##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya


##num=25//level=1// sumtest=19 //name= Pedaqoji psixologiyanın predmeti, vəzifələri və metodları //Yüklə 0,93 Mb.
səhifə23/24
tarix27.02.2020
ölçüsü0,93 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

##num=25//level=1// sumtest=19 //name= Pedaqoji psixologiyanın predmeti, vəzifələri və metodları //


1. Pedaqoji psixologiya hansı elmlə sıx əlaqədə meydana gəlmişdir?

A) Tərbiyə psixologiyası

B) Təlim psixologiyası

C) Yaş psixologiyası

D) Pedaqoji fəaliyyətin psixologiyası

E) Müəllim şəxsiyyəti psixologiyası

2. XX əsrin 20 - 30 – cu illərində hansı elm formalaşmışdır

A) Pedaqoji fəaliyyətin psixologiyası

B) Müəllim şəxsiyyəti psixologiyası

C) Təlim psixologiyası

D) Pedologiya

E) Tərbiyə psixologiyası

3. Fikri fəaliyyətin mərhələlər üzrə formalaşması nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?

A) P. F. Kapterrev

B) L. S. Vıqotski

C) P. Y. Qalperin

D) H. Helmholts

E) P. F. Lesqaft

4. Pedaqoji psixologiyanın metodlarını neçə yerə bölmək olar?

A) 6

B) 3

C) 2

D) 4

E) 5

5. Müşahidənin növlərini göstər:

A) Dar və məhdud, sistematik və epizodik

B) Geniş və məhdud, uzun və epizodik

C) Geniş və ətraflı, sistematik və epizodik

D) Geniş və məhdud, sistematik və epizodik

E) Geniş və qısa, sistematik və epizodik

6. Uyğunluğu tap:

A) Pedaqoji psixologiyanın predmetini təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi təşkil edir

B) Pedaqoji psixologiyanın predmetini psixi proses və xassələrin inkişaf dinamikasını öyrənmək təşkil edir

C) Pedaqoji psixologiyanın predmetini yaş dövrlərinin psixologiyasını öyrənmək təşkil edir

D) Pedaqoji psixologiyanın predmetini məktəblilərin psixologiyası təşkil edir

E) Pedaqoji psixologiyanın predmetini təlim və tərbiyənin psixoloji qanunauyğunluqları təşkil edir

7. Pedaqoji psixologiyanın vəzifələri aşağıdakılardan hansılardır?

1 - Nəzəri

2 - Eksperimental

3 - Praktik

4 - Texniki

5 - Tətbiqi

A) 1, 2

B) 1, 3C) 2, 4

D) 1, 4

E) 4, 5

8. Aşağıdakılardan hansı pedaqoji psixologiyanın öyrəndiyi məsələyə aiddir?

1 - Müəllim şəxsiyyəti psixologiyası,

2 - Fərdi - psixi xassələr,

3 - Tərbiyə psixologiyası,

4 - Pedaqoji fəaliyyətin psixologiyası,

5 - Yaş xüsusiyyətləri

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 2, 4

E) 1, 4, 5

9. Pedaqoji psixologiyanın əsas bölmələri hansılardır?

1 - Tərbiyə psixologiyası,

2 - Təlim psixologiyası ,

3 - Anomal uşaqların psixologiyası,

4 - Pedaqoji fəaliyyətin və müəllim psixologiyası,

5 - Herontopsixologiya

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 3, 5

10. Pedaqoji psixologiyada XX əsrin əvvəllərində hökm sürmüş cərəyanlar hansılardır?

1 - Termodinamik

2 - Biogenetik,

3 - Sosiogenetik,

4 - Kosmopolitik,

5 - Psixoanaliz

A) 1, 3

B) 3, 4

C) 1, 5

D) 2, 4

E) 2, 3

11. Pedaqoji psixologiyanın metodlarını necə təsnif etmək olar?

1 - obyektiv

2 - analitik

3 - əsas

4 - subyektiv

5 - yardımçı

A) 3, 5

B) 1, 2

C) 1, 3

D) 2, 4

E) 2, 5

12. Pedaqoji psixologiyanın sıx əlaqədar olduğu elmlərin ardıcıllığını göstər:

1 - Ümumi psixologiya

2 - Yaş psixologiyası və fiziologiyası

3 - Hüquq psixologiyası

4 - Sosial psixologiya

5 - Xüsusi metodika

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 5

C) 2, 4, 5

D) 4, 5

E) 3, 4, 5

13. Pedaqoji - psixoloji eksperimentin növlərinin ardıcıllığını göstər?

1 - Müəyyənedici

2 - Analitik

3 - İştiraklı

4 - Öyrədici ( formalaşdırıcı)

5 - Çöl

A) 2, 3

B) 1, 2

C) 3, 5

D) 1, 4

E) 2, 4

14. Uyğunluğu tap:

A) Pedaqoji psixologiya anlayışını J. Piaje elmə gətirib

B) Pedaqoji psixologiya anlayışını K. D. Uşinski elmə gətirib

C) Pedaqoji psixologiya anlayışını P. F. Kapterev elmə gətirib

D) Pedaqoji psixologiya anlayışını V. Okonelmə gətirib

E) Pedaqoji psixologiya anlayışını L. N. Landaelmə gətirib

15. Uyğunluğu tap?

A) H. Helmholts pedaqoji psixologiyanın banisidir

B) P. F. Kapterrev pedaqoji psixologiyanın banisidir

C) P. F. Lesqaft pedaqoji psixologiyanın banisidir

D) V. Vundt pedaqoji psixologiyanın banisidir

E) K. D. Uşinski pedaqoji psixologiyanın banisidir

16. Uyğunluğu tap?

A) “İnsan tərbiyənin mövzusudur” əsərinin müəllifi - K. D. Uşinski

B) “İnsan tərbiyənin mövzusudur” əsərinin müəllifi - P. F. Kapterev

C) “İnsan tərbiyənin mövzusudur” əsərinin müəllifi - H. Helmholts

D) “İnsan tərbiyənin mövzusudur” əsərinin müəllifi - V. Vundt

E) “İnsan tərbiyənin mövzusudur” əsərinin müəllifi - P. F. Lesqaft

17. Uyğunluğu tap?

A) Fiziki təhsil nəzəriyyəsinin müəllifi - H. Helmholts

B) Fiziki təhsil nəzəriyyəsinin müəllifi - P. F. Lesqaft

C) Fiziki təhsil nəzəriyyəsinin müəllifi - P. F. Kapterev

D) Fiziki təhsil nəzəriyyəsinin müəllifi - L. S. Vıqotski

E) Fiziki təhsil nəzəriyyəsinin müəllifi - A. Bandura

18. Pedaqoji psixologiya üzrə I qurultay nə zaman və harada keçirilmişdir – uyğunluğu tap:

A) Vaşınqton, 1909

B) Münhen, 1906

C) Bakı, 1908

D) Peterburq, 1906

E) Ryazan, 1907

19. Uyğunluğu tap?

A) Ali psixi funksiyalarının inkişafı nəzəriyyəsinin müəllifi - H. Helmholts

B) Ali psixi funksiyalarının inkişafı nəzəriyyəsinin müəllifi - A. Bandura

C) Ali psixi funksiyalarının inkişafı nəzəriyyəsinin müəllifi - P. F. Kapterrev

D) Ali psixi funksiyalarının inkişafı nəzəriyyəsinin müəllifi - L. S. Vıqotski

E) Ali psixi funksiyalarının inkişafı nəzəriyyəsinin müəllifi - P. F. Lesqaft


Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə