##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiyaYüklə 2,84 Mb.
səhifə11/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35

5 - Məzmun xətlərini muəyyən etmək

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 3, 4, 5


27. Aşağıdakılardan hansılar alt standarta aiddir?

1 – Mürəkkəb fikirlər daha sadə fikirlərə bölünür

2 – Sadə fikirlər ümumiləşdirilir

3 – Təlim məqsədlərinin müəyyən olunması üçün zəmin olan komponentləi əks etdirir

4 – Sinifdən-sinfə keçdikcə dəyişmir

5 – Sinifdən-sinfə keçdikcə dəyişir

6– şagirdlərdə oxumağa həvəs yaradır

 1. 2, 4, 6

 2. 3, 4, 6

 3. 2, 4, 5

 4. 1, 3, 5

 5. 1, 2, 3


28. Məzmun standartları özündə nələri əks etdirir? Düzgün cavabları seçin.

1 – Biliyi

2 – Dərketməni

3 – Qavramanı

4 – Fəaliyyəti

5 – Qiymətləndirməni

6 – Strategiyanı

 1. 1, 4

 2. 2, 4

 3. 3, 5

 4. 2, 6

 5. 1, 3


29. Kimya fənni üzrə məzmun xətləri hansılardır?

1 – Maddə və maddi aləm

2 – Maddənin quruluşu

3 – Kimyəvi hadisələr

4 – Eksperiment və modelləşdirmə

5 – Kimya sənayəsi

6 – Kimya və həyat

7 – Əlaqələndirmə

 1. 1, 2, 3, 7

 2. 2, 3, 4, 5

 3. 1, 2, 3, 4

 4. 1, 3, 4, 6

 5. 1, 2, 6, 7


30. Bu fikirlərdən hansılar kimya və həyat məzmun xəttinə aiddir.

1 – Maddələr arasındakı qarşılıqlı əlaqələri şərh edir.

2 – Mühüm qeyri-üzvi birləşmələrə aid müşahidə və təcrübələr aparır,nəticələrə münasibət bildirir.

3 – Ətraf mühütin kimyəvi maddələrlə çirklənməsinə dair məlumatlara malik olduğunu nümayiş etdirir

4 – Maddənin tətbiq sahələrini şərh edir

 1. 1, 2

 2. 3, 4

 3. 1, 4

 4. 1, 3

 5. 2, 3


31. Aşağıdakılardan hansılar maddə və maddi aləm məzmun xəttinə aiddir.

1 – Metallar və onun birləşmələrinə aid məsələlər tərtib edir və həll edir

2 – Kimyəvi hadisələrə aid müşahidə və təcrübə aparır

3 – Maddələri tərkibinə görə təsnif edir

4 – Metalların tətbiq sahələrini və həyatda rolunu şərh edir

5 – Metalların quruluşunu və fiziki xassələrini izah edir

 1. 1, 4

 2. 1, 2

 3. 3, 5

 4. 4, 5

 5. 3, 4


32. Aşağıdakılardan hansılar kimya fənni kurikulumunun fəaliyyət xəttinə aiddir?

1 – Maddələrin adlandırılması

2 – Maddələrin təmizlənməsi

3 – Mətnlərin dinlənilməsi

4 – Problemlərin həlli

5 – Ünsiyyətqurma və əlaqələndirmə

6 – Oxuma

A) 1, 3, 6
B) 2, 3, 6
C) 1, 4, 5
D) 2, 4, 6

E) 1, 2, 3


33. Kimya fənni kurikulumunda hansı məsələlər əhatə olunur?

1 – Kimya təliminin məzmunu

2 – Siniflər üzrə fənnin tədrisinə ayrılan saatlar

3 – Təlim strategiyaları

4 – Tədris vahidlərinə aid testlər

5 – Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi

6 – Tədris vahidlərinə uyğun praktiki məşğələlərin sayı

 1. 2, 4, 6

 2. 1, 3, 5

 3. 1, 4, 6

 4. 2, 3, 6

 5. 2, 4, 5


34. Kimya fənni kurikulumunda kimya təliminin məzmununa hansılar aiddir?

1 – Ümumi təlim nəticələri

2 – Kimya təliminin təşkilinə verilən tələblər

3 – Məzmun xətləri

4 – Kimya fənninin məzmun standartlarının şərhi

5 – Fəaliyyət xətləri

6 – Planlaşdırma nümunələri

7 – İnteqrasiya

8 – Məzmun standartlarının şərhi

 1. 1, 3, 5, 7

 2. 2, 4, 6, 8

 3. 1, 3, 6, 8

 4. 2, 4, 5, 7

 5. 2, 3, 4, 5


35. Dövlət standartlarında əhatə olunanları ardıcıllıqla düzün.

1 – Ümumi təhsilin məzmunu

2 – Ümumi təhsilin maddi-texniki və tədtis bazası

3 – Ümimi təhsilin infrastrukturu

4 – Ümumi təhsilin idarə olunması

 1. 1, 2, 3, 4

 2. 1, 2, 4, 3

 3. 2, 3, 4, 1

 4. 1, 4, 3, 2

 5. 3, 2, 1, 4


36. Fənnin məzmununa aid olanları ardıcıllıqla düzün.

1 – Ümumi təlim nəticələri

2 – Fəaliyyət xətləri

3 – Məzmun xətləri

4 – Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya

5 – Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri

6 – Məzmun standartları

A) 4, 6, 2, 3, 1, 5
B) 1, 3, 5, 2, 6, 4
C) 3, 5, 4, 2, 1, 6
D) 2, 4, 6, 1, 5, 3
E) 5, 3, 1, 4, 6, 2


37. Təlim strategiyalarına aid olanların ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar

2 – Fənnin məzmun standartlarının şərhi

3 – Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

4 – Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

A) 3, 2, 4,1
B) 1, 2, 4, 3

C) 2, 3, 1, 4
D) 1, 3, 2, 4
E) 4, 1, 3, 2


38. Fənn kurikulumunun strukturunun ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Təlim strategiyaları

2 – Qiymətləndirmə

3 – Fənnin məzmunu

A) 2, 1, 3
B) 1, 2, 3
C) 3, 2, 1
D) 3, 1, 2
E) 1, 3, 2


39. Məzmun standartlarının yerinə yetirilmə ardıcıllığını təyin edin.Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə