##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya


##num=13// level= 1// sumtest=23 // name= Duyğular//Yüklə 0,93 Mb.
səhifə12/24
tarix27.02.2020
ölçüsü0,93 Mb.
#102188
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

##num=13// level= 1// sumtest=23 // name= Duyğular//


1. Bunlardan biri duyğunun qanunauyğunluqlarına aiddir:

A) Görmə duyğusu

B) Eşitmə duyğusu

C) Dadbilmə duyğusu

D) Dəri duyğusu

E) Sensibilizasiya

2. Məkana bələdləşməkdə hansı analizator mühüm rol oynayır?

A) Görmə

B) Eşitmə

C) Hərəkət

D) müvazinət

E) duyma

3. Bunlardan hansı daxili duyğulara aiddir?

A) Görmə

B) Ağrı

C) Eşitmə

D) İybilmə

E) Əzələ

4. Bunlardan biri duyğunun həssaslığının artmasına aiddir?

A) duyğu həddi

B) sinesteziya

C) adaptasiya

D) Sensibilizasiya

E) Eşitmə duyğusu

5. Bu duyğulardan biri ekstraseptiv duyğulara aid deyil?

A) İybilmə

B) Görmə

C) Eşitmə

D) Toxluq

E) dəri duyğusu

6. Analizator anlayışı ilk dəfə kim tərəfindən təklif olunmuşdur?

A) C. Kettel

B) V. Ştern

C) A. Bine

D) A. Lazurksi

E) İ. P. Pavlov

7. Həssaslığın artması ilə bağlı olan psixi hadisə necə adlanır?

A) Sensibilizasiya

B) İntroseptiv

C) Adaptasiya

D) Sinesteziya

E) Ekstereoseptiv

8. Ən zəif qıcıqları duyma qabiliyyəti necə adlanır?

A) Mütləq hədd

B) Mütləq həssaslıq

C) Fərqlənmə həssaslığı

D) Fərqlənmə həddi

E) Refleks

9. Hissi idraka aid olan psixi prosesləri göstərin

A) Nitq və təfəkkür

B) Diqqət və hafizə

C) Duyğu və qavrayış

D) Qavrayış və təxəyyül

E) Hafizə və qavrayış

10. Dəri duyğularına hansı duyğular aiddir?

A) İybilmə, temperatur

B) Görmə, eşitmə, məkan

C) Lamisə, görmə, eşitmə

D) Toxunma, lamisə, eşitmə

E) Toxunma, temperatur, ağrı duyğuları

11. İntroseptiv duyğulara nə aiddir?

A) Görmə, eşitmə, dadbilmə

B) Aclıq, toxluq, susuzluq və s.

C) Hərəki, oynaq, iybilmə

D) Toxunma, temperatur, ağrı duyğuları

E) Lamisə, görmə, eşitmə

12. Sensibilizasiya nədir?

A) Qıcıqlayıcıların fərqləndirilməsidir

B) Həssaslığın dəyişməsidir

C) Qıcıqlandırıcıların təsirilə sinir mərkəzlərinin həssaslığının artmasıdır

D) Yeni duyğunun yaranmasıdır

E) Qıcıqlayıcıların təsirilə həssaslığın azalmasıdır

13. Duyğuların təsnifatı hansı alim tərəfindən verilmişdir?

A) İ. P. Pavlov

B) J. Piaje

C) A. Vallon

D) J. Şerrinqton

E) İ. M. Seçenov

14. Aşağıdakılardan hansı duyğuların xassəsi deyil?

A) İnteriorizasiya

B) Sensibilitasiya

C) Adaptasiya

D) Sinesteziya

E) həssaslıq

15. Duyğunun əmələ gəlməsini təmin edən anatomik - fizioloji aparat necə adlanır?

A) Reseptor

B) Analizator

C) Refleks

D) Beyin

E) hissi və hərəki sinirlər

16. Duyğuların təsnifatı

A) İnteroseptiv, interaktiv, ekspressiv

B) Eksteroseptiv, kommunikativ, proprioseptiv

C) İnteroseptiv, eksteroseptiv, senzitiv

D) Eksteroseptiv, interoseptiv, proprioseptiv

E) motor, sensor, hərəki

17. Mütləq və fərqləndirmə həssaslığı necə ölçülür?

1 – Duyğunun mütləq həddi ilə

2 – Qıcıqlandırıcının intensivliyi ilə

3 – Duyğunun fərdləndirmə həddi ilə

4 – Hiss üzvlərin funksional vəziyyəti ilə

A) 3, 4

B) 1, 2

C) 1, 4

D) 2, 4

E) 1, 3

18. Duyğu necə prosesdir?

1 – Hal - hazırda hiss üzvlərinə təsir edən cisimlərin ayrı - ayrı xassələrinin beyində inikasından ibarət olan psixi prosesdir

2 – Hiss üzvlərimizə keçmişdə təsir edən cisimlərin xüsusiyyətlərinin əks olunmalıdır

3 – ümumiləşdirilmiş inikasından ibarət olan prosesdir

4 – Cisim və hadisələrin hiss üzvlərinə bilavasitə təsiri nəticəsində onların insan beynində bütövlükdə inikasından ibarət olan psixi prosesdir

5 – Duyğu sadə psixi prosesdir

A) 1, 5

B) 2, 4

C) 1, 4

D) 2, 3

E) 4, 5

19. Analizatorun duyğu yaratması üçün onun hissələrinin ardıcıllığını göstərin:

1 – Beyin qabığı şöbəsi

2 – Periferik şöbə, yaxud reseptor

3 – Ötürücü sinir lifləri

A) 1, 3, 2

B) 1, 2, 3

C) 2, 1, 3

D) 3, 2, 1

E) 2, 3, 1

20. Duyğuların reseptorların bilavasitə qıcıqlandırıcılarla təmasında asılı olaraq təsnifatı və onlar arasındakı uyğunluqları göstərin:

1 – Kontakt duyğular – qıcıqlandırıcının duyğu orqanlarına bilavasitə və təsiri zamanı əmələ gəlir

2 – Distant duyğular – bu duyğuların əmələ gəlməsi üçün qıcıqlandırıcının müəyyən məsafədən təsir etməsi kifayətdir

a – dad və dəri duyğusu

b – üzvi və müvazinət duyğuları

c – görmə və eşitmə duyğuları

d – iybilmə duyğuları

A) 1 - b, 2 - a - b

B) 1 - a, 2 - c - d

C) 1 - c, 2 - b - c

D) 1 - d, 2 - d - e

E) 1 - e, 2 - a - d

21. Duyğu prosesi necə yaranır?

1 – Duyğu bir psixi proses olmaq etibarilə cisimlərin bilavasitə duyğu üzvlərimizə təsiri azmanı yaranır

2 – Duyğu üzvlərimizə bilavasitə hadisələrin təsiri zamanı yaranır

3 – Qıcıqlandırıcıların yaratdığı oyanma hissi sinirlər vasitəsilə beynə nəql olunur və nəticədə duyğu prosesi yaranır

4 – Duyğular obyektiv reallığın hissi inikası olmur

5 – Duyğular hal - hazırda hiss üzvlərinə təsir edən cisim və hadisələrin ayrı - ayrı xassələrinin, əlamətlərin beyində inikası olur

A) 1, 2, 4, 5

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 3, 4, 5

D) 1, 2, 3, 5

E) 3, 4, 5

22. Duyğuların təsnifatı və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:

1 – eksteroseptiv duyğular

2 - İnteroreseptiv duyğular

3 – proprioreseptiv duyğular

a – reseptorları əllərdə yerləşir

b – reseptorları bədənin daxili üzvlərində yerləşir

c – reseptorları bədənin üst qatında yerləşir

d – reseptorları oynaq və əzələlərdə yerləşir

e – reseptorları dəridə yerləşir

A) 1 - d, 2 - a, 3 - e

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c

C) 1 - b, 2 - a, 3 - c

D) 1 - c, 2 - b, 3 - d

E) 1 - e, 2 - c, 3 - a

23. Analizatorun hissələri, funksiyaları və onlar arasındakı uyğunluğu göstərin:

1 – Reseptor və ya periferik şöbə

2 – ötürücü sinir lifləri

3 – Beyin qabığı şöbəsi

a – periferik şöbədən gələn impulsları təhlil etmək

b – xarici qıcığı qəbul etmək

c – bunlara afferent (mərkəzəqaçan) və efferent (mərkəzdənqaçan) sinirlər daxildir

A) 1 - c, 2 - b, 3 - a

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c

C) 1 - c, 2 - a, 3 - b

D) 1 - e, 2 - c, 3 - a

E) 1 - b, 2 - c, 3 - a

Kataloq: images -> PORTAL -> KREDİT -> FK103%20Kimya
FK103%20Kimya -> ##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya
FK103%20Kimya -> ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi
KREDİT -> ##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Biologiya ##Bölmə: azərbaycan
KREDİT -> Qarışıq variant ##book id=501//book name= Nitq inkişafı metodikası // ##Fənnin adi – Nitq inkişafı metodikası
KREDİT -> ## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
KREDİT -> B – qarışıq variant
FK103%20Kimya -> ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi

Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə