##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya


##num=21//level=1// sumtest=17 //name= İnkişafın psixologiyası məsələləri //Yüklə 0,93 Mb.
səhifə19/24
tarix27.02.2020
ölçüsü0,93 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

##num=21//level=1// sumtest=17 //name= İnkişafın psixologiyası məsələləri //


1. Yaş psixologiyasının mövzusuna daxil olmayan məsələni göstərin:

A) Yeniyetməlik dövrünün psixologiyası

B) Şəxsiyyətin yaş dinamikası

C) Psixi proses və xassələrin ontogenezi

D) Psixi inkişafın qanunauyğunluqları

E) İnsanların fərdi - psixoloji xassələrinin öyrənilməsi

2. Yaş psixologiyasına aid olmayan bölməni qeyd edin:

A) Yeniyetmələrin psixologiyası

B) Pedaqoji fəaliyyətin psixologiyası

C) Uşaq psixologiyası

D) Herontopsixologiya

E) Gənclik dövrünün psixologiyası

3. Yaş psixologiyasının neçə əsas sahəsi vardır?

A) 5

B) 2

C) 4

D) 1

E) 3

4. Çağanın əsas fəaliyyət növü hansıdır?

A) Əşyavi - manipulyativ fəaliyyət

B) İntim şəxsi ünsiyyət

C) Tədris - peşə fəaliyyəti

D) Bilavasitə emosional ünsiyyət

E) Rollu oyunlar

5. Şəxsiyyətin psixi proses və xassələrinin ontogenezini psixologiyanın hansı sahəsi öyrənir?

A) pedaqoji psixologiya

B) yaş fiziologiyası

C) psixodiaqnostika

D) ümumi psixologiya

E) yaş psixologiyası

6. Fərdi inkişafın hansı istiqamətləri fərqləndirilir?

1 - bioloji

2 - xronoloji

3 - sosial

4 - mütləq

5 - psixoloji

6 - şərti

A) 4, 5, 6

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 5

7. Çağalıq dövrünün ilk şərtsiz refleksləri hansılardır?

1 - yerimə

2 - əmmə

3 - müdafiə

4 - qaçma

5 - bələdləşmə

A) 2, 3, 5,

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5,

E) 4, 5, 2

8. Yaş psixologiyasının mövzusuna aid olan məsələləri göstərin:

1 - İnsanların fərdi - psixoloji xassələrinin öyrənilməsi

2 - Şəxsiyyətin yaş dinamikası

3 - Psixi proses və xassələrin ontogenezi

4 - İdrak prosesləri

5 - Yeniyetməlik dövrünün psixologiyası

A) 1, 2, 3,

B) 2, 3, 5,

C) 2, 3, 4

D) 4, 5, 3

E) 1, 5, 4

9. Yaş psixologiyasına aid olan bölmələri qeyd edin:

1 - pedaqoji fəaliyyətin psixologiyası

2 - yeniyetmələrin psixologiyası

3 - uşaq psixologiyası

4 - ümumi psixologiya

5 - gənclik dövrünün psixologiyası

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 4, 5, !

10. Gənclərin şəxsi intim münasibətlərinə daxil olanlar:

1 - dostlıq

2 – məhəbbət

3 – söhbət

4 – düşmənçilik

5 – tənhalıq

A) 1 3 4 5

B) 1, 2, 3 4

C) 2, 3, 4 5

D) 1 2 4 5

E) 1, 2 3 5

11. Aşağıdakılardan hansılar psixi inkişafın ümumi qanunauyğunluğu sayılır?

1 - Psixi inkişafın qeyri - bərabərliyi

2 - Psixi inkişafın sabitliyi

3 - Psixi inkişafın fasiləsizliyi

4 - Psixi inkişafın kompensasiyası

5 - Psixi inkişafın mütəşəkkilliyi

A) 2 3 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 4,

12. Yaş psixologiyasının tədqiqat metodikasının mərhələlərini ardıcıllıqla düzün:

1 - Nəticənin şərhi, onun düzgünlüyünün müəyyənləşdirilməsi

2 - Hazırlıq mərhələsi

3 - Tədqiqat mərhələsi

4 - Alınan materialların kəmiyyət baxımından təhlil olunması

5 - Giriş bölməsi

6 - Tədqiqatın metodikasının eksperimental surətdə reallaşması

A) 1, 2, 5, 6

B) 2, 6, 4, 1

C) 2, 3, 4, 6

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 3, 5, 6

13. Uşağın 17 yaşına qədər olan dövrdə fəaliyyət növlərinin ardıcıllığını göstərin:

1 - Aparıcı fəaliyyət

2 - Əşyavi - manipulyativ fəaliyyət

3 - Rollu oyunlar

4 - Bilavasitə - emosional ünsiyyət

5 - Təlim - peşə fəaliyyəti

6 - Əsas fəaliyyət

7 - İntim - şəxsi ünsiyyət

8 - Təlim fəaliyyəti

A) 2, 3, 5, 6, 7 , 8

B) 1, 2, 3, 6 , 5, 7

C) 4, 2, 3, 8, 7, 5

D) 3, 4, 5, 8 7 6

E) 4, 5, 7, 8 1 2

14. Yaş psixologiyası məsələləri üzrə aşağıdakı uyğunluğu tapın:

l. - Yaş psixologiyasının bölmələri

ll. - Yaş psixologiyasının bir sıra elmlərlə əlaqəsi

lll. - Psixi inkişafın əsas mənbəyinin müəyyənləşdirilməsinə görə alimlərin bölündüyü cərəyanlar

1 - biogenetik və sosiogenetik

2 - uşaq psixologiyası, gənclik psixologiyası, yetkin yaşın psixologiyası, herontopsixologiya və diferensial psixologiya

3 - ümumi və pedaqoji psixologiya, sosial psixologiya, fiziologiya, pedaqogika, tarix vəs.

4 - filogenetik və ontogenetik

5 - Freydizm və neofreydizm

A) l – 4; ll - 1; lll - 5

B) l – 1; ll - 2; lll - 4

C) l – 3; ll - 4; lll - 5

D) l – 2; ll - 3; lll - 1

E) l – 5; ll - 2; lll - 4

15. Uşağın məktəbi qurtarana qədər keçdiyi altı yaş dövrünü və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:

l - körpəlik dövrü

ll - erkən uşaqlıq dövrü

lll - bağça yaşı dövrü

lV - kiçik məktəb yaşı dövrü

V - yeniyetməlik dövrü

Vl - ilk gənclik dövrü

1 - 3 yaşdan 6 - 7 yaşa qədər

2 - 10 - 11 yaşdan 14 - 15 yaşa qədər

3 - anadan olandan 1 yaşa qədər

4 - 14 - 15 yaşdan 17 yaşa qədər

5 - 1 yaşdan 3 yaşa qədər

6 - 6 - 7 yaşdan 10 - 11 yaşa qədər

7 - 17 yaşdan 21 yaşa qədər

8 - 18 yaşdan 25 yaşa qədər

A) l - 6; ll - 8; lll - 3; lV - 1; V - 2; Vl - 4

B) l - 2; ll - 1; lll - 4; lV - 5; V - 8; Vl - 7

C) l - 1; ll - 2; lll - 5; lV - 6; V - 8; Vl - 3

D) l - 5; ll - 3; lll - 2; lV - 1; V - 6; Vl - 7

E l - 3; ll - 5; lll - 1; lV - 6; V - 2; Vl - 4)

16. Aşağıdakı yaşın 4 növünü fərqləndirin və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:

1 - İnsanın ömrü aylara, illərə, mərhələlərə ayrılır, onunla ömür yaşı - mütləq yaşı müəyyənləşdirilir.

2 - Bədənin böyüməsini, süd dişinin çıxmasını, fizioloji amillərin cinsi yetişkənliyi, boyun, sümüyün inkişafını göstərən yaş

3 - İnsanın cəəmiyyətdə tutduğu mövqeyə istinadən fərdin şəxsiyyətə çevrilməsi, şəxsiyyətin formalaşması və inkişafın sosial cəhətdən şərtləndirən həyat yolu, insanın qrupdakı mövqeyi, cəmiyyətdəki fəaliyyəti ilə bağlıdır

4 - İnsanın fərdiyyəti ilə xarakterizə olunub, onun daxili hesablama sistemilə ölçülür. İnsan gələcəkdə qazanacağı nailiyyətlərin hesabına mənən cavanlaşa yaxud, acınacaqlı keçmiş hesabına daxilən xeyli qocala bilər

a - Psixoloji, yaxud psixi yaş

b - Bioloji, yaxud funksional yaş

c - Xronoloji, yəni pasport yaşı

d - Sosial, yaxud vətəndaşlıq yaşı

e - Zehni, yaxud intellektual yaş

f - Fiziki yaş

A) 1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - a

B) 1 - a; 2 - c; 3 - e; 4 - d

C) 1 - f; 2 - c; 3 - e; 4 - c

D) 1 - b; 2 - e; 3 - f; 4 - a

E) 1 - f; 2 - d; 3 - a; 4 - e

17. İnkişafın hər bir dövründə aparıcı fəaliyyət və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:

1 - Məktəbəqədər yaş dövrü

2 - Məktəb yaşı dövrü

3 - Yaşlılıq dövrü

a - təfəkkür

b - ictimai - faydalı əmək

c - oyun

d - iradə

e - təlim

A) 1 - a; 2 - b; 3 - d

B) 1 - c; 2 - e; 3 - b

C) 1 - b; 2 - a; 3 - c

D) 1 - e; 2 - c; 3 - a

E) 1 - d; 2 - a; 3 – e


Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə