##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya


##num=14// level= 1// sumtest=20 // name= Qavrayış//Yüklə 0,93 Mb.
səhifə13/24
tarix27.02.2020
ölçüsü0,93 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

##num=14// level= 1// sumtest=20 // name= Qavrayış//


1. Qavrayışın predmetliliyi nədə ifadə olunur

A) İxtiyari aktda

B) Subyektivləşmə aktında

C) Ümumi aktda

D) Obyektivləşmə aktında

E) Xüsusi aktda

2. Qavrayışın fizioloji əsasında nə durur?

A) Şərti reflekslər

B) Müqayisə

C) Şərtsiz reflekslər

D) Düşüncə

E) Dinamik stereotip

3. Qavrayışın struktur vahidi necə adlanır?

A) Tanıma

B) Eyniləşdirmə

C) Fərqləndirmə

D) Perseptiv əməliyyat

E) Aşkaretmə

4. Sadə qavrayışın növlərini müəyyən et:

A) Lamisə, zaman, hərəkət

B) Kinestetika, hərəkət

C) İybilmə, dadbilmə, görmə, eşitmə və s.

D) Məkan, zaman, hərəkət

E) Zaman, görmə, iybilmə

5. Persepsiya nədir?

A) qavrayış

B) diqqət

C) təxəyyül

D) hafizə

E) duyğu

6. İnsanın sistematik, uzun müddət və planlı şəkildə qavrama qabiliyyəti necə adlanır?

A) Konstrastlıq

B) Appersepisiya

C) Antisipasiya

D) Adaptasiya

E) Müşahidəçilik

7. Qavrayışın hansı növü insanın ətraf mühitə bələdləşməsinin zəruri şərtidir?

A) Lamisə qavrayışı

B) Məkan qavrayışı

C) Zaman qavrayışı

D) İxtiyari qavrayış

E) Hərəkət qavrayışı

8. Məqsəddən asılı olaraq qavrayışın növləri hansıdır?

A) Vasitəli və vasitəsiz

B) Ümumi və xüsusi

C) Subyektiv və obyektiv

D) Əsas və köməkçi

E) Qeyri - ixtiyari və ixtiyari

9. Məqsəddən asılı olaraq qavrayışın neçə növü vardır?

A) 3

B) 4

C) 2

D) 8

E) 6

10. Qavrayışın xassəsi hesab olunmur?

A) Seçiciliyi

B) Tamlığı

C) Mənalılığı

D) Adaptasiya

E) Sabitliyi

11. Qavrayışın xüsusiyyətlərinə aid deyil?

A) Predmetliliyi

B) İradəliilyi

C) Tamlığı

D) Strukturluğu

E) Sabitliyi

12. İllüziya necə qavrayışdır?

A) Eşitmə

B) Adekvat

C) Lamisə

D) Təhrif olunmuş

E) Görmə

13. Müşahidə necə qavrayışdır?

A) Obyektiv

B) Qeyri - ixtiyari

C) Ənənəvi

D) Ümumi

E) İxtiyari

14. Qavrayış necə prosesdir?

1 – Mürəkkəb prosesdir

2 – Sadə prosesdir

3 – Psixi haldır

4 – Psixi xassədir

5 – Hissi idrak prosesidir

A) 1, 5

B) 1, 2

C) 2, 4

D) 3, 4

E) 4, 5

15. Qavrayış hansı prosesdir və necə yaranır?

1 – Qavrayış idrak prosesidir

2 – Cisim və hadisələrin hiss üzvlərinə təsiri nəticəsində yaranır

3 – İnsan beynində bütövlükdə inikasından ibarət olur

4 – insan beynində cisim və hadisələrin ayrı - ayrı xassələrinin inikasından ibarət olur

5 – bütün canlılara xasdır

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 1, 2, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 3

16. Qavrayış insanın fəaliyyətində hansı funksiyaları yerinə yetirir?

1 – Bələdləşmə

2 – Eyniləşdirmə

3 – Tənzimetmə

4 - özünütəqdimetmə

5 – İdarə və nəzarət

A) 1, 5

B) 1, 2

C) 1, 4

D) 1, 3

E) 3, 5

17. Qavrayış necə prosesdir?

1 – Fəal

2 – İdarə olunan passiv

3 – İdarə olunan

4 – İdarə olunmayan fəal

A) 3, 4

B) 2, 3

C) 1, 3

D) 1, 2

E) 2, 4

18. Qavrayışın xassələrini göstərin

1 – Sabitliyi

2 – Tamlığı

3 – Adaptasiya

4 – Mənalılığı

5 – Seçiciliyi

6 – Sinesteziya

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 2, 4, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 4, 5, 6

19. Qarşıda məqsədin olub - olmamasına görə qavrayışın növləri və onlar arasındakı uyğunluğu tap:

1 – Qeyri - ixityari qavrayış

2 – İxtiyari qavrayış

a – öz qeyri - adiliyi ilə fərqlənən obyektlərin qavranılması

b – məqsədə müvafiq olaraq obyektin qavranılması

c – məqsəd qoymadan hər hansı bir obyektin qavranılması

d – öz yeniliyi, cazibədarlığı ilə fərqlənən obyektlərin qavranılması

e – bir obyektin başqalarından ayıraraq qavranılması

A) 1 - a, - c - d; 2 - b - e

B) 1 - b - a - d; 2 - c - e

C) 1 - e - c - d; 2 - a - e

D) 1 - b - c - e; 2 - b - d

E) 1 - c - b - e; 2 - c - d

20. Mürəkkəb qavrayış növlərini müəyyən et:

1 – Məkan qavrayışı

2 – Eşitmə qavrayışı

3 – hərəkət qavrayışı

4 – görmə qavrayışı

5 – zaman qavrayışı

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 5


Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə