##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları


##num= 3// level= 1// sumtest=19 // name= Təhsildə dövlət siyasəti. Təhsildə məzmun, dərslik, İKT siyasətlərinin müxtəlif səviyyələrdə tətbiqi //Yüklə 0,63 Mb.
səhifə3/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 3// level= 1// sumtest=19 // name= Təhsildə dövlət siyasəti. Təhsildə məzmun, dərslik, İKT siyasətlərinin müxtəlif səviyyələrdə tətbiqi //


1. Aşağıdakılardan hansılarAzərbaycan Respublikasında təhsil alma formalarına aiddir ?

1 - Əyani

2 - Dövlət

3 - Distant

4 - Qiyabi

5 - Özəl

6 - Sərbəst

A) 1, 2, 3, 5

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 4, 5, 6

D) 2, 4, 5, 6

E) 1, 2, 5, 62. Azərbaycan Respublikasında təhsil pillələri və səviyyələri hansı ardıcıllıqla müəyyən olunur

1 - İbtidai təhsil

2 - Ümumi orta təhsil

3 - Orta ixtisas təhsil

4 - Bakalavriat

5 - Magistratura

6 - Doktorantura

7 - İlk peşə ixtisas təhsili

8 - Tam orta təhsil

9 - Məktəbə qədər təhsil

A) 9, 1, 2, 8, 7, 3, 4, 5, 6

B) 1, 2, 5, 8, 9, 6, 7, 4, 3

C) 9, 1, 2, 8, 4, 3, 7, 5, 6

D) 1, 2, 8, 9, 4, 3, 6, 5, 7

E) 1, 2, 9, 8, 4, 3, 5, 6, 73. Hansı təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərinə aid deyil

A) Bərabərlik

B) Demokratiklik

C) Humanislik

D) Şəxsiyətlilik

E) İnteqrasiya4. Hansi Azərbaycan Respublikasının əlavə təhsil istiqamətlərinə aid deyil

A) Kadrların yenidən hazırlanması

B) Stajkeçmə və kadrların təkmilləşməsi

C) İxtisasartırma

D) Orta yaşlıların təhsili

E) Qiyabi təhsil5. Perennialistlərə görə kurikulum hansı məsələləri əhatə etməlidir?

A) Kurikulum ana dili, xarici dillər , arix , riyaziyyat, təbiət elmləri, təsviri incəsənət və fəlsəfə kimi analitik fənləri əhatə etməlidir

B) Kurikulum insanpərvərliyə istiqamətlənməlidir.

C) Şagirdlər problemləri həll edərkən uğurlu və vasitələr secə bilsinlər

D) Kurikulum zamanın sınağından cıxmış əsas ideyaları əhatə etməlidir .

E) Müəllim şagirdləri istiqamətləndirir və onlara məslətlər verir .6. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - proqressivizm

2 - prennializm

3 - essensializm

4 - eksistensializm

a - kanservativ fəlsəfi cərəyan

b - analtik fəlsəfi cərəyan

A) 1a, 2b, b, 4b

B) 1a, 2a, 3b, 4a

C) 1b, 2a, 3b, 4a

D) 1b, 2a, 3a, 4b

E) 1a, 2a, 3a, 4b7. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - Kurikulum

2 - Konustitisya

3 - Təhsil qanunu

a - Məzmun standartları

b - Təhsil hüququ

c - Təhsil pilləri

A) 1b, 2a, 3c

B) 1a, 2c, 3b

C) 1b, 2c. 3a

D) 1c, 2b, 3a

E) 1a, 2b, 3c8. Essensializm fəlsəfi cərəyanın əsas idealarını seçin

1 - Biliklər şagirdlərə sistemli və nizamlı qaydada ötürülməlidir .

2 - Xeyirxahlıq azadlıqdan irəli gəlir

3 - Bu passiv olmayan fəal təlimdir

4 - Şagirdlər gərgin işləmək idarəçilik və nizam - intizama rayət etmək öyrədilməlidir.

A) 1, 2


B) 2, 3

C) 1, 4


D) 3, 4

E) hamısı9. Proqressivizm təhsil fəlsəfi cərəyanı hansı ölkədə yaradılmışdır?

A) SSRİ


B) Fransa

C) ABŞ


D) Almaniya

E) Yaponiya10. Proqressivizim təhsil fəlsəfəsinin əsas tərafdarı kimdir?

A) D. karner

B) B. Blum

C) H. Qardner

D) Con Dyu

E) V. Baqley11. Hansi didaktik məsələlər müəllimə İKT - nın istifadəsində kömək olur?

1 - Tədris prosesini muasir materiallarnan təmini

2 - Dərsliklərlə işləmə bacarığı

3 - Praktik təcrübədə bacarığınformalaşması

4 - Tələbələrin müstəqil işinin müxtəlif informasiya mənbələrdən istifadəsinə vərdiş halına gətirilməsi

5 - Tədris prosessinin intensivliyini yüksəldilməsi

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 212. Hansı didaktik məsələlər müəllimə İKT - nın istifadəsində kömək olur?

1 - Dərsliklərlə işləmə bacarığı

2 - Tədrisdə fərqli yanaşma

3 - Tədris prosessin aktivləşdirilməsi

4 - Tədris prosessində elastikliyin təmin edilməsi

A) 1, 2


B) Heç biri

C) 1, 3

D) 2, 4

E) 2, 3


13. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strateqiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı nə vaxt təsdiq edilmişdir?

A) 19 iyun 2010 - cu il

B) 24 oktyabr 2013 - cü il

C) 5 iyun 2006 - cı il

D) 19 yanvar 2015 - ci il

E) 19 may 2006 - cı il14. Aşağıdakılardan təhsil alanların mənəvi tərbiyəsində əsas metod

A) Tapşırıq vermək

B) Tənbeh etmək

C) İnandırmaq

D) Məsuliyyətli işə cəlb etmək

E) Müqayisə etmək15. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət növünə görə hansı təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərir?

A) Dövlət, bələdiyyə

B) Dövlət, özəl

C) Bələdiyyə, özəl, ödənişli

D) Dövlət, bələdiyyə, özəl

E) Bələdiyyə, ödənişli16. Məktəblərdə internet resurslarının istifadəsi və onun müsbət tərəfləri:

1 - Mövcud olan informasiyaya keçid, dərsin kecirilməsində köməkçi rolu var

2 - Tədqiqat layihələrinhazirlıq imkanı

3 - Tələbələrin emosional həyacanı və informasiya yeniliyi

4 - Dayanmadan təlim - tədrisin keyfiyətinin yüksəldilməsi

5 - Dünya tədqiqat və biliyindən istifadə imkanı

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 4

D) 2, 4, 5

E) 1, 217. Müəllimin savadının səviyyəsinə İKTsayasinə nə aiddir?

A) Kompyuter proqramalarıyla işləmə bacarığı, həmcinin rəqəmsal, qrafik və video məlumatlarla

B) Tədris planın tərtib etmə bacarığı

C) Metodik vəsaitlərlə və iş dəftəriylə işləmə bacarığı

D) Tədris prossesinin planlaşdırma bacarığı

E) Sinifdən kənar tədbirlərin kecirmə metodikasının yiyələnməsi bacarığı18. Müəllimin savadının səviyyəsinə İKT sayasinə nə aiddir?

A) Tədris planın tərtib etmə bacarığı

B) İnternet şəbəkəsində işləmə bacarığı və onun servisindən istifadəsi

C) Kompyuter proqramalarıyla işləmə bacarığı, həmcinin rəqəmsal, qrafik və video məlumatlarla

D) Skayner, printer və s. avadanlıqlardan istifadə etmə bacarığı

E) Elektron vəsaitlərin tədris təlimatında işlənməsi19. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Təhsil alanlar

2 - Təhsili verənlər

3 - Təhsili idarə edən orqanlar

a - Magistrlər

b - Müəllimlər

c - Bələdiyyələr

A) 1c, 2a, 3b

B) 1b, 2a, 3c

C) 1b, 2c, 3a

D) 1a, 2b, 3c

E) 1a, 3b
Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə