##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları


##num= 5// level= 1// sumtest=20 // name= Fənn kurikulumunun səciyyəvi cəhətləri və strukturu //Yüklə 0,63 Mb.
səhifə5/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 5// level= 1// sumtest=20 // name= Fənn kurikulumunun səciyyəvi cəhətləri və strukturu //


1. Ümumi təhsilin hər bir səviyyəsində tədris olunan fənlər hansılardır

A) Ingilis dili, tarix

B) Riyaziyyat, tarix

C) Ana dili, riyaziyyat

D) Riyaziyyat, coğrafiya

E) Bütün fənlər2. Kurikulum xarkderinə görə neçə yerə bölünur?

A) 1


B) 3

C) 2


D) 5

E) 4


3. Biri kurikuluma aid deyil.

A) Kurikulum nəyin və neçə müdətdə öyrədiləcəyini əks etdirən sənəddir

B) Kurikulum - təlim prosesi ilə bağlı bütün fəliyətləri ilə bağlı eks etdirən konseptual sənəddir

C) Krikulum - təlim prosesini əks etdirən sənəddir

D) Kurikulum məmşəcə latın sözü olub lüğəti mənası “yol” , ”istiqamət” deməkdir

E) Milli konsepsiyanın qoyduğu tələblər4. Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyətlərini seçin

1) Bilikyönümlüdür

2) Şəxsiyyət yönümlüdür

3) Müəllimyönümlüdür

4) Təklifyönünlü

5) Tələbyönümlü

6) Şagirdyönümlü

A) 3, 5, 6

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 2, 4, 6

D) 2, 5, 6

E) 1, 2, 5, 65. Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin

A) Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xüsusiyyətləri, təlim strategiyaları. Şagird naliyətlərinin qiymətləndirilməsi

B) Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarektirik xüsusiyyətləri, təllim strateguyaları

C) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun standartları

D) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, müəllimin təlim fəaliyətinin planlaşdırılmasına aid nümunələr

E) Şagirdlərin yekun biliklərinin qiymətləndirilməsi6. Milli Kurikuluma aid olanları seçin.

1 - Müəllimyönümlülük

2 - Şagirdyönümlülük

3 - Nəticəyönümlülük

4 - Məzmunyönümlülük

5 - İntekrativlik

6 - Təklifyönümlük

7 - Tələbyönümlülük

A) 4, 5, 6, 7

B) 2, 3, 4, 5

C) 3, 4, 5, 6

D) 2, 5, 6, 7

E) 1, 4, 6, 77. Milli Kurikulumun xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansılardır?

A) Şagirdyönümlüdür, şəxsiyyətyönümlüdür, nəticəyönümlüdür, qiymətləndirmə standartları müəyyən edilib.

B) Bilikyönümlüdür, nəticəyönümlüdür

C) Fənyönümlüdür, şagirdyönümlüdür

D) Təklifyönümlüdür, müəllimyönümlüdür

E) Şagirdyönümlüdür, bilikyönümlüdür8. Nəticəyönümlü deyəndə nə nəzərdə tutulur

A) Əvvəlcədən müəyyən edilmiş şagird naliyyətlərinin nəticələri formasında əks etdirilməsi

B) Nəticəni şagirdin özünün müəyyən etməsi

C) Nəticənin müəllim tərəfindən əldə edilməsi

D) Nəticənin valideyin tərəfindən əldə edilməsi

E) Nəticəni şagirdin özünün müəyyən etməsi və nəticənin müəllim tərəfindən əldə edilməsi9. Hansı kurikulumunun strukturuna aiddir

A) Ümumi təlim nəticələri

B) Əsas qiymətləndirmə növləri

C) Təlim strategiyaları

D) Alt standart

E) Əsas standart10. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?

1 - qiymətləndirmə növləri və üsulları

2 - mövzular

3 - məzmun (fənnin məqsədləri, məzmun xətti, standartlar, alt standartlar)

4 - həftəlik dərs saatlarının miqdarı

5 - ümumi təhsil pillələrinin nəticələri

6 - pedaqoji strategiyalar

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 6

D) 3, 4, 6

E) heç biri11. Şəxsiyyətyönümlü kurikulum şagirdlərdə nəyi inkişaf etdirir?

A) Vəzifələri

B) Bacarıq və vərdişlər

C) Dünyagörüşü

D) Mövqeyi

E) Elmi potensialı12. Hansı sətirdə fənn kurikulumun səciyyəvi cəhətləri sadalanıb?

1 - Bəzi fənnlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib.

2 - Nəticəyönümlüdür.

3 - Şəxsiyyətyönümlüdür.

4 - Fənnyönümlüdür.

5 - İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunub.

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 3, 5, 6

E) 1, 2, 3, 413. Fənnin məqsəd və vəzifələrinin xronoloji ardıcıllıqla düzün

1 - Fənnin məqsədi

2 - Məzmun xətti

3 - Əsas standart

4 - Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri

5 - Alt standart

A) 1, 4, 2, 3, 5

B) 5, 4, 3, 2, 1

C) 3, 4, 5, 2, 1

D) 2, 3, 1, 4, 5

E) 2, 4, 1, 3, 514. Fənnin məzmununu xronoloji ardıcıllıqla düzün

1 - Ümumi təlim nəticələri

2 - Məzmun standartları

3 - Məzmun xətləri

4 - Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri

A) 3, 2, 1, 4

B) 2, 3, 4, 1

C) 1, 3, 4, 2

D) 2, 1, 3, 4

E) 4, 2, 1, 3

15. Biri təlimin təşkilinə verilən tələblər arasında verilə bilməz

A) Fəaliyyətin stimullaşması

B) Pedoqoji prosesin tamlığı

C) Biliklərin reproduksiyası

D) Dəstəkləyici mühütün yaradılması

E) Biliklərin korreksiyası16. Təlim strategiyalarına nələr daxildir?

A) Məzmun xətti, standart, forma və üsullar

B) Təlimim təşkili prinsipləri, forma və üsulları, planlaşdırma

C) Təlimin təşkili pirinsipləri, standartlar, planlaşdırma

D) Qiymətləndirmə, metod və üsullar, pedoqoji prosesin tamlığı

E) Standartlar, planlaşdırma, pedoqoji prosesin tamlığı17. Fənnin məzmununa nələr daxildir?

A) Əsas və alt standartlar

B) Məzmun xətti və alt standartlat

C) Məzmun xətti, əsas və alt standartlar

D) Məzmun xətti, əsas standartlar

E) Əsas və alt standartlar, qiymətləndirmə18. “Tələbyömümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur

A) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və təlabatlarının nəzərə alınması

B) Məktəbin təlabatının nəzərə alınması

C) Şagirdin təlabatının nəzərə alınması

D) Məktəbin və ailənin təlabatlarının nəzərə alınması

E) Şagirdlərin və müəllimlərin təlabatlarının nəzərə alınması19. Hansı cəhətlər kurikulumun səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aiddir?

1 - Bəzi fənnlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib.

2 - Nəticəyönümlüdür.

3 - Şəxsiyyətyönümlüdür.

4 - Fənnyönümlüdür.

5 - İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunub.

6 - Bilikyönümlüdür

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 3, 5, 6

E) 1, 2, 3, 520. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - Fənnin məzmunu

2 - Təlim strategiyalrı

3 - Qiymətləndirmə nümünələrinin hazırlanması

a - Təhsil pilləri üzrə ümumi təlim nəticələri

b - Fənnin planlaşdırmasına dair nümunələr

c - Kurikulum üzrə qiymətləndirmə

A) 1c, 2a, 3c

B) 1b, 2a, 3c

C) 1b, 2c. 3a

D) 1a, 2b, 3c

E) 1a, 2c, 3b
Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə