num= 11// level= 1// sumtest=10 // name= 80 - 90 - cı illərdə dramaturgiya. Müasir mövzulu dramlar xxx //


1. Anarın dram janrında yazılmış əsərləri hansı cərgədə düzgün göstərilmişdir?

1 - “Səhra yuxuları”

2 - “Ağ liman”

3 - “Əlaqə”

4 - “Sizi deyib gəlmişəm”

5 - “Vahimə”

A) 1, 4

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 4, 5

E) 2, 5

2. Anarın pyesləri hansı cərgədə düzgün göstərilmişdir?

1 - “Sizi deyib gəlmişəm”

2 - “Danabaş kəndinin məktəbi”

3 - “Büllur sarayda”

4 - “Səhra yuxuları”

5 - “Şəhərin yay günləri”

A) 1, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 5, 2, 3

E) 2, 3, 4

3. “Səhra yuxuları” dramında bütün əsər boyu dialoq aparan obrazlar hansı cərgədə düzgün verilmişdir?

1 - Doktor Kərim

2 - Tom Soyer

3 - Horvard Bruk

4 - Luiza Bruk

5 - Polkovnik Əmir

A) 2, 3

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 4, 5

E) 2, 5

4. “Büllur sarayda” pyesində mənəvi dünyasının təmizliyi baxımından bir araya gələ bilən obrazlar hansı cərgədə düzgün verilib?

1 - Təbriz

2 - Bayandur

3 - Qədim

4 - Qönçə

5 - Ağahüseyn

6 - Fariz

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 6

E) 3, 4, 5

5. “Büllur sarayda” əsərində dünya malına hərislik baxımıdan bir araya gələ bilən obrazlar hansı cərgədə düzgün verilib?

1 - Cəvahir

2 - Təbriz

3 - Ağahüseyn

4 - Həbib

5 - Qədim

6 - Qönçə

7 - Lalə

8 - Bayandur

A) 1, 3, 5, 7

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 7, 8

D) 3, 4, 5, 6

E) 2, 3, 5, 8

6. Hansi əsərdə elə bir ölkə təsvir olunur ki, bu ölkədə zahirən hər şey qaydasındadır. Əslində isə “burada hər şey yapmadır”? Həmin əsər və onunla ideya baxımından tipoloji yaxınlıq yaradan əsər hansıcrəgədə düzgün verilib?

1 - “Səhra yuxuları”

2 - “Amerika gözəli”

3 - “Mərziyə”

4 - “Hökmdar və qızı”

5 - “Büllur sarayda

A) 1, 2

B) 2, 3

C) 4, 5

D) 2, 5

E) 2, 4

7. Ən böyük xoşbəxtlik azadlıqdı. Ürək, vicdan azadlığı! Qızılın əsiri olan insanlar xoşbəxt ola bilməzlər. Aşağıdakılardan hansı gec də olsa, bu həqiqəti başa düşür?

A) Aynur (“Büllur sarayda”)

B) Hikmət (“Yasamal gölündə qayıqlar üzürdü”)

C) Ramazan (“Ağ dərə”)

D) Məryəm (“Mahmud və Məryəm”)

E) Fəridə (“Dalanda”)

8. İ. Əfəndiyev dramlarının yazılış xronologiyasına görə düzgün düzüldüyü cərgəni müəyyənləşdirin.

1 - “Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı”

2 - “Büllur sarayda”

3 - “Sən həmişə mənimləsən”

4 - “Atayevlər ailəsi”

A) 4, 3, 2, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 1, 2

D) 4, 1, 3, 2

E) 3, 1, 2, 4

9. İ. Əfəndiyev dramlarının yazılış xronologiyasına görə düzgün düzüldüyü cərgəni göstərin.

1 - “Hökümdar və qızı”

2 - “Büllur sarayda”

3 - “Ağıllılar və dəlilər”

4 - “Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı”

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 4, 3, 1

C) 2, 3, 1, 4

D) 1, 4, 3, 2

E) 4, 3, 2, 1

10. Aşağada adları verilən dramlardan eyni ildə yazılan əsərlərin adları hansı cərgədə düzgün verilmişdir?

1 - B. Vahabzadə. ”Fəryad”

2 - İ. Əfəndiyev. “Büllur sarayda”

3 - Anar. “Səhra yuxuları”

4 - İ. Əfəndiyev. “Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı”

A) 2, 3

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 1, 4

E) 3, 1


Yüklə 0,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə