##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiyaYüklə 2,84 Mb.
səhifə13/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35


50. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Fənn proqramında əks olunanlar

II – Fənn kurikulumunda əks olunanlar

1-fənnin əhəmiyyətinin əsaslandırılması

2-təlim strategiyaları

3-fənnin məqsədi və və vəzifələri

4-bilik, bacarıq və vərdişlərin həcmi

5-ümumi tələblər

6-bölmə və mövzulara ayrılan saatlar

7-inteqrasiya

8-mövzuların tədrisi ardıcıllığı

 1. I-1,2,3,4; II-5,6,7,8

 2. I-3,4,6,8; II-1,2,5,7

 3. I-1,2,5,7; II-3,4,6,8

 4. I-2,5,7; II-3,4,8

 5. I-2,3,5; II-6,7,8


51. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - Bu biliklərə anlayışlar, təriflər və faktlar daxildir

II - Problemlərin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir

III - Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklərdir

1-Kontekstual

2-Prosedural

3-Deklorativ

 1. I-1, II-3, III-2

 2. I-2, II-3, III-1

 3. I-3, II-2, III-1

 4. I-3, II-1, III-2

 5. I-2, II-1, III-3


52. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Anlama və ona aid olan fellər

II – Tətbiqetmə və ona aid fellər

1-kimyəvi formul üzrə hesablama aparır

2-tərkibin sabitliyi qanunu izah edur

3-hesablama zamanı sıxlığa aid düsturdan istifadə edir

4-oksidlərə aid nümunələr gətirir

5-oksigenin alınmasına aid təcrübə nümayiş etdirir

6-turşuları əsaslılığına görə fərqləndirir

 1. I-1,3,5; II-2,4,6

 2. I-2,3,5; II-1,4,6

 3. I-3,4,5; I-1,2,6

 4. I-2,4,6; II-1,3,5

 5. I-3,5,6; II-1,2,4


53. Biliyin kateqoriyaları və fəaliyyətin xüsusiyyətlərinə uyğun olanları müəyyən edin.

I – Biliyin kateqoriyaları

II – Fəaliyyətin xüsusiyyətləri

1 - deklorativ

2 - idraki

3 - emosional

4 - prosedural

5 - psixomotor

6 - kontekstual

7 - informatik

8 - həyati

 1. I - 2, 6, 7; II - 1, 4, 8

 2. I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6

 3. I - 1, 4, 6; II - 2, 3, 5

 4. I - 1, 8; II - 2, 7

 5. I - 3, 5; II - 4, 6


54. Kimya fənni kurikulumunun məzmun və fəaliyyət xətləri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Məzmun xətti

II – Fəaliyyət xətləri

1 - maddə və maddi aləm

2 - ünsiyyətqurma

3 - əlaqələndirmə

4 - kimyəvi hadisələr

5 - təqdimetmə

6 - eksperiment və modelləşdirmə

7 - kimya və həyat

8 - kimyəvi hesablama

 1. I-2,3, 5, 8; II-1,4, 6,7

 2. I-2,3; II- 6,7

 3. I-1,4, 6,7; II-2,3,5,8

 4. I-1,2,3; II-6,7,8

 5. I-1,4,5,8; II-2,3,6,7


55. Məzmun xətləri və onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Maddə və maddi aləm

II – Kimyəvi hadisələr

III – Eksperiment və modelləşdirmə

IV – Kimya və həyat

1-maddələr arasındakı qarşılıqlı əlaqələri şərh edir.

2-reaksiya tənlikləri əsasında hesablamalar aparır

3- kimyəvi hadisələrə aid müşahidə və təcrübə aparır

4- maddənin tətbiq sahələrini şərh edir

5- kimya sahəsində görkəmli alimlərin kəşfləri barədə məlumata malik olduğunu nümayiş etdirir

 1. I-2; II-1; III-3,4; IV-5

 2. I-1; II-2; III-3,IV-4,5

 3. I-5; II-3; III-4; IV-1,2

 4. I-2; II-3, III-1; IV-5

 5. I-1,4; II-3; III-2; IV-5


##num= 10// level= 1// sumtest=17 // name=Təlim strategiyaları.Təlimin təşkili prinsipləri. Yeni pedaqoji texnologiyalar. //


1. Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?

 1. Təlimin forma və üsulları

 2. Valideynin arzusu

 3. Fəaliyyətin stimullaşdırılması

 4. Fənnin məqsədləri

 5. Şagirdlərin idrak fəallığı


2. Təlim strategiyalarına aid olmayanı göstərin.

 1. Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən tələblərin təsviri

 2. Sinifdənkənar tədbirlərin təşkil edilməsi.

 3. Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr

 4. Planlaşdırmaya dair nümunələr

 5. Dəstəkləyici mühütin yaradılması


3. Aşağıdakılardan biri təlimin təşkili prinsipinə aid deyil.

 1. Yekun qiymətləndirmənin aparılması.

 2. Pedaqoji prosesin tamlığı.

 3. Təlimdə bərabər imkanların yaradılması.

 4. Fəaliyyətin stimullaşdırılması.

 5. Şagirdyönümlülük .


4. Təlim strategiyaların mahiyyətini nə təşkil edir?

 1. Yalnız forma və üsullar

 2. Təlim və tədris üsulları

 3. Məzmun ,və iş forması

 4. Forma, üsul , vasitə və yanaşmalar

 5. Təlimin təşkilinə verilən tələblər


5. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?

 1. Pedaqoji proses munasib maddi-texniki baza əsasında və sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edilir.

 2. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.

 3. Pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması

 4. Təlim məqsədləri kompleks (öyrədici (təhsil), inkişafetdirici, tərbiyəedici) şəkildə həyata kecirilir, real nəticələrlə yekunlaşan muəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir.

 5. Pedaqoji proses şagirdləri potensial imkanlarının inkişafına yönəldirYüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə