##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya


##num=9//level=1// sumtest=11 //name= Qruplar//Yüklə 0.93 Mb.
səhifə9/24
tarix27.02.2020
ölçüsü0.93 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

##num=9//level=1// sumtest=11 //name= Qruplar//


1. Psixologiyada kollektivin idarə olunmasinda hansi cəhətləri fərqləndirirlər?

A) İnformasiya və sosializasiya

B) Rəhbəlik və təşkilatçiliq

C) Liderlik və təşkilatçiliq

D) Rəhbərlik və liderlik

E) Rəhbərlik və sosializasiya

2. Referent qrup anlayışı kim tərəfindən kəşf edilmişdir?

A) A. Lazurski

B) Q. Haymen

C) İ. Pavlov

D) V. Vundt

E) C. Moreno

3. Psixologiyada şərti qrupları hansı əlamətlərə əsasən təsnif edirlər?

1 - Yaşa görə;

2 - peşəyə görə;

3 - cinsi əlamətlərə görə;

4 - emosional əlamətlərə görə;

5 - idraki əlamətlərə görə;

6 - iradi əlamətlərə görə;

7 - temperament tiplərinə;

8 - xarakter əlamətlərinə görə

A) 4; 5; 6

B) 5; 6; 7

C) 6; 7; 8

D) 1; 2; 3

E) 4; 6; 7

4. Real qrupların neçə növünü fərqləndirirlər?

1 - real laborator; 2 - real təbii; 3 - real böyük; 4 - real kiçik; 5 - real diffuz ; 6 - real korporasiya; 7 - real kollektiv, 8 - real referent

A) 7; 8

B) 3, 4

C) 5; 6

D) 1, 2

E) 5; 8

5. Liderliyin funksiyasi hansilardir?

1 - Təşkilatçiliq funksiyasi; 2 - nəzarət funksiyasi; 3 - informasiya funksiyasi; 4 - saxlama funksiyasi; 5 - sosializasiya funksiyasi; 6 - perseptiv funksiya

A) 2; 4; 5

B) 1; 3; 5

C) 3; 4; 5

D) 2; 4; 6

E) 4; 5; 6

6. Təbii real qrupların hansı növləri məlumdur?

1 - kiçik qruplar ;

2 - qeyri - rəsmi qruplar ;

3 - böyük qruplar;

4 - rəsmi qruplar;

5 - orta qruplar

6 - referent qruplar;

7 - diffuz qruplar

A) 2; 6; 7

B) 2; 4; 6

C) 4; 5; 7

D) 1; 3; 5

E) 4; 6; 7

7. Referent qrupun növləri:

1 - referent müqayisə qruplari;

2 - rəsmi referent qruplar;

3 - qeyri - rəsmi referent qruplar;

4 - normativ referent qruplar ;

5 - diffuz qruplar;

6 - assosiasiya qrupları

A) 3; 5

B) 3; 6

C) 5; 6

D) 2; 3

E) 1; 4

8. Qrupu struktur formal cəhətdən xarakterizə edən əlamətləri göstərin:

1 - Qrupun həcmi;

2 - Şəxsiyyətlərarası münasibətlər;

3 - Qrupun tərkibi;

4 - Kommunikasiya kanalları;

5 - Liderlik üslubu;

6 - Qrup sərvətləri və normaları.

7 - Rolların bölüşdürülməsi;

8 - Tabelik sistemi;

9 - Rəğbətləndirmə və cəzalandırma sistemi

A) 2; 3; 5; 7; 9

B) 2; 4; 5; 6; 9

C) 1; 5; 6; 7; 9

D) 1; 3; 4; 7; 8

E) 3; 4; 5; 6; 9

9. Qrupun sosial - psixoloji həyatını məzmun cəhətdən xarakterizə edən əlamətlər:

1 - Qrupun həcmi;

2 - Şəxsiyyətlərarası münasibətlər;

3 - Qrupun tərkibi;

4 - Kommunikasiya kanalları;

5 - Liderlik üslubu;

6 - Qrup sərvətləri və normaları.

7 - Rolların bölüşdürülməsi;

8 - Tabelik sistemi;

9 - Rəğbətləndirmə və cəzalandırma sistemi

A) 2; 5; 6; 9

B) 2; 4; 5; 6

C) 1; 5; 6; 7

D) 2; 3; 5; 8

E) 1; 3; 4; 7

10. Qrupun növlərinə uyğun gələnləri seçin:

1 - bütövlükdə cəmiyyət miqyasında olan adamların məcmusudur.

2 - eyni bir müəssisə, istehsal və ərazi birliklərini sosiologiyada necə adlandırırlar?

3 - üzvləri nəinki bir - biri ilə gündəlik ünsiyyətdə olur, bir - biri haqqında müəyyən təsəvvürə malik olur, həm də onlar arasında qeyri rəsmi münasibətlər yaranır.

4 - elə real və xəyali qrup nəzərdə tutulur ki, fərd onun standartlarını qəbul edir, sosial hadisələri, özünün başqalarinin əməllərini qiymətləndirərkən onun norma və sərvətlərindən etalonlar sustemi kimi qəbul edir.

5 - cəmiyyətin bir hissəsi olan, birgə fəaliyyətin ümumi məqsədlərinə tabe olan insan qrupudur.

a - kollektiv; b - böyük qrup; c - kiçik qrup; d - referent qrup; e - orta qrup

A) 1 - a; 2 - b; 3 - e; 4 - c; 5 - d

B) 1 - b; 2 - e; 3 - c; 4 - d; 5 - a

C) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - e; 5 - b

D) 1 - d; 2 - c; 3 - b; 4 - a; 5 - e

E) 1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - b; 5 - c

11. Liderliyin funksiyalarina uyğun olanları göstərin:

1 - Lider qrupun məqsədini müəyyən edir, qərar qəbulunu, situativ və perspektiv məqsədlərin yerinə yetirilməsi yolları, üsul və vasitələrinin planlaşdırılmasını təşkil edir, rol və vəzifə bölgüsü aparır, qrup üzvlərini konkret işlərə təhrik edir.

2 - Lider qrup fəaliyyətinin səmərəli olması naminə, bir tərəfdən zərururi informasiyanın toplanması, işlənməsi və hifz edilməsi, digər tərəfdən, onların qrup üzvlərinə vaxtında verilməsini təmin edir.

3 - Lider müəyyən keyfiyyətləri formalaşdırmaq və tərbiyə etmək məqsədilə qrup üzvlərinə göstərdiyi təsirləri əks etdirir.

a - təşkilatçiliq funksiyasi; b - informasiya funksiyasi; c - sosializasiya funksiyasi

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b

B) 1 - b; 2 - c; 3 - a

C) 1 - a; 2 - b; 3 - c

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b

E) 1 - b; 2 - a; 3 – cDostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə