##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiyaYüklə 2,84 Mb.
səhifə1/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
#101990
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


##book_id=682//book_name=Kimyanın tədrisi metodikası //

##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 //

##Fakültənin adı: Kimya və biologiya

##İxtisas: Kimya

##Bölmə: Azərbaycan

##Qrup: 301, 302, 303

##Fənni adı: Kimyanın tədrisi metodikası

##Tərtib edən: dos. A.Z.Məmmədova

##İşçi qrup: prof. Ə.N.Qurbanov, dos. A.C.Quliyev, b/m. G.V.Şadlinskaya

##Kafedra müdiri: b/m. R.M.Ağayeva

##num= 1// level= 1// sumtest=11 // name=KTM - in predmeti, vəzifələri və başqa elmlərlə əlaqəsi. //


1. Kimyaçı metodistin qarşısında hansı tələb qoyulur ?

A) Şagirdlərə maksimum bilik vermək

B) Fənnə aid tarixi materialları araşdırmaq

C) Təlim üsullarını yaxşı mənimsəmək

D) Şagirdlərin ideya- siyası tərbiyəsi ilə məşğul olmaq

E) Fənnin özünü və onun tədrisi metodikasını yaxşı bilmək

2. Kimya metodikası predmetinin elmi əsasını nə təşkil edir?

A) Kimyaçı alimlərin kəşfləri

B) Kimyanın ümumi metodiki prinsipləri

C) Kimya elminin nəzəri və konkret materialları

D) Kimyanın əsas qanunları

E) Qeyri-üzvi kimyanın əsas anlayışları

3. Kimya metodikası öz qarşısında duran məsələləri elmi cəhətdən düzgün həll etmək üçün nələrə əsaslanmalıdır?

1 – Tarixin, riyaziyyatın elmi prinsiplərinə, qaydalarına

2 – Pedaqogikanın elmi prinsiplərinə, qaydalarına

3 – İdrakın məntiqi metodlarına

4 – Fiziologiya və psixologiyanın elmi prinsiplərinə, qaydalarına

5 – Kimyanın əsas qanunlarına

6 – Kimya kursunun özünün nəzəri və konkret materiallarına

7 – Atom-molekul nəzəriyyəsinə

8- Materialist dialektika ilə maerialist idrak nəzəriyyəsinin vəhdətinə

9- Kimyanın əsas nəzəriyyələri ilə anlayışlarının vəhdətinə

A) 4, 5, 8, 9

B) 1, 3, 5, 9

C) 2, 3, 7, 9

D) 2, 4, 6, 8

E) 1, 3, 7, 9

4. KTM mütəxəssisinin qarşısında hansı tələblər durur?

1 - Kimya fənnini yaxşı bilmək

2 - Kimya fənninə aid məsələ həllini yaxşı bilmək

3 - Kimya dərslərində faktiki materiallara diqqət etmək

4 - Kimya fənninin tədrisi metodikasını bilmək

5 - Kimyadan praktiki məşğələlrii düzgün təşkil etmək

6 - Kimya fənninin məzmununu yaxşı bilmək

7 - Kimyaya aid tədris materiallarını ümumiləşdirmək

8 - Kimya dərslərinin təşkili metodikasını yaxşı bilmək

9 - Kimya dərslərində şagirdlərə maksimum bilik verilməsi metodikasısını yaxşı bilmək

A) 1, 4, 6, 8

B) 2, 3, 7, 8

C) 2, 4, 5, 7

D) 4, 7, 8, 9

E) 1, 3, 7, 8

5. KTM - in ümumi vəzifəsinə aid olanları müəyyən edin

1 – Kimyəvi anlayışların mahiyyətini tələbələrə öyrətmək

2 – Tələbələrin maksimum bilik almalarına şərait yaratmaq

3 – Tələbələrin ideya - siyasi səviyyəsini yüksəltmək

4 – Kimya istehsalatının elmi əsaslarını öyrətmək yolları ilə tələbələri tanış etmək

5 – Tələbələrə təşkilatçılıq qabiliyyəti aşılamaq

6 – Tələbələri kimya istehsalatının elmi prinsiplərini öyrətmək yolları ilə tanış etmək

7 – Kimyanın qanunlarının mahiyyətini tələbələrə mənimsətmək

8 – Kimya məsələlərinin həlli metodikası ilə tələbələri tanış etmək

A) 7, 3. 5, 6

B) 2, 3, 5, 8

C) 1, 6, 2, 8

D) 5, 3, 2, 6

E) 1, 4, 6, 7

6. KTM - in ümumi vəzifələrinə daxil olanların düzgün ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - Şagirdlərə kimya istehsalatının elmi - texnololi və səmərəli təşkili prinsiplərini öyrətmək yolları ilə tələbələri tanış etmək

2 - Şagirdlərə kimyəvi anlayışların mahiyyətini mənimsətmək yolları ilə tələbələri tanış etmək

3 - Şagirdlərə kimya istehsalatının elmi əsaslarını oyrətmək yolları ilə tələbələri tanış etmək

4 - Şagirdlərə kimyaynın əsas qanunlarının mahiyyətini mənimsətmək yollları ilə tələbələri tanış etmək

5 - Şagirdlərə kimyanın əsas nəzəriyyələrinin mahiyyətini mənimsətmək yolları ilə tələbələri tanış etmək

A) 1, 4, 2, 3, 5

B) 1, 3, 5, 4, 2

C) 2, 5, 1, 4, 3

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 2, 4, 5, 3, 1

7. KTM - in konkret vəzifələrinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Necə öyrətmək

2 - Nəyi öyrətmək

3 - Necə öyrənmək

A) 1, 3, 2

B) 3, 1, 2

C) 2, 1, 3

D) 2, 3, 1

E) 3, 2, 1

8. Kimya metodikasının həll etdiyi məsələlərin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - Şagirdlərin təhsili və tərbiyəsi prosesinin özünün xarakteri

2 - Təlim - tərbiyə işinin məqsəd və vəzifələri

3 - Təlim - tərbiyə işinin məzmunu

A) 2, 3, 1

B) 1, 3, 2

C) 3, 2, 1

D) 2, 1, 3

E) 1, 2, 3

9. KTM - in məqsəd və vəzifələrinə aid uyğunluğu müəyyən edin

I - KTM - in ümumi vəzifəsi

II - KTM - in məqsədi

III - KTM nəyi öyrədir

IV - KTM - in elmi əsası

1 - kimya dərslərinin düzgün təşkil edilib keçirilməsi və bilik əldə etmə yollarını

2 – kimyanın əsas anlayış və qanunlarının mahiyyəti, kimya istehsalatının elmi prinsipləri və s. ilə tələbələri tanış etmək

3 – kimya tədrisinin mühüm təlim - tərbiyə məsələlərinin orta məktəbdə həyata keçirilməsi yollarını öyrətmək

4 – kimya elminin nəzəri və konkret materialları

5 - kimyaya aid praktiki məşğələlərin təşkili və keçirilməsi

A) I - 2; II - 3; III - 1; IV - 4

B) I - 4; II - 2; III - 3; IV - 1

C) I - 2; II - 4; III - 5; IV - 3

D) I - 3; II - 2; III - 4; IV - 5

E) I - 5; II - 3; III - 4; IV - 2

10. Kimya metodikasının konkret vəzifələri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Nəyi öyrətmək

II – Necə öyrətmək

III – Necə öyrənmək

1 – kimyanın tədrisi ilə əlaqədar məsələlri

2 –orta məktəbin kimya kursu üçün tədris materiallarını

3 - şagirdlərə öyrənmək üçün daha səmərəli köməyi necə təşkil etmək

A) I - 2, II - 3, III - 1

B) I - 3, II - 2, III - 1

C) I - 1, II - 2, III - 3

D) I - 1, II - 3, III - 2

E) I - 2, II - 1, III - 3

11. Uyğunluğu müəyyən edin

I – KTM mütəxəssislərinin qarşısında duran tələblər

II – KTM - in konkret vəzifəsi

III – KTM - in məqsədi

1 –kimya fənninə aid olan laboratoriya təcrübələrini aparmaq metodikasını bilmək

2 - tələbələrin ali məktəbtə qazandıqları kimya biliklərini bacarıq və vərdişləri məktəb praktikasına tətbiq etmək yollarını onlara öyrətmək

3 – kimya fənninin özünü və onun metodikasını yaxşı bilmək

4 – nəyi öyrətmək, necə öyrətmək və necə öyrənmək

5 – nəyi tətbiq etmək, necə qazanmaq, necə oxumaq

A) I - 4, II - 2, III - 1

B) I - 3, II - 4; III - 2

C) I - 2, II - 3, III - 4

D) I - 1, II - 4, III - 3

E) I - 2, II - 5, III - 4


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə