##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiyaYüklə 0,93 Mb.
səhifə1/24
tarix27.02.2020
ölçüsü0,93 Mb.
#102188
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

##book_id=201//book_name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya//

##fk=103// ks=01 //fn= 201// sumalltest= 486 //

##İxtisas: qeyri - ixtisas fakultələr

##Fakültənin adı: Biologiya əyani: (101, 102, 103, 104, 105) biologiya qiyabi (101) , kimya əyani (101, 102, 103) informatika (201, 202) , tarix - coğrafiya (101) ,

##Fənnin adı: Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya

##Bölmə: Azərbaycan (əyani, qiyabi)

##Kurs: I

##Kafedra üzrə işçi qrupunun üzvləri: b/m, p. ü. f. d. Əfəndiyeva Ü. , b/m Əfəndiyeva G. , b/m Ələkbərova S. , m. Qasımova R. , m. , p. ü. f. d. Əliyeva S.

##Kafedra müdiri: prof. R. İ. Əliyev

##Mündəricat

##Psixologiyanın predmeti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

##Psixika və şüur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

##Psixologiyanın elm kimi xarakteristikası. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

##Psixologiyanın tədqiqat metodları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

##Psixologiyada aktivlik problemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

##Aktivliyin iradi tənzimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

##Diqqət. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

##Ünsiyyət və onun xarakteristikası. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

##Qruplar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

##Hisslər. Emosional hallar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

##Psixologiyada şəxsiyyət problemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

##Şəxsiyyətin mənlik şüuru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

##Duyğu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

##Qavrayış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

##Hafizə. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

##Təxəyyül və yaradıcılıq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

##Təfəkkür. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

##Temperament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

##Xarakter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

##Qabiliyyət. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

##İnkişafın psixologiyası məsələləri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

##Kiçik məktəblinin psixi inkişafı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

##Yeniyetməlik yaşı dövründə şəxsiyyətin inkişafı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

##İlk gənclik yaşı dövründə şəxsiyyətin inkişafı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

##Pedaqoji psixologiyanın predmeti, vəzifə və metodları. . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . . 77

##Tərbiyə psixologiyası. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

##Təlim psixologiyası. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

##Pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası. . . . . . ………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88


##num=1//level=1// sumtest=16 //name= Psixologiyanın predmeti //


1. Psixologiyanın predmetini müəyyən et:

A) Psixologiya şüur haqqında elmdir

B) Psixologiya beynin xassəsidir

C) Psixologiya psixika haqqında elmdir

D) Psixologiya idrak prosesləri haqqında elmdir

E) Psixologiya temperament haqqında elmdir

2. Obyektləri eyni olan elmlər bir - birindən nə ilə fərqləndirilirlər?

A) Yaranma tarixi ilə

B) Quruluşları ilə

C) Prosesləri ilə

D) Bölmələri ilə

E) Predmetləri ilə

3. Psixikanın mahiyyəti:

A) Psixika subyektiv aləmin subyektiv

B) Psixika obyektiv aləmin obyektiv inikasıdır

C) Psixika obyektiv aləmin subyektiv inikasıdır inikasıdır

D) Psixika obyektiv aləmin inikasıdır

E) Psixika subyektiv aləmin obyektiv inikasıdır

4. Psixologiya nə haqda elmdir?

A) davranış

B) şüur

C) vərdişlər

D) psixika

E) zəka

5. Psixologiyanın obyektini müəyyən edin:

1 - canlılar

2 - bitkilər

3 - heyvanlar

4 - onurğalılar

5 - insan

6 - bioloji varlıqlar

A) 1, 2,

B) 3, 5

C) 2, 3

D) 4, 5

E) 5, 6

6. Psixi prosesləri təsnif et:

1 - əhvallar

2 - idrak proseslər

3 - affektlər

4 - iradi proseslər

5 - hafizə prosesləri

6 - emosional proseslər

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 2, 1, 3

7. Psixi halətləri təsnif et:

1 - temperament

2 - əhvallar

3 - xarakter

4 - affektlər

5 - qabiliyyətlər

6 - dalğınlıq

7 - inam

8 - təxəyyül

9 - inamsızlıq

10 - şübhə

A) 3, 4, 5, 7, 8, 9,

B) 1, 4, 5, 6, 8, 9

C) 2, 4, 6, 7, 9, 10

D) 2, 3, 4, 5, 6, 7

E) 4, 5, 7, 8, 9, 10

8. Psixika necə formalaşır?

1 - psixoloji hadisələr zamanı

2 - fəaliyyət prosesi zamanı

3 - psixi hallar zamanı

4 - ünsiyyət prosesi zamanı

5 - ünsiyyət münaqişə zamanı

6 - psixi xassələr üzə çıxanda

A) 1, 2

B) 3, 4

C) 4, 5

D) 2, 4

E) 2, 3

9. İdrak proseslərinin ardıcıllığını müəyyən et:

1 - duyğular

2 - əhvallar

3 - qavrayış

4 - inam

5 - diqqət

6 - hafizə

7 - qabiliyyət

8 - təfəkkür

9 - temperament

10 - nitq

11 - dalğınlıq

12 - təxəyyül

13 - hökm

14 - inamsızlıq

A) 3. 4. 7. 8. 10. 11. 12

B) 2. 4. 5. 7. 8. 9. 10

C) 1. 2. 4. 6. 7. 8. 9

D) 1. 3. 5. 6. 8. 10. 12

E) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

10. “Proses” sözü nəyi əks etdirir?

1 - hadisənin başlamasını

2 - hər hansı bir hadisənin mövcudluğunu

3 - hər hansı bir hadisənin adekvat surətdə inkişafı

4 - hər hansı bir hadisənin gedişini

5 - hadisələrin bir birinə uyğunluğunu

6 - hər hansı bir hadisənin inkişaf mərhələsini

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 5, 6

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 6

11. Psixi hadisələri ardıcıllıqla təsnif et:

1 - psixi proseslər

2 - temperament

3 - xarakter

4 - psixi hallar

5 - qabiliyyətlər

6 - psixi xassələr

A) 1, 2, 3

B) 1, 4, 6

C) 3, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 2, 3, 5

12. Psixi xassələrin ardıcıllığını müəyyən et.

1 - duyğular

2 - qavrayış

3 - temperament

4 - hafizə

5 - xarakter

6 - şübhə

7 - yaradıcı təxəyyül

8 - əhvallar

9 - qabiliyyətlər

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 5, 9

D) 6, 7, 8

E) 1, 8, 9

13. Psixologiya elminin öyrəndiyi sahələrin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - fərd

2 - senzitivlik

3 - qruplar

4 - fəaliyyət

5 - ünsiyyət

6 - əmək

7 - idrak prosesləri

8 - şəxsiyyət

9 - iradi proseslər

10 - psixi proseslər

11 - təlim psixologiyası

12 - psixi hallar

13 - tərbiyə psixologiyası

14 - psixi xassələr

A) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

B) 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10

C) 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11

D) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

E) 1, 4, 5, 8, 10, 12, 14

14. Bunlar arasında uyğunluğu tapın:

1 - Avropada məşhur eksperimental psixologiya laboratoriyası neçənci ildə və kim tərəfindən yaradılıb?

2 - Rusiyada eksperimental laboratoriya nə vaxt və kim tərəfindən yaradılıb?

3 - Azərbaycanda eksperimental laboratoriya nə vaxt və kim tərəfindən yaradılıb?

a - 1926 - cı ildə Z. Ə. İbrahimbəyli tərəfindən

b - 1886 - cı ildə Bexterev tərəfindən

c - 1958 - ci ildə A. O. Makovetski tərəfindən

d - 1879 - cu ildə V. Vundt tərəfindən

e - 1885 - ci ildə C. Moreno tərəfindən

A) 1 - a; 2 - d; 3 - c

B) 1 - d; 2 - b; 3 - a

C) 1 - a; 2 - b; 3 - d

D) 1 - b; 2 - d; 3 - c

E) 1 - b; 2 - a; 3 - e

15. Uyğunluğu müəyyən et:

1 - Psixologiyanın predmeti

2 - Psixologiyanın obyekti

3 - Psixologiya elminin öyrəndiyi sahələr

a - fərd, ünsiyyət, fəaliyyət, şəxsiyyət, psixi proseslər, psixi hallar, psixi xassələr

b - heyvanlar və insan

c - psixika

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - c; 2 - a; 3 - b

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c

16. Psixi proseslər arasında uyğunluğu tapın:

1 - İdrak proseslər

2 - İradi proseslər

3 - Emosional proseslər

a - duyğular, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitq, təxəyyül

b - qərar qəbulu, çətinliklərin və maneənin aradan qaldırılması

c - Kədər, sevinc, məhəbbət, nifrət

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - a; 2 - b; 3 - c

E) 1 - c; 2 - a; 3 - b

Kataloq: images -> PORTAL -> KREDİT -> FK103%20Kimya
FK103%20Kimya -> ##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya
FK103%20Kimya -> ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi
KREDİT -> ##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Biologiya ##Bölmə: azərbaycan
KREDİT -> Qarışıq variant ##book id=501//book name= Nitq inkişafı metodikası // ##Fənnin adi – Nitq inkişafı metodikası
KREDİT -> ## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
KREDİT -> B – qarışıq variant
FK103%20Kimya -> ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi

Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə