##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya


##num=18//level=1// sumtest=21 //name= Temperament //Yüklə 0,93 Mb.
səhifə17/24
tarix27.02.2020
ölçüsü0,93 Mb.
#102188
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

##num=18//level=1// sumtest=21 //name= Temperament //


1. Temperament dedikdə psixi fəaliyyətin hansı xarakteristikası anlaşılır:

A) Dinamikliyi, məzmunluluğu

B) Statistikliyi, sabitilliyi

C) Məzmunluluğu , dinamikliyi

D) Sabitilliyi , dinamikliyi

E) Sonradan mənimsənilən olması

2. Psixi fəaliyyətin dinamikası nə ilə ifadə olunur?

A) Bacarıqla

B) Xarakterlə

C) Qabiliyyətlərlə

D) Vərdişlərlə

E) Temperamentlə

3. Humoral sistemə görə temperament tipləri nə ilə şərtlənir?

A) Mühitlə

B) Sinir sisteminin xassələri ilə

C) Bədənin quruluşu ilə

D) Bədəndəki mayelərlə

E) İrsi xüsusiyyətlərlə

4. «Temperament tipi» necə anlayışdır?

A) Psixoloji

B) Sosial

C) Tibbi

D) Fəlsəfi

E) Bioloji

5. Temperamentin əsas xassələri hansılardır ?

A) Ümumi aktivlik, hərəki aktivlik və emosionallıq

B) Ümumi aktivlik . hərəki aktivlik və dözümlülük

C) Ümumi aktivlik, emosionallıq və cəldlik

D) Hərəki aktivlik , emosionallıq və rigidlilik

E) Aktivlik və emosionallıq

6. Oyanma və ləngimənin əmələ gəlmə və kəsilmə surətini ifadə edən xassə necə adlanır ?

A) Plastiklik

B) Labillik

C) Dinamiklik

D) Rigidlik

E) Qüvvə

7. Müvəqqəti rabitələrin yaranma sürəti və yüngüllüyünü ifadə edən xassə necə adlanır ?

A) Qüvvə

B) Labillik

C) Dinamiklik

D) Plastiklik

E) Rigidlik

8. Xolerik temperament tipinin əsasını sinir sisteminin hansı tipi təşkil edir ?

A) Zirək (qüvvətli, müvazinətli, cəld)

B) Zəif

C) Sakit (qüvvətli, müvazinətli, asta)

D) Coşğun (qüvvətli, müvazinətsiz)

E) Coşğun (qüvvətli, müvazinətli)

9. Melanxolik temperament tipinin əsasını sinir sisteminin hansı tipi təşkil edir ?

A) Zirək (qüvvətli, müvazinətli, cəld)

B) Coşğun (qüvvətli, müvazinətli)

C) Coşğun (qüvvətli, müvazinətsiz)

D) Sakit (qüvvətli, müvazinətli, asta)

E) Zəif

10. Fleqmatik temperament tipinin əsasını sinir sisteminin hansı tipi təşkil edir ?

A) Sakit (qüvvətli, müvazinətli, asta)

B) Zəif

C) Coşğun (qüvvətli, müvazinətli)

D) Coşğun (qüvvətli, müvazinətsiz)

E) Zirək (qüvvətli, müvazinətli, cəld)

11. Sanqvinik temperament tipinin əsasını sinir sisteminin hansı tipi təşkil edir ?

A) Coşğun (qüvvətli, müvazinətli)

B) Zirək (qüvvətli, müvazinətli, cəld)

C) Sakit (qüvvətli, müvazinətli, asta)

D) Zəif

E) Coşğun (qüvvətli, müvazinətsiz)

12. Sanqvinik temperament tipinin əsas xüsusiyyətlərini müəyyən et:

A) Sakit, qaradinməz

B) Coşğun, kobud, tez özündənçıxan

C) Zirək, diribaş, tələsən, maraqları davamsız

D) Həssas, tez inciyən, özünü tez itirən

E) Hissləri ləng oyanan

13. Fleqmatik temperament tipinin əsas xüsusiyyətlərini müəyyən et:

A) Həssasdır, tez özünü itirir, tez inciyəndir

B) Coşğundur, tez özündən çıxandır

C) Zirəkdir, diribaşdır

D) Qaradinməzdir, onu hirsləndirmək asan deyil, hərəkətləri ləngdir

E) Tez inciyəndir, sakitdir

14. Melanxolik temperament tipinin əsas xüsusiyyətlərini müəyyən edin:

A) Hərəkətləri ləngdir, qaradinməzdir

B) Əhvalı dəyişkən, tez inciyən, həssas, hərəkətləri süst və zəifdir

C) Zirəkdir, diribaşdır

D) Çoşğundur, tündməcazdır, kobuddur

E) Tez inciyəndir, kobuddur

15. Bunlardan hansı İ. P. Pavlovun müəyyən etdiyi sinir sistemi tiplərinə aid deyil?

A) Sakit - qüvvətli, müvazinətli, asta

B) Zirək - qüvvətli, müvazinətli, cəld

C) Aktiv - qüvvətli, müvazinətli, sakit

D) Coşğun - qüvvətli, müvazinətsiz

E) Zəif - zəif

16. Temperamentin fizioloji əsaslarını öyrənmişdi;

A) Gilford

B) E. Kreçmer

C) İ. P. Pavlov

D) C U. Şeldon.

E) I. M. Seçenov

17. Hippokrat xolerik temperament tipini hansı maye ilə izah edirdi?

A) Su

B) Selik

C) Qan

D) Qara öd

E) Öd

18. Hippokrat fleqmatik temperament tipini hansı maye ilə izah edirdi?

A) Selik

B) Qan

C) Qara öd

D) Öd

E) Su

19. Pavlova görə sinir sisteminin zirək tipinin xassələri hansıdır?

A) Qüvvətli, müvazinətli, asta

B) Qüvvətli, müvazinətli, cəld

C) Qüvvətli, müvazinətsiz

D) Qüvvətli, müvazinətsiz, asta

E) Zəif

20. Müxtəlif temperament tipləinin psixoloji *portretini* ilk dəfə kim verib:

A) okrat

B) Qalen

C) I. Kant

D) Aristotel

E) Hippokrat S

21. Temperament haqqında mövcud nəzəriyyələri yaranma tarixinə görə sıralayın:

1) Konstitusional nəzəriyyə

2) Humoral nəzəriyyə

3) Neyrofizioloji nəzəriyyə

A) 3, 1, 2

B) 2, 1, 3,

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 1

E) 3, 2, 1

Kataloq: images -> PORTAL -> KREDİT -> FK103%20Kimya
FK103%20Kimya -> ##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya
FK103%20Kimya -> ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi
KREDİT -> ##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Biologiya ##Bölmə: azərbaycan
KREDİT -> Qarışıq variant ##book id=501//book name= Nitq inkişafı metodikası // ##Fənnin adi – Nitq inkişafı metodikası
KREDİT -> ## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
KREDİT -> B – qarışıq variant
FK103%20Kimya -> ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi

Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə