##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


E) Kontekstual bilik - affektiv fəaliyyətYüklə 2,84 Mb.
səhifə10/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35

E) Kontekstual bilik - affektiv fəaliyyət


14. Şagirdlər apardıqları təcrübə əsasında oksigen alaraq onun fiziki xassələrini öyrənməklə yeni bilik əldə etmişlər. Bu, biliyin hansı komponentinə uyğundur?

  1. Affektiv

  2. Prosedural

  3. Deklorativ

  4. Kontekstual

  5. Psixomotor


15.Məzmun standartının tərkib hissələri hansılardır?

A) İdrak, təfəkkür

B) Bilik, fəaliyyət,vərdiş.

C) Bacarıq, vərdiş.

D) Bilik, fəaliyyət.

E) Fəaliyyət, vərdiş.


16. Məzmun standartlarının bilik komponentləri hansılardır?

A) Təlim, bacarıq, vərdiş.

B) Deklarativ, prosedural , kontekstual.

C) Məntiqi, yaradıcı, tənqidi.

D) Motivasiya, inteqrasiya, karusel

E) İdraki, affektiv, psixomotor


17. Şagird hidrogenin alınmasına aid təcrübələr nümayiş etdirir ifadəsi hansı məzmun xəttinə aiddir?

A) Kimya və həyat

B) Eksperiment və modelləşdirmə

C) Maddə

D) Kimyəvi hadisələr

E) Maddi aləm


18. Şagird azotu bəsit maddə kimi xarakterizə edir ifadəsi hansı məzmun xəttinə aiddir?

A) Maddə və maddi aləm

B) Kimyəvi hadisələr

C) Kimyəvi proseslər

D) Eksperiment və modelləşdirmə

E) Kimya və həyat


19. Kimyəvi hadisələr məzmun xəttinə uyğun olan ifadəni göstərin.

A) Hidrogenin tətbiqi barədə məlumat verir

B) Hidrogen atomları arasında kimyəvi rabitənin təbiətini şərh edir

C) Hidrogenin alınması reaksiyalarının tənliklərini tərtib edir

D) Hidrogenin kimyəvi xassəsinə aid təcrübə aparır

E) Hidrogendən ekoloji cəhətdən təmiz yanacaq kimi istifadə edilə biləcəyi barədə məlumat verir


20. Kurikulumun xüsusiyyətlərinə aid olanları seçin.

1 – Şəxsiyyətyönümlü

2 – Nəticəyönümlü

3 – Təklifyönümlü

4 – İnteqrativlik

5 – Tələbyönümlü

6 – Fənyönümlü

7 – Bilikyönümlü

8 – Müəllimyönümlü

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 5, 6, 8

C) 1, 2, 3, 7

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 2, 4, 5


21. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır?

1 – Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması

2 – Ölkədə iqtisadiyyətinin sürətlə inkişaf etməsi

3 – Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid

4 – Dünya təhsil sistemindən keyfiyyətcə geridə qalma

5 – Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya

6 – Ali məktəblərin sayının artması

7 – Özəl məktəblərinin sayının artması

8 – İnformasiya əsrinin tələbləri

9 – Təhsilin məqsəd və vəzifələrində yeni baxış və yanaşmaların formalaşması

10 – Şagirdlərin dərsdən yayınma hallarının artması və əlavə hazırlıqlara cəlb olunması

11 – Mövcud ümumi təhsil proqramlarının müasir tələblərə cavab verməməsi

12 – Mövcud proqramlarda bəzi fənnlərin tədrisinə ayrılan saatların sayının həddindən artıq olması

A) 1, 3, 4, 6, 7, 10

B) 2, 4, 6, 7, 10, 12

C) 4, 6, 9, 10, 11, 12

D) 3, 5, 6, 9, 10, 11

E) 1, 3, 5, 8, 9, 11


22. Milli Kurikulum hansı prinsiplərə istinad olunmaqla hazırlanmışdır?

1 – Tələbyönümlülük

2 – Təklifyönümlülük

3 – Fənyönümlülük

4 – Nəticəyönümlülük

5 – Şagirdyönümlülük

6 – İnteraktivlik

7 – İnteqrativlik

A) 2, 3, 4, 6

B) 2, 3, 6

C) 1, 2, 3, 6

D) 3, 4, 6

E) 1, 4, 5, 7


23. Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin.

1 – Bilikyönümlü

2 – Şəxsiyyətyönumlu

3 – Müəllimyönümlü

4 – Təklifyönümlü

5 – Tələbyönümlü

6 – Şagirdyönümlü

A) 2, 5, 6

B) 1, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 3, 5, 6

E) 1, 2, 4


24. Müasir kurikulumun səciyyəvi cəhətləri hansılardır?

1 – Nəticəyönümlü

2 – Bilikyönümlü

3 – Şagirdyönümlü

4 – Müəllimyönümlü

5 – İnteqrativlik

6 – Təklifyönümlü

7 – Tələbyönümlü

8 – Fənyönümlü

  1. 1, 3, 5, 7

  2. 2, 4, 6, 8

  3. 1, 3, 6, 8

  4. 2, 4, 5, 7

  5. 3, 4, 6, 8


25.Aşağıdakı funksiyalardan hansıları alt standartlara aid deyil.

1 – Sinifdən-sinfə keçdikcə dəyişir

2 – Alt standartlarda mürəkkəb fikirlər daha sadə fikirlərə bölünür

3 – Şagirdlərin bilik səviyyəsini müəyyənləşdirir

4 – Sinifdən- sinfə keçdikcə dəyişmir.

A) 3, 4

B) 1, 3

C) 2, 4

D) 1, 2

E) 2, 3


26.Standartın məqsədi hansılardır ?

1 - Vətəndaşların təhsil səviyyəsinin aşağı düşməsinə yol verməmək

2 - Təlim strategiyalarını düzgün seçmək

3 - Şagirdlərin bilik,bacarıq və vərdişlərinə verilən standart tələbləri müəyyənləşdirmək

4 - Təhsil alanlar üçün bərabər şərait yaratmaqYüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə