##book id= 191//book name=Mülki Müdafiə 1// ##fk=126//ks=01//fn=191// sumalltest= 300Yüklə 0,52 Mb.
səhifə1/14
tarix16.11.2018
ölçüsü0,52 Mb.
#82596
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##book_id= 191//book_name=Mülki Müdafiə 1//

##fk=126//ks=01//fn=191// sumalltest= 300 //

##Fakültənin adı: Filalogiya, Riyaziyyat, UTF, Biologiya, Kimya, Mək. qədər

## Ixtisas: Az dil ədəb. Fran, ingilis, R, R/i , Təsviri inc, Texnologiya, Biolog, Kim, K. b, ##M/q, Təhs pos psix

##Fənnin adı: Mülki Müdafiə 1

##Bölmə(azərbaycan və ya rus) . Azərbaycan Qrup № si. Az d 101 - 105, Fran 207, Ing ##306 - 308, R 101 - 104, RI 201 - 204, I 101 - 103: T in 101 - 104, Tex101 - 103, Biol 201 ## - 204, k 201 - 202, Kb 203 - 205, Mq 101 - 103 Təh sos psix 106 - 107,

##Müəllimin adı, soyadı və atasının adı. F, Məmmədova, N. Nağıyeva, R. Atakişiyeva, ##A. Şahverdiyeva, G. Əzimova, S. Bəbirova, S. Ələkbərova, A. Abdinova,

##Kafedra müdiri: prof. T. Ə. Feyzullayeva

##Kafedra üzrə işçi qrupunun üzvləri:

##1. prof. T. Ə. Feyzullayeva . Dos: S. Ə. Ələkbərova ##3. b/m F. Ə. Məmmədova

##Mündəricat səh test

##1. Fövqəladə hallarda mülki müdafiənin rolu və vəzifələri - - - 2 - 10

##2. Fövqəladə halların təsnifatı, sülh dövründə yaranmış fövqəladə hallar - - - 10 - 19

##3. Hərbi xarakterli fövqəladə hallar - - - - - - 19 - 28

##4. Fövqəladə hallarda yaranmış şəraitin qiymətləndirilməsi - - 28 - 35

##5 Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsi: Mülki müdafiənin mühafizə qurğuları 35 - 43

##6. Fərdi mühafizə vasitələri - - - 43 - 52

##7. Fövqəladə hallarda əhalinin köçürülməsi - - - - - - - 52 - 60

##8. Fövqəladə hallarda rabitə və xəbərdarlığın təşkili - - 60 - 66

##9. Fövqəladə hadisələrdən mühafizə sahəsində əhalinin hazırlanması

## (Fövqəladə hallarda şagird və müəllim heyyətinin fəaliyyəti) . . 66 - 72

##10. Mülki müdafiənin öyrədilməsinin tədrisinin təşkili (Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərin ##MM üzrə tədrisinin təşkili) - - - - 72 - 78

##11 Fövqəladə hallarda əhalinin tibbi təminatı və tibb xidmətinin təşkili – 78 - 85

##12. Ilk tibbi yardım və onun təşkili - - - - - 85 - 90

##13. Ilk tibbi yardım göstərən Mülki müdafiənin qüvvələri - - 90 - 99

##14. Mülki müdafiənin tibb xidmətinin qüvvələri - - - - - 99 - 104##15. Ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım və onun təşkili - - - - 104 - 111

##num= 1// level= 1// sumtest=22 // name= Fövqəladə hallarda mülki müdafiənin rolu və vəzifələri //


1. Mülki müdafiənin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) Düşmən hücümundan zərər çəkmiş şəhər və rayonlarda əhalinin həyat fəaliyyəti üçün normal şərait yaratmaq

B) Əhalini qəza və təbii fəlakətlərin nəticələrindən, müasir qırğın vasitələrindən mühafizə etmək

C) Köçürülmə zamanı davranış qaydalarına riayət etməklə əhalini sadə daldanacaqlarda yerləşdirmək

D) Radiaktiv, kimyəvi və bakterial maddələrlə zəhərlənmə hallarında ərazidə qalmaq

E) Sənaye, energetika, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı müəssisələrdə fasiləli iş rejimini, təşkil etmək

2. Mülki müdafiə hansı prinsip üzrə təşkil edilir?

A) Ərazi - istehsalat prinsipi üzrə

B) İstehsalat - təsərrüfat prinsipi üzrə

C) İdarə və müəssisə prinsipi üzrə

D) Təhsil müəssisələri prinsipi üzrə

E) Obyekt və qərargah prinsipi üzrə

3. Nüvə partlayışından yaranan nüfuzedici radiasiya nədir?

A) elekteromaqnit impulsudur

B) qamma və betta şüalar selidir

C) infraqırmızı və ultra bənövşəyi dalğalardır

D) qamma şüalar və neyron selidir

E) qamma vərentgen şüalardır

4. Mülki müdafiənin ümumi məqsədli dəstələrin əsas vəzifəsi:

A) Zədələnmə ocağında xilasetmə işləri aparmaq, təbii fəlakətlərin və istehsalat qəzalarının nəticələrini aradan qaldırmaq

B) Fövqəladə hadisələr təhlükəsi barədə xəbər verir, MM siqnallarının verilməsini təşkil edir

C) Müalicə - profilaktika, epidemiya əleyhinə və sanitariya - gigiyena tədbirlərini həyata keçirir

D) Əhalinin müəyyən edilmiş davranış qaydalarını yerinə yetirilməsinə nəzarət edir

E) Yanğına qarşı profilaktika tədbirlərini həyata keçirir

5. Mülki müdafiə dəstələri əsasən nə vaxt yaradılır:

A) Dəstələr sülh dövründə yaradılır

B) Dəstələr düşmən hücumu zamanı yaradılır

C) Dəstələr zədələnmə ocaqları yaranan zaman yaradılır

D) Dəstələr təbii fəlakət baş verən rayonlarda yaradılır

E) Dəstələr qəza baş verən rayonlarda yaradılır

6. Mülki müdafiənin hansı xidmətləri vardır?

A) Tibbi xidməti, rabitə və xəbərdarlıq, asayişin mühafizə xidməti

B) Təcridedici, məhdudlaşdırıcı xidmət

C) Zərərsizləşdirici, çeşidləmə xidməti

D) Köçürülmə xidməti, deqazasiya xidməti

E) Dezaktivasiya, deratizasiya xidməti

7. Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələri məqsədinə görə hansı dəstələrə bölünür?

A) Ümumi məqsədli və ixtisaslı dəstələrə

B) Ərazi və obyekt dəstələrinə

C) Tabeliyinə və məqsədinə görə, dəstələrə

D) Mülki müdafiənin yiğma dəstələrinə

E) Xilasedici dəstələrə

8. Azərbaycan Respublikası Mülki müdafiəsinin əsas vəzifələrinə aiddir:

1 - FH - ın nəticələrindən əhalinin və xalq təs - nin mühafizə edilməsi:

2 - Şəhərdən kəınar zonada xəstəxanalar bazasının açılması:

3 - Təbii fəlakətlər ehtimal barədə əhalinin xəbərdar edilməsi:

4 - Mülki müdafiənin tibb xidmətinin yaradılması və fəaliyyətə hazırlanmasının təşkili:

5 - Ərazisində dağıntılar yarana biləcək zonalardan əhalinin köçürülüb çıxarılması

A) 3, 1, 4

B) 1, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 5, 3, 2

E) 1, 3, 5

9. Mülki müdafiən qüvvələri hansı məqsədlərlə yaradılır?

1 - Bakterioloji kəşfiyyatı aparmaq üçün

2 - Dağıntı, zəhərlənmə rayonlarında xilasetmə işlərini yerinə yetirmək üçün

3 - Zəhərlənmiş rayonda fəaliyyət zamanı adamların şüalanma dozasını təyin etmək üçün

4 - Əhalinin mühafizəsi üzrə tədbirləri yerinə yetirmək üçün

5 - Müalicə - profilaktika tədbirlərini yerinə yetirmək üçün yaradılır

A) 2, 4

B) 2, 3

C) 1, 2

D) 1, 5

E) 3, 4

10. Mülki müdafiənin hərbiləşməmiş dəstələri aşağıdakı qruplara bölünür:

1 - İxtisaslı dəstələr

2 - Məqsədinə görə dəstələr

3 - Mülki müdafiənin müəssisələrinə

4 - tabeliyinə görə dəstələnmə

5 - İlk tibbi yardım dəstəsinə

A) 2, 4

B) 1, 2

C) 2, 5

D) 4, 5

E) 1, 3

11. Azərbaycan Respublikasının Mülki müdafiənin məqsədi aşağıdakılardır:

1 - Fövqəladə Halların qarşısının alınması məqsədi ilə profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi

2 - Əhaliyə tibbi mühafizə qaydalarının öyrədilməsi, dərman maddələrilə təmin edilməsi

3 - Fövqəladə hallar zaman mümkün olan ziyan və itkilərin həcminin azadılması

4 - Fövqəladə hallar və onların nəticələrinin aradan qaldırılması

5 - Əhali arasında kütləvi yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınması

A) 1, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 5

12. Mülki müdafiənin tabeliyinə görə dəstələri bölünür:

1 - Obyekt dəstələrinə

2 - İxtisaslı dəstələrə

3 - Ümumi məqsədli dəstələrə

4 - Ərazi dəstələrinə

5 - Tibbi yardım dəstələrinə

A) 4, 5

B) 1, 5

C) 1, 4

D) 1, 3

E) 1, 2

13. Mülki müdafiənin tibb xidmətinin əsas vəzifələrinə aiddir:

1 - müalicə - profilaktika tədbirlərini həyata keçirir

2 - epidemiya əleyhinə və sanitariya - gigiyena tədbirlərini həyata keçirir

3 - yanğına qarşı profilaktik tədbirləri həyaata keçirir

4 - meyvə ağaclarının və meşələrin kütləvi zədələnmə vasitələrindən qorunması üçün tədbirlər həyatakeçirir

5 - əhalinin müəyyən edilmiş davranış qaydalarını yerinə yetirilməsinə nəzarət edir

6 - zədələnmə ocağından çıxarılan adamların müalicəsi üçün tədbirlər görür

A) 1, 2, 6

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5,

E) 4, 5, 6

14. Mülki Müdafiə qüvvələri quruluşca hansı dəstələrdən ibarətdir?

1 - Mülki müdafiə müəssisələrindən

2 - Mülki müdafiənin qoşun hissələrindən

3 - Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrindən

4 - Yürüş dəstələri

5 - Təbliğatçı dəstələr

6 - Qoruyucu dəstələr

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 6

C) 2, 1, 3

D) 3, 2, 5

E) 2, 3, 1

15. Fövqəladə hallar yaranma səbəblərinə görə hansı qruplara bölünür?

1 - təbii

2 - texnogen

3 - lokal

4 - ekoloji

5 - regional

6 - sosial siyasi

7 - qlobal

8 - yerli

A) 1, 2, 4, 6

B) 2, 4, 6, 8

C) 3, 5, 6, 7

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 4, 6, 7

16. Mülki müdafiə xidmətlərinə aiddir: Uyğunluğu tapın

1 - Tibb xidməti

2 - Yanğından mühafizə xidməti

3 - Ictimai aşayışı mühafizə xidməti

4 - Ərzaq və paltarla təshizat xidməti

a - köçürülən və zərərçəkmiş əhalinin yeməklə təmin olunmasını, həyat keçirir onları ən lazımi şeylərlə təchiz edir

b - müalicə - profilaktika, epidemiya əleyhinə və sanitariya gigiyena tədbirlərinin həyata keçirir

c - dövlət və ictimai mülkiyyəti, vətəndaşların şəxsi əmlakını qoruyur, çaxnaşmanın qarşısını alır

d - yanğına qarşı profilaktik tədbirlər həyata keçirir, yanğınlarbaş verdikdə söndürülməsi üçün hərcür tədbirlər görür

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d

B) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b

C) 1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c

D) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a

E) 1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - d

17. Mülki müdafiənin hərbiləşməmiş dəstələrinə aiddir. Uyğunluğu tapın

1 - Ümumməqsədli dəstələr

2 - Xidmətlərin dəstələri

3 - ərazi dəstələri

4 – Obyekt dəstələri

a - xüsusi vəzifələri icra etmək (zəhərsizləşdirmək, tibbi yardım və s. ) üçündür

b - xilasetmə və təcili qəza - bərpa işlərini öz obyektlərində icra etmək üçün

c - zədələnmə ocaqlarında xilasetmə işləri yerinə yetirmək üçündür

d - ən vacib obyektlərdə iş aparmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur

A) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d

C) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a

D) 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d

18. Mülki müdafiə qüvvələrinə aiddir: Uyğunluğu tapın.

1 – hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələri

2 – mülki müdafiənin qoşun hissələri

3 – mülki müdafiə müəssisələri

a - mühafizə tədbirlərini həyata keçirmək, zədələnmə ocağında xilasetmə işləri görmək üçün əhali qruplarından təşkil olunur

b - şəhərdən kənar zonada yerləşən xəstəxana bazasına daxil olan müəssisələr

c - hərbi hissələr

A) 1 –a; 2 - c; 3 - b

B) 1 –c; 2 - a; 3 - b

C) 1 –b; 2 - c; 3 - a

D) 1 –b; 2 - a; 3 - c

E) 1 –c; 2 - b; 3 - a

19. Mülki müdafiə xidmətlərinin ixtisaslı dəstələrinə aiddir: Uyğunluğu tapın.

1 – kəşfiyyat qrupu

2 – zərərsizləşdirici komanda

3 – sanitar drujina dəstəsi

a - zədələnmə ocağının hüdudlarını, radiasiyanın səviyyəsini, ZM - in və bakterial vasitələrin növünü təyin edir

b - zədələnmə ocağında ilk tibbi yardım göstərir

c - ərazini, tikintiləri və texnikanı zərərsizləşdirir

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b

B) 1 - c; 2 - a; 3 - b

C) 1 - b; 2 - c; 3 - a

D) 1 - b; 2 - a; 3 - c

E) 1 - c; 2 - b; 3 - a

20. “Mülki müdafiənin yaradılması, verilən əsasnamə və qanunları xronoloji ardıcıllıqla yazın:

1 - 1918

2 - 1932

3 - 1992

4 - 1961

5 - 1998

6 - 2000

A) 1, 4, 2, 3,

B) 1, 6, 3, 2

C) 2, 4, 3, 6

D) 2, 3, 4, 1

E) 2, 4, 3, 5

21. Dünya təcrübəsində FH - ın mərhələlərini xronoloji ardıcıllıqla yazın:

1 - təsir

2 - təhlükə

3 - xəbərdarlıq

4 - şəraitin qiymətləndirilməsi

5 - Tibbi yardımın göstərilməsi

A) 2, 3, 1, 4, 5

B) 5, 4, 3, 2, 1

C) 3, 2, 1, 5, 4

D) 2, 5, 3, 4, 1

E) 4, 1, 2, 3, 5

22. Fərdi aptekçənin bölmələrində olan maddələri ardıcıllıqla yazın:

1 - FÜZ - lərə qarşı antidot

2 - Qusma və qıcolma əleyhinə etaperazin

3 - Antibakterial - sulfadimetoksin

4 - Şüalanmaya qarşı - sistamin

5 - Antibakterial - tetrasiklin

6 - Şüalanmaya qarşı – kalium - yod

7 - Ağrıkəsici şpris – tubik

A) 3, 4, 1, 2, 7, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 5, 4, 3, 2, 7, 6, 1

D) 3, 4, 5, 1, 2, 6, 7

E) 7, 1, 3, 4, 5, 6, 2


Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə