##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları


##num= 10// level= 1// sumtest=20 // name= Təlimin təşkilində İKT - dən istifadənin imkan və yollarından istifadə //Yüklə 0,63 Mb.
səhifə10/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

##num= 10// level= 1// sumtest=20 // name= Təlimin təşkilində İKT - dən istifadənin imkan və yollarından istifadə //


1. Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı neçənci illəri əhatə edir?

A) 2009 - 2013 - cü illər

B) 2000 - 2005 - ci illər

C) 2003 - 2007 - ci illər

D) 2007 - 2009 - cu illər

E) 2005 - 2007 - ci illər2. 2005 - ci ildə respublikanın neçə məktəbi müasir kompüterlə təhciz edilib?

A) 240


B) 238

C) 228


D) 2228

E) 50003. Orta ümumtəhsil məktəblərində İKT - nin tətbiqində məqsəd nədir?

A) İKT - nin orta məktəblərdə tətbiq edilməsində məqsəd şagirdlərin hərtərəfli inkişafını təmin etməkdir

B) İKT - dən istifadə internet proyverlərdən istifadəni nəzərdə tutub

C) İKT - dən istifadə bilik və bacarıqların əldə olunmasına yönəlib

D) Günün tələblərinə cavab vermək üçün istifadə olunur

E) Paint Prov proqramından mükəmməl istifadəyə yönəlib4. Azərbaycanda təhsilin modernləşdirilməsi məqsədilə hansı addımlar atılıb?

A) Dərslər multimedia ilə keçirilir

B) Fəal təlim metodları tam şəkildə tətbiq edilir

C) Bütün dərslərdə İKT - dən istifadə edilir

D) Digər sahələrlə yanaşı təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqi həyata keçirilir

E) Təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqi mümkün deyil5. Multimedia (elektron tədris materialları) dərsliklərdən hansı siniflərdə tətbiq edilir.

A) V - VI siniflərdə

B) I - IV siniflərdə

C) I - IX siniflərdə

D) V - IX siniflərdə

E) IX sinifdə6. Azərbaycanda orta təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması neçə mərhələyə bölünür?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


7. Azərbaycanda orta təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının birinci mərhələsində aşağdakılardan hansıları nəzərdə tutulub?

a. bütün müəllim və rəhbər heyətin tam kompüter savadlılığının əldə edilməsi

b. İKT sahəsində təhsil standartları və tədris proqramlarının hazırlanması

c. Təhsilin informasiyalaşdırılmasında mərhələlər və prioritetlər

d. təhsil sisteminin İKT üzrə normativ bazasının yaradılması və inkişafı

e. təhsil resurslarının (elektron tədris vəsaitləri, elektron kitabxanalar və s. ) yaradılması və inkişafı

A) a, d, e

B) a, c, b, d

C) a, b, c, d

D) b, c, d, e

E) a, b, d, e8. Azərbaycanda orta təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının ikinci mərhələsində aşağdakılardan hansıları nəzərdə tutulub?

a. təhsil ocaqlarının telekommunikasiya mühitinin təkmilləşdirilməsi

b. milli internet resursların tədris prosesində istifadəsinin təkmilləşdirilməsi

c. təhsil xidmətlərinin təşkilində və həyata keçirilməsində avtomatlaşdırılmış iş yerlərinin hazırlanması və tətbiq edilməsi

d. İnformasiya infrastrukturunun formalaşdırılması

A) a, b


B) b, c, d

C) a, c, d

D) a, b, c

E) c, d9. Azərbaycanda orta təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının üçüncü mərhələsində aşağdakılardan hansıları nəzərdə tutulub?

a. təhsil sisteminin bütün subyektləri arasında məlumatötürmə şəbəkəsinin tam formalaşdırılması

b. təhsilin vahid informasiya sisteminin yaradılması

c. informasiya resursları və sistemlərinin inkişafı, onların əsasında təhsil xidmətlərinin göstərilməsi mexanizmləri

d. informasiya - təhsil mühitinin dayanıqlı inkişafını təmin edən təşkilati infrastrukturun inkişafı

e. Vahid informasiya mühitinin formalaşdırılması

f. İnformasiya infrastrukturunun formalaşdirilmasi

A) a, b, c, d, e

B) c, d, e

C) a, b, c, f

D) b, c, d, e, f

E) a, b, c, e, f10. Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair milli strategiya neçənci illəri əhatə edir?

A) 2003 - 2013 - cü illər

B) 2010 - 2015 - ci illər

C) 2015 - 2020 - ci illər

D) 2014 - 2020 - ci illər

E) 2013 - 2020 - ci illər11. Təhsil nazirliyində hansı portaldan istifadə edilir?

A) org. az

B) edu. az

C) kurikulum. az

D) portal. edu. az

E) edu. gov. az12. İnternet resurslarından yeni mövzunun öyrənilməsində istifadə qaydaları hansıdır?

A) Təqdimatların hazırlanması

B) Statistik məlumatların tapılması

C) Mövzunun axtarılması və sualların cavblandırılması

D) Videofraqmentlərin hazırlanması

E) Slaydların hazırlanması13. Resurslardan istifadə edərək biliyin yoxlanması qaydası necədir?

A) Veb sayıtlardan istifadə

B) Elektron kitabxanadan istifadə

C) Elektron lövhələrdən istifadə

D) Özünü yoxlama testlərindən istifadə

E) Sosial şəbəkələrdən istifadə14. Resurslardan istifadə edərək lahiyyələrin hazırlanması ardıcıllığı aşağıdakılardan hansıdır?

A) Hesabatlar, lahiyyələr

B) Virutal kitabxanalar, muzeylər, təhsil yönümlü məlumatlar, enskilopediyalar

C) Təqdimatlar, testlər, təhsil yönümlü məlumatlar

D) Mətinlərin yığılması, cədvəllər və sxemlərin hazırlanması

E) Virutal kitabxanalar, testlər, təhsil yönümlü məlumatlar15. Açıq resurslar nədir?

A) Tək - tək şəxşlər üçündür

B) Ölkədaxili istifadəçilər üçündür

C) Qeydiyyatdan keçənlər üçündür

D) Bütün istifadəçi və müştərilər üçündür

E) Məktəbdaxili şəbəkələr üçündür

16. Yarıqapalı resurslar nədir?

A) Şəxsi resurs

B) Qeydiyyatsız resurs

C) Qeydiyyat tələb edən resurs

D) Ödənişli resurs

E) Ölkədaxili resurs17. Qapalı resurslar nədir?

A) Sinif daxilində açıq olur

B) Bir və ya iki adam arasında açıq olur

C) Tək xüsusi insanlar dairəsində açıq olur

D) Məktəb daxilində açıq olur

E) Iki sinif arasında açıq olur

18. Məlumatların təqdim edilmə sxeminə görə resursları neçə yerə ayırmaq olar?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 2

E) 1


19. Məlumatların təqdim edilmə sxemi necə müəyyənləşdirilir?

A) Həcminə və həll edilən tapşırıqların növünə gərə

B) Yazılma tarixinə görə

C) Genişlənməsinə görə

D) Elektron poçt xidmətlərinə görə

E) Sosial medialara görə20. Sosial şəbəkələrə nələr daxildir?

A) com, . az

B) Yahoo, google

C) Gemail, mail

D) Fasebook, twitter

E) Skayp, Fasebook, vatsap
Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə