##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları


##num= 6// level= 1// sumtest=20 // name= Məzmun standartlarının komponentləri. Bilik və fəaliyyət. Biliyin kateqoriyaları //Yüklə 0,63 Mb.
səhifə6/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 6// level= 1// sumtest=20 // name= Məzmun standartlarının komponentləri. Bilik və fəaliyyət. Biliyin kateqoriyaları //


1. Riyaziyyat təlimində standartların sıralanmasının məntiqi necə qurulur?

A) Ardıcıllıqla

B) Sadədən mürəkkəbə

C) Məlumdan məchula

D) Məntiqə əsasən

E) Fənnin məzmunu üzrə2. Məzmun standartı nədir?

A) Mahiyyət etibarı ilə nəticə şəklində olub özündə konkret mənimsəniləcək biliyi və fəaliyyəti ehtiva edir.

B) Maddi sistemin inkişafının əsas cəhət və meyillərini müəyyən edir

C) Zəruri olanları ehtiva etməklə kurrikulum komponentləri arasında aparıcı yer tutur

D) Məzmun standartı dedikdə onun nədən ibarət olması, hansı daxili məzmuna malik olması başa düşülür.

E) Bilik komponentində nəyin öyrədiləcəyini nəzərdə tutur.3. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?

A) Fəaliyyətin stimullaşdırılması

B) Dəstəkləyici mühitin yaradılması

C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

D) Bilikyönümlüdür

E) Nəticəyönümlüdür4. Bilik və fəaliyyət hissəsi düzgün göstərilmiş standartı müəyyən edin.

A) 2. 1. 1. “Fərd” , “ailə” və “kollektiv” anlayışlarını müqayisə etməklə fərqləndirir.

B) 3. 1. 2. Əşyanın fəzada vəziyyətini müəyyənləşdirir.

C) 3. 3. 2. Dinlər haqqında ilkin təsəvvürlərini sadə şəkildə izah edir.

D) 2. 1. 3. Texnoloji vasitələr haqqında kiçik təqdimatlar edir.

E) 2. 1. 2 riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılmasını izah edir5. Kurikulumun əsas komponentini təşkil edən məzmun standartlarını məntiqi ardıcıllıqla göstərin.

1 - Fənn üzrə veriləcək bilik, bacarıq və vərdişləri özündə əks etdirir.

2 - Təlimdə başlıca məqsəd bilikləri təkcə yadda saxlamaq deyil, həmdə tətbiq etməkdir.

3 - Qiymətləndirmə həm sinif, həm də nazirlik səviyyəsində həyata keçirilir.

4 - Tapşırıqlar test vasitəsilə yoxlanılıb qiymətləndirilir.

A) 2, 4, 3, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 4, 3

D) 4, 3, 2, 1

E) 4, 1, 2, 36. Əsas standartların funksiyalarını seçin.

1 - Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir.

2 - İnformasiyalar yaddaşlarda mühafizə edilməli deyil.

3 - Sinif və siniflər üzrə summativ qiymətləndirmə aparılması təmin edilir.

4 - Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər.

5 - Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr.

A) 4, 5


B) 2, 3

C) 3, 4

D) 1, 3

E) 2, 47. Fəaliyyətin növləri hansılardır?

A) İdrak, emosional - affektiv, psixomotor

B) Deklorativ, idrak, psixomotor

C) Deklorativ, psixomotor, kontekstual

D) Emosional - affektiv, prosedual, idrak

E) Emosional - affektiv, prosedual, kontekstual8. Biliyin kateqoriyaları hansılardır?

A) Deklorativ, prosedural, kontekstual

B) Ünsiyyət, deklorativ, idrak

C) Prosedural, kontekstual, idrak

D) İdrak, emosional - affektiv, psixomotor

E) Emosional - affektiv, prosedual, kontekstual9. Verilənlərdən hansı məzmun standartına aiddir?

A) Strategiya və standart

B) Struktur və məzmun

C) Proses və fəaliyyət

D) Bilik və fəaliyyət

E) Struktur və məqsəd10. Fəaliyyət kateqoriyasına aid olanları seçin.

1 - Metakoqnitiv

2 - İdraki (koqnitiv)

3 - Kontekstual

4 - Emosional - affektiv (ünsiyyət)

5 - Psixomotor

6 - Faktoloji

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 6

D) 1, 4, 6

E) 1, 4, 511. Biliyin növləri hansılardır?

A) Yaradıcı, ineqrasiya, karusel

B) Təlim, bacarıq, vərdiş

C) Məntiqi, yaradıcı, tənqidi

D) Motivasiya, ineqrasiya, karusel

E) Deklorativ, prosedural, kontekstual12. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

A) Prosedural

B) Koqnitiv

C) Kontekstual

D) Deklorativ

E) Yaradıcı13. “Şagirdin fəaliyyəti və yaradıcılığı öndədir” fikri biliyin hansı növünə aiddir?

A) Emosional

B) Deklorativ

C) Kontekstual

D) İdraki

E) Prosedural

14. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt - standartlara aid deyil:

A) Şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir

B) Əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir

C) Təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir

D) Təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını istiqamətləndirir

E) Təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır

15. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

A) Kontekstual

B) Koqnitiv

C) Prosedural

D) Deklorativ

E) Kreativ16. Biri mikro idarkı bacarıq deyil:

A) Öyrənmə

B) Bilmə

C) Anlamaq

D) Analiz

E) Qərar qəbul etmək17. Bu bilik problemin həll edilməsi yolu ilə edilən yeni biliklərdir.

A) İdrakı

B) Deklorativ

C) Prosedual

D) Kontekstual/konseptual

E) Yadda saxlama18. Fəaliyyət kateqoriyasına aid olanları seçin:

1 - Metakonqnitiv

2 - İdrak (koqnitiv)

3 - Kontekstual

4 - Emosional - affektiv (Ünsiyyət)

5 - Psixomotor

6 - Faktoloji

A) 1, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 6

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 6

19. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - Problem - situasiyanın yaradılması

2 - Şagird - tədqiqatçı , müəllim - fasilitator

3 - Dialoq və əməkdaşlığı zəruriliyi

4 - Psixoloji dəstək: hörmət və etibar

a - Şagird subyekt rolunda çıxış edir

b - Şagird qarşısında problem qoyulur

c - Təlim dialoji şəkildə həyata keçirilir

d - Şagirdin dəstəklənməsi onların idar fəallığını saxlamaq vasitəsidir

A) 1c, 2d, 3b

B) 1c, 2d, 3a, 4b

C) 1a, 2c, 3d, 4b

D) 1d, 2a, 3b, 4c

E) 1b, 2a, 3c, 4d20. “1. 1. 3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir”. Alt standarttının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyənləşdirin:

A) İdraki

B) Kontekstual

C) Koqnitiv

D) Deklarativ

E) ProseduralYüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə